Návrh uznesenia - B8-0369/2015Návrh uznesenia
B8-0369/2015

NÁVRH UZNESENIA o prenasledovaní kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni islamistickou teroristickou skupinou aš-Šabáb

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola, Lara Comi v mene poslaneckého klubu PPE

Postup : 2015/2661(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0369/2015
Predkladané texty :
B8-0369/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0369/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o prenasledovaní kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni islamistickou teroristickou skupinou aš-Šabáb

(2015/2661(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 20. januára 2011 o situácii kresťanov, pokiaľ ide o slobodu náboženského vyznania[1],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2013 o nedávnych prípadoch násilia voči kresťanom a ich prenasledovania, predovšetkým v Maalule (Sýria), Péšávare (Pakistan) a o prípade pastora Sahida Abediniho (Irán)[2], uznesenie z 18. septembra 2014 o situácii v Iraku a Sýrii a o ofenzíve IŠ vrátane prenasledovania menšín[3], uznesenie z 12. februára 2015 o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s IŠ[4] a uznesenie z 12. marca 2015 o nedávnych útokoch a únosoch zo strany ISIS/Dá’iš na Blízkom východe zameraných predovšetkým proti Asýrčanom[5],

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Keni,

–       so zreteľom na výročné správy o situácii v oblasti ľudských práv vo svete, a najmä na svoje uznesenie z 12. marca 2015 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto oblasti[6],

–       so zreteľom na článok 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948,

–       so zreteľom na článok 9 Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP) z roku 1950,

–       so zreteľom na článok 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z roku 1966,

–       so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–       so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám z roku 1981,

–       so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie OSN pre Sýrsku arabskú republiku s názvom Rule of Terror: Living under ISIS in Syria (Vláda teroru: život v Sýrii pod nadvládou ISIS) zo 14. novembra 2014,

–       so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 9. januára 2014 o činnosti, ktorú vyvíja OSN na pomoc štátom a subregionálnym a regionálnym subjektom v Afrike v boji proti terorizmu,

–       so zreteľom na výročné a priebežné správy osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery,

–       so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery,

–       so zreteľom na Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím,

–       so zreteľom na vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN z 25. februára 2015, v ktorom odsúdila únos vyše 100 Asýrčanov, ktorý spáchal ISIL,

–       so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o násilí voči kresťanom a ďalším spoločenstvám na Blízkom východe a ich prenasledovaní,

–       so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 3. apríla 2015 o teroristických útokoch v Garisse v Keni;

–       so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 3. apríla 2015 o útokoch skupiny aš-Šabáb v Garisse v Keni,

–       so zreteľom na kenský zákon o predchádzaní terorizmu z roku 2012,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v posledných mesiacoch nesmierne narástol počet útokov na náboženské menšiny vo svete, najmä na kresťanov; keďže každý deň dochádza k vyvražďovaniu, bitiu a zatýkaniu kresťanov, najmä v určitých častiach arabského sveta, kde sú páchateľmi džihádistickí teroristi;

B.     keďže v rezolúcii OSN č. 1373 z roku 2001 sa odsudzuje financovanie teroristických činov a od členských štátov sa požaduje, aby nijakým spôsobom, či už aktívne alebo pasívne, nepodporovali subjekty ani osoby zapojené do teroristických činov, aby zákonne zakázali nábor do teroristických skupín a aby skoncovali s akýmikoľvek dodávkami zbraní pre teroristov;

C.     keďže v medzinárodných správach, napríklad v správe z roku 2014 s názvom Pomoc cirkvi v núdzi – náboženská sloboda vo svete, sa uvádza, že kresťania sú zďaleka najprenasledovanejšou náboženskou skupinou; keďže extrémizmus a prenasledovanie tohto druhu sa objavuje ako významný faktor v rámci čoraz častejšieho fenoménu hromadnej migrácie;

D.     keďže podľa údajov OBSE je každoročne zabitých vyše 150 000 kresťanov;

E.     keďže prekvitajúca iracká kresťanská obec, ktorá mala 1,5 milióna členov – väčšinou chaldejských katolíkov a Asýrčanov – a existovala už od 1. storočia n. l., sa zredukovala na približne 450 000 členov, pričom 70 % irackých kresťanov bolo nútených utiecť z krajiny;

F.     keďže sýrska kresťanská populácia, ktorá v roku 1920 predstavovala 30 % obyvateľstva, predstavovala v roku 2015 už menej ako 10 % a je na pokraji vyhladenia vo vlastnej krajine;

G.     keďže 15. februára 2015 členovia ISIS/Dá’iš sťali v Líbyi 21 egyptských koptských kresťanov;

H.     keďže 15. marca 2015 zabili výbuchy v katolíckych kostoloch v Pakistane 14 ľudí;

I.      keďže 19. apríla 2015 členovia ISIS/Dá’iš zmasakrovali 30 egyptských koptských kresťanov, keď im v Líbyi krutým spôsobom sťali hlavy;

J.      keďže počas nedávnej plavby z Líbye hodili moslimskí migranti cez palubu 12 kresťanov;

K.     keďže 2. apríla 2015 uskutočnila somálska islamistická skupina aš-Šabáb teroristický útok na univerzitu v Garisse v severovýchodnej Keni, ktorý vyústil do 15-hodinového obliehania, počas ktorého bolo zabitých celkovo 148 osôb, pričom väčšina z nich boli kresťanskí študenti, a zranených mnoho ďalších ľudí;

L.     keďže v reakcii na účasť Kene na misii Africkej únie v Somálsku za posledné dva roky dramaticky vzrástol počet útokov skupiny aš-Šabáb, pričom sa odhaduje, že počas nich bolo na kenskej pôde zabitých 600 osôb vrátane 67 obetí, ktoré prišli o život v roku 2013 pri útoku na obchodné centrum Westgate;

M.    keďže kenskí bojovníci tvoria podľa odhadov asi 10 % všetkých jednotiek aš-Šabáb;

N.     keďže aš-Šabáb najmä v severovýchodnej provincii Kene neustále pácha bombové a iné útoky, namierené proti policajným staniciam a humanitárnym konvojom, ako aj proti kostolom a náboženským zhromaždeniam;

O.     keďže útočníci v Garisse sa cielene zameriavali na nemoslimov a oddeľovali kresťanov, aby ich brutálne popravili; keďže aš-Šabáb otvorene a verejne hlása, že v tomto regióne vedie vojnu proti kresťanom;

P.     keďže Keňa je krajina, ktorá sa vyznačuje nesmiernou etnickou, jazykovou, kultúrnou a náboženskou rozmanitosťou; keďže v posledných rokoch sa výrazne prehĺbili rozpory medzi náboženskými spoločenstvami, čo vo veľkej miere využívajú teroristické skupiny;

1.      odsudzuje nedávne útoky na kresťanské spoločenstvá v rôznych krajinách a vyjadruje solidaritu s rodinami obetí, najmä pokiaľ ide o zabitie 12 kresťanov, ktorí boli hodení cez palubu počas nedávnej plavby z Líbye, a zmasakrovanie 30 etiópskych kresťanov 19. apríla 2015;

2.      pripomína, že spomedzi 196 krajín sa v 82 krajinách (42 %) výrazne porušuje sloboda náboženského vyznania a viery, pričom kresťania sú najprenasledovanejšou náboženskou menšinou vo svete;

3.      vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že náboženstvo zneužívajú páchatelia teroristických činov vo viacerých častiach sveta; odsudzuje využívanie náboženstva v rôznych konfliktoch; odsudzuje rastúci počet teroristických útokov na kostoly po celom svete, najmä útok v Pakistane, ktorý 15. marca 2015 pripravil o život 14 ľudí; ostro odsudzuje väznenie, zmiznutia, mučenie, zotročovanie a verejné popravy kresťanov v Severnej Kórei;

4.      vyjadruje hlboké znepokojenie nad čoraz častejším výskytom prípadov netolerancie, útlaku a násilia voči kresťanom, najmä v niektorých častiach arabského sveta; potvrdzuje a podporuje neodňateľné právo všetkých náboženských a etnických menšín žijúcich v Iraku a Sýrii vrátane kresťanov naďalej žiť v ich historických a tradičných oblastiach v podmienkach dôstojnosti, rovnosti a bezpečia; konštatuje, že príslušníci rôznych náboženských skupín v tomto regióne spolu po stáročia žili v mieri;

5.      odsudzuje skutočnosť, že ISIS/Dá’iš uplatňuje v Sýrii a Iraku starobylý zákon – zmluvu dhimma, ktorého cieľom je nútiť kresťanov pod hrozbou trestu smrti k povinnému plateniu náboženskej dane a rešpektovaniu obmedzení;

6.      podporuje medzinárodné úsilie zamerané proti ISIS/Dá’iš vrátane vojenských akcií medzinárodnej koalície, ktoré majú za cieľ zastaviť postup džihádistov;

7.      vyzýva Komisiu, medzinárodné spoločenstvo a organizácie, napr. OSN, aby uplatňovali proaktívny a preventívny prístup v súvislosti s akýmkoľvek porušovaním slobody náboženského vyznania a viery, ktorá je ako základné právo zakotvená vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv;

8.      zdôrazňuje, že medzinárodný džihádistický terorizmus je financovaný prostredníctvom nelegálneho prania špinavých peňazí, výkupného, vydierania, obchodovania s drogami a korupcie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili spoluprácu s tretími krajinami, pokiaľ ide o spoločné využívanie spravodajských informácií o praní špinavých peňazí na účel financovania terorizmu a o prísnejšie právne predpisy v súvislosti so zmrazovaním aktív podozrivých osôb;

9.      víta vytvorenie delegácie sprostredkovateľov a odborníkov na dialóg kultúr a náboženstiev, ktorá by mala byť súčasťou mierových misií OSN s cieľom podnietiť rokovania a sprostredkovanie v konfliktoch prostredníctvom vyslancov OSN;

10.    naliehavo žiada inštitúcie EÚ o plnenie záväzku uvedeného v článku 17 ZFEÚ, t. j. udržiavať otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s cirkvami a náboženskými, filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami, s cieľom zaistiť, aby sa prenasledovanie kresťanov a iných náboženských komunít považovalo za prioritnú tému EÚ, o ktorej sa bude systematicky diskutovať;

11.    odsudzuje a odmieta akýkoľvek nesprávny výklad posolstva islamu s cieľom vytvárať násilnú, krutú, totalitnú, represívnu a expanzívnu ideológiu, ktorá legitimizuje vyhladzovanie kresťanských menšín;

12.    ostro odsudzuje barbarský masaker, ku ktorému došlo v areáli univerzity v Garisse a ktorý bol namierený proti nevinným kenským študentom a zamestnancom, ktorí si plnili povinnosti; vyjadruje úprimnú sústrasť a súcit s rodinami obetí;

13.    odsudzuje cielené teroristické útoky na vzdelávacie zariadenia a priestory, ktorých cieľom je oslabiť vzdelávanie, znížiť dôstojnosť všetkých občanov a zasiať nedôveru a rozkol medzi jednotlivé komunity; pripomína minuloročný únos a zmiznutie kresťanských dievčat z nigérijského mesta Chibok, ktorý má na svedomí džihádistická teroristická skupina Boko Haram a ktorý si vyslúžil odsúdenie celého sveta;

14.    povzbudzuje kenské úrady, aby zintenzívnili úsilie v boji proti terorizmu, extrémizmu a radikalizácii; vyzdvihuje úlohu Kene z hľadiska regionálnej stability a v tejto súvislosti pripomína, že EÚ podporuje misiu africkej únie v Somálsku;

15.    pripomína, že zavedenie politických, hospodárskych, inštitucionálnych a bezpečnostných reforiem má zásadný význam pre zmierenie a predchádzanie ďalším konfliktom v Keni; vyzýva kenskú vládu, aby naďalej posilňovala demokraciu a stabilitu a zaisťovala dobrú správu vecí verejných, dodržiavanie zásady právneho štátu a rešpektovanie ľudských práv v celej krajine;

16.    vyzýva kenskú vládu, aby urýchlene vyšetrila nezákonné zabíjanie a postavila všetkých páchateľov pred súd;

17.    víta výzvu kenských politických a náboženských predstaviteľov k národnej jednote; vyzýva vládu, aby prijala konkrétne opatrenia na podporu medzietnických a medzináboženských iniciatív a aktivít a aby sa zasadzovala o pokojné spolunažívanie všetkých komunít;

18.    pripomína, že vláda je zodpovedná za zabezpečenie ochrany občanov a boj proti beztrestnosti; zdôrazňuje, že je dôležité chrániť obete terorizmu, poskytnúť im aj ich rodinným príslušníkom psychologickú podporu a zaručiť im slobodu praktizovať ich náboženské vyznanie a vieru;

19.    zdôrazňuje, že na ochranu životov kresťanov a iných náboženských menšín v oblastiach konfliktu a v utečeneckých táboroch je potrebná výraznejšia humanitárna pomoc a medzinárodná podpora; v tomto smere vyzýva OSN, aby spolu s kenskými orgánmi riešila rastúce obavy z bezpečnostnej situácie v utečeneckom tábore Dadaab v severnej Keni, v ktorom sa v súčasnosti nachádza 335 000 somálskych utečencov;

20.    opätovne uisťuje o svojej solidarite so všetkými kresťanmi prenasledovanými v rôznych častiach Afriky, najmä vzhľadom na nedávne zverstvá, ktorých sa džihádisti dopustili v Líbyi, Nigérii a Sudáne;

21.    nalieha na vedúcich moslimských predstaviteľov, aby v plnej miere odsúdili všetky teroristické útoky vrátane tých, ktoré sú namierené proti náboženským komunitám a menšinám, najmä voči kresťanom;

22.    opätovne zdôrazňuje svoju podporu všetkým iniciatívam zameraným na presadzovanie dialógu náboženských a iných komunít a ich vzájomné rešpektovanie; vyzýva všetkých náboženských predstaviteľov, aby podporovali toleranciu a prijali iniciatívy proti nenávisti a násilnej a extrémistickej radikalizácii;

23.    opätovne zdôrazňuje, že sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania je základným právom;

24.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Kene, inštitúciám Africkej únie, generálnemu tajomníkovi OSN a Valnému zhromaždeniu OSN.