Predlog resolucije - B8-0349/2015Predlog resolucije
B8-0349/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o stoti obletnici armenskega genocida

13.4.2015 - (2015/2590(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Renate Sommer, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Lara Comi, László Tőkés, Milan Zver v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0342/2015

Postopek : 2015/2590(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0349/2015
Predložena besedila :
B8-0349/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8‑0349/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o stoti obletnici armenskega genocida

(2015/2590(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida iz leta 1948,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. junija 1987 o politični rešitvi armenskega vprašanja[1],

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2015 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politiki Evropske unije na tem področju[2],

–       ob upoštevanju protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Armenijo in Republiko Turčijo in protokola o razvoju odnosov med Republiko Armenijo in Republiko Turčijo, podpisana 10. oktobra 2009 v Zürichu,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je leta 2015 minilo sto let od armenskega genocida;

B.     ker je nadvse pomembno ohranjati spomin na preteklost, saj brez resnice in spomina ni sprave;

1.      se na predvečer stote obletnice poklanja spominu na milijon in pol nedolžnih armenskih žrtev, ki so izgubile življenje v Otomanskem cesarstvu;

2.      želi spomniti na svoji resoluciji z dne 18. junija 1987, v katerih je med drugim priznal, da so tragični dogodki proti Armencem v letih 1915–1917 na ozemlju Otomanskega cesarstva genocid, kot ga opredeljuje Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida iz leta 1948; obsoja vse oblike hudodelstev zoper človečnost in genocida;

3.      izraža spoštovanje vsem nedolžnim žrtvam genocida in hudodelstev zoper človečnost; predlaga, naj se razglasi evropski dan spomina na genocide;

4.      poziva Turčijo, naj spoštuje in v celoti izvaja pravne obveznosti, ki jih je sprejela za varovanje kulturne dediščine, zlasti pa naj v dobri veri celovito oceni stanje armenske in druge kulturne dediščine, ki je bila uničena ali porušena v prejšnjem stoletju;

5.      poziva Turčijo, naj se sooči s svojo preteklostjo; meni, da bi bilo to zelo humano dejanje moralne rehabilitacije Armencev, ki bi bilo samo v čast turški vladi;

6.      poziva Armenijo in Turčijo, naj se zgledujeta po uspešni spravi med evropskimi narodi in namenita prednost sodelovanju med obema narodoma; verjame, da bosta s tem prispevali k zgodovinski spravi armenskega in turškega naroda v duhu resnice in spoštovanja; poziva Turčijo in Armenijo, naj nadaljujeta urejanje odnosov z brezpogojno ratifikacijo protokolov o vzpostavitvi diplomatskih odnosov in odprtjem meje ter z aktivnim izboljševanjem odnosov, pri tem pa naj se posebej posvetita čezmejnemu sodelovanju in gospodarskemu vključevanju;

7.      ugotavlja, da sta sporočilo predsednika Republike Turčije Recepa Tayyipa Erdoğana o dogodkih iz leta 1915 in izjava predsednika vlade Republike Turčije Ahmeta Davutoğluja o slovesnosti v počastitev spomina na Hranta Dinka korak v pravo smer;

8.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Republike Armenije ter vladi in parlamentu Republike Turčije.