Propunere de rezoluţie - B8-0348/2015Propunere de rezoluţie
B8-0348/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la centenarul Genocidului armean

13.4.2015 - (2015/2590(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0342/2015

Procedură : 2015/2590(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0348/2015
Texte depuse :
B8-0348/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0348/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la centenarul Genocidului armean

(2015/2590(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere Rezoluția sa din 18 iunie 1987 referitoare la o soluție politică la chestiunea armeană[1],

–       având în vedere Convenția ONU privind prevenirea și pedepsirea crimei de genocid,

–       având în vedere Rezoluția sa din 2 aprilie 2009 referitoare la conștiința europeană și totalitarism[2],

–       având în vedere Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință,

–       având în vedere Rezoluția sa din 28 septembrie 2005 referitoare la deschiderea negocierilor cu Turcia[3],

–       având în vedere rezoluția Adunării Parlamentare Euronest din 17 martie 2015 referitoare la centenarul Genocidului armean,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât una dintre principalele motivații ale mișcării de unificare europeană este dorința de a preveni repetarea războaielor și a crimelor împotriva umanității în Europa;

B.     întrucât anul 2015 marchează 100 de ani de la Genocidul armean comis în Imperiul Otoman, care a avut ca rezultat deportarea a aproximativ 2 milioane de armeni, dintre care 1,5 milioane au fost uciși;

C.     întrucât, în afară de armenii otomani, și ponticii, grecii, asirienii și yazidi otomani, precum și alte minorități etnice și religioase au fost victime ale politicii de exterminare;

D.     întrucât Parlamentul European a recunoscut, în Rezoluția sa din 18 iunie 1987, că masacrarea armenilor în perioada 1915-1923 constituie genocid în sensul Convenției privind prevenirea și pedepsirea crimei de genocid;

E.     întrucât multe alte țări au recunoscut și condamnat Genocidul armean, între care Belgia, Canada, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Slovacia și Suedia; întrucât, până în prezent, Turcia a refuzat să procedeze la fel;

F.     întrucât Genocidul armean are o și mai mare semnificație în contextul comemorărilor centenarului Primului Război Mondial,

1.      se alătură comemorării centenarului Genocidului armean, în spiritul fraternității, solidarității și dreptății europene;

2.      susține că negarea genocidelor și a altor crime împotriva umanității, precum și a actelor de rasism, xenofobie sau ură religioasă, constituie o încălcare clară a drepturilor omului și a libertăților fundamentale și ar trebui, ca atare, condamnată;

3.      salută faptul că din ce în ce mai multe state membre ale UE, parlamentele lor naționale și țări terțe recunosc Genocidul armean; încurajează statele membre UE să admită acest fapt și, împreună cu instituțiile UE, să contribuie la recunoașterea acestuia de către membrii comunității internaționale; solicită din nou Turciei să recunoască Genocidul armean;

4.      subliniază că este important să se adopte măsurile legislative necesare pentru a împiedica negarea Genocidului armean;

5.      propune stabilirea unei zile europene a comemorării Genocidului pentru a ne reaminti de dreptul la pace și demnitate al tuturor oamenilor și națiunilor din întreaga lume;

6.      aduce un omagiu memoriei victimelor nevinovate ale tuturor genocidelor și crimelor comise împotriva umanității;

7.      invită Turcia să respecte și să pună pe deplin în aplicare obligațiile legale pe care și le-a asumat, inclusiv prevederile legate de protejarea patrimoniului cultural, și, mai ales, să realizeze, cu bună credință, un inventar integrat al patrimoniului cultural armean și de altă origine distrus în ultimul deceniu;

8.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre UE, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, președintelui și parlamentului Armeniei și președintelui și parlamentului Turciei.