REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 127kWORD 50k
13.4.2015
PE555.102v01-00
 
B8-0350/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par izglītības iekļaušanu centienos izveidot ilgtspējīgu enerģētikas savienību


Ivan Jakovčić

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izglītības iekļaušanu centienos izveidot ilgtspējīgu enerģētikas savienību  
B8‑0350/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu „Klimata un enerģētikas politikas satvars 2030. gadam”,

–       ņemot vērā Komisijas un SDO kopīgo ziņojumu „Pāreja uz ekoloģisku ekonomiku — sociālās dimensijas”,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā energotaupība un energoefektivitāte ir ātrākais un lētākais veids, kā risināt tādus jautājumus kā energoapgādes drošība, ārējā atkarība, augstas cenas un vides problēmas;

B.     tā kā atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes nozares, neraugoties uz krīzi, ir paplašinājušās un paredzams, ka nākotnē tās vēl vairāk palielinās ES IKP;

C.     tā kā ir jāveic darbības, lai samazinātu enerģijas ražošanas, pārvades un izmantošanas ietekmi uz vidi, izstrādājot izglītības un izpratnes veicināšanas programmas un iniciatīvas saistībā ar videi nekaitīgiem enerģijas veidiem un energoefektivitāti;

1.      aicina Komisiju vēl vairāk palielināt atbalstu iniciatīvām, kuru mērķis ir uzlabot informācijas sniegšanu iedzīvotājiem par atjaunojamās enerģijas projektiem un iesaistīti viņus šādos projektos;

2.      aicina Komisiju paātrināt spēju veidošanu izglītības nozarē, lai veicinātu radošu un novatorisku attieksmi un dzīves uztveri nolūkā atbalstīti jaunus risinājumus drošas, tīras un efektīvas enerģijas jomā, izstrādājot mācību materiālus un e-mācību platformas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika