PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 118kWORD 50k
13.4.2015
PE555.102v01-00
 
B8-0350/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl švietimo įtraukimo į pastangas sukurti tvarią energetikos sąjungą


Ivan Jakovčić

B8‑0350/2015 Europos Parlamento pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl švietimo įtraukimo į pastangas sukurti tvarią energetikos sąjungą  

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą „2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija“,

–       atsižvelgdamas į bendrą Komisijos ir Tarptautinės darbo organizacijos ataskaitą „Ekologiškesnės ekonomikos koncepcija: socialiniai klausimai“ (angl. „Towards a greener economy: the social dimensions“),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi energijos taupymas ir efektyvus energijos vartojimas yra greičiausi ir pigiausi būdai tokiems klausimams, kaip energetinis saugumas, priklausomybė nuo išorės tiekėjų, aukštos kainos ir aplinkos apsaugos problemos, spręsti;

B.     kadangi atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo sektoriai plėtėsi nepaisant krizės ir numatoma, kad ateityje jie labiau padidins ES BVP;

C.     kadangi būtina imtis veiksmų, siekiant sumažinti energijos gamybos, vartojimo ir transporto daromą poveikį aplinkai, kuriant švietimo ir visuomenės informavimo programas ir iniciatyvas apie aplinką tausojančius energijos pasirinkimus ir energijos vartojimo efektyvumą;

1.      ragina Komisiją labiau didinti paramą iniciatyvoms, kuriomis būtų gerinamas informacijos piliečiams apie atsinaujinančiųjų išteklių energetikos projektus, į kuriuos jie būtų įtraukiami, teikimas;

2.      ragina Komisiją paspartinti gebėjimų stiprinimą švietimo sektoriuje, siekiant puoselėti kūrybišką ir inovatyvų požiūrį ir elgesį, kuriuo ketinama paremti naujus sprendimus saugios, švarios ir efektyviai naudojamos energijos srityje, plėtojant mokymo medžiagą ir e. mokymosi sistemas.

Teisinė informacija - Privatumo politika