Postupak : 2015/2589(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0376/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0376/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.66
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0175

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 130kWORD 68k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.150v01-00
 
B8-0376/2015

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o drugoj obljetnici urušavanja zgrade Rana Plaza i napretku Pakta o održivosti za Bangladeš (2015/2589(RSP))


Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, José Inácio Faria u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o drugoj obljetnici urušavanja zgrade Rana Plaza i napretku Paketa o održivosti za Bangladeš (2015/2589(RSP))  
B8‑0376/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Sporazum o suradnji između EU-a i Bangladeša iz 2001.,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Bangladešu, posebno one od 14. siječnja 2014.(1), 21. studenog 2013.(2) i 14. ožujka 2013.(3),

–       uzimajući u obzir ažurirane Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća iz 2011.,

–       uzimajući u obzir vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima,

–       uzimajući u obzir Deklaraciju Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima pri radu,

–       uzimajući u obzir Globalni sporazum Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, radu, okolišu i borbi protiv korupcije,

–       uzimajući u obzir pakt za kontinuirano unapređenje prava rada i sigurnosti tvornica u industriji konfekcijske odjeće i pletenine u Bangladešu,

–       uzimajući u obzir Deklaraciju UN-a iz Johannesburga o održivoj potrošnji i proizvodnji u svrhu promicanja socijalnog i ekonomskog razvoja,

–       uzimajući u obzir vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima koja tvore okvir za zaštitu i poštovanje ljudskih prava namijenjen vladama i poduzećima, usvojen u lipnju 2011. u Vijeću UN-a za ljudska prava,

–       uzimajući u obzir Pakt o održivosti za kontinuirano unapređenje prava rada i sigurnosti tvornica u industriji konfekcijske odjeće i pletenine u Bangladešu,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da su 24. travnja 2013., kada se urušila zgrada Rana Plaza u Savaru, u Bangladešu, 1134 osobe poginule, a da su stotine ranjene;

B.     budući da je 24. studenog 2012. 112 osoba poginulo u požaru u tvornici Tazreen, u okrugu Ašulija (Dhaka, Bangladeš) i da je u rujnu 2012. 289 osoba izgubilo život u požaru koji je izbio u Karachiju, u Pakistanu;

C.     budući da je barem šestoro ljudi smrtno stradalo i da je više od 60 njih ozlijeđeno nakon nedavnog urušavanja krova djelomice izgrađene tvornice cementa u Bangladešu;

D.     budući da se industrija konfekcijske odjeće u Bangladešu u samo nekoliko desetljeća razvila u drugu po veličini industriju te vrste u svijetu;

E.     budući da kao jedna od najnerazvijenijih država Bangladeš ima pristup tržištu EU-a bez carina i bez kvota, što se odnosi na sve njegove proizvode u okviru inicijative „Sve osim oružja” (EBA), kojom je obuhvaćeno 55 % izvoza te države, a tu veliki udio čini upravo odjeća/tekstil;

F.     budući da je 5000 osoba koje su preživjele tragični događaj urušavanja zgrade Rana Plaza i osoba koje su uzdržavali tada poginuli zasada primilo samo 40 % iznosa naknade koja im se treba isplatiti i da je, unatoč tome što su poduzeti koraci da se isplati i daljnjih 30 % ukupnog potraživanja, konačna isplata onemogućena zbog manjka za to namijenjenih sredstava u iznosu od 9 milijuna USD;

G.     budući da Međunarodna organizacija rada podupire nacionalnu inicijativu vlade Bangladeša za provođenje građevinskih inspekcija, inspekcija zaštite od požara i električne sigurnosti u otprilike 1800 tvornica konfekcijske odjeće, od kojih su mnoge zapravo adaptirane komercijalne i rezidencijalne zgrade;

H.     budući da bangladeški Sporazum o zaštiti od požara i sigurnosti zgrada te Savez za sigurnost radnika u Bangladešu urodili provođenjem inspekcija u 1687 tvornica u kojima se opskrbljuju poduzeća učlanjena u Savez tj. poduzeća potpisnici Sporazuma;

I.      budući da će pitanje dostojnog rada unutar svjetskih lanaca opskrbe biti glavna točka na dnevnom redu Konferencije Međunarodne organizacije rada koja će se održati 2016.;

1.      izražava žaljenje zbog manjka od 9 milijuna USD u ukupnom iznosu koji se treba isplatiti kao naknadu nakon urušavanja zgrade Rana Plaza; poziva odgovorne međunarodne robne marke, vladu Bangladeša i predstavnike industrije Bangladeša da hitno poduzmu mjere kojima će riješiti spomenuti nedostatak sredstava;

2.      napominje da se o naknadi za požar u tvornici Tazreen sada pregovara na istoj osnovi kao u vezi sa sporazumom o isplati naknade u slučaju zgrade Rana Plaza; izražava duboko žaljenje zbog postojećeg kašnjenja u isplati naknade i poziva na njezinu pravodobnu isplatu;

3.      izražava žaljenje zbog toga što preživjeli u kobnom požaru u tvornici tekstila „Ali Enterprises” u Karachiju (Pakistan), u kojemu je poginulo 260 osoba, kao i članovi obitelji žrtava i dalje čekaju na isplatu naknade od jednog od najvećih europskih maloprodajnih poduzeća za trgovinu odjećom;

4.      pozdravlja korake koji se poduzimaju u cilju uspostave sustava osiguranja u slučaju ozljede na radu za stalno zaposlene u Bangladešu te poziva Komisiju da podupre takve napore kad je to potrebno, no napominje da će, unatoč tome što napore koji se sada poduzimaju ocjenjuje izvanrednima, to pitanje i dalje biti prepreka napretku u dotičnom području;

5.      poziva vlade EU-a i ostale vlade da počnu razmatrati bolje regulatorne okvire kojima će se osigurati da se pristup pravnim lijekovima i naknadama temelji na potrebi, a ne na sposobnosti aktivističkih skupina da prozovu odgovorne i izvedu ih pred stup srama;

6.      pozdravlja provođenje inspekcija u tvornicama u Bangladešu koje je sada privedeno kraju te popravke koji su u tijeku na mnogim tvorničkim lokacijama; pozdravlja važan doprinos Međunarodne organizacije rada u ostvarivanju navedenog;

7.      pozdravlja važne obveze koje je u siječnju 2014. vlada Bangladeša preuzela u vezi s ponovnom uspostavom Odjela za provedbu inspekcija u tvornicama i ustanovama i unaprjeđenjem njegove inspekcijske službe;

8.      ipak, napominje da postoje navodi o endemskoj pojavi korupcije među zdravstvenim inspektorima, inspektorima zaduženima za sigurnost i vlasnicima tvornica odjeće u mnogim južnoazijskim državama te poziva na daljnje napore kojima bi se doprinijelo borbi protiv tih praksi;

9.      poziva vladu Bangladeša da u skladu s obvezama preuzetima u paketu održivosti bez odgode i kao prioritet usvoji provedbena pravila i propise bangladeškog Zakona o radu, pri tome se u potpunosti savjetujući s tripartitnim savjetodavnim vijećem i uzimajući u obzir preporuke Međunarodne organizacije rada;

10.    pozdravlja vodeću inicijativu Komisije o odgovornom upravljanju opskrbnim lancem u industriji odjeće; izražava uvjerenje da je odgovornost i dužnost EU-a biti na vodećoj poziciji kada je riječ o odgovornosti u opskrbnom lancu;

11.    vjeruje da je pristup informacijama u industriji konfekcijske odjeće često najveća prepreka u borbi protiv kršenja ljudskih prava u svjetskom opskrbnom lancu i da je potrebno uvesti obvezan sustav informiranja kojim će se pružati informacije i povezivati sve aktere u vrijednosnom lancu jednog proizvoda, od mjesta proizvodnje do maloprodajnih poduzeća;

12.    smatra da je potrebno donošenje novog zakonodavstva EU-a kako bi se poduzećima za trgovinu odjećom u EU-u koja eksternaliziraju proizvodnju u treće zemlje nametnula pravna obveza provođenja politike dužne pažnje o ljudskim pravima u poslovnom okružju, uključujući obvezujuće mjere za jamčenje sljedivosti i transparentnosti u vidu zakona kojima će se poduzeća koja žele poslovati na europskom tržištu primorati na pružanje informacija o cijelom opskrbnom lancu njihovih proizvoda, u skladu s vodećim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima;

13.    napominje da radnici i sindikati mogu imati važnu ulogu, primjerice u stalnom razvoju radničkih odbora za sigurnost u svim tvornicama, kao i da je važno da sindikati imaju pristup tvornicama kako bi mogli informirati radnike o tome kako da štite svoja prava i sigurnost, uključujući pravo da odbiju opasan rad;

14.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, vladama i parlamentima država članica, Vijeću UN-a za ljudska prava te vladi i parlamentu Bangladeša.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0045.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0516.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0100.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti