Procedură : 2015/2590(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0349/2015

Texte depuse :

B8-0349/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/04/2015 - 16.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0094

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 126kWORD 56k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0342/2015
13.4.2015
PE555.101v01-00
 
B8-0349/2015

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la centenarul genocidului armenilor (2015/2590(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Renate Sommer, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Lara Comi, László Tőkés, Milan Zver în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la centenarul genocidului armenilor (2015/2590(RSP))  
B8‑0349/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Convenția ONU din 1948 pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid,

–       având în vedere Rezoluția sa din 18 iunie 1987 referitoare la o soluție politică la chestiunea armeană(1),

–       având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2015 referitoare la Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în acest domeniu(2),

–       având în vedere Protocolul privind stabilirea de relații diplomatice între Republica Armenia și Republica Turcia și Protocolul privind dezvoltarea relațiilor între Republica Armenia și Republica Turcia semnat la Zurich la 10 octombrie 2009,

–       având în vedere articolul 123 alineatul 2 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât în anul 2015 se împlinesc o sută de ani de la genocidul armenilor;

B.     întrucât importanța păstrării memoriei trecutului este vitală, deoarece nu există reconciliere fără adevăr și comemorare,

1.      omagiază, în ajunul centenarului, memoria celor un milion și jumătate de armeni nevinovați care au pierit în Imperul Otoman;

2.      reamintește rezoluția sa din 18 iunie 1987, în care se recunoaște inter alia că tragicele evenimente care au avut loc între 1915 și 1917 împotriva armenilor pe teritoriul Imperiului Otoman reprezintă un genocid, așa cum este definit în Convenția privind prevenirea și reprimarea crimei de genocid din 1948; condamnă toate formele de crimă împotriva umanității și de genocid;

3.      omagiază memoria victimelor inocente ale tuturor genocidelor și crimelor comise împotriva umanității; propune instituirea unei Zile europene de comemorare a genocidelor;

4.      invită Turcia să respecte și să aplice integral obligațiile legale pe care și le-a asumat în privința protejării patrimoniului cultural și, în special, să realizeze cu bună credință un inventar integrat al patrimoniului cultural armean și al altor patrimonii culturale, distruse sau degradate în ultimul secol;

5.      invită Turcia să își accepte trecutul; consideră că acest lucru ar fi un act profund uman de reabilitare morală față de armeni, care nu poate decât să onoreze guvernul turc;

6.      invită Armenia și Turcia să utilizeze exemplele de reconciliere reușită între națiuni europene și să se orienteze spre un program care pune pe primul loc cooperarea între popoare; este convins că acest lucru va contribui la reconcilierea istorică dintre popoarele armean și turc, într-un spirit de adevăr și respect; îndeamnă Turcia și Armenia să acționeze în vederea normalizării relațiilor dintre ele prin ratificarea, fără condiții prealabile, a protocoalelor privind stabilirea relațiilor diplomatice, prin deschiderea frontierei și prin îmbunătățirea activă a relațiilor lor, având în vedere mai ales cooperarea transfrontalieră și integrarea economică;

7.      ia act de mesajul președintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, privitor la evenimentele din 1915 și de declarația prim-ministrului Republicii Turcia, Ahmet Davutoğlu, privind comemorarea lui Hrant Dink, ca un pas în direcția cea bună;

8.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Republicii Armenia, precum și guvernului și parlamentului Republicii Turcia.

(1)

JO C 190, 20.7.1987, p. 119.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0076.

Notă juridică - Politica de confidențialitate