Procedūra : 2015/2589(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0368/2015

Pateikti tekstai :

B8-0368/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.66
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0175

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 153kWORD 86k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.142v01-00
 
B8-0368/2015/rev

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių ir pažangos įgyvendinant Bangladešo tvarumo susitarimą (2015/2589(RSP))


Victor Boștinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Andi Cristea S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių ir pažangos įgyvendinant Bangladešo tvarumo susitarimą (2015/2589(RSP))  
B8‑0368/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2001 m. EB ir Bangladešo bendradarbiavimo susitarimą,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Bangladešo, visų pirma į 2014 m. sausio 14 d. rezoliuciją(1), į 2013 m. lapkričio 21 d. rezoliuciją(2) ir į 2013 m. kovo 14 d. rezoliuciją(3),

–       atsižvelgdamas į atnaujintas 2011 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) gaires tarptautinėms įmonėms,

–       atsižvelgdamas į JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus,

–       atsižvelgdamas į TDO deklaraciją dėl pagrindinių principų ir teisių darbe,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų pasaulinį susitarimą dėl žmogaus teisių, darbo, aplinkos ir kovos su korupcija,

–       atsižvelgdamas į Tvarumo susitarimą dėl nuolatinio darbo teisių bei gamyklų saugos gerinimo Bangladešo gatavų drabužių ir trikotažo gaminių pramonėje,

–       atsižvelgdamas į JT Johanesburgo deklaraciją dėl tausaus vartojimo ir gamybos siekiant skatinti socialinį ir ekonominį vystymąsi,

–       atsižvelgdamas JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus, kuriais nustatoma vyriausybėms ir įmonėms skirta sistema siekiant apsaugoti ir gerbti žmogaus teises ir kuriuos 2011 m. birželio mėn. patvirtino Žmogaus teisių taryba,

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. vasario 6 d. rezoliucijas „Įmonių socialinė atsakomybė. Atskaitingas, skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir tvarus augimas“(4) ir „Įmonių socialinė atsakomybė. Visuomenės interesų gynimas ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis“(5),

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo būtų sukurta Sąjungos sistema išsamiam tiekimo grandinės patikrinimui atlikti, siekiant į teisės aktus perkelti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) išsamaus patikrinimo rekomendacijas dėl atsakingo naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų grandinių,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. spalio mėn. TDO inicijuotą geresnio darbo Bangladeše programą,

–       atsižvelgdamas į teisės akto dėl patronuojančiųjų įmonių ir pagrindinių rangovų bendrovių pareigos atlikti išsamų patikrinimą projektą (Nr. 2578), kurį 2015 m. kovo 30 d. per pirmąjį svarstymą patvirtino Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2013 m. balandžio 24 d. Savare (Bangladešas) sugriuvus pastatui „Rana Plaza“ žuvo daugiau kaip 1100 žmonių ir tūkstančiai žmonių buvo sužeisti;

B.     kadangi Bangladeše 2012 m. lapkričio 24 d. kilus gaisrui gamykloje „Tazreen“ , esančioje Dakos miesto Ašulijos rajone, žuvo mažiausiai 112 žmonių, o Pakistane, Karačyje, 2012 m. rugsėjo mėn. liepsnose žuvo 289 žmonės;

C.     kadangi sugriuvęs gamyklos pastatas „Rana Plaza“ buvo pastatytas neteisėtai ir neatitiko saugumo standartų; kadangi po šios nelaimės dėl didelių saugos problemų Bangladeše visam laikui buvo uždarytos 29 gamyklos ir dar 17 gamyklų buvo dalinai uždarytos; kadangi savo standartus iki pakankamo lygio turi pakelti dar nemažai gamyklų;

D.     kadangi Bangladešo gatavų drabužių sektorius per pastaruosius kelis dešimtmečius sparčiai augo ir tapo antru pagal dydį pasaulyje, tačiau, nepaisant gerokai išaugusios gamybos infrastruktūros ir užimtumo, darbo užmokestis šiame sektoriuje sumažėjo;

E.     kadangi Bangladešo gatavų drabužių sektoriuje dirba maždaug 4 mln. žmonių, iš jų apie 80 proc. sudaro moterys, netiesiogiai nuo šio sektoriaus priklauso apie 40 mln. žmonių, t. y. ketvirtadalio Bangladešo gyventojų, pragyvenimo šaltinis;

F.     kadangi po tragiškų įvykių „Rana Plaza“ ir Europos Parlamento raginimų imtis veiksmų ES kartu su Bangladešo vyriausybe, JAV ir TDO 2013 m. liepą parengė Tvarumo susitarimą dėl nuolatinio darbo teisių bei gamyklų saugos gerinimo Bangladešo gatavų drabužių ir trikotažo gaminių pramonėje (Tvarumo susitarimas), kuriame buvo nustatyti konkretūs įsipareigojimai siekiant pagerinti darbo teisių, visų pirma asociacijų laisvės ir teisės vesti kolektyvines derybas, laikymąsi ir pagerinti pastatų konstrukcinį vientisumą bei skatinti atsakingą įmonių elgesį;

G.     kadangi 2014 m. spalio mėn. atlikus pirmąją Tvarumo susitarimo peržiūrą konstatuota, jog, nors padaryta pažanga, Bangladešo vyriausybė turi toliau dėti dideles pastangas, visų pirma, kad patobulintų Darbo įstatymą ir įgyvendinimą, pagerintų eksportui skirtų prekių apdorojimo zonų darbuotojų teises ir įdarbintų daugiau darbo inspektorių; kadangi 2015 m. rudenį bus atliekama antroji tvarumo susitarimo peržiūra;

H.     kadangi 2013 m. gegužės 13 d. Bangladešo priešgaisrinės ir pastatų saugos susitarimą pasirašė 187 drabužius gaminančios korporacijos, vietos ir tarptautinių profesinių sąjungų bei nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai ir darbuotojų teisių grupės, o 2013 m. liepos 9 d. buvo įsteigtas Bangladešo darbuotojų saugos aljansas, kuriam priklauso 26 prekės ženklai, visų pirma Šiaurės Amerikos bendrovių;

I.      kadangi daugiau kaip 5000 pastate „Rana Plaza“ įvykusioje nelaimėje žuvusių ir išgyvenusių žmonių išlaikytiniai iki šiol gavo tik 70 proc. jiems priklausančios kompensacijos, apie 21 mln. JAV dolerių, kuriuos paaukojo pasaulinių prekių ženklų savininkai, Bangladešo ministro pirmininko fondas, profesinės sąjungos ir pilietinė visuomenė, buvo gauta praėjusiais metais;

J.      kadangi, nors buvo sutarta dėl likusių 30 proc. nuo bendros kompensacijų sumos išmokėjimo ieškovams, tai nebuvo padaryta dėl to, kad trūksta 8,5 mln. JAV dolerių nuo reikiamos sumos, o tai reiškia, kad daug pažeidžiamų ieškovų turės dar palaukti;

K.     kadangi po nelaimės Europos vartotojai kaip niekad ragino kuo išsamiau informuoti apie produktų kilmę ir jų pagaminimo sąlygas, kaip pademonstravo neseniai pateikta 1 mln. parašų surinkusi peticija, kurios signatarai sėkmingai ragino bendrovę „Benetton“ padidinti užmokestį ir pagerinti darbo sąlygas;

L.     kadangi 2013 m. pataisytas Bangladešo darbo aktas, nors jame ir numatomos tam tikros teigiamos reformos, ir toliau neatitinka tarptautinių standartų, susijusių su asociacijų laisve ir kolektyvinėmis derybomis, kaip nurodyta TDO ekspertų komiteto pastabose dėl konvencijų Nr. 87 ir 98, įskaitant teisės visiškai laisvai rinkti atstovus apribojimą, įvairius teisės streikuoti apribojimus ir plačius administracinius įgaliojimus atšaukti profesinės sąjungos registraciją, ir kadangi vyriausybė nuolat kartojo, kad ji neketina svarstyti papildomų pakeitimų;

M.    kadangi Bangladešo vyriausybei iki šiol nepavyko paskelbti 2013 m. Bangladešo darbo akto įgyvendinimo taisyklių ir nurodymų, nors ji dažnai žadėjo tai padaryti, dėl to kyla grėsmė perėjimui prie tvarios drabužių siuvimo pramonės;

N.     kadangi, anot profesinių sąjungų pranešimų, Bangladešo vyriausybė imasi aktyvių veiksmų, siekdama neleisti darbuotojams ir darbdaviams įsteigti savo saugos komitetų, kaip reikalaujama Bangladešo susitarime, pagrįsdama tai tuo, kad nėra tai reglamentuojančių taisyklių;

O.     kadangi profesinių sąjungų diskriminacija vis dar yra rimta ir sparčiai plintanti problema, dabar darbdaviai gali atleisti profesinių sąjungų aktyvistus, jei jie apsimeta, kad nežino apie darbuotojų pateiktą paraišką dėl profesinės sąjungos steigimo;

P.     kadangi visiems Bangladešo, kaip mažiausiai išsivysčiusios šalies, gaminiams taikoma bemuitė ir kvotų nevaržoma prieiga prie ES rinkos vadovaujantis iniciatyva „Viskas, išskyrus ginklus“ – tai apima 55 proc. Bangladešo eksporto, kurio didelę dalį sudaro apranga ir tekstilė – todėl jis turi užtikrinti veiksmingą įvairių esminių JT ir TDO konvencijų, susijusių su žmogaus ir darbuotojų teisėmis, įgyvendinimą;

Q.     kadangi deramas darbas pasaulinėse tiekimo grandinėse bus pagrindinis 2016 m. TDO konferencijos darbotvarkės klausimas;

R.     kadangi Europos Komisija, tiesiogiai atsakydama į piliečių susirūpinimą tragiškais įvykiais, kaip vieną iš Europos vystomojo bendradarbiavimo metais (2015 m.) vyksiančių renginių inicijavo ES pavyzdinę iniciatyvą dėl atsakingo administravimo drabužių sektoriaus tiekimo grandinėje;

1.      reiškia pagarbą aukų atminimui antrųjų „Rana Plaza“ tragedijos metinių proga; primena, kad pastato „Rana Plaza“ griūtis – tai viena pražūtingiausių visų laikų pramoninių nelaimių – ir reiškia užuojautą sužeistiesiems, taip pat artimųjų netekusioms šeimoms;

2.      yra susirūpinęs tuo, kad Bangladešo vyriausybė neparodo ryžto esminiams pokyčiams atlikti, taip pat 2013 m. nebuvo padaryta reikiamų Bangladešo darbo akto pakeitimų, kuriame liko daug kliūčių asociacijų laisvei ir kolektyvinių derybų teisei, draudžiamos profesinės sąjungos gamybos eksportui zonose ir trūksta veiksmingos darbo inspekcijos, kuri užtikrintų darbo standartų laikymąsi;

3.      ragina Bangladešo vyriausybę aktyviai įgyvendinti pagal tvarumo susitarimą prisiimtus įsipareigojimus kaip didžiausios svarbos klausimą siekiant spręsti daugybę įsisenėjusių problemų gatavų drabužių sektoriuje;

4.      ragina Bangladešo vyriausybę nedelsiant patvirtinti Bangladešo darbo akto įgyvendinimo taisykles ir reglamentus, visapusiškai konsultuojantis su Trišale konsultacine taryba ir skiriant ypatingą dėmesį TDO konvencijų Nr. 87 dėl asociacijų laisvės ir Nr. 98 dėl teisės vesti kolektyvines derybas įgyvendinimui, užtikrinant, kad jos būtų taikomos be išimčių eksportui skirtų prekių apdorojimo zonose;

5.      labai susirūpinęs dėl pranešimų, kad naujai įsteigtų profesinių sąjungų atstovai patyrė diskriminaciją, atleidimus ir represijas; yra pasibaisėjęs Bangladeše plačiai paplitusiu priešiškumu profesinėms sąjungoms, kuris matomas atsižvelgus į išsamiai dokumentais patvirtintus keršto veiksmus, nukreiptus prieš sąjungų veikloje dalyvaujančius darbuotojus, ir fizinio smurto veiksmus, nukreiptus prieš profesinių sąjungų vadovus ir aktyvistus, įskaitant profesinės sąjungos lyderio Aminulo Islamo nužudymą; ragina Bangladešo vyriausybę pirmenybės tvarka suimti ir teisti išpuolių prieš profesinių sąjungų atstovus rengėjus siekiant pabaigti šių nusikaltimų nebaudžiamumą ir duoti ženklą, kad smurtas prieš profesinių sąjungų atstovus nebus toleruojamas;

6.      yra susirūpinęs tuo, kad 2015 m. vyriausybė atmetė daugumą prašymų užregistruoti profesines sąjungas dėl įstatymiškai nenumatytų priežasčių ir, kaip matyti, tikslingai veikdama prieš nepriklausomas sąjungas, kurioms iki šiol labiausiai sekėsi telktis; ragina Bangladešo vyriausybę įregistruoti nepriklausomas profesines sąjungas ir užtikrinti jų apsaugą nuo profesinių sąjungų diskriminacijos;

7.      apgailestauja dėl 8,5 mln. JAV dolerių trūkumo nuo bendros sumos, reikalingos „Rana Plaza“ nelaimės aukoms kompensuoti, iš įmonių, kurių pelnas viršija milijardus JAV dolerių; ragina atsakingus tarptautinių prekių ženklų savininkus, Bangladešo vyriausybę ir Bangladešo pramonės atstovus nedelsiant imtis žingsnių, siekiant išspręsti šią problemą ir nedelsiant suteikti kompensaciją aukoms bei nuo jų priklausomiems šeimos nariams;

8.      labai apgailestauja dėl to, kad po kelis mėnesius užtrukusio delsimo bendrovė „Benetton“ paskelbė, jog prie „Rana Plaza“ įsteigto donorų lėšų patikos fondo prisidės 1,1 mln. JAV dolerių suma, nepaisant to, kad pagal mokumo galimybes ir dalyvavimą „Rana Plaza“ veikloje apskaičiuota reikiama parama yra daug didesnė; taip pat apgailestauja, kad kiekvienas su „Rana Plaza“ susijęs prekės ženklas pateikė nepakankamą paramą ir todėl neįvykdė savo atsakomybių aukoms, įskaitant „Mango“, „Matalan“ ir „Inditex“, kurie atsisakė atskleisti suteiktos paramos sumą, taip pat kaip ir „Walmart“ ir „The Children’s Place“, kurie prisidėjo skirdami minimalią sumą;

9.      pažymi, kad dėl kompensacijų už gaisrą gamykloje „Tazreen“ šiuo metu deramasi remiantis tokiu pat susitarimu kaip ir „Rana Plaza“; ypač apgailestauja dėl vėlavimų ir ragina kompensacijas sumokėti laiku;

10.    džiaugiasi, kad imamasi žingsnių siekiant patvirtinti nuolatinę darbuotojų draudimo nuo sužeidimų sistemą Bangladeše ir ragina Europos Komisiją remti tokias pastangas, tačiau pažymi, kad kol kyla problemų su kompensacijos dabartiniu metu, kliūtys pažangai šioje srityje išliks;

11.    ragina Bangladešo vyriausybę padidinti minimalų atlyginimą drabužių siuvimo pramonėje, visapusiškai konsultuojantis su profesinėmis sąjungomis, siekiant užtikrinti, kad darbuotojams būtų sumokama bent minimalaus dydžio alga ir primygtinai ragina vyriausybę užtikrinti, kad drabužių siuvimo gamyklos tikrai sumokėtų deramą uždarbį;

12.    ragina ES vyriausybes ir kitus veikėjus apsvarstyti pasiūlymus dėl reglamentavimo sistemų, kuriomis būtų užtikrinamos galimybės gauti kompensacijas, paremtas poreikiais, o ne vien tik kampanijų pajėgumais įvardinti kaltininkus;

13.    džiaugiasi, kad remiantis Bangladešo priešgaisrinės ir pastatų saugos susitarimu, kuriuo nustatomi nepriklausomi patikrinimai, visoje šalyje buvo atlikti intensyvūs gamyklų patikrinimai ir kad remontas pradėtas daugelyje pramoninių zonų; remia svarbų TDO atliekamą darbą, padedant užtikrinti tokią veiklą;

14.    džiaugiasi dėl Bangladešo vyriausybės prisiimtų įsipareigojimų stiprinti Gamyklų ir įstaigų patikros departamentą ir dėl patikros paslaugų patobulinimo 2014 m. sausio mėn.; pažymi, kad vis dėlto dar ne viskas yra užbaigta ir papildomi 200 inspektorių nėra pakankamas kiekis patikrinti 4 mln. darbuotojų darbo jėgą; taip pat pažymi, kad patikrinimų duomenų bazei trūksta esminės informacijos ir galimybių keistis duomenimis; ragina Komisiją ir tarptautinius partnerius teikti techninę pagalbą ir dalytis geriausia praktika siekiant padėti gerinti Gamyklų ir įstaigų patikros departamento veiklą; ragina Bangladešo vyriausybę laikytis darbo patikros įsipareigojimų ir gerbti TDO 81 konvenciją bei atsižvelgti į TDO priežiūros sistemą, taip pat ragina vyriausybę užtikrinti efektyvių patikrinimų vykdymą;

15.    vis dar yra susirūpinęs dėl kaltinimų visuotine korupcija daugelyje Pietų Azijos šalių, į kurią įsitraukia sveikatos ir saugos inspektoriai bei drabužius siuvančių gamyklų savininkai, ir ragina dėti daugiau pastangų kovojant prieš šį reiškinį;

16.    palankiai vertina tai, kad daugybė mados ir mažmeninės prekybos prekės ženklų, kurių gatavi drabužiai yra iš Bangladešo, atstovai pasirašė Priešgaisrinės ir pastatų saugos susitarimą, siekdami koordinuoti savo pastangas ir prisidėti prie saugos Bangladešo gamyklose, kurios tiekia jiems gaminius, gerinimo; atsižvelgdamas į tai, ragina kitas įmones, įskaitant MVĮ, pagal jų turimas galimybes pasirašyti susitarimą; pabrėžia, kad, norint veiksmingai įgyvendinti susitarimą, reikalingas tinkamas visų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas;

17.    ragina Komisiją aktyviai dirbti su daugiašalėmis įmonėmis, ES prekių ženklų savininkais ir mažmenininkais, siekiant pagilinti diskusijas apie atsakingą įmonių elgesį laikantis tarptautiniu mastu pripažintų gairių; tikisi, kad ES įmonės, įskaitant prekių ženklų savininkus ir mažmenininkus, užtikrins visapusišką pagrindinių TDO nustatytų darbo standartų laikymąsi vadovaujantis JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais, EBPO rekomendacijomis daugiašalėms įmonėms ir TDO trišale deklaracija dėl tarptautinio verslo įmonių ir socialinės politikos principų, taip pat tikisi, kad jos palaikys prasmingą dialogą su vietos darbuotojų organizacijomis ir atstovais;

18.    mano, kad ribota prieiga prie informacijos drabužių sektoriuje yra viena iš didžiausių kliūčių kovojant su žmogaus teisių pažeidimais pasaulinėje tiekimo grandinėje ir kad būtina privaloma atskaitomybės sistema, kurią taikant būtų teikiama informacija, susiejanti visus atskiro gaminio vertės grandinės veikėjus, nuo pat gamybos vietos iki mažmenininkų;

19.    mano, kad reikalingi nauji ES teisės aktai, kuriais būtų sukurti teisiniai įsipareigojimai ES drabužių gamybos bendrovėms, perkeliančioms gamybą į trečiąsias šalis, atlikti išsamų žmogaus teisių laikymosi patikrinimą įmonės mastu, įskaitant privalomas priemones atsekamumui ir skaidrumui užtikrinti, priėmus Europos rinkoje norinčioms dirbti bendrovėms skirtą teisės aktą, kuriuo nustatoma prievolė atlikti išsamų patikrinimą ir teikti informaciją apie visą jų gaminių tiekimo grandinę, laikantis JT pagrindinių verslo ir žmogaus teisių principų;

20.    ragina Komisiją vykdyti savo įsipareigojimus stebėti, kaip Bangladešas laikosi žmogaus teisių, darbo ir aplinkosaugos konvencijų pagal bendrąją lengvatų sistemą (BLS), ir, jei iki 2015 m. liepos mėn. vyriausybė neįgyvendins Tvarumo susitarimo nuostatų, ragina Komisiją pradėti tyrimą, ar buvo rimtai ir sistemingai pažeidžiamos darbo teisės, kurių apsauga garantuojama pagal BLS;

21.    ragina Europos išorės veiksmų tarnybą užtikrinti, kad ES pareigūnams, atsakingiems už prekybos klausimus (jei jie dirba ES delegacijose), būtų nuolat rengiami mokymai ĮSA klausimais, ypač kai tai susiję su JT programos „Apsaugoti, gerbti ir padėti“ įgyvendinimu, ir kad ES delegacijos veiktų kaip Sąjungos informaciniai punktai, kuriems būtų galima pateikti su ES įmonėmis ir jų patronuojamomis įmonėmis susijusius skundus;

22.    ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją F. Mogherini ir Komisijos narę C. Malmström į diskusijas su Bangladešo ir kitų šalių atstovais dėl tolesnės lengvatinės prekybos ir toliau įtraukti pagrindinių TDO standartų ratifikavimą, nuostatas dėl sveikatos ir saugos tikrinimų ir asociacijų laisvės;

23.    teigiamai vertina Komisijos pavyzdinę atsakingo tiekimo grandinės valdymo aprangos sektoriuje iniciatyvą atsižvelgdamas į jau įgyvendinamas nacionalines iniciatyvas Vokietijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje ir Danijoje; mano, kad ES, atsakydama į beprecedentį ES piliečių susidomėjimą, gali ir turi pareigą būti pasauline lydere atsakingo tiekimo grandinės valdymo srityje;

24.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai ir Bangladešo vyriausybei ir parlamentui.

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0045.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0516.

(3)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0100.

(4)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0049 .

(5)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0050.

Teisinė informacija - Privatumo politika