Διαδικασία : 2015/2589(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0363/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0363/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.66
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0175

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 134kWORD 64k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.137v01-00
 
B8-0363/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και τις εξελίξεις όσον αφορά το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (2015/2589(RSP))


Charles Tannock, Sajjad Karim εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και τις εξελίξεις όσον αφορά το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (2015/2589(RSP))  
B8‑0363

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπαγκλαντές,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) έπειτα από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza, και ειδικότερα τα συμπεράσματα της αποστολής υψηλού επιπέδου της ΔΟΕ στο Μπαγκλαντές,

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αποζημίωση για τα άτομα που έχουν πληγεί,

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτηρίων στο Μπαγκλαντές,

–       έχοντας υπόψη το Σύμφωνο Βιωσιμότητας της 8ης Ιουλίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου Andor σχετικά με τη συνεδρίαση παρακολούθησης του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπαγκλαντές στις 20 Οκτωβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Απριλίου 2013 το οκταώροφο κτήριο Rana Plaza, που βρίσκεται στο Savar, κοντά στη Ντάκα, κατέρρευσε με συνέπεια πάνω από 1.100 άτομα να αποβιώσουν και περίπου 2.500 άτομα να τραυματιστούν·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση του κτηρίου αποτελεί τη χειρότερη βιομηχανική καταστροφή που έχει σημειωθεί ποτέ στο Μπαγκλαντές και το πλέον θανατηφόρο δυστύχημα λόγω δομικής αστοχίας στη σύγχρονη ιστορία·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πάνω από 5.000 εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας στο Μπαγκλαντές, τα οποία απασχολούν περίπου 4 εκατομμύρια άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγικό προορισμό για ενδύματα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα του Μπανγκλαντές·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων συνέβαλε θετικά στην οικονομική ανάπτυξη και σε υψηλότερα εισοδήματα, και έχει θετικό αντίκτυπο στη μείωση της φτώχειας και τη χειραφέτηση των γυναικών·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Ιουλίου 2013, η Επιτροπή, από κοινού με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και τη ΔΟΕ, δρομολόγησε το Σύμφωνο Βιωσιμότητας, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών των εργαζομένων στα εργοστάσια ενδυμάτων του Μπαγκλαντές·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύμφωνο θεσπίζει μια σειρά από συγκεκριμένες δεσμεύσεις που πρέπει να υλοποιηθούν από την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταίροι του Συμφώνου συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 20 Οκτωβρίου 2014 για να προβούν σε απολογισμό της προόδου η οποία επετεύχθη στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συμφώνου·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρόκειται να εξετάσει επισήμως το Σύμφωνο πριν από το τέλος του 2015·

1.      εκφράζει τη βαθιά του λύπη και είναι ιδιαίτερα θορυβημένο από τα γεγονότα στο Rana Plaza, την έκταση της τραγωδίας και την καταστροφή που προκάλεσε και εκφράζει τα συλλυπητήριά του για άλλη μια φορά στις οικογένειες των θυμάτων καθώς και σε αυτούς που τραυματίστηκαν στην εν λόγω καταστροφή·

2.      καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να συνεχίσει να μεριμνά ότι όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή θα διωχθούν για την ενοχή τους·

3.      θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι, δύο έτη μετά το συμβάν, ορισμένες οικογένειες εξακολουθούν να αναμένουν την αποζημίωση που τους οφείλεται από το καταπιστευματικό ταμείο δωρητών· ζητεί από εκείνους οι οποίοι συμφώνησαν να καταβάλουν αποζημίωση να το πράξουν άμεσα·

4.      θεωρεί ότι το Σύμφωνο Βιωσιμότητας αποτελεί ένα βασικό στοιχείο για τη βελτίωση όχι μόνο της υγείας και της ασφάλειας στα εργοστάσια, αλλά και των συνθηκών εργασίας στη βιομηχανία ενδυμάτων στο σύνολό της·

5.      σημειώνει ότι μετά την τραγική καταστροφή του Rana Plaza και την έναρξη του Συμφώνου Βιωσιμότητας σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στο Μπαγκλαντές, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχύτητα με την οποία η κυβέρνηση επεδίωξε να εφαρμόσει τις συμφωνηθείσες δεσμεύσεις της·

6.      χαιρετίζει, ειδικότερα, τα ακόλουθα:

–    την έγκριση τροποποιήσεων στο εργατικό δίκαιο, με τις οποίες ενισχύονται περαιτέρω τα θεμελιώδη δικαιώματα στους τομείς της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας καθώς και τα εργασιακά δικαιώματα·

–    τη συνεχιζόμενη μέριμνα με σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι ελευθερίες των εργαζομένων σε ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών (EPZs) έχουν βελτιωθεί·

–    την έγκριση της εθνικής πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και των ενιαίων προτύπων για τις επιθεωρήσεις υγείας και ασφάλειας σε όλα τα εργοστάσια·

–    τον αυξημένο αριθμό και τη συχνότητα επιθεωρήσεων στα εργοστάσια·

–    το κλείσιμο των εργοστασίων τα οποία δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας·

–    την αύξηση της πρόσληψης και εκπαίδευσης πιστοποιημένων επιθεωρητών ασφαλείας, σε συνεργασία με τη ΔΟΕ·

–    τη δημιουργία μιας δημόσιας βάσης δεδομένων για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με επιθεωρήσεις που αφορούν την εργασία, την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτηρίων·

7.      αναγνωρίζει, όμως, ότι απαιτείται περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή του Συμφώνου και καλεί όλους τους εταίρους που συμμετέχουν στο Σύμφωνο, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές, να εργαστούν γρήγορα και άμεσα για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στη βιομηχανία, όσο το δυνατόν ταχύτερα, μεταξύ άλλων στους ακόλουθους τομείς:

–    ολοκλήρωση των αξιολογήσεων της δομικής ασφάλειας και της πυρασφάλειας σε όλα τα λειτουργούντα εργοστάσια ενδυμάτων με εξαγωγικό προσανατολισμό, καθώς και τη βελτίωση της δημόσιας βάσης δεδομένων, συμμόρφωση με τα σχέδια διορθωτικών μέτρων και κλείσιμο των μη ασφαλών εργοστασίων·

–    περαιτέρω προσλήψεις και εκπαίδευση επιθεωρητών εργοστασίων οι οποίοι έχουν εκπαιδευθεί σε ένα ενιαίο πρότυπο, καθώς και εναρμόνιση των διαδικασιών λειτουργίας·

–    περαιτέρω αλλαγή του εργατικού δικαίου και της σχετικής εκτελεστικής του νομοθεσίας, εφόσον απαιτείται, και αύξηση του ελέγχου από την κυβέρνηση, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι νομικές ελευθερίες τηρούνται και εφαρμόζονται, με τη δυνατότητα προσφυγής σε περίπτωση παραβίασης·

–    διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι στις ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών θα απολαμβάνουν τις ίδιες θεμελιώδεις νομικές ελευθερίες και πρότυπα ασφαλείας όπως οι εργαζόμενοι σε όλο το Μπαγκλαντές·

–    μεριμνά από κοινού με τους δωρητές και τη ΔΟΕ, για τη διασφάλιση επαρκούς ανάπτυξης των δυνατοτήτων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι βελτιώσεις θα ισχύουν σε μακροπρόθεσμη βάση·

8.      χαιρετίζει, παράλληλα με το Σύμφωνο, το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές αύξησε σημαντικά τις κατώτατες αποδοχές από την 1η Δεκεμβρίου 2013·

9.      επικροτεί την περαιτέρω υλοποίηση των πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα που αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης στον τομέα της βιομηχανίας των έτοιμων ενδυμάτων·

10.    επαναλαμβάνει την περαιτέρω στήριξή του στη συμφωνία όσον αφορά την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτηρίων, η οποία έχει οδηγήσει σε επιθεωρήσεις άνω των 1.110 εργοστασίων και την ολοκλήρωση άνω των 400 διορθωτικών σχεδίων δράσεων (CAPs)· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διασφαλίσουν ότι τα ελάχιστα αυτά CAPs εφαρμόζονται πλήρως και με ορθό τρόπο·

11.    ζητεί την περαιτέρω, προσεκτική επιτήρηση της βιωσιμότητας και της εφαρμογής του Συμφώνου για τη συνέχιση της παροχής βοήθειας προς την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές από τους εταίρους και τους δωρητές·

12.    Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαγκλαντές, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την αντιπρόεδρο της Επιτροπής/΄Υπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στον Γενικό Διευθυντή της ΔΟΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου