Procedūra : 2015/2590(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0349/2015

Pateikti tekstai :

B8-0349/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/04/2015 - 16.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0094

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 126kWORD 55k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0342/2015
13.4.2015
PE555.101v01-00
 
B8-0349/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl armėnų genocido 100-ųjų metinių (2015/2590(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Renate Sommer, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Lara Comi, László Tőkés, Milan Zver PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl armėnų genocido 100-ųjų metinių (2015/2590(RSP))  
B8‑0349/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 1948 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį,

–       atsižvelgdamas į 1987 m. birželio 18 d. EP rezoliuciją dėl politinio Armėnijos klausimo sprendimo(1),

–       atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 12 d. EP rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje(2),

–       atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 10 d. Ciuriche pasirašytus Protokolą dėl diplomatinių santykių tarp Armėnijos Respublikos ir Turkijos Respublikos užmezgimo ir Protokolą dėl Armėnijos Respublikos ir Turkijos Respublikos santykių plėtojimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2015 m. minimos armėnų genocido 100-osios metinės;

B.     kadangi ypač svarbu išsaugoti gyvą praeities atminimą, nes be tiesos ir atminimo negali būti susitaikymo;

1.      100-ųjų metinių proga pagerbia Osmanų imperijoje žuvusių pusantro milijono nekaltų armėnų atminimą;

2.      primena 1987 m. birželio 18 d. EP rezoliuciją, kurioje, inter alia, pripažįstama, kad tragiški Osmanų imperijos teritorijoje 1915–1917 m. vykdyti veiksmai prieš armėnus yra genocidas, kaip tai apibrėžta 1948 m. Konvencijoje dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį; smerkia visų formų nusikaltimus žmoniškumui ir genocido nusikaltimus;

3.      pagerbia nekaltų bet kokio genocido ir visų nusikaltimų žmoniškumui aukų atminimą; siūlo nustatyti Europos dieną genocidui atminti;

4.      ragina Turkiją visapusiškai laikytis teisinių įsipareigojimų, kuriuos ji prisiėmė siekdama apsaugoti kultūros paveldą, ir juos vykdyti ir, visų pirma, sąžiningai atlikti integruotą armėnų ir kito kultūros paveldo, sunaikinto ar pranykusio per pastarąjį amžių, inventorizaciją;

5.      ragina Turkiją susitaikyti su savo praeitimi; mano, kad toks susitaikymas armėnams reikštų nepaprastai žmonišką moralinės reabilitacijos veiksmą, kuris Turkijos vyriausybei atneštų tik garbės;

6.      ragina Armėniją ir Turkiją sekti sėkmingo Europos tautų susitaikymo pavyzdžiais ir susitelkti ties darbotvarke, kuria pirmiausiai siekiama tautų bendradarbiavimo; tiki, kad tokie veiksmai prisidės prie istorinio armėnų ir turkų tautų susitaikymo tiesos ir pagarbos dvasioje; primygtinai ragina Turkiją ir Armėniją toliau siekti normalizuoti santykius ir be išankstinių sąlygų ratifikuoti protokolus dėl diplomatinių santykių užmezgimo, atverti sieną ir aktyviai gerinti santykius, ypač didelį dėmesį skiriant tarpvalstybiniam bendradarbiavimui ir ekonominei integracijai;

7.      Turkijos Respublikos prezidento Recepo Tayyipo Erdoğano žinią, perduotą kalboje apie 1915 m. įvykius, ir Turkijos Respublikos ministro pirmininko Ahmeto Davutoğlu pareiškimą dėl žurnalisto Hranto Dinko žūties paminėjimo laiko žingsniu tinkama linkme;

8.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Armėnijos Respublikos vyriausybei ir parlamentui, taip pat Turkijos Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

 

 

(1)

OL C 190, 1987 07 20, p. 119.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0076.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika