Eljárás : 2015/2590(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0348/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0348/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 15/04/2015 - 16.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0094

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 126kWORD 57k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0342/2015
13.4.2015
PE555.100v01-00
 
B8-0348/2015

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az örmény népirtás századik évfordulójáról (2015/2590(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az örmény népirtás századik évfordulójáról (2015/2590(RSP))  
B8‑0348/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az örmény kérdés politikai rendezéséről szóló 1987. június 18-i állásfoglalására,(1)

–       tekintettel a népirtás bűntettének megelőzéséről és büntetéséről szóló ENSZ-egyezményre,

–       tekintettel az európai lelkiismeretről és a totalitarizmusról szóló, 2009. április 2-i állásfoglalására(2),

–       tekintettel az „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2013. évi éves jelentésre és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájára,

–       tekintettel a Törökországgal folytatandó tárgyalások megkezdéséről szóló 2005. szeptember 28-i állásfoglalására,(3)

–       tekintettel az Euronest Parlamenti Közgyűlésnek az örmény népirtás századik évfordulójáról szóló 2015. március 17-i állásfoglalására,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az Európa egységesítését célzó mozgalom egyik fő indítéka a háborúk és az emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények újbóli előfordulásának megakadályozása Európában;

B.     mivel 2015 az Oszmán Birodalomban elkövetett örmény népirtás 100. évfordulója, melynek eredményeként mintegy 2 millió örményt deportáltak, akik közül 1,5 milliót meggyilkoltak;

C.     mivel az oszmán örmények, oszmán pontuszi görögök, görögök, asszírok, jeziditák mellett egyéb etnikai és vallási kisebbségek is a szóban forgó népirtó politika áldozatául estek;

D.     mivel az Európai Parlament 1987. június 18-i állásfoglalásában elismerte, hogy az örmények ellen 1915–1923-ig elkövetett mészárlások a népirtás bűntettének megelőzéséről és büntetéséről szóló egyezmény értelmében népirtásnak minősülnek;

E.     mivel számos más ország elismerte és elítélte az örmény népirtást, így Belgium, Kanada, Ciprus, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Szlovákia és Svédország; mivel Törökország jelenleg erre nem hajlandó;

F.     mivel az örmény népirtás még nagyobb jelentőséggel bír az első világháború századik évfordulójáról való megemlékezések fényében;

1.      az európai testvériség, szolidaritás és igazságosság szellemében részt vesz az örmény népirtás 100. évfordulójáról való megemlékezésben;

2.      hangsúlyozza, hogy a népirtás és egyéb emberiesség elleni bűncselekmények tagadása, valamint a rasszista indíttatású, idegengyűlöleten vagy vallási csoport elleni gyűlöleten alapuló cselekmények az emberi jogok és alapvető szabadságok egyértelmű megsértését jelentik, és ekként elítélendők;

3.      üdvözli, hogy az uniós tagállamok, azok parlamentjei és harmadik országok egyre nagyobb számban ismerik el az örmény népirtást; ösztönzi az uniós tagállamokat, hogy ismerjék el ezt a tényt, és az uniós intézményekkel együtt lépjenek fel az örmény népirtásnak a nemzetközi közösség tagjai általi elismerése érdekében; ismételten felhívja Törökországot az örmény népirtás tényének elismerésére;

4.      hangsúlyozza a szükséges jogalkotási intézkedések meghozatalának fontosságát az örmény népirtás tagadásának megelőzése érdekében;

5.      javasolja a népirtásról való európai megemlékezés napjának létrehozását, ismételten emlékeztetve arra, hogy minden népnek és nemzetnek szerte a világon joga van a békéhez és a méltósághoz;

6.      tisztelettel adózik minden népirtás és emberiesség elleni bűncselekmény ártatlan áldozatainak emléke előtt;

7.      felhívja Törökországot, hogy maradéktalanul teljesítse jogi kötelezettségeit, többek között azokat a rendelkezéseket, amelyek a kulturális örökség védelmére vonatkoznak, és különösen, hogy jóhiszeműen állítson össze teljes körű nyilvántartást az elmúlt évszázad során elpusztított vagy lerombolt örmény vagy egyéb kulturális örökségről;

8.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az uniós tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az EU emberi jogokért felelős különleges képviselőjének, Örményország köztársasági elnökének és parlamentjének, valamint Törökország köztársasági elnökének és parlamentjének.

(1)

HL C 190., 1987.7.20., 119. o.

(2)

HL C 137 E, 2010.5.27., 25.o.

(3)

HL C 227 E, 2006.9.21., 163.o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat