Postopek : 2015/2589(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0363/2015

Predložena besedila :

B8-0363/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.66
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0175

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 119kWORD 59k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.137v01-00
 
B8-0363/2015

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o drugi obletnici zrušitve poslopja Rana Plaza in napredku glede bangladeškega trajnostnega sporazuma (2015/2589(RSP))


Charles Tannock, Sajjad Karim v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o drugi obletnici zrušitve poslopja Rana Plaza in napredku glede bangladeškega trajnostnega sporazuma (2015/2589(RSP))  
B8‑0363/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Bangladešu,

–       ob upoštevanju izjave, ki jo je Mednarodna organizacija dela objavila po zrušitvi stavbe Rana Plaza, in zlasti ugotovitev misije te organizacije na visoki ravni v Bangladešu,

–       ob upoštevanju sporazuma iz novembra 2013 glede odškodnine prizadetim v nesreči,

–       ob upoštevanju sporazuma o požarni in gradbeni varnosti v Bangladešu,

–       ob upoštevanju trajnostnega sporazuma z dne 8. julija 2013,

–       ob upoštevanju izjave komisarja Lászla Andorja glede srečanja o izvajanju bangladeškega trajnostnega sporazuma z dne 20. oktobra 2014,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker se je 24. aprila 2013 v Savarju blizu Dake zrušila osemnadstropna stavba Rana Plaza in pod seboj do smrti pokopala več kot 1100 ljudi, okrog 2500 ljudi pa je bilo ranjenih;

B.     ker je bila zrušitev stavbe Rana Plaza najhujša industrijska nesreča v zgodovini Bangladeša in najsmrtonosnejša nesreča v moderni zgodovini, nastala zaradi konstrukcijskih napak;

C.     ker je v Bangladešu več kot 5000 tekstilnih tovarn, ki zaposlujejo približno 4 milijone ljudi; ker je evropski trg največji izvozni cilj za bangladeške oblačilne in tekstilne izdelke;

D.     ker je industrija konfekcijskih oblačil pozitivno prispevala h gospodarskemu razvoju in višjim prihodkom in je pripomogla k zmanjšanju revščine ter krepitvi vloge in položaja žensk;

E.     ker je Komisija 8. julija 2013 skupaj z vlado Bangladeša in Mednarodno organizacijo dela sklenila trajnostni sporazum, katerega namen je izboljšati pogoje za delavce v bangladeških tekstilnih tovarnah;

F.     ker sporazum določa več konkretnih obveznosti, ki jih mora izpolniti vlada Bangladeša;

G.     ker so se 20. oktobra 2014 v Bruslju sestali partnerji sporazuma, da bi pregledali napredek, dosežen z izvajanjem sporazuma;

H.     ker mora Komisija pred koncem leta 2015 uradno pregledati sporazum;

1.      je še vedno globoko užaloščen in pretresen zaradi dogodkov v stavbi Rana Plaza, same razsežnosti tragedije in uničenja, ki ga je povzročila, ter znova izraža sožalje prizadetim družinam in vsem, ki so v nesreči utrpeli poškodbe;

2.      poziva vlado Bangladeša, naj še naprej zagotavlja, da bodo vsi odgovorni za nesrečo kazensko odgovarjali za svojo krivdo;

3.      meni, da je nesprejemljivo, da dve leti po dogodku nekatere družine še vedno čakajo na odškodnino, ki jim jo dolguje skrbniški sklad donatorjev; poziva, naj tisti, ki so se zavezali k plačilu odškodnine, to nemudoma storijo;

4.      meni, da je trajnostni sporazum med bistvenimi elementi za izboljšanje zdravja in varnosti v tovarnah, pa tudi delovnih pogojev v celotni tekstilni industriji;

5.      ugotavlja, da je po tragični nesreči v stavbi Rana Plaza in sklenitvi trajnostnega sporazuma v Bangladešu opaziti velik napredek, ter izreka pohvalo tamkajšnji vladi, ker si je prizadevala hitro izpolniti dane zaveze;

6.      pozdravlja zlasti naslednje premike:

–    sprejetje in spremembo delovne zakonodaje, v kateri so bile dodatno okrepljene temeljne pravice na področju zdravja in varnosti pri delu ter delavske pravice;

–    nadaljevanje prizadevanj za izboljšanje na področju svoboščin delavcev v conah izvozne proizvodnje;

–    sprejetje nacionalne politike na področju zdravja in varnosti ter enotnih standardov za zdravstvene in varnostne inšpekcije v vseh tovarnah;

–    večje število in pogostost inšpekcij v tovarnah;

–    zaprtje tovarn, ki ne izpolnjujejo varnostnih standardov;

–    povečano zaposlovanje in usposabljanje pooblaščenih varnostnih inšpektorjev v sodelovanju z Mednarodno organizacijo dela;

–    vzpostavitev javne podatkovne baze za poročanje o delavskih inšpekcijah ter inšpekcijah požarne varnosti in varnosti stavb;

7.      vseeno ugotavlja, da je treba storiti več za izvajanje sporazuma v celoti, ter poziva vse partnerje sporazuma, vključno z vlado Bangladeša, naj hitro in učinkovito ukrepa za čimprejšnje izboljšanje zdravstvenih in varnostnih razmer v tem sektorju, zlasti pa naj zagotovi naslednje:

–    dokončanje ocen strukturne in požarne varnosti vseh obratujočih tekstilnih tovarn, usmerjenih v izvoz, izboljšanje javne podatkovne baze inšpekcij, uresničevanje načrtov popravljalnih ukrepov in zaprtje tovarn, ki niso varne;

–    dodatno zaposlovanje in usposabljanje inšpektorjev tovarn, usposobljenih v skladu z enotnim standardom, in uskladitev operativnih postopkov;

–    po potrebi dodatne spremembe delovne zakonodaje in zakonodaje za njeno izvajanje ter povečanje nadzora s strani vlade, ki mora zagotoviti, da se pravne svoboščine uresničujejo in spoštujejo ter da je v primeru kršitev mogoče poiskati pomoč;

–    izenačitev temeljnih pravnih svoboščin in varnostnih standardov za delavce v conah izvozne proizvodnje s tistimi, ki veljajo za delavce v vsem Bangladešu;

–    nadaljevanje izgradnje zmogljivosti v partnerstvu z donatorji in Mednarodno organizacijo dela, da se zagotovi dolgoročna ohranitev vseh izboljšav;

8.      vzporedno s sporazumom pozdravlja, da je vlada Bangladeša 1. decembra 2013 precej povišala minimalno plačo;

9.      pozdravlja nadaljnje izvajanje pobud v zasebnem sektorju, namenjenih izboljšanju razmer v industriji konfekcijskih oblačil;

10.    znova izraža podporo sporazumu o požarni in gradbeni varnosti, ki je privedel do inšpekcijskih pregledov več kot 1110 tovarn in priprave več kot 400 načrtov popravljalnih ukrepov; poziva vse deležnike, naj zagotovijo, da se bodo ti načrti v celoti in pravilno izvajali;

11.    poziva, naj se izvajanje trajnostnega sporazuma še naprej skrbno spremlja ter naj partnerji in donatorji še naprej pomagajo vladi Bangladeša;

12.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje vladi, parlamentu in ministrstvu Bangladeša za notranje zadeve, Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter generalnemu direktorju Mednarodne organizacije dela.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov