FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 114kWORD 47k
13.4.2015
PE555.102v01-00
 
B8-0350/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om utbildning som en del i insatserna för att skapa en hållbar energiunion


Ivan Jakovčić

Förslag till Europaparlamentets resolution om utbildning som en del i insatserna för att skapa en hållbar energiunion  
B8-0350/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens grönbok En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030,

–       med beaktande av den gemensamma rapporten från kommissionen och Internationella arbetsorganisationen Towards a greener economy: the social dimensions,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Energibesparingar och energieffektivitet är de snabbaste och billigaste sätten att ta itu med frågor som energitrygghet, importberoende, höga priser och miljöproblem.

B.     Sektorerna för förnybar energi och energieffektivitet har växt trots krisen och förväntas ytterligare öka EU:s BNP.

C.     Det behövs åtgärder för att minska påverkan på miljön när energi, produceras, transporteras och förbrukas genom att man utarbetar utbildnings- och informationsprogram och initiativ för att främja miljövänliga energikällor och energieffektivitet.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare öka sitt stöd för initiativ som syftar till att förbättra tillhandahållandet av information till allmänheten om projekt för förnybar energi och göra människor delaktiga i sådana projekt.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda kapacitetsuppbyggnaden inom utbildningssektorn för att främja ett kreativt och innovativt tänkesätt och beteende i syfte att stimulera nya lösningar på området för säker, ren och effektiv energi med hjälp av undervisningsmateriel och plattformar för e-lärande.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy