PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 113kWORD 49k
13.4.2015
PE555.102v01-00
 
B8-0350/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la includerea educației în eforturile de construire a unei Uniuni energetice sustenabile


Ivan Jakovčić

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la includerea educației în eforturile de construire a unei Uniuni energetice sustenabile  
B8-0350/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Cartea Verde a Comisiei intitulată „Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei”,

–       având în vedere raportul comun al Comisiei și al OIM intitulat „Către o economie mai ecologică: dimensiunile sociale”,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât economisirea energiei și eficiența energetică sunt modalitățile cele mai rapide și mai ieftine de abordare a unor problematici precum securitatea energetică, dependența externă, prețurile ridicate și preocupările legate de mediu;

B.     întrucât sectorul energiei din surse regenerabile și cel al eficienței energetice s-au dezvoltat în pofida crizei și se preconizează că vor favoriza continuarea creșterii PIB-ului UE;

C.     întrucât sunt necesare măsuri vizând reducerea impactului asupra mediului al producției, transportului și utilizării energiei prin dezvoltarea educației, a programelor de sensibilizare și a inițiativelor privind opțiunile energetice ecologice și eficiența energetică,

1.      solicită Comisiei să își intensifice în continuare sprijinul acordat inițiativelor vizând îmbunătățirea furnizării de informații către cetățeni cu privire la proiectele din domeniul energiei din surse regenerabile și implicarea acestora în astfel de proiecte;

2.      solicită Comisiei să intensifice procesul de consolidare a capacităților în sectorul educației pentru a promova atitudinile și comportamentele creatoare și inovatoare, ce vizează sprijinirea unor noi soluții în domeniul energiei sigure, curate și eficiente prin dezvoltarea de materiale didactice și platforme de e-învățare.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate