Postopek : 2015/2589(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0376/2015

Predložena besedila :

B8-0376/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.66
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0175

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 128kWORD 64k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.150v01-00
 
B8-0376/2015

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o drugi obletnici zrušitve poslopja Rana Plaza in stanju glede trajnostnega sporazuma (2015/2589(RSP))


Catherine Bearder, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, José Inácio Faria v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o drugi obletnici zrušitve poslopja Rana Plaza in stanju glede trajnostnega sporazuma (2015/2589(RSP))  
B8‑0376/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Bangladešem iz leta 2001,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Bangladešu, zlasti z dne 14. januarja 2014(1), 21. novembra 2013(2) in 14. marca 2013(3),

–       ob upoštevanju posodobljenih smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za multinacionalna podjetja iz leta 2011,

–       ob upoštevanju vodilnih načel Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah,

–       ob upoštevanju deklaracije Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah pri delu,

–       ob upoštevanju svetovnega pakta Združenih narodov o človekovih pravicah, delu, okolju in preprečevanju korupcije,

–       ob upoštevanju sporazuma za trajno izboljševanje pravic delavcev in varnosti v tovarnah konfekcijske in pletilne industrije v Bangladešu,

–       ob upoštevanju deklaracije Združenih narodov iz Johannesburga o trajnostni potrošnji in proizvodnji za spodbujanje socialnega in gospodarskega razvoja,

–       ob upoštevanju vodilnih načel Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah, ki za vlade in družbe predstavljajo okvir za varstvo in spoštovanje človekovih pravic in ki jih je junija 2011 podprl tudi Svet za človekove pravice,

–       ob upoštevanju trajnostnega sporazuma za trajno izboljševanje pravic delavcev in varnosti v tovarnah konfekcijske in pletilne industrije v Bangladešu,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je 24. aprila 2013 zaradi zrušenja poslopja Rana Plaza v Savarju v Bangladešu umrlo 1134 ljudi, na stotine pa je bilo ranjenih;

B.     ker je v požaru v tovarni Tazreen (okrožje Ašulija, Daka, Bangladeš) 24. novembra 2012 umrlo najmanj 112 ljudi, v požaru v Karačiju (Pakistan) septembra 2012 pa 289 ljudi;

C.     ker je vsaj šest ljudi umrlo, več kot 60 pa je bilo ranjenih, ko se je nedavno zrušila streha delno zgrajene cementarne v Bangladešu;

D.     ker je konfekcijska industrija v Bangladešu v zadnjih nekaj desetletij močno zrasla in je druga največja v Svetu;

E.     ker je Bangladeš kot ena izmed najmanj razvitih držav upravičen do brezcarinskega in kvot prostega dostopa do trga EU za vse svoje izdelke v skladu s pobudo Vse razen orožja, ki zajema 55 % izvoza Bangladeša, veliko tega pa so oblačila in tekstil;

F.     ker je več kot 5000 vzdrževanih družinskih članov žrtev in preživelih v nesreči tovarne Rana Plaza do zdaj prejelo le 40 % odškodnine, ki jim je dolgovana, in ker je bil dosežen dogovor o plačilu dodatnih 30 % njihovega celotnega zahtevka, končno plačilo pa je onemogočeno zaradi pomanjkanja potrebnih sredstev v višini 9 milijonov USD;

G.     ker Mednarodna organizacija dela podpira nacionalno pobudo bangladeške vlade, da bo izvršila preglede strukturne, požarne in električne varnosti približno 1800 tovarn konfekcijskih oblačil, od katerih so številne spremenjene poslovne ali stanovanjske stavbe;

H.     ker so bili v okviru bangladeškega sporazuma o požarni in gradbeni varnosti in zveze za varnost bangladeških delavcev opravljeni pregledi 1687 tovarn, iz katerih črpajo njihove včlanjene družbe;

I.      ker bo dostojno delo v svetovnih dobavnih verigah ključna točka na dnevnem redu konference Mednarodne organizacije dela leta 2016;

1.      obžaluje, da primanjkuje 9 milijonov dolarjev, potrebnih za izplačilo odškodnin po nesreči v poslopju Rana Plaza; poziva odgovorne mednarodne znamke, bangladeško vlado in predstavnike tamkajšnje industrije, naj takoj ukrepajo za odpravo tega primanjkljaja;

2.      ugotavlja, da pogajanja za odškodnino po požaru v tovarni Tazreen zdaj potekajo na isti osnovi kot za dogovor po nesreči v poslopju Rana Plaza; močno obžaluje stalne zamude in se zavzema, da bi se odškodnine izplačale pravočasno;

3.      obžaluje, da preživeli in sorodniki žrtev smrtonosnega požara v tovarni tekstila Ali Enterprises v Karačiju (Pakistan), v katerem je umrlo 260 ljudi, še vedno čakajo na odškodnino, ki jo mora izplačati vodilni evropski trgovec z oblačili;

4.      pozdravlja ukrepe, ki se v Bangladešu sprejemajo za vzpostavitev stalnega zavarovanja za poškodbe na delovnem mestu in Komisijo poziva, naj po potrebi ta prizadevanja podpre, čeprav ugotavlja, da so sedanja prizadevanja za izplačilo odškodnine sicer resnično velika, vendar bo to ostalo ovira pri doseganju napredka na tem področju;

5.      poziva vlade držav članic EU ter druge, naj razmislijo o boljšem regulativnem okviru, s katerim bo dostop do pomoči in odškodnin temeljil na potrebi in ne zgolj na tem, da aktivistične skupine vodijo kampanje za razkritje in izpostavitev družb;

6.      pozdravlja inšpekcije, ki jih je Bangladeš opravil v tovarnah, in dejstvo, da se na številnih objektih sedaj izvajajo popravila; podpira pomemben prispevek Mednarodne organizacije dela pri tem;

7.      pozdravlja dejstvo, da je bangladeška vlada januarja 2014 sprejela velike zaveze, in sicer da bo preuredila oddelek za inšpekcije tovarn in podjetij ter izboljšala njegovo inšpekcijsko službo;

8.      ponovno izraža zaskrbljenost, ker se v številnih državah Južne Azije govori o vseprisotni korupciji med zdravstvenimi in varnostnimi inšpektorji ter lastniki konfekcijskih tovarn, in poziva, naj se proti tovrstni praksi stori več;

9.      v skladu s trajnostnim sporazumom poziva vlado Bangladeša, naj nemudoma in kot prednostno nalogo sprejme izvedbene predpise in uredbe za bangladeški zakon o delovnih razmerjih, pri tem pa naj se posvetuje s tripartitnim posvetovalnim odborom ter upošteva priporočila Mednarodne organizacije dela;

10.    pozdravlja vodilno pobudo Komisije za odgovorno upravljanje dobavne verige v sektorju oblačil; meni, da je EU sposobna in dolžna biti vodilna svetovna sila pri zagotavljanja odgovornosti v dobavni verigi;

11.    meni, da je pomanjkljiv dostop do informacij v konfekcijskem sektorju pogosto največja ovira pri spopadanju s kršitvami človekovih pravic v svetovni dobavni verigi, zato je potreben obvezen sistem informiranja, ki bo zagotavljal obveščanje vseh subjektov znotraj vrednostne verige posameznega izdelka, od kraja izdelave do trgovca;

12.    meni, da je potrebna nova zakonodaja EU, ki bo vzpostavila zakonsko obveznost v zvezi s skrbnostjo na področju človekovih pravic za tiste konfekcijske družbe iz EU, ki svojo proizvodnjo selijo v tretje države: med temi obveznostmi bi bili zavezujoči ukrepi za sledljivost in preglednost s pomočjo zakonodaje, po katerih bi morale družbe, ki bi želele delovati na evropskem tržišču, zagotavljati informacije o vsej dobavni verigi njihovih izdelkov, v skladu z vodilnimi načeli OZN za podjetja in človekove pravice;

13.    ugotavlja, da lahko pomembno vlogo odigrajo delavci in sindikati, na primer s stalnim razvojem odborov za varnost pod vodstvom delavcev v vseh tovarnah, in da je sindikatom treba omogočiti dostop do tovarn, da bi delavce poučili, kako lahko zaščitijo svoje pravice in poskrbijo za svojo varnost, vključno s pravico, da zavrnejo nevarno delo;

14.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Evropski službi za zunanje delovanje, podpredsednici Evropske komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic, svetu OZN za človekove pravice ter vladi in parlamentu Bangladeša.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0045.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0516.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0100.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov