FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 113kWORD 48k
13.4.2015
PE555.102v01-00
 
B8-0350/2015

forretningsordenens artikel 133


om at indføje uddannelse i opbygningen af en bæredygtig energiunion


Ivan Jakovčić

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om at indføje uddannelse i opbygningen af en bæredygtig energiunion  
B8‑0350/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens grønbog "En ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030",

–       der henviser til den fælles rapport fra Kommissionen og ILO med titlen "Towards a greener economy: the social dimensions",

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at energibesparelser og energieffektivitet er den hurtigste og billigste metode til at håndtere spørgsmål som energisikkerhed, ekstern afhængighed, høje priser og miljøproblematikker;

B.     der henviser til, at de vedvarende energi- og energieffektivitetssektorer er vokset til trods for krisen og forventes at medføre mere vækst i EU's BNP fremover;

C.     der henviser til, at der skal gribes ind for at reducere den indvirkning på miljøet, som forårsages af energiproduktion, -transport og -forbrug, ved at udvikle kursus- og bevidsthedsgørende programmer og initiativer vedrørende mulighederne for energivenlig energi og energieffektivitet;

1.      opfordrer Kommissionen til yderligere at udbygge sin støtte til initiativer til forbedring af informationen til borgerne om vedvarende energiprojekter og til inddragelse af borgerne i sådanne projekter;

2.      opfordrer Kommissionen til at fremskynde kapacitetsopbygningen inden for uddannelsessektoren med henblik på at fostre kreative og innovative tilgange og adfærd, der sigter mod at støtte nye løsninger inden for sikker, ren og effektiv energi, ved at udvikle undervisningsmaterialer og e-læringsplatforme.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik