Postopek : 2015/2589(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0372/2015

Predložena besedila :

B8-0372/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.66
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0175

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 130kWORD 67k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.146v01-00
 
B8-0372/2015

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o obletnici požarov v tovarni v Bangladešu in o napredku bangladeškega trajnostnega sporazuma (2015/2589(RSP))


Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrej Plenković v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o obletnici požarov v tovarni v Bangladešu in o napredku bangladeškega trajnostnega sporazuma (2015/2589(RSP))  
B8‑0372/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Bangladešem iz leta 2001,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Bangladešu, zlasti resolucije z dne 23. maja 2013(1),

–       ob upoštevanju posodobljenih smernic OECD za multinacionalna podjetja iz leta 2011,

–       ob upoštevanju vodilnih načel ZN o podjetništvu in človekovih pravicah,

–       ob upoštevanju deklaracije Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah pri delu,

–       ob upoštevanju svetovnega pakta Združenih narodov o človekovih pravicah, delu, okolju in preprečevanju korupcije,

–       ob upoštevanju sporazuma za trajno izboljševanje pravic delavcev in varnosti v tovarnah konfekcijske in pletilne industrije v Bangladešu,

–       ob upoštevanju deklaracije Združenih narodov iz Johannesburga o trajnostni potrošnji in proizvodnji za spodbujanje socialnega in gospodarskega razvoja,

–       ob upoštevanju vodilnih načel Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah, ki za vlade in družbe predstavljajo okvir za varstvo in spoštovanje človekovih pravic in jih je junija 2011 sprejel Svet za človekove pravice,

–       ob upoštevanju trajnostnega sporazuma za trajno izboljševanje pravic delavcev in varnosti v tovarnah konfekcijske in pletilne industrije v Bangladešu,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je 24. aprila 2013 zaradi zrušenja poslopja Rana Plaza v Savarju v Bangladešu umrlo 1134 ljudi;

B.     ker je v požaru v tovarni Tazreen (okrožje Ašulija, Daka, Bangladeš) 24. novembra 2012 umrlo najmanj 112 ljudi, ;

C.     ker je vsaj šest ljudi umrlo, več kot 60 pa je bilo ranjenih, ko se je nedavno zrušila streha delno zgrajene cementarne v Bangladešu, in ker so številni ljudje umrli v tovarniških požarih med letoma 2006 in 2013;

D.     ker je EU vodilna trgovinska partnerica Bangladeša, z izvozom, ki predstavlja 10 % BDP te države, in ker 90 % tega izvoza predstavljajo konfekcijska oblačila, ki ustrezajo 60 % celotnega izvoza konfekcijskih oblačil Bangladeša, ki zaposluje približno 2,5 milijona delavcev v tej državi;

E.     ker je Bangladeš kot ena izmed najmanj razvitih držav upravičen do brezcarinskega in kvot prostega dostopa do trga EU za vse svoje izdelke v skladu s pobudo „Vse razen orožja“, ki zajema 55 % državnega izvoza, veliko od tega oblačil in tekstila;

F.     ker je industrija konfekcijskih oblačil gonilo trajnostne gospodarske rasti v Bangladešu in je prispevala k temu, da se je v zadnjih dveh desetletjih število najrevnejših zmanjšalo s 60 % na 30 % prebivalstva, in ker zaposluje 4 milijone ljudi, od tega je približno 80 % žensk;

G.     ker je več kot 5000 vzdrževanih družinskih članov žrtev in preživelih v nesreči tovarne Rana Plaza do zdaj prejelo le 40 % odškodnine, ki se jim dolguje, in ker je bil dosežen dogovor o plačilu dodatnih 30 % njihovega celotnega zahtevka, končno plačilo pa je onemogočeno zaradi pomanjkanja potrebnih sredstev v višini 9 milijonov USD;

H.     ker je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 18. septembra 2014(2) izrazil obžalovanje, da prostovoljna odškodninska ureditev preko skrbniškega sklada donatorjev ni dosegla svojega cilja in ugotovil, da bi bil obvezen mehanizem bolj koristen za preživele in družine žrtev;

I.      ker Mednarodna organizacija dela podpira nacionalno pobudo bangladeške vlade pri izvajanju pregledov strukturne, požarne in električne varnosti približno 1800 tovarn konfekcijskih oblačil, od katerih so številne spremenjene poslovne ali stanovanjske stavbe;

J.      ker so bili v okviru bangladeškega sporazuma o požarni in gradbeni varnosti in Zveze za varnost bangladeških delavcev opravljeni pregledi 1687 tovarn, iz katerih črpajo njihove včlanjene družbe;

K.     ker obstajajo resne pomanjkljivosti pri preglednosti in sledljivosti v svetovni dobavni verigi in ker bo dostojno delo v svetovni dobavni verigi ključna točka na dnevnem redu konference Mednarodne organizacije dela leta 2016;

L.     ker je bila pobuda Komisije za globalni trajnostni sporazum ključni element pri izboljševanju pogojev za tekstilne delavce v Bangladešu, vendar je potreben nadaljnji napredek pri njegovem izvajanju;

1.      se spominja žrtev v požarih v tovarnah Rana Plaza in Tazreen ter globoko obžaluje izgubo človeških življenj; poudarja, da bi te izgube lahko preprečili z različnimi in boljšimi sistemi varnosti pri delu;

2.      poziva odgovorne mednarodne blagovne znamke, vlado Bangladeša in predstavnike bangladeške industrije, naj pravočasno zaključijo izplačevanje dogovorjenih in dolgovanih odškodnin za preživele ter družine žrtev, ki so umrle med temi nesrečami;

3.      poziva Komisijo, naj spodbuja mednarodna tekstilna podjetja s sedežem v EU, da bi prispevala v skrbniški sklad donatorjev;

4.      pozdravlja pobudo EU, ki je združila bangladeško vlado, EU, ZDA in Mednarodno organizacijo dela – t. i. „partnerje sporazuma“ – pri zagotavljanju novega začetka na področju zdravja in varnosti pri delu, delovnih razmer in spoštovanja pravic delavcev ter spodbujanju odgovornega ravnanja podjetij v industriji konfekcijskih oblačil v Bangladešu;

5.      poudarja, da so partnerji sporazuma potrdili, da je prišlo do izboljšanj od začetka izvajanja sporazuma o spoštovanju pravic delavcev, zdravja in varnosti pri delu, pa tudi odgovornemu poslovanju, kot je navedeno v poročilu o pregledu izvajanja in stanja napredka z dne 20. oktobra 2014;

6.      priznava, da je treba ta izboljšanja razvijati še naprej, saj obstajajo številna področja, na katerih so potrebni nadaljnji ukrepi za polno izvajanje ukrepov, določenih v paktu, zlasti o spoštovanju pravic delavcev, delovnih inšpekcijah, dostojnih plačah, strukturni neoporečnosti stavb ter varnosti in zdravju pri delu in odgovornemu ravnanju podjetij;

7.      poziva partnerje sporazuma, naj obravnavajo ta specifična vprašanja in spremljajo izvajanje obveznosti sporazuma ter uresničevanje ukrepov, ki so bili določeni v sodelovanju z drugimi donatorji in zainteresiranimi stranmi;

8.      je trdno prepričan, da bi morala vsa podjetja v sektorju oblačil v Bangladešu spoštovati delovne standarde v svoji dobavni verigi v skladu z mednarodno priznanimi načeli družbene odgovornosti podjetij in po posvetovanju s predstavniki delavcev;

9.      pozdravlja pomembne zaveze, ki jim sledijo stvarni ukrepi, ki jih je sprejela bangladeška vlada kot odziv na te tragedije, zlasti zaposlitev 153 inšpektorjev dela, nadgradnja direktorata za inšpekcijske preglede v tovarnah, povečanje minimalne plače za delavce konfekcijskih oblačil, sprejetje bangladeškega zakona o delovnih razmerjih iz leta 2013 za izboljšanje pravic delavcev in ukrepe za stalno zavarovanje za primer poškodbe pri delu;

10.    pozdravlja namero Komisije o začetku pobude za odgovorne dobavne verige v sektorju oblačil v okviru evropskega leta razvoja 2015, ki vključuje vse zainteresirane strani;

11.    poziva bangladeško vlado, naj v celoti uresniči te reforme in jih ustrezno izvede ter naj si še naprej prizadeva za nadaljnje reforme sistema dela, z namenom obravnavati preostala področja, na katerih se pričakuje nadaljnji napredek; vztraja, da je treba v celoti spoštovati konvenciji Mednarodne organizacije dela št. 87 in 98 in njuno kritje razširiti na vse delavce, vključno s tistimi, ki delujejo v izvozno-predelovalnih conah, v katerih so sindikati še vedno prepovedani in delovni pogoji ter zdravstveni in varnostni standardi znani kot zelo slabi;

12.    poziva bangladeško vlado, naj se bori proti korupciji, ki lahko zmanjša učinkovitost številnih zakonodajnih pobud o varnosti pri delu v tej državi;

13.    upa, da bo to pomembno pobudo iz julija 2013 mogoče sprejeti in razširiti na druge države v svetu ter na druga poslovna področja, da bi preprečili nadaljnje tragedije in izboljšali varnost pri delu; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj preuči možnosti za podobne pobude z našimi glavnimi trgovinskimi partnerji, kjer si lahko Mednarodna organizacija dela, poslovni sektorji in vlade skupaj prizadevajo, da bi izboljšali varnost pri delu ter splošne delovne pogoje;

14.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Evropski službi za zunanje delovanje, podpredsednici Evropske komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic, svetu OZN za človekove pravice ter vladi in parlamentu Bangladeša.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0230.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0024.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov