Διαδικασία : 2015/2589(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0372/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0372/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.66
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0175

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 148kWORD 71k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.146v01-00
 
B8-0372/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την επέτειο από τις πυρκαγιές σε εργοστάσια στο Μπαγκλαντές και τις εξελίξεις σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (2015/2589(RSP))


Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrej Plenković εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επέτειο από τις πυρκαγιές σε εργοστάσια στο Μπαγκλαντές και τις εξελίξεις σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (2015/2589(RSP))  
B8‑0372/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας ΕΚ-Μπαγκλαντές του 2001,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Μπαγκλαντές, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013(1),

–       έχοντας υπόψη τις ενημερωμένες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ του 2011 σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–       έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της ΔΟΕ σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα εργασίας,

–       έχοντας υπόψη το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς,

–       έχοντας υπόψη το Σύμφωνο για συνεχή βελτίωση των εργασιακών δικαιωμάτων και της ασφάλειας των εργοστασίων στη βιομηχανία πλεκτών και έτοιμων ενδυμάτων του Μπαγκλαντές,

–       έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών στο Γιοχάνεσμπουργκ σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή με στόχο την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης,

–       έχοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που καθορίζουν ένα πλαίσιο για τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες προστασίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Ιούνιο 2011,

–       έχοντας υπόψη το Σύμφωνο Βιωσιμότητας για συνεχή βελτίωση των εργασιακών δικαιωμάτων και της ασφάλειας των εργοστασίων στη βιομηχανία πλεκτών και έτοιμων ενδυμάτων του Μπαγκλαντές,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Απριλίου 2013 έχασαν τη ζωή τους 1.134 άτομα και εκατοντάδες άλλα τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε το κτίριο Rana Plaza στη Σαβάρ του Μπαγκλαντές,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 112 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που προκλήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2012 στο εργοστάσιο Tazreen, στην περιοχή Ashulia της Ντάκα του Μπαγκλαντές,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε η οροφή ενός υπό κατασκευή τσιμεντένιου εργοστασίου στο Μπαγκλαντές και ότι πολλά άλλα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε εργοστάσια μεταξύ του 2006 και του 2013·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος του Μπαγκλαντές, οι εξαγωγές του οποίου αντιπροσωπεύουν το 10 % του ΑΕΠ της χώρας και ότι το 90 % των εν λόγω εξαγωγών, οι οποίες ανέρχονται στο 60 % των συνολικών εξαγωγών του Μπαγκλαντές σε έτοιμα ενδύματα και συμβάλλουν στη δημιουργία περίπου 2,5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στη χώρα, αφορά έτοιμα ενδύματα·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές, ως λιγότερο αναπτυγμένη χώρα, επωφελείται από καθεστώς πρόσβασης στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για όλα τα προϊόντα του στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Όλα εκτός των όπλων" (ΟΕΟ), η οποία καλύπτει το 55 % των εξαγωγών του Μπαγκλαντές, που είναι κυρίως ενδύματα και προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις παραγωγής έτοιμων ενδυμάτων αποτελούν κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στο Μπαγκλαντές η οποία, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, συνέβαλε ουσιαστικά στη μείωση της ακραίας φτώχειας από 60 % σε 30 % του πληθυσμού, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος αυτός απασχολεί 4 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων το 80 % περίπου είναι γυναίκες·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 5.000 άτομα, τα οποία εξαρτώνται από τους αποθανόντες και τους επιζήσαντες της καταστροφής στο Rana Plaza, έχουν μέχρι στιγμής λάβει μόνο το 40 % της αποζημιώσεως που τους οφείλεται και ότι, ενώ υπάρχουν οι ρυθμίσεις για την καταβολή άλλων 30 % εκ της συνολικής απαίτησης, η τελική πληρωμή δεν καθίσταται δυνατή ως αποτέλεσμα του ελλείμματος στην αναγκαία χρηματοδότηση, ύψους 9 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 18ης Σεπτεμβρίου 2014(2), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι η ρύθμιση εθελοντικής διευθέτησης της αποζημίωσης μέσω του Καταπιστευματικού Ταμείου των Δωρητών δεν επέτυχε τον στόχο του, και σημειώνει ότι ένας υποχρεωτικός μηχανισμός θα ήταν περισσότερο επωφελής για τους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΟΕ υποστηρίζει την εθνική πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων όσον αφορά τη δομή, την πυρασφάλεια, καθώς και την ηλεκτρική ασφάλεια 1.800 περίπου εργοστασίων έτοιμων ενδυμάτων, πολλά από τα οποία έχουν μετατραπεί σε εμπορικά κτίρια ή πολυκατοικίες·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία του Μπαγκλαντές για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων και η Συμμαχία για την ασφάλεια των εργαζομένων στο Μπαγκλαντές έχουν διεξαγάγει επιθεωρήσεις σε 1.687 εργοστάσια από τα οποία προμηθεύονται οι εταιρείες μέλη τους·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες όσον αφορά τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού και ότι η αξιοπρεπής εργασία στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού θα αποτελέσει βασικό σημείο συζήτησης στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της ΔΟΕ το 2016·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δρομολογήσει παγκόσμιο σύμφωνο βιωσιμότητας αποτέλεσε βασικό στοιχείο για τη βελτίωση των συνθηκών για τους εργαζόμενους στον τομέα ένδυσης στο Μπαγκλαντές, αλλά ότι χρειάζεται να σημειωθεί και νέα πρόοδος στην εφαρμογή της·

1.      τιμά τη μνήμη των θυμάτων της κατάρρευσης του κτηρίου Rana Plaza και της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο Tazreen και εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απώλεια ανθρωπίνων ζωών· τονίζει ότι οι απώλειες αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν υπήρχαν διαφορετικά και καλύτερα συστήματα ασφάλειας κατά την εργασία·

2.      καλεί τις διεθνείς εταιρείες ενδυμάτων, τη κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και τους εκπρόσωπους της βιομηχανίας του Μπαγκλαντές να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη συμπεφωνημένη και οφειλόμενη αποζημίωση για τους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους κατά τις αναφερόμενες καταστροφές·

3.      καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει κίνητρα στις διεθνείς κλωστοϋφαντουργικές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ για να συνεισφέρουν στο καταπιστευματικό ταμείο δωρητών·

4.      χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδήγησε την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές, την ΕΕ, τις ΗΠΑ και την ΔΟΕ – τους επονομαζόμενους 'Εταίρους του Συμφώνου' – να μεριμνήσουν για μια νέα αρχή όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, τις συνθήκες εργασίας και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς και την προαγωγή της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς στον τομέα της παραγωγή ετοίμων ενδυμάτων στο Μπαγκλαντές·

5.      τονίζει ότι οι Εταίροι του Συμφώνου έχουν αναγνωρίσει τις βελτιώσεις που επήλθαν από τότε που δρομολογήθηκε το σύμφωνο σχετικά με τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία, της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, όπως αναφέρεται στην έκθεση σχετικά με την επανεξέταση της εφαρμογής και τον απολογισμό της προόδου της 20ής Οκτωβρίου 2014·

6.      αναγνωρίζει ότι οι βελτιώσεις αυτές πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετοί τομείς στους οποίους χρειάζεται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την πλήρη εφαρμογή των δράσεων που περιγράφονται στο Σύμφωνο, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων, τις επιθεωρήσεις εργασίας, τις αξιοπρεπείς αμοιβές, τη δομική ακεραιότητα των κτιρίων και την υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, καθώς και τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές·

7.      καλεί τους 'Εταίρους του Συμφώνου' να εξετάσουν τα συγκεκριμένα ζητήματα και να παρακολουθήσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων και την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρθηκαν σε συντονισμό με άλλους χορηγούς βοήθειας και ενδιαφερόμενους φορείς·

8.      πιστεύει ακράδαντα ότι όλες οι εταιρείες που εμπλέκονται στον τομέα της ένδυσης στο Μπαγκλαντές θα πρέπει να τηρούν τα πρότυπα εργασίας καθ' όλη την αλυσίδα εφοδιασμού σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εγκαθιδρύοντας διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων·

9.      εκφράζει την ικανοποίησή του για τις σημαντικές δεσμεύσεις τις οποίες η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές ανέλαβε ως αντίδραση σε αυτές τις τραγωδίες και οι οποίες συνοδεύτηκαν από συγκεκριμένες δράσεις, ιδίως δε την πρόσληψη 153 επιθεωρητών εργασίας, την αναβάθμιση της διεύθυνσης επιθεώρησης για τα εργοστάσια, την αύξηση του ελάχιστου μισθού των εργαζομένων στον τομέα της παραγωγή ετοίμων ενδυμάτων και την έγκριση στο Μπαγκλαντές του Εργασιακού Νόμου του 2013 για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τα μέτρα για ένα μόνιμο σύστημα ασφαλίσεως κατά εργατικών ατυχημάτων·

10.    επικροτεί την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δρομολογήσει μια πρωτοβουλία για τις υπεύθυνες αλυσίδες εφοδιασμού στον τομέα της ένδυσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους για την ανάπτυξη το 2015, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων,

11.    καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να εφαρμόσει πλήρως τις μεταρρυθμίσεις αυτές και να προβεί στην ορθή εκτέλεσή τους, καθώς και να συνεχίσει να εργάζεται για νέες μεταρρυθμίσεις του συστήματος εργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εναπομένουσες περιοχές στις οποίες αναμένεται περαιτέρω πρόοδος· επιμένει ότι οι συμβάσεις 87 και 98 της ΔΟΕ πρέπει να τηρούνται στο έπακρο, η δε κάλυψή τους να επεκταθεί σε όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται στις λεγόμενες ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών στις οποίες εξακολουθεί να απαγορεύεται η παρουσία συνδικαλιστικών οργανώσεων και στις οποίες είναι γνωστό ότι οι συνθήκες εργασίας και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας είναι εξαιρετικά χαμηλά·

12.    καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να καταπολεμήσει τη διαφθορά, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα πολλών νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφορούν την ασφάλεια κατά την εργασία στη χώρα αυτή·

13.    ελπίζει ότι η σημαντική αυτή πρωτοβουλία του Ιουλίου 2013 μπορεί να εγκριθεί και να επεκταθεί σε άλλες χώρες στον κόσμο και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς με σκοπό την πρόληψη νέων τραγωδιών και την ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία. στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα πρότασης παρόμοιων πρωτοβουλιών με τους μείζονες εμπορικούς εταίρους μας, όπου η ΔΟΕ, οι επιχειρηματικοί τομείς και οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να συνεργαστούν για τη βελτίωση της ασφάλειας κατά την εργασία αλλά και των γενικών συνθηκών εργασίας·

14.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μπαγκλαντές.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0230.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0024.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου