Предложение за резолюция - B8-0368/2015/REV1Предложение за резолюция
B8-0368/2015/REV1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно втората годишнина от срутването на сграда „Рана Плаза“ и напредъка по Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш

27.4.2015 - (2015/2589(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Виктор Боштинару, Йорг Лайхтфрид, Дейвид Мартин, Бернд Ланге, Линда Макаван, Ричард Хауит, Василика Виорика Дънчила, Агнес Йонгериус, Джуд Къртън-Дарлинг, Еманюел Морел, Марлене Мици, Виктор Негреску, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Шон Саймън, Юта Щайнрук, Мартина Вернер, Елена Валенсиано, Афзал Кан, Алесия Мария Моска, Мария Арена, Ерик Андрийо, Педру Силва Перейра, Норберт Нойзер, Йозеф Вайденхолцер, Лиса Яконсари, Арне Лиц, Зигмантас Балчитис, Нина Гил, Момчил Неков, Микела Джуфрида, Никола Данти, Сорин Моиса, Енрике Гереро Салом, Енрико Газбара, Анди Кристя от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0363/2015

Процедура : 2015/2589(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0368/2015
Внесени текстове :
B8-0368/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0368/2015

Резолюция на Европейския парламент относно втората годишнина от срутването на сграда „Рана Плаза“ и напредъка по Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш

(2015/2589(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид Споразумението за сътрудничество между ЕС и Бангладеш от 2001 г.,

–       като взе предвид своите предишни резолюции относно Бангладеш, и по-специално резолюциите от 14 януари 2014 г.[1], 21 ноември 2013 г.[2] и 14 март 2013 г.[3],

–       като взе предвид актуализираните Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия от 2011 г.,

–       като взе предвид Ръководните принципи на ООН за стопанската дейност и правата на човека,

–       като взе предвид Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) относно основните принципи и права в областта на труда,

–       като взе предвид Глобалния договор на ООН за права на човека, трудови норми, околна среда и антикорупция,

–       като взе предвид Пакта за устойчиво развитие за постоянно подобряване на трудовите права и безопасността във фабриките в промишлеността за готови облекла и плетива в Бангладеш,

–       като взе предвид Декларацията на ООН от Йоханесбург относно устойчивото потребление и производство за насърчаване на социално и икономическо развитие,

–       като взе предвид Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, които определят рамка както за правителствата, така и за дружествата, за защита и зачитане на правата на човека и които бяха одобрени от Съвета по правата на човека през юни 2011 г.,

–       като взе предвид своите резолюции от 6 февруари 2013 г. относно „Корпоративна социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж“[4] и относно „Корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване“[5],

–       като взе предвид предложението на Комисията за регламент за създаване на система на Съюза за надлежна проверка по веригата на доставки, насочен към транспонирането в законодателството на Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони,

–       като взе предвид програмата на МОТ за по-добра работа за Бангладеш, изпълнението на която започна през октомври 2013 г.,

–       като взе предвид законопроекта, свързан с надлежната проверка от дружества майки и дружества основни изпълнители (№ 2578), приет на първо четене от Националното събрание на Френската република на 30 март 2015 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че на 24 април 2013 г. повече от 1100 души загинаха, а хиляди бяха ранени при срутването на сграда „Рана Плаза“ в Савар, Бангладеш;

Б.     като има предвид, че най-малко 112 души загинаха при пожара във фабриката „Тазрин“ в района Ашулия, Дака, Бангладеш на 24 ноември 2012 г., а 289 души – при пожар в Карачи, Пакистан през септември 2012 г.;

В.     като има предвид, че срутилата се сграда на фабриката „Рана Плаза“ е била построена незаконно и не е отговаряла на стандартите за безопасност; като има предвид, че след бедствието 29 фабрики в Бангладеш са били окончателно затворени поради сериозни опасения във връзка с безопасността, а 17 фабрики са били частично затворени; като има предвид, че остават значителен брой фабрики, на които все още предстои да повишат своите стандарти в достатъчна степен;

Г.     като има предвид, че промишлеността за готови облекла в Бангладеш отбеляза значително развитие в рамките на няколко десетилетия и стана втората по големина в света, но въпреки рязкото разрастване на производствените съоръжения и увеличение на работните места се наблюдава спад на заплатите в този сектор;

Д.     като има предвид, че в промишлеността за готови облекла в Бангладеш работят около 4 милиона души, от които около 80% са жени, и че тя косвено подкрепя препитанието на 40 милиона души, около една четвърт от населението на Бангладеш;

Е.     като има предвид, че в резултат на трагичните събития в „Рана Плаза“ и след призивите за действие от страна на Европейския парламент, в сътрудничество с правителството на Бангладеш, САЩ и МОТ, ЕС състави през юли 2013 г. „Пакта за устойчиво развитие за постоянно подобряване на трудовите права и безопасността във фабриките в промишлеността за готови облекла и плетива в Бангладеш“ (Пакта за устойчивост), в който бяха очертани конкретни ангажименти за подобряване на зачитането на трудовите права, и по-конкретно свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне, за повишаване на структурната устойчивост на сградите и за насърчаване на отговорно поведение на стопанските субекти;

Ж.    като има предвид, че първото преразглеждане на пакта се състоя през октомври 2014 г. и доведе до заключението, че независимо от постигнатия напредък правителството на Бангладеш трябва да предприеме по-нататъшни важни стъпки, по-конкретно във връзка с подобряването и прилагането на трудовото право, подобряването на трудовите права в зоните за преработка на продукцията за износ („EPZ“) и наемането на повече инспектори по труда; като има предвид, че второто преразглеждане на пакта ще се състои през есента на 2015 г.;

З.      като има предвид, че Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите в Бангладеш беше подписано на 13 май 2013 г. от 187 корпорации за производство на облекла, всеобщи и местни синдикални организации, НПО и групи, отстояващи правата на работниците, и че на 9 юли 2013 г. беше създаден Алианс за безопасни условия на труд в Бангладеш, който обедини 26 предимно северноамерикански търговски марки;

И.     като има предвид, че над 5000 лица на издръжка на загиналите и оцелелите в бедствието в „Рана Плаза“ досега са получили само 70% от дължимото им обезщетение, като около 21 милиона щатски долара дарения от световни търговски марки, фонда на министър-председателя на Бангладеш, синдикалните организации и гражданското общество бяха предоставени през миналата година;

Й.     като има предвид, че въпреки наличието на договорености за изплащането на още 30% от ищците на пълния размер на сумите по иска, окончателното плащане е възпрепятствано поради недостига на 8,5 милиона щатски долара от необходимото финансиране, което означава, че голям брой уязвими ищци ще бъдат принудени да чакат;

К.     като има предвид, че след бедствието имаше безпрецедентно търсене от страна на европейските потребители на повече информация относно произхода на продуктите и условията, при които те се произвеждат, както се вижда от внесената неотдавна петиция, подкрепена от 1 милион подписа, призовала успешно Benetton да платят обезщетения и да подобрят условията;

Л.     като има предвид, че преразгледаният Закон за труда на Бангладеш от 2013 г., въпреки че съдържа някои положителни реформи, продължава до голяма степен да не отговаря на международните стандарти по отношение на свободата на сдружаване и колективното договаряне, както беше подчертано от коментарите на експертната комисия на МОТ по конвенции 87 и 98, включително ограничения на правото напълно свободно да се избират представители, многобройни ограничения на правото на стачка и широки административни правомощия за анулиране на регистрацията на синдикална организация; като има предвид също така, че правителството многократно заяви, че не възнамерява да разглежда други изменения;

М.    като има предвид, че правителството на Бангладеш все още не е изготвило правилата и разпоредбите за прилагане на Закона за труда от 2013 г. въпреки многократните обещания, което застрашава прехода към устойчива промишленост за производство на облекла;

Н.     като има предвид, че по сигнали на синдикалните организации правителството на Бангладеш активно възпрепятства работниците и работодателите, които желаят да създадат свои собствени комисии по безопасността, в съответствие с изискванията на Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите в Бангладеш, да направят това, като се позовава на липсващите разпоредби;

О.     като има предвид, че дискриминацията, насочена срещу синдикалните организации, продължава да бъде много сериозен и бързо разрастващ се проблем, като работодателите вече имат възможност да уволняват профсъюзни активисти, като претендират, че не им е известно, че работниците са подали заявление за учредяването на синдикална организация;

П.     като има предвид, че като най-слабо развита страна Бангладеш се ползва от безмитен и освободен от квоти достъп до пазара на ЕС за всички свои продукти в рамките на инициативата „Всичко освен оръжие“, което обхваща 55% от износа на Бангладеш, голяма част от който облекла/текстилни изделия, и следователно е длъжна да осигури ефективното прилагане на редица основни конвенции на ООН/МОТ, свързани с правата на човека и трудовите права;

Р.     като има предвид, че достойните условия на труд в световните вериги на доставки ще бъдат основна точка от дневния ред на конференцията на МОТ през 2016 г.;

С.     като има предвид, че в рамките на Европейската година за развитие 2015 г. Европейската комисия започва изпълнението на водеща инициатива на ЕС за отговорно управление на веригата на доставки в сектора за производство на облекла, като пряк резултат от загрижеността, която проявиха гражданите след трагичните събития;

1.      припомня жертвите на трагедията в „Рана Плаза“ по случай втората годишнина от бедствието; припомня, че пожарът в „Рана Плаза“ беше едно от най-разрушителните промишлени бедствия в историята, и изказва съболезнования на ранените и на семействата на загиналите;

2.      изразява загриженост във връзка с липсата на ангажимент за действителна промяна от страна на правителството на Бангладеш, включително невнасянето на необходимите изменения в Закона за труда на Бангладеш през 2013 г., в който са запазени многобройни пречки за упражняването на свободата на сдружаване и на правото на колективно договаряне, забраната на синдикални организации в зоните за преработка на продукцията за износ и липсата на ефективна инспекция на труда с оглед на прилагането на трудовите стандарти;

3.      призовава правителството на Бангладеш активно да изпълнява всички задължения съобразно пакта като въпрос с най-висок приоритет, с цел да се преодолеят многобройните трайни проблеми в сектора на промишлеността за готови облекла;

4.      призовава правителството на Бангладеш незабавно да представи предложения за правила и разпоредби за прилагане за Закона за труда на Бангладеш, в тясна консултация с Тристранния консултативен съвет, като се отдели специално внимание на прилагането на конвенции 87 и 98 на МОТ относно свободата на сдружаване и колективно договаряне и се гарантира, че те се прилагат без изключение и в зоните за преработка на продукцията за износ;

5.      изразява дълбока загриженост във връзка с докладите, съгласно които новоучредените синдикални организации са подложени на дискриминация, уволнения и репресии; изразява възмущението си от широко разпространената дискриминация, насочена срещу синдикалните организации, която преобладава в Бангладеш и е подчертана от доказани репресивни действия срещу работниците, членуващи в синдикални организации, както и от актове на физическо насилие срещу лидери и активисти на синдикални организации, в т.ч. убийството на синдикалния лидер Аминул Ислам; призовава правителството на Бангладеш приоритетно да предприеме действия за задържането и образуването на наказателни производства срещу извършителите на престъпните нападения срещу синдикалисти, за да се сложи край на безнаказаността за тези престъпления и да се изпрати сигнал, че насилието срещу синдикалисти няма да бъде толерирано;

6.      изразява загриженост, че правителството отхвърли по-голямата част от заявленията за регистрация на синдикални организации през 2015 г. без предвидена в законодателството причина и по начин, който изглежда е насочен срещу независимите организации, които до момента се организираха с най-голям успех; призовава правителството на Бангладеш да регистрира независимите синдикални организации и да обезпечи защитата им от дискриминацията, насочена срещу тях;

7.      изразява съжаление във връзка с недостига на 8,5 милиона щатски долара от общата сума, необходима за изплащането на обезщетение във връзка с бедствието в „Рана Плаза“ от дружества, чиято печалба се изчислява на милиарди долари; призовава международните търговски марки, които носят отговорност, правителството на Бангладеш и представителите на промишлеността в Бангладеш да предприемат незабавни стъпки за покриване на този недостиг, за да се обезщетят незабавно жертвите и лицата на тяхна издръжка;

8.      изразява дълбоко съжаление, че след месеци отлагане съвсем наскоро Benetton обяви, че ще внесе 1,1 милиона щатски долара в доверителния фонд на донорите за „Рана Плаза“ въпреки факта, че необходимата вноска се изчислява на много по-голяма сума въз основа на платежоспособността на дружеството и дейността му в „Рана Плаза“; изразява също така съжаление, че търговските марки, свързани с „Рана Плаза“, са предоставили недостатъчни дарения, като по този начин не са поели отговорност спрямо жертвите, в т.ч. Манго, Matalan и Inditex, които отказаха да разкрият размера на дарените суми, докато други, като Walmart и The Children’s Place, са внесли минимални суми;

9.      отбелязва, че обезщетенията за пожара в „Тазрин“ са в процес на договаряне на същата основа като договореностите относно „Рана Плаза“; изразява дълбоко съжаление във връзка с продължаващите забавяния и призовава обезщетенията да се предоставят своевременно;

10.    приветства предприетите стъпки за установяването на постоянна схема за застраховане срещу трудови злополуки в Бангладеш и призовава Европейската комисия да подкрепи тези усилия, но отбелязва, че докато настоящите усилия за предоставяне на обезщетения не приключат, това ще продължи да бъде пречка за постигането на напредък в тази област;

11.    призовава правителството на Бангладеш да увеличи минималната работна заплата в промишлеността за производство на облекла, в тясна консултация със синдикалните организации, с цел да се гарантира, че на работниците се плаща заплата, осигуряваща най-малкото жизнен минимум, и настоятелно призовава правителството да гарантира, че фабриките за облекло действително изплащат дължимите заплати;

12.    призовава Комисията и правителствата на държавите – членки на ЕС, и други страни да разгледат предложения за подобряване на регулаторните рамки, които ще гарантират, че достъпът до правни средства за защита и обезщетение се основава на потребностите, а не само върху способността на кампанийни групи за публично изобличаване;

13.    приветства факта, че в рамките на Споразумението за противопожарна безопасност и инспекция на сградите в Бангладеш са предприети множество проверки във фабрики в Бангладеш и че в много обекти се извършват ремонти; подкрепя важната работа на МОТ в подкрепа на гарантирането на тези действия;

14.    приветства ангажиментите, поети от правителството на Бангладеш за укрепване на Отдела за инспекции на фабрики и обекти (Department of Inspections of Factories and Establishments, DIFE) и за модернизирането на неговата служба за инспекции през януари 2014 г.; отбелязва при все това, че той все още е непълен и че въпреки допълнителните 200 инспектори все още е под необходимото равнище за осъществяването на проверки на работна сила от 4 милиона работници; отбелязва също, че на базата данни за проверките липсват съществени способности за обмен на информация и данни; призовава Комисията и международните партньори да предоставят техническа помощ и да обменят най-добри практики, които да подпомагат модернизацията на DIFE; призовава правителството на Бангладеш да изпълни своите ангажименти във връзка с инспекцията на труда и да спазва Конвенция 81 на МОТ, както и да се запознае със забележките на системата на МОТ за надзор в това отношение; призовава също така правителството да гарантира, че се провеждат ефективни проверки на практика;

15.    изразява все така загриженост по повод твърденията за ендемична корупция в много южноазиатски държави между инспекторите в областта на здравето и безопасността и собствениците на фабрики за облекло и призовава за полагане на повече усилия за борба срещу такива практики;

16.    приветства факта, че голям брой големи модни марки и марки за търговия на дребно, които си доставят готови облекла от Бангладеш, подписаха Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите, за да координират своите усилия за подпомагане на повишаването на безопасността на фабриките в Бангладеш, които ги снабдяват; насърчава в този контекст други дружества, включително малки и средни предприятия (МСП), да се присъединят към споразумението в рамките на своите възможности; подчертава необходимостта от подходящо участие на всички заинтересовани страни за ефективно прилагане на споразумението;

17.    призовава Комисията да започне активен диалог с многонационални предприятия, европейски търговски марки и търговци на дребно за задълбочаване на разискванията по отговорно поведение на стопанските субекти в съответствие с международно признати насоки; очаква от дружествата от ЕС, включително търговските марки и търговците на дребно, да гарантират пълно спазване на основните трудови стандарти на МОТ, както и националното законодателство, по цялата дължина на своите вериги за създаване на стойност, в съответствие с Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и Тристранната декларация на МОТ за принципите относно многонационалните предприятия и социалната политика, както и да започнат съдържателен диалог с местните организации и представители на работниците;

18.    счита, че липсата на достъп до информация в сектора за производство на облекла е основна пречка за справяне с нарушенията на правата на човека в глобалната верига на доставки и че е необходима задължителна система за докладване, която да осигурява информация, свързваща всички участници по веригата за създаване на стойност на даден продукт, от мястото на производство до търговците на дребно;

19.    счита, че е необходимо ново законодателство на ЕС, за да се създаде правно задължение за корпоративна надлежна проверка на упражняването на правата на човека за дружествата от ЕС, които изместват производството си в трети държави, включително обвързващи мерки за осигуряване на проследимост и прозрачност чрез законодателство, което задължава дружествата, желаещи да извършват дейност на европейския пазар, да осъществяват надлежни проверки и да осигуряват информация относно цялата верига на доставки на своите продукти в съответствие с Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека;

20.    призовава Комисията да спазва задълженията си да наблюдава спазването на правата на човека от страна на Бангладеш, конвенциите в областта на труда и околната среда, предвидени в Общата система за преференции и ако правителството не е изпълнило условията на Пакта за устойчиво развитие до юли 2015 г., настоятелно призовава Комисията да започне разследване, за да определи дали има тежко и системно нарушаване на трудовите права, защитавани от Общата система за преференции;

21.    призовава Европейската служба за външна дейност да гарантира, че служителите на ЕС, които отговарят за търговските въпроси, които работят в делегации на ЕС, са редовно обучавани по въпросите на корпоративната социална отговорност, по-специално по отношение на прилагането на рамката на ООН „Закрила, зачитане и обезщетяване“, и че делегациите на ЕС функционират като центрове за контакт на Съюза във връзка с жалби, засягащи дружества от ЕС и техни дъщерни предприятия;

22.    насърчава г-жа Могерини, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, и г-жа Малстрьом, член на Комисията, да продължат да включват ратифицирането на основните стандарти на МОТ, проверката за здравословни и безопасни условия на труд и свободата на сдружаване в обсъжданията с Бангладеш и други държави относно продължаване на преференциалната търговия;

23.    приветства водещата инициатива на Европейската комисия относно отговорното управление на веригата на доставки в сектора за производство на облекла, като взема под внимание съществуващите национални инициативи, като инициативите в Германия, Нидерландия, Дания и Франция; счита, че ЕС има възможността и задължението да бъде на челно място в света по отношение на отговорността в рамките на веригата на доставки в отговор на безпрецедентния интерес, който проявяват гражданите на ЕС;

24.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Европейската служба за външна дейност, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета на ООН по правата на човека и правителството и парламента на Бангладеш.