PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 112kWORD 49k
13.4.2015
PE555.102v01-00
 
B8-0350/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o vključevanju izobraževanja v prizadevanja za izgradnjo trajnostne energetske unije


Ivan Jakovčić

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o vključevanju izobraževanja v prizadevanja za izgradnjo trajnostne energetske unije  
B8-0350/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju zelene knjige Komisije z naslovom „Okvir podnebne in energetske politike za leto 2030“,

–       ob upoštevanju skupnega poročila Komisije in Mednarodne organizacije dela z naslovom „Bolj zelenemu gospodarstvu naproti: družbene razsežnosti“,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker sta varčevanje z energijo in energetska učinkovitost najhitrejša in najcenejša načina za reševanje vprašanj, kot so energetska varnost, odvisnost od njenega uvoza, visoke cene energije in okoljska vprašanja;

B.     ker sektorja obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti kljub krizi rasteta in je pričakovati, da bosta v prihodnosti še prispevala k rasti BDP EU;

C.     ker so potrebni ukrepi za zmanjšanje vpliva na okolje, ki ga ima proizvodnja, prenos in uporaba energije, in sicer z razvojem programov in pobud za izobraževanje ter ozaveščanje o okolju prijazni energiji in energetski učinkovitosti;

1.      poziva Komisijo, naj še poveča svojo podporo pobudam za izboljšanje dostopa državljanov do informacij o projektih na področju obnovljivih virov energije in za večje vključevanje državljanov v te projekte;

2.      poziva Komisijo, naj pospeši krepitev zmogljivosti v izobraževalnem sektorju, da bi spodbudili ustvarjalne in inovativne odnose in vedenje, katerih namen je podpora novim rešitvam na področju varne, čiste in učinkovite energije prek razvoja izobraževalnih vsebin in platform za e-učenje.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov