PROJEKT REZOLUCJI
PDF 119kWORD 49k
13.4.2015
PE555.102v01-00
 
B8-0350/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie uwzględniania kształcenia w działaniach mających na celu utworzenie zrównoważonej unii energetycznej


Ivan Jakovčić

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uwzględniania kształcenia w działaniach mających na celu utworzenie zrównoważonej unii energetycznej  
B8-0350/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając zieloną księgę Komisji pt. „Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030”,

–       uwzględniając wspólne sprawozdanie Komisji i MOP zatytułowane „W stronę zielonej gospodarki: wymiar społeczny”,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że oszczędność energii i efektywność energetyczna to najszybsze i najbardziej opłacalne sposoby zajęcia się takimi kwestiami jak bezpieczeństwo energetyczne, uzależnienie od źródeł zewnętrznych, wysokie ceny i ochrona środowiska naturalnego;

B.     mając na uwadze, że sektory energii odnawialnej i efektywności energetycznej rozwijały się pomimo kryzysu, a w przyszłości najprawdopodobniej jeszcze bardziej zwiększą PKB UE;

C.     mając na uwadze, że niezbędne są działania mające na celu zmniejszenie wpływu produkcji, transportu i wykorzystania energii na środowisko, za pośrednictwem rozwoju kształcenia oraz programów i inicjatyw zwiększających świadomość w dziedzinie przyjaznych środowisku opcji energetycznych oraz efektywności energetycznej;

1.      wzywa Komisję do dalszego zwiększania wsparcia inicjatyw na rzecz poprawy dostarczania obywatelom informacji na temat projektów w dziedzinie energii odnawialnej, a przy tym do włączania ich w takie projekty;

2.      wzywa Komisję do przyspieszenia budowania zdolności w sektorze kształcenia w celu propagowania kreatywnych i innowacyjnych postaw i zachowań ukierunkowanych na wspieranie nowych rozwiązań w dziedzinie bezpiecznej, czystej i efektywnej energii poprzez opracowywanie materiałów edukacyjnych i platform e-kształcenia.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności