Eljárás : 2015/2589(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0376/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0376/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.66
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0175

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 235kWORD 67k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.150v01-00
 
B8-0376/2015

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a Rana Plaza összeomlásának második évfordulójáról és a bangladesi fenntarthatósági paktum jelenlegi állásáról (2015/2589(RSP))


Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, José Inácio Faria az ALDE képviselőcsoport nevében

az Európai Parlament állásfoglalása a Rana Plaza összeomlásának második évfordulójáról és a bangladesi fenntarthatósági paktum jelenlegi állásáról (2015/2589(RSP))  
B8‑0376/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az EK és Banglades között 2001-ben létrejött együttműködési megállapodásra,

–       tekintettel a Bangladesről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2014. január 14-i (1), 2013. november 21-i(2) és 2013. március 14-i(3) állásfoglalására,

–       tekintettel az OECD aktualizált, multinacionális vállalatoknak szóló 2011-es iránymutatásaira,

–       tekintettel az ENSZ üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó, irányadó alapelveire,

–       tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkaügyi elvekről és jogokról szóló nyilatkozatára,

–       tekintettel az ENSZ emberi jogokról, munkavállalói jogokról, környezetvédelemről és a korrupció elleni küzdelemről szóló globális megállapodására,

–       tekintettel a paktumra a munkavállalói jogok és az üzemek biztonságának folyamatos javításáról a bangladesi konfekció- és kötöttáru-iparban,

–       tekintettel az ENSZ társadalmi és gazdasági fejlődés előmozdítását szolgáló fenntartható fogyasztásról és termelésről szóló johannesburgi nyilatkozatára,

–       tekintettel az ENSZ üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó, irányadó alapelveire, amelyek a kormányok és vállalatok számára egyaránt meghatározták az emberi jogok védelmének és tiszteletben tartásának kereteit, és amelyeket 2011 júniusában az Emberi Jogi Tanács is jóváhagyott,

–       tekintettel a fenntarthatósági paktumra a munkavállalói jogok és az üzemek biztonságának folyamatos javításáról a bangladesi konfekció- és kötöttáru-iparban,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel 2013. április 24-én 1134 ember meghalt és több százan megsebesültek, amikor a Rana Plaza épület összeomlott a bangladesi Szavarban;

B.     mivel 2012. november 24-én legalább 112 ember halt meg abban a tűzben, amely a bangladesi Dakka melletti Ásulijában található Tazrín gyárban ütött ki, 2012 szeptemberében pedig 289 ember vesztette életét egy tűzesetben a pakisztáni Karacsiban;

C.     mivel legalább hatan meghaltak és több mint hatvanan megsebesültek, amikor nemrégiben egy részben felépült cementgyár teteje beomlott Bangladesben;

D.     mivel a bangladesi a világ második legnagyobb konfekcióiparává nőtte ki magát az elmúlt néhány évtizedben;

E.     mivel a legkevésbé fejlett országok egyikeként Banglades minden termékével vám- és kvótamentesen juthat az EU piacára a „fegyver kivételével mindent” (EBA) kezdeményezés keretében, és erre a piacra irányul a bangladesi export 55%-a, nagyrészt ruházati és textiltermékek formájában;

F.     mivel a Rana Plazaban történt katasztrófa áldozatainak és túlélőinek családtagjai a nekik járó kártérítésnek egyelőre csak 40%-át kapták meg, és amellett, hogy léteznek megállapodások teljes követeléseik további 30%-ának kifizetésére, a teljes kifizetést lehetetlenné teszi, hogy 9 millió USD hiányzik a szükséges támogatásból;

G.     mivel az ILO támogatja a bangladesi kormány országos szintű kezdeményezését, mintegy 1800 – közül sok kereskedelmi vagy lakóépületből átalakított – ruhagyár ellenőrzését szerkezeti, tűz- és elektromos biztonság szempontjából;

H.     mivel a bangladesi tűz- és épületbiztonsági megállapodás [aláírói] és a Bangladesi Munkavállalók Biztonságáért Szövetség elvégezte 1687 gyár ellenőrzését, amelyektől a tagjaik közé tartozó vállalatok szerezik be áruikat;

I.      mivel a 2016. évi ILO-konferencia napirendjén kiemelt témaként szerepel a méltányos munka a globális ellátási láncokban;

1.      sajnálattal veszi tudomásul, hogy 9 millió USD hiányzik a Rana Plazában történt katasztrófa utáni kártérítés teljes kifizetéséhez; felhívja a felelősséget viselő nemzetközi márkákat, a bangladesi kormányt és a bangladesi ipar képviselőit, hogy tegyenek azonnali lépéseket a hiány megszüntetésére;

2.      megállapítja, hogy a Tazrín gyári tűzeset utáni kártérítésről jelenleg is folynak a tárgyalások a Rana Plazára vonatkozó megállapodással azonos alapokon; rendkívül sajnálatosnak tartja a jelenlegi késedelmet, és kéri, hogy a kártérítést kellő időben fizessék ki;

3.      sajnálattal állapítja meg, hogy az Ali Enterprises pakisztáni karacsi textilgyárában történt tragikus tűzeset túlélői és az áldozatok családtagjai még mindig nem kapták meg a kártérítést egy vezető európai ruházati kiskereskedelmi lánctól;

4.      örömmel veszi tudomásul a bangladesi állandó üzemibaleset-biztosítási rendszer létrehozására tett lépéseket, és kéri a Bizottságot, hogy szükség esetén támogassa az efféle törekvéseket, ám leszögezi, hogy jóllehet a kártérítés fizetésére tett jelenlegi erőfeszítések kiemelkedőek, ez azonban a továbbiakban akadályozni fogja az előrelépést e téren;

5.      kéri az uniós tagállamok kormányait, hogy vizsgálják meg, hogyan lehetne a szabályozási keretet javítani annak biztosítása érdekében, hogy a jóvátételhez és kártérítéshez rászorultság alapján lehessen hozzáférni, ne pedig az alapján, hogy a kampánycsoportoknak mennyire sikerül a kipellengérezés;

6.      örömmel veszi tudomásul a bangladesi gyárakban lefolytatott ellenőrzéseket, és azt, hogy sok helyütt már folyamatban vannak a javítási munkák; támogatja az ILO ennek biztosítására irányuló jelentős munkáját;

7.      örömmel veszi tudomásul, hogy a bangladesi kormány 2014 januárjában kötelezettséget vállalt a Gyárak és Létesítmények Főfelügyeleti Osztályának (DIFE) átalakítására és ellenőrzési szolgálatának fejlesztésére;

8.      tudomásul veszi azonban a sok dél-ázsiai országra jellemző, az egészségügyi és biztonsági ellenőrök és a ruhagyár-tulajdonosok közötti, meggyökeresedett korrupcióról szóló állításokat, és felszólít e gyakorlat elleni küzdelem megerősítésére;

9.      a paktumban vállalt kötelezettségekkel összhangban kéri a bangladesi kormányt, hogy késedelem nélkül és kiemelt fontosságú ügyként kezelve fogadja el a bangladesi munka törvénykönyvének végrehajtási szabályait, a Háromoldalú Egyeztető Tanáccsal (TCC) folytatott teljes körű konzultációt követően és figyelembe véve az ILO ajánlásait;

10.    örömmel veszi tudomásul a Bizottságnak a ruházati ágazat ellátási láncán belüli felelős gazdálkodásra vonatkozó kiemelt kezdeményezését; meggyőződése, hogy az Unió képes és köteles vezető szerepet vállalni az ellátási lánc felelősségteljes irányításában;

11.    meggyőződése, hogy a ruhaiparban gyakran az információhoz való hozzáférés képezi a legjelentősebb akadályt az emberi jogok globális ellátási láncban előforduló megsértésének orvoslása előtt, és hogy olyan kötelező információs rendszerre lenne szükség, amely egy konkrét termék értékláncán belül az összes szereplőt összekapcsolja, a gyártás helyétől a kiskereskedőkig;

12.    úgy véli, hogy új uniós jogszabályokra van szükség annak érdekében, hogy a gyártást harmadik országokba kiszervező uniós ruhaipari vállalatok jogi kötelezettségévé váljon kellő gondosságot tanúsítani az emberi jogok terén, többek között kötelező intézkedésekre a nyomonkövethetőség és átláthatóság biztosítása érdekében, az európai piacon működni kívánó vállalatokat arra kötelező jogszabályok révén, hogy információt biztosítsanak termékeik ellátási láncának egészéről, összhangban az ENSZ üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó, irányadó alapelveivel;

13.    megállapítja, hogy a munkavállalók és a szakszervezetek fontos szerepet játszhatnak, például a munkavállalók vezette biztonsági bizottságok folyamatos fejlesztése révén minden gyárban, és hogy fontos, hogy a szakszervezetek eljussanak a gyárakba, hogy ott képzést nyújthassanak a munkavállalóknak arról, miként védhetik meg jogaikat és biztonságukat, többek között ahhoz való jogukat, hogy a nem biztonságos munkát visszautasíthatják;

14.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, az Európai Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az EU emberi jogi különleges képviselőjének, a tagállamok kormányának és parlamentjeinek, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, valamint Banglades kormányának és parlamentjének.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0045.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0516.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0100.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat