Návrh usnesení - B8-0369/2015Návrh usnesení
B8-0369/2015

NÁVRH USNESENÍ o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni islamistickou teroristickou skupinou aš-Šabáb

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola, Lara Comi za skupinu PPE

Postup : 2015/2661(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0369/2015
Předložené texty :
B8-0369/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0369/2015

Usnesení Evropského parlamentu o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni islamistickou teroristickou skupinou aš-Šabáb

(2015/2661(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 20. ledna 2011 o situaci křesťanů v souvislosti se svobodou náboženského vyznání[1],

–       s ohledem na svá usnesení ze dne 10. října 2013 o nedávných projevech násilí vůči křesťanům a jejich pronásledování, zejména v Maalúle (Sýrie) a Pešáváru (Pákistán), a o případu pastora Saída Ábedíního (Írán)[2], ze dne 18. září 2014 o situaci v Iráku a Sýrii a ofenzivě IS, včetně pronásledování menšin[3], ze dne 12. února 2015 o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem[4], a ze dne 12. března 2015 o nedávných útocích a únosech ze strany ISIS/Dá'iš na Blízkém východě, zejména Asyřanů[5],

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Keni,

–       s ohledem na výroční zprávy o stavu lidských práv ve světě, a zejména na své usnesení ze dne 12. března 2015 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a o politice Evropské unie v této oblasti[6],

–       s ohledem na článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948,

–       s ohledem na článek 9 Evropské úmluvy o lidských právech z roku 1950,

–       s ohledem na článek 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966,

–       s ohledem na deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–       s ohledem na deklaraci OSN o právech příslušníků národnostních, etnických, náboženských a jazykových menšin z roku 1981,

–       s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní komise OSN o vyšetřování Syrské arabské republiky nazvanou „Vláda teroru: život v Sýrii pod nadvládou ISIS“ ze dne 14. listopadu 2014,

–       s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 9. ledna 2014 o úsilí OSN při pomáhání státům a subregionálním a regionálním entitám v Africe v boji proti terorismu,

–       s ohledem na výroční a průběžné zprávy zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu náboženského vyznání a přesvědčení,

–       s ohledem na pokyny EU týkající se podpory a ochrany svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení,

–       s ohledem na Mezinárodní úmluvu na ochranu všech osob před nuceným zmizením,

–       s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 25. února 2015, v němž odsoudila únos více než 100 Asyřanů ze strany ISIL,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o násilí páchaném na křesťanech a dalších komunitách na Blízkém východě a o jejich pronásledování,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 3. dubna 2015 o teroristických útocích v keňské Garisse,

–       s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 3. dubna 2015 o útoku skupiny aš-Šabáb v keňské Garisse,

–       s ohledem na keňský zákon o předcházení terorismu z roku 2012,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že počet útoků na náboženské menšiny, a zejména na křesťany, na světě v posledních měsících nesmírně vzrostl; vzhledem k tomu, že křesťané jsou vražděni, biti a zatýkáni každý den, a to především v některých částech arabského světa a ze strany džihádistických teroristů;

B.     vzhledem k tomu, že rezoluce OSN č. 1373(2001) odsuzuje financování teroristických činů a žádá všechny státy, aby neposkytovaly žádný typ aktivní či pasivní podpory entitám či osobám, které jsou zapojeny do teroristických činů, aby uzákonily zákaz náboru do teroristických skupin a aby ukončily dodávání zbraní teroristům;

C.     vzhledem k tomu, že podle mezinárodních zpráv, jako je např. zpráva z roku 2014 nazvaná „Pomoc církvi v nouzi: náboženské svobody ve světě“, jsou křesťané zdaleka nejpronásledovanější náboženskou skupinou; vzhledem k tomu, že extremismus a pronásledování tohoto typu se stává významným faktorem rostoucího fenoménu masové migrace;

D.     vzhledem k tomu, že podle údajů OBSE činí počet křesťanů zavražděných každý rok více než 150 000;

E.     vzhledem k tomu, že prosperující irácká křesťanská komunita čítající 1,5 milionu osob, z nichž většinu tvoří chaldejští katolíci a Asyřané, která existuje od prvního století n. l., byla podle odhadů zredukována na 450 000 osob a že více než 70 % iráckých křesťanů bylo nucenu ze země uprchnout;

F.     vzhledem k tomu, že počet křesťanů žijících v Sýrii klesl ze 30 % ve dvacátých letech 20. století na méně než 10 % v roce 2015, což je v jejich vlasti přivedlo na pokraj zmizení;

G.     vzhledem k tomu, že dne 15. února 2015 sťala skupina ISIS/Dá'iš v Libyi hlavu 21 egyptským koptským křesťanům;

H.     vzhledem k tomu, že dne 15. března 2015 zabily exploze v katolických kostelech v Pákistánu 14 osob;

 

I.      vzhledem k tomu, že dne 19. dubna 2015 povraždila skupina ISIS/Dá'iš v Libyi krutým způsobem 30 etiopských křesťanů, kterým sťala hlavu;

J.      vzhledem k tomu, že v průběhu nedávné plavby z Libye hodili muslimští migranti přes palubu 12 křesťanů kvůli jejich náboženskému přesvědčení;

K.     vzhledem k tomu, že dne 2. dubna 2015 spáchala somálská islamistická skupina aš-Šabáb teroristický útok na univerzitu v Garisse v severovýchodní Keni a že při tomto útoku zahynulo po patnáctihodinovém obléhání 148 osob, z nichž většinu tvořili křesťanští studenti, a mnoho dalších osob bylo zraněno;

L.     vzhledem k tomu, že v reakci na účast Keni na misi Africké unie v Somálsku se počet útoků skupiny aš-Šabáb v posledních dvou letech prudce zvýšil, přičemž v tomto období přišlo na keňském území podle odhadů o život až 600 osob, včetně 67 obětí útoku na nákupní středisko Westgate v roce 2013;

M.    vzhledem k tomu, že podíl keňských bojovníků v řadách skupiny aš-Šabáb se odhaduje na přibližně 10 % jejích celkových sil;

N.     vzhledem k tomu, že aš-Šabáb neustále provádí útoky a bombové atentáty, zejména v severovýchodní provincii Keni, přičemž se zaměřuje na policejní služebny a na humanitární konvoje, ale také na kostely a osoby shromážděné při náboženských příležitostech;

O.     vzhledem k tomu, že se útočníci v Garisse záměrně zaměřili na osoby jiného než muslimského vyznání a z přítomných si vybrali specificky křesťany, které pak surově popravili; vzhledem k tomu, že skupina aš-Šabáb otevřeně a veřejně prohlašuje, že vede válku proti křesťanům v tomto regionu;

P.     vzhledem k tomu, že Keňa je zemí, v níž panuje velká etnická, jazyková, kulturní a náboženská rozmanitost; vzhledem k tomu, že v posledních letech výrazně narůstaly rozpory mezi náboženskými komunitami a že teroristické skupiny tyto rozpory široce zneužívají;

1.      odsuzuje nedávné útoky na křesťanské komunity v různých zemích a vyjadřuje svou solidaritu s rodinami obětí, obzvláště pokud se jedná o událost, při níž bylo 12 křesťanů hozeno přes palubu v průběhu nedávné plavby z Libye, a o masakr 30 etiopských křesťanů, k němuž došlo dne 19. dubna 2015;

2.      připomíná, že svoboda náboženského vyznání a přesvědčení je významným způsobem porušována v 82 zemích ze 196 (což představuje 42 %), přičemž křesťané jsou nejpronásledovanější náboženskou menšinou na světě;

3.      vyjadřuje vážné znepokojení nad zneužíváním náboženství pachateli teroristických činů v různých částech světa; odsuzuje účelové využívání náboženství v různých konfliktech; odsuzuje rostoucí počet teroristických útoků na kostely na celém světě, obzvláště pak útok v Pákistánu ze dne 15. března 2015, při kterém zahynulo 14 osob; důrazně odsuzuje věznění, zmizení, mučení, zotročování a veřejné popravy křesťanů v Severní Koreji;

4.      vyjadřuje vážné znepokojení nad šířením nesnášenlivosti, represe a násilí vůči křesťanům, zejména v některých částech arabského světa; potvrzuje a podporuje nezcizitelné právo všech náboženských a etnických menšin, které žijí v Iráku a Sýrii, a to včetně křesťanů, na to, aby mohli i nadále žít ve svých historických a tradičních mateřských zemích, a to v důstojných, rovných a bezpečných podmínkách; konstatuje, že příslušníci různých náboženských skupin žili v tomto regionu po staletí vedle sebe v míru;

5.      odsuzuje využívání pradávného zákona tzv. „paktu dhimmi“ ze strany skupiny ISIS/Dá'iš v Iráku s cílem nátlakem vymámit od křesťanů finanční prostředky prostřednictvím nábožensky motivovaných daňových povinností a omezení prosazovaných pod pohrůžkou smrti;

6.      podporuje mezinárodní úsilí zaměřené na boj proti skupině ISIS/Dá'iš, včetně vojenských zákroků mezinárodní koalice s cílem zastavit šíření vlivu džihádistů;

7.      vyzývá Komisi, mezinárodní společenství a organizace jako OSN, aby k jakémukoli porušování svobody náboženského vyznání a přesvědčení, která je jakožto základní právo zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských práv, zaujímaly proaktivní a na prevenci zaměřený přístup;

8.      zdůrazňuje, že mezinárodní džihádistický terorismus je financován nelegálním praním peněz, výkupným, vydíráním, obchodem s drogami a korupcí; vyzývá Komisi a členské státy, aby prohloubily spolupráci s třetími zeměmi v oblasti sdílení zpravodajských informací o praní peněz a financování terorismu a aby zpřísnily právní úpravu umožňující zmrazit majetek podezřelých osob;

9.      vítá ustavení delegace prostředníků a expertů na mezikulturní a mezináboženský dialog, která by měla být součástí mírových misí OSN s cílem podpořit vyjednávání a zprostředkování mezi stranami konfliktů ze strany vyslanců OSN;

10.    naléhavě vyzývá orgány EU, aby plnily své povinnosti podle článku 17 SFEU a udržovaly otevřený, transparentní a pravidelný dialog s církvemi a náboženskými, filozofickými a nekonfesními organizacemi, a zajistily tak, že se otázka pronásledování křesťanských společenství a jiných náboženských komunit stane pro EU prioritním tématem, jež bude systematicky projednáváno;

11.    odsuzuje a odmítá jakoukoli chybnou interpretaci poselství islámu za účelem vytvoření násilné, kruté, totalitní, utlačující a expanzivní ideologie, která legitimizuje vyhlazování křesťanských menšin;

12.    důrazně odsuzuje barbarský masakr, k němuž došlo na univerzitním kampusu v Garisse a který se zaměřil na nevinné keňské studenty a personál vykonávající své povinnosti; vyjadřuje nejhlubší soustrast a spoluúčast rodinám obětí;

13.    odsuzuje skutečnost, že se teroristické útoky zaměřují na vzdělávací instituce a prostory určené ke vzdělávání, neboť se jedná o způsob, jak podkopat vzdělávání a důstojnost všech občanů a šířit nedůvěru a spory mezi komunitami; připomíná, že minulý rok došlo v nigérijském městě Čibok k celosvětově široce odsuzovanému únosu a zmizení křesťanských dívek, které provedla džihádistická teroristická skupina Boko Haram;

14.    vybízí keňské úřady, aby posílily své úsilí v rámci boje proti terorismu, extremismu a radikalizaci; zdůrazňuje klíčovou úlohu Keni pro regionální stabilitu a v této souvislosti opět poukazuje na podporu, již EU poskytuje misi Africké unie v Somálsku;

15.    připomíná, že zavádění politických, hospodářských, institucionálních a bezpečnostních reforem je klíčové pro usmíření a předejití dalším konfliktům v Keni; vyzývá keňskou vládu, aby dále posílila demokracii a stabilitu a zajistila řádnou správu věcí veřejných, právní stát a dodržování lidských práv po celé zemi;

16.    vyzývá keňskou vládu, aby urychleně vyšetřila nezákonná zabití a všechny pachatele postavila před soud;

17.    vítá výzvu zachovat národní jednotu, kterou vydali keňští političtí a náboženští lídři; vyzývá vládu, aby přijala konkrétní opatření ve prospěch iniciativ na podporu mezietnického a mezináboženského dialogu a aktivit a mírového soužití všech komunit;

18.    připomíná odpovědnost vlády za zaručení ochrany občanů a za boj proti beztrestnosti; zdůrazňuje význam ochrany obětí terorismu, poskytování psychologické podpory obětem a jejich rodinným příslušníkům a zachování jejich svobody praktikovat své náboženské vyznání a přesvědčení;

19.    zdůrazňuje, že je třeba posílit humanitární pomoc a mezinárodní podporu s cílem ochránit životy křesťanů a příslušníků dalších náboženských menšin v oblastech konfliktu a v uprchlických táborech; v této souvislosti vyzývá OSN, aby společně s keňskými úřady řešila vzrůstající obavy ohledně bezpečnostní situace v uprchlickém táboru v Dadaabu v severní Keni, v němž v současnosti žije 335 000 somálských uprchlíků;

20.    opět připomíná, že je solidární se všemi křesťany, kteří jsou pronásledováni v různých částech Afriky, přičemž zvláště zdůrazňuje oběti nedávných džihádistických zvěrstev v Libyi, Nigérii a Súdánu;

21.    naléhavě vybízí muslimské autority, aby plně odsoudily všechny teroristické útoky, včetně těch, které se zaměřují na náboženské komunity a menšiny, a obzvláště křesťany;

22.    opakuje, že podporuje všechny iniciativy zaměřené na posílení dialogu a vzájemného respektu mezi náboženskými a jinými komunitami; vyzývá všechny náboženské autority, aby podporovaly toleranci a podnikly kroky proti nenávisti a násilné a extremistické radikalizaci;

23.    znovu zdůrazňuje, že právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání představuje základní lidské právo;

24.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Keni, orgánům Africké unie, generálnímu tajemníkovi OSN a Valnému shromáždění OSN.