Procedūra : 2015/2660(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0367/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0367/2015

Debates :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0176

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 158kWORD 70k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.141v01-00
 
B8-0367/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par nesenajiem traģiskajiem notikumiem ar migrantu kuģiem Vidusjūrā (2015/2660(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić, Andrej Plenković PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par nesenajiem traģiskajiem notikumiem ar migrantu kuģiem Vidusjūrā  (2015/2660(RSP))  
B8-0367/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

–       ņemot vērā Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju,

–       ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–       ņemot vērā 1951. gadā pieņemto Ženēvas konvenciju un tās papildprotokolu,

–       ņemot vērā 2013. gada 23. oktobra rezolūciju par migrantu plūsmām Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem(1),

–       ņemot vērā Komisijas dienestu 2014. gada 22. maija darba dokumentu par paziņojuma par Vidusjūras reģiona jautājumu darba grupas darbu īstenošanu,

–       ņemot vērā 2014. gada 25. novembrī Parlamentā notikušās debates par situāciju Vidusjūras reģionā un nepieciešamību pēc holistiskas ES pieejas migrācijai,

–       ņemot vērā 2014. gada 17. decembra rezolūciju par situāciju Vidusjūras reģionā un nepieciešamību pēc holistiskas ES pieejas migrācijai(2),

_       ņemot vērā Ārlietu un iekšlietu apvienotās padomes 2015. gada 20. aprīļa desmit punktu rīcības plānu migrācijas jomā,

_       ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes augstākā līmeņa īpašās sanāksmes par bēgļu krīzi Vidusjūrā 2015. gada 22. aprīļa secinājumus,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā saskaņā ar Starptautiskās migrācijas organizācijas (IOM) datiem, ieskaitot nesenos traģiskos notikumus, kopš šā gada sākuma Vidusjūrā bojā gājuši vairāk nekā 1500 cilvēku, un tā kā tas vēlreiz uzsver nepieciešamību ES un dalībvalstīm darīt visu iespējamo briesmās nonākušo cilvēku dzīvības glābšanai jūrā;

B.     tā kā 700 migrantu ir bez vēsts pazuduši un iespējams noslīkuši pēc tam, kad pārpildīta koka zvejas laiva apgāzās Lībijas krastu tuvumā un viņus glābt vēlu sestdienā, 18. aprīlī, devās Portugāles tirdzniecības kuģis; tā kā ir ziņas, ka izdzīvojušie ir informējuši Itālijas iestādes, ka uz klāja varēja būt līdz pat 950 cilvēku;

C.     tā kā līdzīga traģēdija notika jau šā mēneša sākumā, kad jūrā gāja bojā 400 migranti, apgāžoties koka zvejas laivai, uz kuras bija aptuveni 550 cilvēki; tā kā šajā negadījumā izdzīvojušie ziņoja, ka laiva apgāzusies, jo cilvēki sākuši pa to pārvietoties, kad ieraudzījuši tuvojošos glābšanas laivu; tā kā tiek lēsts, ka trešdaļa pasažieru bija sievietes un bērni, kas nelaimes brīdī atradās laivas kravas novietnē;

D.     tā kā Itālijas jūras spēki, Itālijas krasta apsardze, Itālijas flote un vairāki tirdzniecības kuģi nenogurstoši veica pasākumus, lai glābtu nelaimē nonākušos migrantus Vidusjūrā, un sešās dienās — no piektdienas, 2015. gada 10. aprīļa, līdz ceturtdienai, 16. aprīlim — izglāba aptuveni 10 000 migrantu; tā kā saskaņā ar IOM aplēsēm pirmdien, 20. aprīlī, kopējais to migrantu skaits, kas kopš 2015. gada 1. janvāra sasnieguši Itālijas krastus bija 23 918;

E.     tā kā Grieķijā, kas ir daļa no nereģistrēto migrantu un patvēruma meklētāju no Āfrikas un Āzijas dienvidu koridora, kopējais Egejas jūrā Grieķijas krasta apsardzes izglābto imigrantu skaits 2015. gada pirmajā ceturksnī bija 10 445; tā kā, turklāt, saskaņā ar Grieķijas varas iestāžu datiem Grieķijas krasta apsardze tikai 18. un 19. aprīlī vien izglāba 1047 nelaimē nonākušos migrantus;

F.     tā kā Frontex koordinētā kopīgā operācija "Triton", pilnībā tika sākta 2014. gada 1. novembrī;

G.     tā kā kopš kopīgās operācijas "Triton" sākuma 2014. gada novembrī Vidusjūras centrālajā maršrutā ir izglābti vairāk nekā 24 400 nelegālo migrantu, tostarp gandrīz 7860 tika izglābti, piedaloties Frontex līdzfinansētām vienībām;

H.     tā kā saskaņā ar IMO datiem lielākā daļa migrantu ir no Subsahāras Ārfikas, Eritrejas, Somālijas un Sīrijas, un lielākoties viņi tika izglābti starptautiskajos ūdeņos;

I.      tā kā migranti ir apliecinājuši, ka viņus sapulcināja kontrabandisti Lībijā tā sauktajos "savienošanas namos", un tur viņiem bija jāgaida līdz pat mēnesim; tā kā saskaņā ar IMO datiem, viņi ziņo par to, ka cietuši no kontrabandistu sistemātiskas vardarbības un ļaunprātīgas izmantošanas;

J.      tā kā kontrabandisti un cilvēku tirgotāji izmanto nelegālo migrāciju un tā kā šādi noziedzīgie tīkli apdraud migrantu dzīvību savas peļņas interesēs, un tie ir atbildīgi par tūkstošiem zaudētu dzīvību un rada smagas problēmas ES un dalībvalstīm;

K.     tā kā kontrabandistu tīkli trešo valstu teritorijās darbojas pilnīgi nesodīti, un tiek lēsts, ka viņu peļņa no noziedzīgajām darbībām ir EUR 20 miljardi gadā;

L.     tā kā Frontex virsnieki un glābšanas vienības ir ziņojušas, ka šajā gadā jau divreiz kontrabandisti ir parādījuši savu nežēlīgo un noziedzīgo pieeju, raidot šāvienus glābšanas operāciju laikā Vidusjūras centrālajā daļā, lai atgūtu tukšos kuģus pēc tam, kad migranti, kurus viņi veda, tika izglābti apmēram 60 jūdžu attālumā no Lībijas;

M.    tā kā saskaņā ar Europol informāciju organizēti noziedzīgie grupējumi, kas aktīvi atbalsta nelegālo migrantu transportēšanu pāri Vidusjūrai, ir saistīti ar cilvēku, narkotiku un ieroču kontrabandu, kā arī terorismu;

N.     tā kā 2015. gada martā Europol sāka savas kopīgās operatīvās vienības "Mare" darbību, lai cīnītos ar organizētiem noziedzīgiem grupējumiem, kas atbalsta migrantu pārvadāšanu ar kuģiem pāri Vidusjūrai uz ES;

O.     tā kā nestabilitāte Lībijā nodrošina ideālus apstākļus noziedzīgajiem cilvēku tirgotāju un kontrabandistu grupējumiem;

P.     tā kā IS un Daesh straujā izvēršanās kaimiņvalstu konfliktu zonās beigu beigās izraisīs migrantu un pārvietoto cilvēku masveida plūsmas;

1.      pauž nožēlu par cilvēku traģisko bojāeju Vidusjūrā; mudina Eiropas Savienību un dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai turpmāk novērstu dzīvību zaudēšanu jūrā; aicina ES un dalībvalstis nodrošināt nepieciešamos resursus, lai nodrošinātu, ka tiek aktīvi pildītas meklēšanas un glābšanas saistības un to īstenošana tiek pienācīgi finansēta, un nepieciešamais personāls ir pienācīgi nokomplektēts īsā, vidējā un ilgā termiņā, koordināciju veicot Frontex;

2.      atkārto, ka ir nepieciešams, lai ES taisnīgi uzņemtos daļu atbildības un solidaritāti attiecībā pret tām dalībvalstīm, kuras uzņem vislielāko skaitu bēgļu un patvēruma meklētāju absolūtā izteiksmē vai proporcionālā ziņā; aicina dalībvalstis noteikt vienotus standartus juridiskajiem, finansiālajiem un uzņemšanas nosacījumiem;

3.      uzskata, ka ir nepieciešams nekavējoties nostiprināt ES robežu politiku un drošību, lai uzlabotu Frontex un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) darbību; aicina dalībvalstis arī turpmāk izrādīt solidaritāti un apņemšanos, palielinot savu ieguldījumu šo aģentūru budžetā un operācijās; apņemas nodrošināt ES budžetā un tā attiecīgajos fondos šīm aģentūrām pietiekamus resursus (cilvēkresursus un aprīkojumu), kas nepieciešami, lai tās varētu pildīt savus pienākumus;

4.      aicina dalībvalstis vēl vairāk apsvērt iespēju veikt ES-ANO militāru jūras operāciju Lībijas krastu apkārtnē, lai izbeigtu cilvēku tirdzniecību, izjauktu kontrabandistu tīklus un līdz ar to izglābtu dzīvības; uzskata, ka šajā operācijā būtu arī sistemātiski jāatņem un jāiznīcina visi kontrabandistu izmantotie kuģi;

5.      atgādina, ka dalībvalstīm jānosaka stingri kriminālsodi par cilvēku tirdzniecību un kontrabandu, gan ievedot migrantus ES, gan pārvadājot tos ES teritorijā, kā arī ekspluatējot neaizsargātos migrantus ES;

6.      aicina dalībvalstis cieši sadarboties ar Europol, Frontex, EASO un Eurojust cīņā pret cilvēku tirgotājiem un kontrabandistu noziedzīgajiem grupējumiem, kā arī to finansējuma atklāšanā un izsekošanā; uzsver, ka sadarbība ar trešām valstīm, jo īpaši Lībijai apkārtējām valstīm, ir izšķiroši svarīga, lai šādi kriminālie tīkli tiktu veiksmīgi iznīcināti;

7.      atzinīgi vērtē Europol kopīgo operatīvo vienību "Mare", lai cīnītos pret organizēto noziedzību un kontrabandistu tīkliem, kas ļaunprātīgi izmanto neaizsargātos migrantus;

8.      aicina Komisiju pielāgot spēkā esošo patvēruma piešķiršanas sistēmu, nosakot saistošu kvotu patvēruma meklētāju sadalei pa 28 dalībvalstīm, gadījumos, kad precīzas robežvērtības ir pārsniegtas vienā dalībvalstī, pamatojoties uz īpašiem kritērijiem;

9.      atkārtoti pauž atbalstu visiem ANO vadītiem centieniem un diplomātiskajiem pasākumiem, lai atjaunotu valdības kontroli Lībijā, kā arī tās apņēmībai pastiprināt centienus, lai rastu risinājumus konfliktam un nestabilitātei Lībijā un Sīrijā, kas ir galvenie migrāciju veicinošie faktori;

10.    prasa ciešāk saskaņot ES un dalībvalstu politiku migrācijas galveno iemeslu izskaušanai; uzsver, ka nepieciešama holistiska ES pieeja, kas nostiprinātu iekšpolitikas un ārpolitikas virzienu saskaņotību, un jo īpaši — kopējās ārlietu un drošības politikas, attīstības politikas un migrācijas politikas saskaņotību; prasa nostiprināt ES sadarbību ar partnervalstīm Tuvajos Austrumos un Āfrikā, lai veicinātu demokrātiju, pamatbrīvības un pamattiesības, drošību un pārticību;

11.    uzsver, ka jārisina vardarbības un attīstības trūkuma galvenie iemesli izcelsmes valstīs, lai izbeigtu bēgļu un ekonomisko migrantu plūsmu; šajā sakarībā norāda, ka visu šā reģiona valstu valdību galvenajām prioritātēm vajadzētu būt pārvaldības struktūru būtiskai uzlabošanai, veidojot efektīvas un iekļaujošas valsts iestādes, iedibinot tiesiskumu un cīnoties pret endēmisko korupciju visos līmeņos, kā arī veicinot cilvēktiesību ievērošanu un demokrātiju; stingri atbalsta to, lai ES attīstības palīdzības galvenās mērķjomas izcelsmes valstīm būtu miers, drošība un reģionālā stabilitāte;

12.    uzsver, ka attiecīgos gadījumos jāpārgrupē ES sadarbība ar trešām valstīm tiesībaizsardzības jomā, tostarp Subsahāras Āfrikas, Ziemeļāfrikas un Tuvo Austrumu valstīm; uzsver, ka trešām valstīm jāievēro starptautiskās tiesības attiecībā uz dzīvības glābšanu jūrā un jānodrošina bēgļu aizsardzība un pamattiesību ievērošana;

13.    aicina Komisiju informēt trešo valstu iedzīvotājus, jo īpaši Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā, par risku un briesmām, kas saistītas ar nelegālās migrācijas tīkliem;

14.    uzsver, ka sadarbībai ar Turciju ir jābūt prioritārai cīņā pret organizēto noziedzību, cilvēku tirdzniecību un kontrabandu;

15.    aicina dalībvalstis pārdomāt iespēju tādu personu, kuras nekvalificējas patvēruma saņemšanai un aizsardzībai ES, ātru lietas apstrādi sadarbībā ar drošām trešām valstīm, kuras ir tranzītvalstis un izcelsmes valstis, un atpakaļnosūtīšanu, nodrošinot līdzekļu labāku izlietošanu tām personām, kam nepieciešama aizsardzība; uzsver nepieciešamību veicināt brīvprātīgas atgriešanās politiku, vienlaikus garantējot tiesību aizsardzību visiem migrantiem un nodrošinot drošu un legālu piekļuvi ES patvēruma sistēmai;

16.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0448

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0105.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika