Предложение за резолюция - B8-0349/2015Предложение за резолюция
B8-0349/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно стогодишнината от арменския геноцид

13.4.2015 - (2015/2590(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Кристиан Дан Преда, Арно Данжан, Елмар Брок, Андрей Пленкович, Ренате Зомер, Туне Келам, Дейвид Макалистър, Едуард Кукан, Михаел Галер, Андрей Ковачев, Яромир Щетина, Михаела Шойдрова, Михал Бони, Лара Коми, Ласло Тьокеш, Милан Звер от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0342/2015

Процедура : 2015/2590(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0349/2015
Внесени текстове :
B8-0349/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0349/2015

Резолюция на Европейския парламент относно стогодишнината от арменския геноцид

(2015/2590(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид Конвенцията на ООН от 1948 г. за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид,

–       като взе предвид своята резолюция от 18 юни 1987 г. относно политическо решение на арменския въпрос[1],

–       като взе предвид своята резолюция от 12 март 2015 г. относно годишния доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област[2],

–       като взе предвид протокола относно установяването на дипломатически отношения между Република Армения и Република Турция и протокола относно развитието на отношенията между Република Армения и Република Турция, подписани в Цюрих на 9 октомври 2009 г.;

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че през 2015 г. се отбелязва стогодишнината от арменския геноцид;

Б.     като има предвид, че поддържането на паметта за миналото жива е от първостепенно значение, тъй като без истина и памет не може да има помирение;

1.      в навечерието на стогодишнината, изразява почитта си към паметта на 1,5-те милиона невинни арменски жертви, загинали в Османската империя;

2.      припомня своята резолюция от 18 юни 1987 г., в която, наред с другото, ЕП призна, че трагичните събития в периода 1915 – 1917 г. срещу арменците на територията на Османската империя представляват геноцид по смисъла на Конвенцията от 1948 г. за преследване и наказване на престъплението геноцид; осъжда всички форми на престъпления срещу човечеството и геноцид;

3.      изразява почитта си към паметта на невинните жертви на всички актове на геноцид и престъпления, извършени срещу човечеството; предлага да бъде определен Европейски ден в памет на жертвите на актовете на геноцид;

4.      приканва Турция да спазва и изцяло да прилага правните задължения, които е поела за защитата на културното наследство, и по-специално да извърши добросъвестен и цялостен преглед на арменското и друго културно наследство, унищожено или разрушено през последния век;

5.      призовава Турция да приеме миналото си; счита, че това би бил един дълбоко хуманен акт на морална рехабилитация спрямо арменския народ, който само би направил чест на турското правителство;

6.      призовава Армения и Турция да използват примерите за успешно помирение между европейските народи и да съсредоточат вниманието си към програма, която поставя на първо място сътрудничеството между народите; вярва, че това ще допринесе за историческото помирение на арменския и турския народ в дух на истина и уважение; настоятелно призовава Турция и Армения да пристъпят към нормализиране на отношенията си, като ратифицират без предварителни условия съответните протоколи за установяване на дипломатически отношения, като отворят границата и като подобрят активно своите отношения, особено трансграничното сътрудничество и икономическата интеграция;

7.      отбелязва изявлението на президента на Република Турция, Реджеп Тайип Ердоган, относно събитията от 1915 г., както и това на министър-председателя на Република Турция, Ахмет Давутоглу, относно отдаването на почит на паметта на Хрант Динк, като стъпка в правилната посока;

8.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството и парламента на Република Армения, както и на правителството и парламента на Република Турция.