Procedură : 2015/2589(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0376/2015

Texte depuse :

B8-0376/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.66
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0175

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 133kWORD 70k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.150v01-00
 
B8-0376/2015

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la comemorarea a doi ani de la prăbușirea clădirii Rana Plaza și la situația actuală a Pactului de sustenabilitate (2015/2589(RSP))


Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, José Inácio Faria în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la comemorarea a doi ani de la prăbușirea clădirii Rana Plaza și la situația actuală a Pactului de sustenabilitate (2015/2589(RSP))  
B8‑0376/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Acordul de cooperare CE-Bangladesh din 2001,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Bangladesh, în special cele din 14 ianuarie 2014(1), 21 noiembrie 2013(2) și 14 martie 2013(3),

–       având în vedere Orientările actualizate ale OCDE pentru întreprinderile multinaționale din 2011,

–       având în vedere Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului,

–       având în vedere Declarația OIM privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă,

–       având în vedere Pactul mondial al Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile omului, munca, mediul și combaterea corupției,

–       având în vedere Pactul de sustenabilitate pentru îmbunătățirea continuă a drepturilor lucrătorilor și a siguranței în fabricile din industria confecțiilor și tricotajelor din Bangladesh,

–       având în vedere Declarația de la Johannesburg privind un consum și o producție sustenabile în vederea promovării dezvoltării sociale și economice,

–       având în vedere Principiile directoare ale ONU privind comerțul și drepturile omului, care stabilesc un cadru atât pentru guverne, cât și pentru întreprinderi în sensul protecției și respectării drepturilor omului, cadru aprobat de Consiliul pentru Drepturile Omului în iunie 2011,

–       având în vedere Pactul de sustenabilitate pentru îmbunătățirea continuă a drepturilor lucrătorilor și a siguranței în fabricile din industria confecțiilor și tricotajelor din Bangladesh,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, la 24 aprilie 2013, 1134 de persoane au fost ucise și alte câteva sute au fost rănite în urma prăbușirii clădirii Rana Plaza din cartierul Savar, în Bangladesh;

B.     întrucât cel puțin 112 persoane și-au pierdut viața în urma incendiului izbucnit la fabrica Tazreen, cartierul Ashulia, Dhaka, Bangladesh la 24 noiembrie 2012 și 289 persoane au murit în urma unui incendiu la Karachi, Pakistan, în septembrie 2012;

C.     întrucât cel puțin șase persoane au murit și peste 60 au fost rănite în urma prăbușirii recente a acoperișului unei fabrici de ciment parțial construite din Bangladesh;

D.     întrucât industria confecțiilor din Bangladesh s-a dezvoltat în ultimele decenii, devenind a doua ca mărime din lume;

E.     întrucât, aparținând categoriei țărilor cel mai puțin dezvoltate, Bangladeshul beneficiază de un acces fără taxe sau contingente pe piața UE pentru toate produsele sale, în temeiul inițiativei „Totul în afară de arme” (EBA), care acoperă 55% din exporturile Bangladeshului, dintre care o mare parte o constituie exporturile de textile/îmbrăcăminte;

F.     întrucât peste 5 000 persoane, aflate în întreținerea persoanelor decedate sau supraviețuitori ai dezastrului de la Rana Plaza, au primit deocamdată doar 40% din compensațiile care le sunt datorate și întrucât, deși au fost luate măsuri pentru plătirea unui procent suplimentar de 30% din totalul sumelor revendicate, plata finală nu se poate realiza din cauza unui deficit de fonduri de 9 milioane USD;

G.     întrucât OIM susține inițiativa națională a guvernului din Bangladesh de a efectua inspecții structurale, de siguranță a incendiilor și de electricitate în aproximativ 1 800 de fabrici de confecții, dintre care multe sunt transformate în clădiri comerciale sau rezidențiale;

H.     întrucât reprezentanți ai Acordului privind siguranța împotriva incendiilor și siguranța clădirilor în Bangladesh și Alianța pentru siguranța lucrătorilor din Bangladesh au efectuat inspecții la 1 687 de fabrici de la care se aprovizionează întreprinderile membre ale acestora;

I.      întrucât munca decentă în lanțurile globale de aprovizionare va reprezenta un punct esențial pe ordinea de zi a Conferinței din 2016 a OIM,

1.      regretă actualul deficit de 9 milioane USD din totalul necesar pentru a plăti compensațiile pentru dezastrul clădirii Rana Plaza; invită mărcile internaționale responsabile, guvernul din Bangladesh și reprezentanții industriei din Bangladesh să ia măsuri imediate pentru a remedia acest deficit;

2.      ia act de faptul că compensațiile pentru incendiul de la Tazreen sunt în prezent în curs de negociere pe aceeași bază ca și acordurile din cazul Rana Plaza; regretă actualele întârzieri și solicită plata în timp util a despăgubirilor;

3.      regretă faptul că supraviețuitorii și rudele victimelor incendiului fatal de la fabrica de textile Ali Enterprises din Karachi (Pakistan), care s-a soldat cu moartea a 260 de persoane, sunt încă în așteptarea unei compensații din partea unui important comerciant european cu amănuntul de îmbrăcăminte;

4.      salută măsurile luate în vederea creării unui sistem permanent de asigurări pentru accidentele de muncă în Bangladesh și invită Comisia să sprijine astfel de eforturi, atunci când este cazul, însă constată că, deși eforturile actuale de compensare sunt apreciabile, acesta va rămâne un obstacol în calea progreselor din domeniu;

5.      invită guvernele UE și nu numai să inițieze elaborarea unor cadre de reglementare îmbunătățite, în care accesul la căi de atac și despăgubiri să se bazeze pe nevoi, și nu pe capacitatea grupurilor protestatare de a stigmatiza;

6.      salută inspecțiile încheiate de curând în fabricile din Bangladesh și faptul că se efectuează reparații în mai multe situri; susține importanta activitate a OIM pentru a contribui la realizarea acestora;

7.      salută importantele angajamente luate de guvernul din Bangladesh, în ianuarie 2014, în vederea refacerii Autorității pentru inspectarea fabricilor și a altor societăți (DIFE) și a modernizării serviciilor de inspecție ale acesteia;

8.      ia notă de acuzațiile de corupție endemică în multe țări din Asia de Sud, în care sunt implicați inspectori sanitari și de siguranță și proprietari de fabrici de îmbrăcăminte și solicită intensificarea eforturilor pentru combaterea acestor practici;

9.      solicită guvernului din Bangladesh, respectându-și angajamentele asumate în cadrul Pactului, să adopte fără întârziere și ca o chestiune de maximă prioritate normele și reglementările de punere în aplicare a Legii muncii din Bangladesh, în deplină consultare cu Consiliul consultativ tripartit (CCT) și ținând seama de recomandările OIM;

10.    salută inițiativa emblematică a Comisiei privind managementul responsabil al lanțului de aprovizionare în sectorul textil; consideră că UE are capacitatea și datoria de a fi un lider mondial al responsabilității în cadrul lanțului de aprovizionare;

11.    consideră că problemele de acces la informații în sectorul textil constituie adesea cel mai important obstacol pentru combaterea încălcărilor drepturilor omului din cadrul lanțului de aprovizionare global și că este nevoie de un sistem de informații obligatoriu, care să ofere informații conectând toți actorii din lanțul valoric al unui produs, de la locul de producție până la comercianții cu amănuntul;

12.    consideră că este necesară o nouă legislație a UE care să impună o obligație juridică de diligență necesară în privința drepturilor omului la nivelul întreprinderilor de textile din UE care își externalizează producția în țări terțe, inclusiv măsuri cu caracter obligatoriu pentru a asigura prin lege trasabilitatea și transparența, impunând întreprinderilor care doresc să opereze pe piața europeană să furnizeze informații privind întregul lanț de distribuție al produselor lor, în conformitate cu Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului;

13.    observă că lucrătorii și sindicatele pot avea un rol important, de exemplu în ceea ce privește dezvoltarea continuă, în toate fabricile, a comitetelor de siguranță conduse de lucrători, precum și importanța accesului sindicatelor la fabrici pentru a putea instrui lucrătorii cu privire la modul în care-și pot proteja drepturile și siguranța, inclusiv dreptul de a refuza să muncească în condiții de nesiguranță;

14.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Serviciului European de Acțiune Externă, Vicepreședintei Comisiei Europene/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, precum și guvernului și parlamentului Bangladeshului.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0045.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0516.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0100.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate