FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 109kWORD 43k
10.4.2015
PE555.103v01-00
 
B8-0351/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om nødvendigheden af en borgerløn


Ivan Jakovčić

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om nødvendigheden af en borgerløn  
B8‑0351/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 4, 9, 14 og 153 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations konventioner om fastsættelse af en mindsteløn,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at ca. 120 millioner mennesker trues af fattigdom og social udstødelse i Europa, 25 millioner af dem er børn; der henviser til, at 40 millioner mennesker lider af alvorlige former for materiel nød og over fire millioner er hjemløse;

B.     der henviser til, at en mindsteløn bør anvendes som et middel til at beskytte den menneskelige værdighed;

C.     der henviser til, at mindsteløn eller borgerløn ikke blot er en social sikkerhedsforanstaltning, der bekæmper fattigdom, men giver alle EU-borgere mulighed for at blive inddraget fuldt ud i det sociale, kulturelle og politiske liv;

1.      opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at vedtage lovgivning for gennemføring af en enkelt indkomststøtteordning med henblik på at etablere en mindstelønsats;

2.      opfordrer Kommissionen til at fremme indførelsen af en borgerløn for alle EU-borgere.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik