Procedură : 2015/2590(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0347/2015

Texte depuse :

B8-0347/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/04/2015 - 16.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0094

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 134kWORD 65k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0342/2015
13.4.2015
PE555.099v01-00
 
B8-0347/2015

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la comemorarea centenarului genocidului armean (2015/2590(RSP))


Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Gilles Pargneaux, Sylvie Guillaume, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Neena Gill, Soraya Post, Elisa Ferreira, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la comemorarea centenarului genocidului armean (2015/2590(RSP))  
B8‑0347/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Rezoluția sa din 28 septembrie 2005 privind deschiderea negocierilor cu Turcia(1),

–       având în vedere Convenția ONU privind prevenirea și pedepsirea crimei de genocid,

–       având în vedere Rezoluția sa din 18 iunie 1987 referitoare la o soluție politică la chestiunea armeană(2),

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât una dintre principalele motivații ale mișcării de unificare europeană și una dintre valorile fondatoare ale Uniunii Europene este dorința de a preveni repetarea războaielor și a crimelor împotriva umanității în Europa;

B.     întrucât în 1915, la scurt timp după intrarea în primul război mondial a Imperiului Otoman, regimul Comitetului uniunii și progresului (CUP), în cadrul unei operațiuni planificate central, a comandat și a executat deportările în masă și uciderea a mai mult de un milion de armeni otomani și distrugerea culturii acestora; întrucât Parlamentul European a recunoscut, în Rezoluția sa din 18 iunie 1987, că aceste eveniment constituie genocid în sensul Convenției privind prevenirea și pedepsirea crimei de genocid;

C.     întrucât 2015 marchează centenarul genocidului armean comis în Imperiul Otoman;

D.     întrucât, în același timp, sute de mii de musulmani otomani au murit în cursul Primului Război Mondial, ca victime ale foametei și bolilor, precum și a asasinatelor cu țintă precisă; întrucât acest fapt nu ar trebui să distragă atenția de la faptul că distrugerea în masă a armenilor otomani a fost cea mai mare atrocitate a Primului Război Mondial;

E.     întrucât fondatorul Republicii Turce, însuși Mustafa Kemal Atatürk, a recunoscut atrocitățile în masă comise împotriva armenilor otomani, numindu-le „un act rușinos”; întrucât Republica Turcă nu a reușit, pe baza acestei recunoașteri, să-și confrunte aspectele sumbre ale istoriei sale naționale, adoptând în loc diverse forme de negare oficială și a continuat distrugerea patrimoniului cultural armean; întrucât negarea genocidului constituie ultima etapă a acesteia;

F.     întrucât schimbările din societatea turcă survenite de la începutul secolului XXI și reformele care au pregătit calea deschiderii negocierilor privind aderarea la UE au creat condițiile favorabile lansării unei dezbateri mai deschise și libere privind chestiunile istorice în Turcia, inclusiv privind chestiunea armeană; întrucât, ca urmare a acestui fapt, s-au dezvoltat numeroase inițiative ale societății civile și schimburi culturale între Turcia și Armenia; întrucât o serie de ONG-uri și intelectuali turci se pregătesc să comemoreze public, la Istanbul, centenarul genocidului armean;

G.     întrucât Turcia și Armenia au inițiat un proces de normalizare democratică, semnând protocoale în 2009, la Geneva, privind stabilirea și dezvoltarea relațiilor, inclusiv privind deschiderea frontierelor; întrucât, cu toate acestea, acest proces a stagnat de atunci;

H.     întrucât președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a transmis condoleanțe familiilor victimelor genocidului armean, numind uciderile în masă „inumane”; întrucât primul ministru al Turciei, Ahmet Davutoğlu, a declarat că Turcia „împărtășește durerea armenilor”, a solicitat sfidarea tabuurilor în ceea ce privește abordarea „marii traume care a oprit timpul în loc în 1915” și s-a angajat să acorde „recunoașterea cuvenită patrimoniului cultural armean din Turcia”;

I.      întrucât Parlamentul European a subliniat, în rezoluția sa din 2 aprilie 2009, importanța păstrării memoriei evenimentelor trecute, deoarece nu poate exista reconciliere în absența adevărului, memoriei și dreptății,

1.      participă la comemorarea centenarului genocidului armean în spiritul solidarității și justiției și aduce un omagiu memoriei victimelor inocente ale acestui genocid; invită Comisia și Consiliului să i se alăture în comemorarea centenarului; își exprimă recunoștința față de cei care au contribuit la investigarea, recunoașterea și rememorarea genocidului armean;

2.      subliniază faptul că prevenirea din timp și sancționarea eficientă a genocidelor și a crimelor împotriva umanității ar trebui să se numere printre prioritățile comunității internaționale și ale Uniunii Europene;

3.      salută declarațiile președintelui Erdoğan și ale primului ministru Davutoğlu, în care aceștia își exprimă condoleanțele și recunosc atrocitățile împotriva armenilor otomani, ca un pas în direcția corectă; încurajează Turcia să utilizeze comemorarea centenarului genocidului armean ca o ocazie importantă pentru a-și continua eforturile de a-și accepta trecutul, de a recunoaște genocidul armean și, astfel, de a pregăti calea în vederea unei reconcilieri autentice între poporul turc și poporul armean;

4.      este convins de faptul că desfășurarea unei dezbateri deschise și libere cu privire la chestiunile istorice în societatea turcă, inclusiv privind genocidul armean, este legată în mod inextricabil de procesul de democratizare, deoarece o democrație sănătoasă, matură nu se poate construi negând faptele și responsabilitățile istorice; în acest sens, recunoaște rolul esențial jucat de inițierea procesului de aderare la UE în promovarea democratizării Turciei; solicită, prin urmare, o reînvigorare a procesului de negociere cu UE, care are rol de catalizator al unei dezbateri mai deschise și libere privind chestiunile istorice, inclusiv privind distrugerea armenilor otomani;

5.      invită Turcia și Armenia să-și reînnoiască eforturile de normalizare a relațiilor prin ratificarea, fără condiții prealabile, a protocoalelor privind stabilirea relațiilor diplomatice și deschiderea frontierelor; subliniază beneficiile sociale, umane, culturale și economice pe care normalizarea relațiilor dintre Turcia și Armenia le-ar aduce poporului turc și celui armean, inclusiv prin renunțarea la atitudinile părtinitoare și prejudecățile reciproce;

6.      sprijină cu fermitate activitatea cadrelor universitare, a ONG-urilor și a personalităților culturale turce și armene în promovarea dialogului și a reconcilierii dintre turci și armeni; invită Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să sprijine aceste activități în mod consecvent și proactiv;

7.      invită autoritățile, politicienii și mijloacele de comunicare în masă turce, de la toate nivelurile, să se abțină de la orice declarații inflamatorii împotriva minorităților, inclusiv împotriva armenilor, și să depună toate eforturile pentru a combate discursul de incitare la ură și prejudecățile contra minorităților, printre altele prin eliminarea limbajului derogatoriu și discriminatoriu din manualele școlare și aplicarea unei legislații cuprinzătoare de combatere a discriminării, inclusiv interzicerea discriminării pe motiv de apartenență etnică sau identitate religioasă;

8.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, președintelui și Parlamentului Armeniei și președintelui și Parlamentului Turciei.

 

(1)

JO C 227 E, 21.9.2006, p. 163.

(2)

JO L 190, 20.7.1987, p. 119.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate