Postopek : 2015/2660(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0367/2015

Predložena besedila :

B8-0367/2015

Razprave :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0176

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 130kWORD 71k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.141v01-00
 
B8-0367/2015

ob zaključku razprave o izjavah Evropskega sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o nedavnih tragedijah ladij z migranti v Sredozemlju (2015/2660(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisavet Vozemberg (Elissavet Vozemberg), Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić, Andrej Plenković v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o nedavnih tragedijah ladij z migranti v Sredozemlju (2015/2660(RSP))  
B8‑0367/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–       ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–       ob upoštevanju Ženevske konvencije iz leta 1951 in njenih dodatnih protokolov,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2013 o migracijskih tokovih v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa(1),

–       ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 22. maja 2014 o izvajanju sporočila o delu projektne skupine za Sredozemlje;

–       ob upoštevanju razprave o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji, ki je potekala v Parlamentu 25. novembra 2014,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2014 o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji(2),

–       ob upoštevanju akcijskega načrta o migraciji v desetih točkah s skupnega zasedanja Sveta ministrov EU za zunanje in notranje zadeve 20. aprila 2015,

–       ob upoštevanju zaključkov izrednega zasedanja Sveta EU o begunski krizi v Sredozemlju z dne 22. aprila 2015,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.      ker je po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) ob upoštevanju zadnjih tragedij od začetka tega leta v Sredozemskem morju umrlo že več kot 1500 ljudi, kar ponovno kaže, da morajo EU in države članice storiti vse potrebno, da se rešijo življenja ogroženih ljudi na morju;

B.     ker je pogrešanih in najbrž utopljenih do 700 migrantov, ki so bili nagneteni na lesenem ribiškem čolnu, ki se je blizu libijske obale pozno v soboto, 18. aprila, prevrnil ravno takrat, ko mu je na pomoč hitela portugalska trgovska ladja; ker je po poročilih eden od preživelih italijanske oblasti obvestil o tem, da je bilo morda na ladji kar 950 ljudi;

C.     ker se je v začetku tega meseca že zgodila podobna tragedija, v kateri naj bi po poročilih utonilo približno 400 migrantov, ko se je prevrnil lesen ribiški čoln, na katerem je bilo okrog 550 ljudi; ker so preživeli brodolomci poročali, da se je brodolom zgodil, ko so ljudje zagledali reševalno plovilo, ki se jim je približevalo, in so se začeli premikati po čolnu; ker je bila po ocenah tretjina potnikov žensk in otrok, ki so bili v trenutku, ko se je zgodil brodolom, pod palubo;

D.     ker so italijanske pomorske sile, italijanska obalna straža, italijanska mornarica in nekatere trgovske ladje neutrudno izvajale operacije za reševanje migrantov v nevarnosti v Sredozemlju in v šestih dneh od petka, 10. aprila, do četrtka, 16. aprila 2015, rešile okrog 10.000 migrantov; ker je po ocenah IOM od 1. januarja 2015 do ponedeljka, 20. aprila, italijansko obalo doseglo vsega skupaj 23.918 migrantov;

E.     ker je v Grčiji, ki je del južne pristopne poti za migrante brez dokumentov in prosilce za azil iz Afrike in Azije, v Egejskem morju grška obalna straža v prvi četrtini leta 2015 rešila 10.445 priseljencev; ker je po podatkih grških oblasti grška obalna straža samo v soboto, 18. aprila, in nedeljo, 19. aprila, rešila 1047 migrantov v nevarnosti;

F.     ker je začela 1. novembra 2014 v celoti delovati skupna operacija Triton, ki jo usklajuje agencija Frontex;

G.     ker so od začetka skupne operacije Triton novembra 2014 na osrednji sredozemski poti rešili več kot 24.400 nezakonitih migrantov, od tega skoraj 7860 z uporabo opreme, ki jo sofinancira Frontex;

H.     ker večina migrantov očitno prihaja iz podsaharske Afrike, Eritreje, Somalije in Sirije in je bila po navedbah IOM rešena v mednarodnih vodah;

I.      ker so migranti potrdili, da so jih tihotapci v Libiji zbirali v t.i. povezovalnih hišah (connection houses) in da so bili tam primorani čakati do enega meseca; ker so po navedbah IOM poročali, da so bili v rokah tihotapcev podvrženi sistematičnem nasilju in zlorabi;

J.      ker se tihotapci in trgovci z ljudmi okoriščajo z nezakonito migracijo in ker te kriminalne združbe ogrožajo življenja migrantov zavoljo lastne finančne koristi, so odgovorne za tisoče smrti in so za EU in države članice zelo velik izziv;

K.     ker tihotapska omrežja popolnoma nekaznovano delujejo iz ozemelj tretjih držav in s svojimi kriminalnimi dejavnostmi ustvarijo približno 20 milijard EUR dobička letno;

L.     ker so oficirji Frontexa in reševalne ekipe poročali, da so letos oboroženi tihotapci že dvakrat izkazali svojo brezobzirnost in kriminalno naravnanost in med reševalnimi operacijami v osrednjem Sredozemlju začeli streljati, da bi pridobili prazna plovila po tem, ko so bili migranti iz teh plovil rešeni v oddaljenosti okrog 60 milj od Libije;

M.    ker so po navedbah Europola organizirane kriminalne skupine, ki dejavno omogočajo prevoz nezakonitih migrantov prek Sredozemskega morja v EU, povezane s trgovino z ljudmi, z drogami, orožjem in terorizmom;

N.     ker je Europol 17. marca 2015 sprožil skupno operacijsko skupino Mare za ukrepanje zoper kriminalne združbe, ki migrantom z ladjami omogočajo prečkanje Sredozemskega morja in prihod v EU;

O.     ker so nestabilne razmere v Libiji idealno okolje za kriminalne dejavnosti tihotapcev in trgovcev z ljudmi;

P.     ker bo hitro širjenje IS in Daiša v sosednjih konfliktnih območjih na koncu vplivalo na množični pritok migrantov in tokove razseljenih oseb;

1.      obžaluje ponovno tragično izgubo življenj v Sredozemlju; poziva Evropsko unijo in države članice, naj storijo vse, kar je mogoče, da bi preprečile nadaljnje izgube življenj na morju; poziva EU in države članice, naj dajo na voljo sredstva, potrebna za učinkovito izpolnjevanje obveznosti iskanja in reševanja, da bo torej kratko-, srednje- in dolgoročno na voljo dovolj finančnih sredstev in osebja, ki jih bo usklajevala agencija Frontex;

2.      ponovno poudarja, da mora EU okrepiti pravično delitev odgovornosti in solidarnost do držav članic, ki sprejmejo absolutno ali sorazmerno največji delež beguncev in prosilcev za azil; poziva države članice, naj standardizirajo pravne, finančne in sprejemne pogoje;

3.      meni, da je treba nemudoma okrepiti politiko EU na področju meja, povečati varnost njenih meja ter izboljšati delovanje agencije Frontex in Evropskega azilnega podpornega urada (EASO); poziva države članice, naj tudi v prihodnje izkazujejo solidarnost in zavezanost z večjimi prispevki za proračun in dejavnosti teh dveh agencij; se zavezuje, da bo omenjenima agencijama prek proračuna EU in ustreznih skladov dal na voljo sredstva (človeške vire in opremo), potrebna za izpolnjevanje njunih obveznosti;

4.      poziva države članice, naj podrobneje preučijo možnost, da bi EU in OZN izvedli skupno pomorsko vojaško operacijo ob libijski obali, s katero bi se prekinila trgovina z ljudmi, uničile tihotapske mreže in posledično rešila življenja; meni, da bi morala ta operacija omogočiti tudi sistematično zajetje in uničenje vseh plovil, ki jih uporabljajo tihotapci;

5.      opozarja, da bi morale države članice določiti stroge kazenske sankcije za trgovino z ljudmi in tihotapljenje tako v EU od zunaj kot tudi znotraj same EU, ter za posameznike ali skupine, ki izkoriščajo ranljive migrante v EU;

6.      poziva države članice, naj pri boju proti trgovcem z ljudmi in kriminalnim mrežam tihotapcev ter pri odkrivanju in sledenju njihovemu financiranju tesno sodelujejo z Europolom, Frontexom, EASO in Eurojustom; poudarja, da je sodelovanje tretjih držav, zlasti sosed Libije, nujno za uspešno uničenje tovrstnih kriminalnih mrež;

7.      pozdravlja skupno operacijsko skupino Mare, ki jo je sprožil Europol za boj proti organiziranemu kriminalu in tihotapskim mrežam, ki zlorabljajo ranljivost migrantov;

8.      poziva Komisijo, naj prilagodi obstoječi azilni sistem z določitvijo zavezujoče kvote za razdelitev prosilcev za azil med vseh 28 držav članic, potem ko je v določeni državi članici presežen jasen prag, na podlagi specifičnih meril;

9.      ponovno izraža svojo podporo vsem prizadevanjem in diplomatskim dejavnostim pod vodstvom OZN, katerih cilj je ponovno vzpostaviti vladno oblast v Libiji, ter zavezanost OZN k večjim prizadevanjem za preprečevanje konfliktov in odpravo nestabilnosti v Libiji in Siriji kot glavnih dejavnikov, ki ljudi silijo v preseljevanje;

10.    poziva k tesnejšemu usklajevanju ukrepov EU in držav članic pri odpravi temeljnih vzrokov za preseljevanje; poudarja potrebo po celostnem pristopu EU, ki bo okrepil sovisnost njenih notranjih in zunanjih politik ter zlasti njene skupne zunanje in varnostne politike, razvojne politike in migracijske politike; poziva h krepitvi sodelovanja EU s partnerskimi državami na Bližnjem vzhodu in v Afriki za spodbujanje demokracije, temeljnih svoboščin in pravic, varnosti in blaginje;

11.    poudarja, da je treba odpraviti temeljne vzroke nasilja in nerazvitosti v državah izvora, da bi zajezili tok beguncev in ekonomskih migrantov; s tem v zvezi opozarja, da bi morale biti glavne prednostne naloge vseh vlad v državah izvora močna okrepitev struktur upravljanja z izgradnjo uspešnih in vključujočih javnih inštitucij, vzpostavljanje pravne države in boj proti endemični korupciji na vseh ravneh ter spodbujanje spoštovanja človekovih pravic in nadaljnje demokratizacije; odločno podpira izbiro miru, varnosti in regionalne stabilnosti kot ključnih področij razvojne pomoči EU v državah izvora;

12.    poudarja, da je treba, kjer je to potrebno, na novo opredeliti sodelovanje EU s tretjimi državami, vključno s podsaharsko Afriko, Severno Afriko in Bližnjim vzhodom, na področju kazenskega pregona; poudarja, da morajo tretje države spoštovati mednarodno pravo glede reševanja življenj na morju ter zagotoviti zaščito beguncev in spoštovanje temeljnih pravic;

13.    poziva Komisijo, naj prebivalstvo v tretjih državah, zlasti na območju Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, obvešča o tveganjih in nevarnostih nezakonitih migracijskih mrež;

14.    poudarja, da mora biti sodelovanje s Turčijo v boju proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi in tihotapstvu prednostna naloga;

15.    poziva države članice, naj preučijo možnosti za hitro obravnavanje v sodelovanju s tretjimi državami tranzita in izvora, in za vrnitev oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil in zaščito v EU, s čimer bi zagotovili, da se bodo sredstva kar najbolje uporabila za tiste, ki potrebujejo zaščito; poudarja, da je treba spodbujati politike prostovoljnega vračanja, obenem pa vsem migrantom zagotoviti varstvo pravic ter jim omogočiti varen in zakonit dostop do azilnega sistema EU;

16.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0448.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0105.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov