Διαδικασία : 2015/2589(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0366/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0366/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.66
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0175

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 157kWORD 87k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.140v01-00
 
B8-0366/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την επέτειο από τις πυρκαγιές σε εργοστάσια στο Μπαγκλαντές και τις εξελίξεις σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (2015/2589(RSP))


Tiziana Beghin, David Borrelli εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επέτειο από τις πυρκαγιές σε εργοστάσια στο Μπαγκλαντές και τις εξελίξεις σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (2015/2589(RSP))  
B8‑0366/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπαγκλαντές, και ιδίως εκείνα της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας έπειτα από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε εργοστάσια και την κατάρρευση κτηρίου στο Μπαγκλαντές(1), της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τα θύματα πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν πρόσφατα σε βιοτεχνίες κλωστοϋφαντουργίας, κυρίως στο Μπαγκλαντές(2) και της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την κατάσταση στο Μπαγκλαντές(3) και σχετικά με τη βιωσιμότητα της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας του βαμβακιού(4),

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 8ης Ιουλίου 2014, του πρώην Επιτρόπου αρμόδιου για το εμπόριο Karel De Gucht και του πρώην Επιτρόπου αρμόδιου για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη László Andor, με την ευκαιρία της ανασκόπησης του πρώτου έτους του Συμφώνου Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές,

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπανγκλαντές για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη(5),

–       έχοντας υπόψη το Πλαίσιο για την Προώθηση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας της ΔΟΕ (2006, C-187) και την Σύμβαση για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (1981, C-155), τα οποία δεν έχουν κυρωθεί από το Μπαγκλαντές, καθώς και τις αντίστοιχες συστάσεις (R 197)· έχοντας επίσης υπόψη την Σύμβαση για την Επιθεώρηση Εργασίας (1947, C-081), την οποία το Μπαγκλαντές έχει προσυπογράψει, και τις συστάσεις της (R 164),

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(6) και την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(7),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-2014 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681) και το πιο πρόσφατο πολυμερές φόρουμ σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), που έλαβε χώρα στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που καθορίζουν ένα πλαίσιο για τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες όσον αφορά την προστασία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Ιούνιο του 2011,

–       έχοντας υπόψη την εκστρατεία Clean Clothes Campaign,

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων,

–       έχοντας υπόψη το «πρόγραμμα για τη βελτίωση της εργασίας», που ξεκίνησαν η ΔΟΕ και ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (ΔΟΧ),

–       έχοντας υπόψη το εθνικό τριμερές σχέδιο δράσης για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων για τη βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων στο Μπανγκλαντές,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της υψηλού επιπέδου αποστολής της ΔΟΕ στο Μπανγκλαντές, από 1 έως 4 Μαΐου 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Απριλίου 2013, περισσότεροι από 1100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 2500 τραυματίστηκαν κατά την κατάρρευση του κτιρίου Rana Plaza στην Ντάκα του Μπαγκλαντές, γεγονός που αποτελεί την χειρότερη τραγωδία στην ιστορία της βιομηχανίας ένδυσης σε όλο τον κόσμο·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στον ιδιοκτήτη του Rana Plaza και σε άλλα 40 άτομα, που ήταν ιδιοκτήτες βιομηχανιών οι οποίες στεγάζονταν στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις με την κατηγορία ότι, παρόλο που το κτίριο είχε κατασκευασθεί παράνομα και είχαν προκύψει τεράστια προβλήματα στατικότητας, οι εργαζόμενοι είχαν υποχρεωθεί να συνεχίσουν να εργάζονται παρά τους φόβους που εξέφραζαν για την ασφάλειά τους·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός αδασμολόγητης ποσόστωσης για ενδύματα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα του Μπαγκλαντές, που καλύπτουν περίπου το 90% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ από τη χώρα, σύμφωνα με το πλέον ευνοϊκό καθεστώς που υπάρχει στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), δηλαδή το καθεστώς «όλα εκτός από όπλα» (EBA)·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από το ατύχημα, η βιομηχανία ενδυμάτων του Μπαγκλαντές απασχολούσε περίπου τρία εκατομμύρια άτομα, περισσότερο από κάθε άλλο βιομηχανικό τομέα σε μια χώρα 160 εκατομμυρίων κατοίκων, και μετά την κατάρρευση του κτιρίου 29 εργοστάσια έκλεισαν οριστικά, με σοβαρές συνέπειες για τα δικαιώματα των εργαζομένων και το ποσοστό ανεργίας στη χώρα·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη της παιδικής εργασίας το 1994, η συνέχιση της αύξησης των εξαγωγών μετά την σταδιακή κατάργηση των ποσοστώσεων ΜΧΣ και η παγκόσμια ύφεση είναι προφανείς αποδείξεις της δέσμευσης της κυβέρνησης για την αλλαγή της τρέχουσας κατάστασης·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, έχουν καταβληθεί 21,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο καταπιστευματικό Ταμείο των Δωρητών για το Rana Plaza μέσω συνεισφορών από τους αγοραστές, το ταμείο του πρωθυπουργού του Μπανγκλαντές και άλλους ιδιωτικούς χορηγούς, και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία τουλάχιστον 30 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για να καλυφθούν οι αξιώσεις αποζημίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, οι ενάγοντες έχουν λάβει μόνο το 70%, κατ’ ανώτατο όριο, των οφειλομένων, με τις περαιτέρω πληρωμές να καθυστερούν λόγω της μη πληρωμής, εκ μέρους ορισμένων εταιρειών, των 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του συστήματος·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το ταμείο αποζημίωσης δεν θα είναι σε θέση να καταβάλει τις ιατρικές δαπάνες των θυμάτων που απαιτούν μακροχρόνια ιατρική περίθαλψη, ούτε τις συμπληρωματικές πληρωμές οι οποίες αφορούν τους εργαζόμενους που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστροφή που έλαβε χώρα στο κτήριο Rana Plaza ώθησε την ΕΕ να συνάψει, τον Ιούλιο του 2013, μαζί με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές, τις ΗΠΑ και τη ΔΟΕ, το «Σύμφωνο για συνεχή βελτίωση των εργασιακών δικαιωμάτων και της ασφάλειας των εργοστασίων στη βιομηχανία πλεκτών και έτοιμων ενδυμάτων του Μπαγκλαντές» (Σύμφωνο Βιωσιμότητας), στο οποίο το Μπαγκλαντές δεσμεύτηκε να αναλάβει δράση με σκοπό να βελτιωθούν τα εργασιακά πρότυπα και οι συνθήκες εργασίας στον κλάδο έτοιμων ενδυμάτων της χώρας·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη ανασκόπηση του Συμφώνου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2014 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παρά τις προόδους που πραγματοποιήθηκαν, η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές πρέπει να λάβει και άλλα σημαντικά μέτρα, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση και την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, την αναβάθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, και την πρόσληψη περισσότερων επιθεωρητών εργασίας·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεύτερη ανασκόπηση του Συμφώνου θα λάβει χώρα το φθινόπωρο του 2015 και αναμένουμε περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά την κυβερνητική δέσμευση για το κράτος δικαίου, ιδίως σε σχέση με διακρίσεις εις βάρος των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της πρόσληψης νέων επιθεωρητών, ύστερα από τη μη επίτευξη από την κυβέρνηση του στόχου των 200 έως τα τέλη του 2013·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενάμιση έτος μετά την καταστροφή, η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές δεν έχει ακόμη θεσπίσει κανόνες και κανονισμούς εφαρμογής για το εργατικό δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα για το «πρόγραμμα για τη βελτίωση της εργασίας» της ΔΟΕ και για τη λειτουργία της συμφωνίας για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτηρίων στο Μπανγκλαντές («η συμφωνία»)·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έναρξη ισχύος του Συμφώνου, έχουν καταχωρηθεί 291 εργατικά συνδικάτα στον κλάδο της ένδυσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, απορρίφθηκαν 66 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 26% του συνόλου των αιτήσεων που κατατέθηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την θέση σε ισχύ του Συμφώνου, έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 45 σοβαρές ενέργειες κατά των ενώσεων, από μεγάλο εύρος φορέων·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει συνάψει συμβάσεις με δύο ιδιωτικές εταιρείες (TÜV-Süd και VEC) για την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης μέχρι τον Απρίλιο του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 20% των ζητημάτων ασφάλειας στα σχέδια διορθωτικών ενεργειών των εργοστασίων που καλύπτει η συμφωνία έχουν επιλυθεί·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή σχεδόν 200 εταιρείες μόδας και λιανικής πώλησης έχουν προσυπογράψει τη συμφωνία για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων, μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εταιρειών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, η οποία καλύπτει περίπου το ήμισυ του συνόλου των εργοστασίων του Μπαγκλαντές για την εξαγωγική αγορά και δύο εκατομμύρια εργαζόμενους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 26 βορειοαμερικανικές εταιρείες, όπως η Walmart και η Gap, προσχώρησαν στη Συμμαχία για την Εργασιακή Ασφάλεια στο Μπαγκλαντές, μια μονομερή συμφωνία που αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας στα εργοστάσια, η οποία ωστόσο δεν περιλαμβάνει κανέναν ρόλο για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και καμία απαίτηση για υποστήριξη των επανορθωτικών μέτρων από την πλευρά των εταιρειών·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και η ΔΟΕ έχουν ξεκινήσει μια πρωτοβουλία ύψους 24,21 εκατομμυρίων δολαρίων — καθώς και ένα νέο «πρόγραμμα για τη βελτίωση της εργασίας» — που αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον κλάδο των ετοίμων ενδυμάτων του Μπαγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία με την ονομασία «βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον τομέα των έτοιμων ενδυμάτων», που εφαρμόζεται εδώ και τριάμισι έτη, επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων πυρκαγιάς και κατάρρευσης στα εργοστάσια ετοίμων ενδυμάτων, καθώς και στην διασφάλιση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των εργαζομένων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην κοινωνία, επιτυγχάνοντας τον τρίτο αναπτυξιακό στόχο της χιλιετίας, όπως έχει οριστεί από τον ΟΗΕ, σχετικά με την ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν το 90% των συνολικά 4 εκατομμυρίων εργαζομένων στον κλάδο της ένδυσης στο Μπαγκλαντές·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ελάχιστος μισθός των εργαζομένων στον κλάδο της ένδυσης αυξήθηκε κατά 219% τα τελευταία πέντε έτη, έπειτα από μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσε η κυβέρνηση·

 

1.      τιμά τη μνήμη των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος που μπορούσε να προληφθεί, με την ευκαιρία της 2ης επετείου από την τραγωδία του Rana Plaza· εκφράζει τη λύπη του στους τραυματίες και σε όσους έμειναν ανάπηροι καθώς και τα συλλυπητήριά του στις πενθούσες οικογένειες, και καταδικάζει όσους είναι υπεύθυνοι για τη μη αποτροπή μιας τέτοιας καταστροφής·

2.      εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες στο Μπαγκλαντές για την αποτελεσματική ενσωμάτωση, στη νομοθεσία και τις πρακτικές, των διεθνών προτύπων εργασίας που αποτελούν μέρος των θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ, καθώς και για τη βελτίωση του συνολικού πλαισίου στο πεδίο της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας·

3.      τονίζει την ανάγκη, μια σειρά διεθνώς αναγνωρισμένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται επί τόπου, ή που συνδέονται με τα εργοστάσια της Rana Plaza, να παράσχουν χωρίς καθυστέρηση επαρκή χρηματοδότηση στο ταμείο αποζημιώσεων του Rana Plaza, για την κάλυψη του κενού των 8,5 εκατ. δολαρίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του καθεστώτος·

4.      επικαλείται το αίσθημα ευθύνης σημαντικών εταιρειών, όπως οι Benetton, Walmart, Mango και The Children’s Place, και τους ζητεί να συνεισφέρουν στο ταμείο με τις κατάλληλες δωρεές, που δεν θα είναι πολύ μικρότερες του αναμενομένου·

5.      προτείνει να θεσπίσει η ΕΕ ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την καθιέρωση ενός συστήματος επισήμανσης των ενδυμάτων στο Μπανγκλαντές — αυτά που παράγονται με βάση υψηλότερα πρότυπα θα μπορούσαν να φέρουν συγκεκριμένο σήμα, ώστε να δοθεί στους ευρωπαίους καταναλωτές και παραγωγούς η δυνατότητα να κάνουν συνειδητές επιλογές·

6.      σημειώνει ότι η συμφωνία και η συμμαχία ολοκλήρωσαν την επιθεώρηση όλων των εργοστασίων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους· καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να συμπληρώσει αυτήν την ενέργεια επιθεωρώντας το συντομότερο δυνατό τα εργοστάσια που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της και να λάβει επαρκή επανορθωτικά μέτρα· ενθαρρύνει τη συμφωνία και τη συμμαχία να βελτιώσουν τη συνεργασία τους και να ανταλλάσσουν εκθέσεις επιθεωρήσεων των εργοστασίων συστηματικά, ώστε να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των εργασιών και η χρήση «δύο μέτρων και δύο σταθμών»· καλεί τη συμμαχία να δημοσιεύει τις εκθέσεις της και να περιλαμβάνει εικόνες σε αυτές ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους τους κατοίκους της χώρας·

7.      εκφράζει ικανοποίηση για την πρόσφατη αύξηση του ελάχιστου μισθού στον κλάδο του έτοιμου ενδύματος και ενθαρρύνει την πιο γενικευμένη και συγκεκριμένη εφαρμογή της πολιτικής αυτής· προτρέπει την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να επιβάλλει κυρώσεις στις επιχειρήσεις που περικόπτουν τον κατώτατο μισθό· ενθαρρύνει την κυβέρνηση και τις εταιρείες να συνεχίσουν να αναθεωρούν τον κατώτατο μισθό, στην προοπτική να επιτευχθεί ένα επίπεδο αποδοχών αξιοπρεπούς διαβίωσης και να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η τελική τιμή του προϊόντος·

8.      ενθαρρύνει τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, με την υποστήριξη της ΔΟΕ, ώστε να βελτιωθεί περισσότερο η άσκηση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, να εξασφαλιστεί η συλλογική διαπραγμάτευση και η εφαρμογή του εθνικού εργατικού δικαίου σε ζώνες μεταποίησης προς εξαγωγή, οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους στην ένδυση και την υπόδηση, εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και άλλων ρυθμιστικών οργανισμών έχουν πλήρη εξουσία και αρμοδιότητα να διενεργούν επιθεωρήσεις· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να διοργανώνει τακτικά έρευνες μεταξύ των εργαζομένων, για να αξιολογείται η συμμόρφωση με το εργατικό δίκαιο, και να διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων με τους επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, τόσο του δημόσιου όσο και ιδιωτικού τομέα, στο πεδίο αυτό·

9.      υπογραμμίζει τη σημασία της επίτευξης επιλεξιμότητας για το «πρόγραμμα για τη βελτίωση της εργασίας», προκειμένου να βελτιωθεί η συμμόρφωση με τα εργασιακά πρότυπα και να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού στη βιομηχανία πλεκτών και έτοιμων ενδυμάτων·

10.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την εγγραφή των 291 συνδικαλιστικών οργανώσεων του κλάδου της ένδυσης, από τότε που ξεκίνησε η εφαρμογή του συμφώνου βιωσιμότητας, και ζητεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η μεταρρύθμιση του 2013 στον νόμο περί εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης των αχαλίνωτων αντισυνδικαλιστικών διακρίσεων που υφίστανται οι επικεφαλής συνδικαλιστικών οργανώσεων μέσω βίαιων αντιποίνων από τη διοίκηση ή υπαλλήλους της· υποστηρίζει έναν πιο ανοικτό και δραστήριο ρόλο για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών στον διάλογο που διεξάγεται στο Μπαγκλαντές, ιδίως όσον αφορά την αγορά εργασίας και τα πρότυπά της·

11.    ζητεί την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του Τμήματος του επικεφαλής επιθεωρητή εργοστασίων και εγκαταστάσεων σε Διεύθυνση με δύναμη 800 επιθεωρητών, που θα έχει στη διάθεσή της επαρκείς ετήσιους δημοσιονομικούς πόρους, καθώς και την ανάπτυξη της υποδομής που απαιτείται για την ορθή λειτουργία της, τα οποία είναι προϋποθέσεις ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και τον έλεγχο των συνθηκών εργασίας 4 εκατομμυρίων εργαζομένων, και ζητεί από την κυβέρνηση να τους παραχωρήσει την εξουσία να επιβάλλουν κυρώσεις για τις παραβάσεις της εργασιακής νομοθεσίας·

12.    επικροτεί το γεγονός ότι περισσότερες από 70 μεγάλες εταιρείες μόδας και εμπορικών σημάτων λιανικής που διοχετεύουν έτοιμο ένδυμα από το Μπανγκλαντές υπέγραψαν τη συμφωνία για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων για να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργοστασίων στο Μπαγκλαντές που τις προμηθεύουν· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει την κατάλληλη συμμετοχή και άλλων εταιρειών, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, ώστε να ενταχθούν και να συμβάλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση της συμφωνίας·

13.    καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά την υιοθέτηση ισχυρότερων και νομικά δεσμευτικών εργαλείων μεταξύ των εταιριών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, με επίκεντρο την εξασφάλιση της συμμόρφωσης στην πράξη με τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού·

14.    ζητεί στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες να έχουν σημαντικότερη θέση η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία, ως μέρος του θεματολογίου για την αξιοπρεπή εργασία, και να προσφέρει η ΕΕ τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των διατάξεων αυτών, ώστε να μη μετατραπούν σε εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές·

15.    σημειώνει ότι η πρωτοβουλία «όλα εκτός από όπλα» έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη του Μπαγκλαντές και έχει συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων, ιδίως γυναικών· είναι ωστόσο πεπεισμένο ότι, χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις στο πεδίο των ανθρώπινων και των εργασιακών δικαιωμάτων, η πρωτοβουλία «όλα εκτός από όπλα» και το ΣΓΠ κινδυνεύουν να επιδεινώσουν τα ήδη χαμηλά επίπεδα προστασίας των εργαζομένων και να υπονομεύσουν τις προσπάθειες για αξιοπρεπή εργασία·

16.    ελπίζει ότι το Σύμφωνο Βιωσιμότητας στο Μπαγκλαντές θα αποτελέσει παράδειγμα για άλλες τρίτες χώρες με τις οποίες η Ένωση διαπραγματεύεται ή προτίθεται να διαπραγματευτεί συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και/ή επενδύσεων και όπου δεν εφαρμόζονται επαρκώς τα πρότυπα και οι συνθήκες εργασίας που προωθεί η ΔΟΕ·

17.    ενθαρρύνει την ΥΕ/ΑΕ κ. Mogherini και την Επίτροπο Malmström να συνεχίσουν να περιλαμβάνουν την κύρωση των βασικών προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, την εφαρμογή επιθεωρήσεων υγείας και ασφάλειας και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι στις συζητήσεις με το Μπανγκλαντές και άλλες χώρες όσον αφορά τη συνέχιση των προτιμησιακών συναλλαγών· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τις συστάσεις της Επιτροπής να συμμετάσχει η Ένωση στην πρωτοβουλία για την προώθηση των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων και πρακτικών στη Μιανμάρ/Βιρμανία·

18.    ενθαρρύνει τις εταιρείες μόδας και ειδών ένδυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ΜΜΕ και άλλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στο Μπαγκλαντές να εφαρμόσουν όλα τα δυνατά μέτρα για να περιοριστεί η πιθανότητα άλλων καταστροφών όπως η τραγωδία της Rana Plaza·

19.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές και στον Γενικό Διευθυντή της ΔΟΕ.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0230.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0027.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0100.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0099.

(5)

ΕΕ L 118, 27.4.2001, σ. 48.

(6)

ΕΕ C 99 E, 3.4.2012, σ. 31.

(7)

ΕΕ C 99 E, 3.4.2012, σ. 101.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου