Prijedlog rezolucije - B8-0372/2015Prijedlog rezolucije
B8-0372/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o obljetnici požara u tvornicama u Bangladešu i napretku Pakta o održivosti potpisanog s Bangladešom

27.4.2015 - (2015/2589(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrej Plenković u ime Kluba zastupnika PPE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0363/2015

Postupak : 2015/2589(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0372/2015
Podneseni tekstovi :
B8-0372/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0372/2015

Rezolucija Europskog parlamenta   o obljetnici požara u tvornicama u Bangladešu i napretku Pakta o održivosti potpisanog s Bangladešom

(2015/2589(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Sporazum o suradnji između EZ-a i Bangladeša iz 2001.,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Bangladešu, posebice onu od 23. svibnja 2013.[1],

–       uzimajući u obzir ažurirane Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća iz 2011.,

–       uzimajući u obzir Vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima,

–       uzimajući u obzir Deklaraciju Međunarodne organizacije rada (MOR) o temeljnim načelima i pravima na radu,

–       uzimajući u obzir Globalni sporazum UN-a o ljudskim pravima, radu, okolišu i borbi protiv korupcije,

–       uzimajući u obzir pakt za kontinuirano unapređenje prava rada i sigurnosti tvornica u industriji gotove odjeće i pletenine u Bangladešu,

–       uzimajući u obzir UN-ovu Deklaraciju iz Johannesburga o održivoj potrošnji i proizvodnji u svrhu promicanja društvenog i gospodarskog razvoja,

–       uzimajući u obzir Vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, koja tvore okvir za zaštitu i poštovanje ljudskih prava namijenjen vladama i poduzećima, odobren u lipnju 2011. u Vijeću UN-a za ljudska prava,

–       uzimajući u obzir pakt za održivost za kontinuirano unapređenje prava rada i sigurnosti tvornica u industriji gotove odjeće i pletenine u Bangladešu,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da su 24. travnja 2013. poginule1134 osobe, a stotine ih je ranjeno pri urušavanju zgrade Rana Plaza u Savaru u Bangladešu;

B.     budući da je najmanje 112 osoba poginulo u požaru u tvornici Tazreen u okrugu Ašulija (Dakha, Bangladeš) 24. studenog 2012.;

C.     budući da je najmanje šest osoba poginulo, a više od 60 ih je ozlijeđeno nakon nedavnog urušavanja krova nedovršene tvornice cementa u Bangladešu i budući da su brojne osobe poginule u drugim tvorničkim požarima u periodu između 2006. i 2013. godine;

D.     budući da je EU glavni trgovački partner Bangladeša, uz izvoz koji predstavlja 10 % državnog BDP-a Bangladeša i budući da 90 % tog izvoza otpada na gotovu odjeću što čini 60 % njegovog ukupnog izvoza gotove odjeće te obuhvaća 2,5 milijuna radnih mjesta u zemlji;

E.     budući da kao jedna od najmanje razvijenih zemalja Bangladeš ima pristup tržištu EU-a bez kvota i carina za sve svoje proizvode u sklopu inicijative „Sve osim oružja” koja pokriva 55 % bangladeškog izvoza, većinom odjeće i tekstila;

F.     budući da je industrija gotove odjeće pokretač održivog gospodarskog rasta u Bangladešu, koji je pridonio smanjenju suštinskog siromaštva sa 60 % na 30 % stanovništva tijekom zadnja dva desetljeća i budući da zapošljava četiri milijuna ljudi, od čega 80 % čine žene;

G.     budući da je više od 5000 osoba koje su preživjele katastrofu u Rani Plazi i uzdržavanih osoba poginulih primilo tek 40 % naknade na koju imaju pravo i budući da je, iako postoji plan da im se isplati još 30 % ukupnih potraživanja, konačna isplata onemogućena zbog manjka od 9 milijuna USD u financijskim sredstvima;

H.     budući da je Europski parlament u svojoj Rezoluciji od 18. rujna 2014.[2] izrazio žaljenje što dogovor o dobrovoljnoj naknadi u sklopu uzajamnog fonda donatora nije ispunio svoj cilj te je napomenuo da bi mehanizam obvezujuće naravi bio korisniji za preživjele i za obitelji žrtava;

I.      budući da Međunarodna organizacija rada podržava nacionalnu inicijativu bangladeške vlade u provođenju inspekcija strukturne, požarne i električne sigurnosti u približno 1800 tvornica gotove odjeće, od kojih su mnoge zapravo prenamijenjene poslovne ili stambene zgrade;

J.      budući da su Dogovor o zaštiti od požara i sigurnosti zgrada u Bangladešu i Savez za sigurnost radnika u Bangladešu proveli inspekcije u 1687 tvornica iz kojih poduzeća u njihovom članstvu nabavljaju proizvode;

K.     budući da postoje ozbiljni nedostaci u transparentnosti i sljedivosti u svjetskom opskrbnom lancu te da će pitanje dostojnog rada u svjetskim opskrbnim lancima biti ključna točka dnevnog reda Konferencije Međunarodne organizacije rada koja će se održati 2016.;

L.     budući da je inicijativa Komisije za pokretanje svjetskog pakta o održivosti ključni element u poboljšanju uvjeta za radnike u industriji konfekcijske odjeće u Bangladešu, ali da i dalje treba unapređivati njezinu provedbu;

1.      sjeća se žrtava tragedije u Rani Plazi i požara u tvornici Tazreen te duboko žali zbog gubitka ljudskih života; naglašava da se te gubitke moglo izbjeći da je postojala drukčija i bolja sigurnost na razini sustava rada;

2.      poziva odgovorne međunarodne robne marke, bangladešku vladu i predstavnike bangladeške industrije da pravodobno isplate dogovorene naknade koje duguju preživjelima i obiteljima žrtava koje su poginule u spomenutim katastrofama;

3.      poziva Komisiju da potiče međunarodna tekstilna poduzeća sa sjedištem u EU-u da daju svoj doprinos uzajamnom fondu donatora za pomoć žrtvama;

4.      pozdravlja inicijativu EU-a koja je okupila bangladešku vladu, EU, SAD i MOR, takozvane „potpisnike Pakta”, u osiguravanju novog početka na području zdravlja i sigurnosti na radu, radnih uvjeta i poštovanja prava radnika te pri promicanju odgovornog poslovnog ponašanja u industriji gotove odjeće u Bangladešu;

5.      ističe da su potpisnici Pakta od pokretanja Pakta prepoznali napredak na području radničkih prava, zdravlja i zaštite na radu i odgovornog poslovnog ponašanja, sukladno izvješću o pregledu provedbe i stanja napretka od 20. listopada 2014.;

6.      uviđa da taj napredak treba i dalje razvijati jer postoji mnogo područja u kojima je potrebno poduzimati daljnje mjere za potpunu provedbu mjera navedenih u Paktu, posebice u pogledu radničkih prava, inspekcija rada, pristojnih plaća, strukturnog integriteta zgrada, zdravlja i sigurnosti na radu te odgovornog poslovnog ponašanja;

7.      poziva potpisnike Pakta da se pobrinu za ta specifična pitanja te da prate provedbu Paktom utvrđenih obveza i ostvarenja mjera utvrđenih u suradnji s ostalim donatorima i dionicima;

8.      čvrsto vjeruje da bi sva poduzeća iz sektora proizvodnje odjeće u Bangladešu trebala poštovati standarde rada u čitavom opskrbnom lancu u skladu s međunarodno priznatim načelima korporativne društvene odgovornosti te u dijalogu s predstavnicima radnika;

9.      pozdravlja glavne obveze iza kojih su uslijedile konkretne mjere vlade Bangladeša kao reakcija na ove tragedije, posebice zapošljavanje 153 inspektora rada, unapređenje Uprave za inspekciju tvornica, povećanje minimalne plaće radnika u industriji gotove odjeće, usvajanje bangladeškog Zakona o radu iz 2013. za poboljšanje prava radnika i unapređenje mjera trajnog osiguranja u slučaju ozljede na radu;

10.    pozdravlja namjeru Komisije o pokretanju inicijative za odgovorne opskrbne lance u sektoru proizvodnje odjeće u okviru Europske godine razvoja 2015., koja bi uključivala sve relevantne dionike;

11.    poziva vladu Bangladeša da u potpunosti primjeni ove reforme, da ih prikladno provede te da nastavi stremiti daljnjim reformama sustava rada kako bi se riješila pitanja u ostalim područjima na kojima se očekuje daljnji napredak; inzistira na tome da se u potpunosti poštuje konvencije MOR-a br. 87 i 98 te da se iste primjenjuju na sve radnike, uključujući radnike u zonama proizvodnje za izvoz, u kojima su sindikati i dalje zabranjeni, a poznato je da su radni uvjeti te uvjeti zdravlja i sigurnosti na radu iznimno loši;

12.    poziva vladu Bangladeša da se bori protiv korupcije koja bi mogla narušiti učinkovitost mnogih zakonodavnih inicijativa u području sigurnosti na radu u toj zemlji;

13.    nada se da ova važna inicijativa iz srpnja 2013. može biti usvojena i da se njezina primjena može proširiti na druge zemlje u svijetu te na druga poslovna područja, kako bi se izbjegle daljnje tragedije te poboljšala sigurnost na radu; u tom kontekstu poziva Komisiju da istraži mogućnost pokretanja sličnih inicijativa s našim glavnim trgovinskim partnerima, u kojima bi MOR, poslovni sektori i vlade mogli surađivati s ciljem unapređenja sigurnosti na radu i općih radnih uvjeta;

14.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, potpredsjednici Europske komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, vladama i parlamentima država članica, Vijeću UN-a za ljudska prava te vladi i parlamentu Bangladeša.

.