Postopek : 2015/2660(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0377/2015

Predložena besedila :

B8-0377/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 126kWORD 68k
27.4.2015
PE555.151v01-00
 
B8-0377/2015

ob zaključku razprave o izjavah Evropskega sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o poročilu o izrednem zasedanju Evropskega sveta (23. april 2015) o nedavnih tragičnih dogodkih v Sredozemlju in politiki EU na področju migracij in azila (2015/2660(RSP))


Laura Ferrara, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o izrednem zasedanju Evropskega sveta (23. april 2015) o nedavnih tragičnih dogodkih v Sredozemlju in politiki EU na področju migracij in azila (2015/2660(RSP))  
B8‑0377/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–       ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–       ob upoštevanju ženevskih konvencij iz leta 1951 in njihovih dodatnih protokolov,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2014(1) o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. oktobra 2013(2) o ukrepih EU in držav članic v zvezi z dotokom beguncev zaradi konflikta v Siriji,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2013 o migracijskih tokovih v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa(3),

–       ob upoštevanju govora predsednika Evropskega parlamenta, ki ga je imel med svojim obiskom otoka Lampedusa 2. in 3. oktobra 2014 ob obletnici tragedije 3. oktobra 2013,

–       ob upoštevanju poročil Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve o obisk njegove delegacije na otoku Lampedusa novembra 2011, obisku sirskih beguncev v Jordaniji februarja 2013 in v Bolgariji januarja 2014 za oceno položaja iskalcev azila in beguncev, zlasti iz Sirije,

–       ob upoštevanju razprav na plenarnem zasedanju 9. oktobra 2013 o migracijskih politikah EU v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa,

–       ob upoštevanju razprav, ki od začetka sedanjega zakonodajnega obdobja potekajo v njegovem Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, na primer z dne 22. julija 2014 o izvajanju sporočila o delu projektne skupine za Sredozemlje, dne 4. septembra 2014 o dejavnostih agencije Frontex v Sredozemlju in o projektni skupini za Sredozemlje; s 24. septembra o petem letnem poročilu Komisije o priseljevanju in azilu (2013)(3) in o letnem poročilu Evropskega azilnega podpornega urada o razmerah na področju azila v Evropski uniji (2013),

–       ob upoštevanju sporočila Komisije o delu projektne skupine za Sredozemlje,

–       ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 20. decembra 2013,

–       ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z dne 22. maja 2014 o izvajanju sporočila o delu projektne skupine za Sredozemlje,

–       ob upoštevanju sklepov, sprejetih na zasedanju Evropskega sveta 26. in 27. junija 2014, v katerih je opredelil strateške smernice za zakonodajno in operativno načrtovanje za prihodnja leta na območju svobode, varnosti in pravice,

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. septembra 2014 o evropskih politikah priseljevanja,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 10. oktobra 2014 o ukrepih za boljše obvladovanje migracijskih tokov,

–       ob upoštevanju poročila Parlamentarne skupščine Sveta Evrope iz aprila 2012 z naslovom „Izguba življenj v Sredozemskem morju“,

–       ob upoštevanju letnih poročil posebnega poročevalca o človekovih pravicah migrantov, zlasti poročila, objavljenega aprila 2013, o upravljanju zunanjih meja EU in njegovem vplivu na človekove pravice migrantov, ter poročila, objavljenega aprila 2014, o delavskem izkoriščanju migrantov,

–       ob upoštevanju govora papeža Frančiška I. med njegovim obiskom Parlamenta dne 25. novembra 2014,

–       ob upoštevanju vprašanj za Svet in Komisijo o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji (O-000078/2014 – B8 0037/2014 in O-000079/2014 – B8 0038/2014),

–       ob upoštevanju razprave o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji, ki je potekala v Parlamentu 25. novembra 2014,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je v nedavnih tragičnih dogodkih ob libijski obali umrlo vsaj 800 prebežnikov, veliko več pa jih je pogrešanih;

B.     ker je po podatkih Mednarodne organizacije za migracije v Sredozemskem morju od leta 2000 po ocenah življenje izgubilo vsaj 22 400 ljudi, ko so skušali doseči Evropo, zaradi česar je postalo najsmrtonosnejše morje za prebežnike na svetu, kar znova kaže, da je treba storiti vse, da bi rešili življenja ljudi, ki so v nevarnosti, pa tudi, da morajo države članice spoštovati svoje mednarodne obveznosti reševanja na morju;

C.     ker je operacija za patruljiranje, reševanje in nadzor Mare Nostrum, ki jo je uvedla Italija, okrepila humanitarno reševanje v Sredozemlju, saj je v 364 dneh svojega obstoja rešila 150 810 migrantov; ker je bila domneva, da bo prenehanje operacije Mare Nostrum pomenilo zmanjšanje števila migrantov, ki so pripravljeni poskušati prečkati Sredozemlje in tvegati, da pri tem poskusu umrejo, napačna;

D.     ker je začela 1. novembra 2014 v celoti delovati skupna operacija Triton, ki jo usklajuje agencija Frontex; ker so njena pooblastila omejena na patruljiranje in nadzor meja, kar torej pomeni, da operacije iskanja in reševanja niso zajete; ker operacija Triton pokriva le majhen del evropske obale v velikosti 30 milj; ker ima v primerjavi z operacijo Mare Nostrum na voljo omejena finančna in tehnična sredstva; ker potrojitev proračuna operacije Triton, za katero se je v četrtek, 23. aprila 2015, odločil Evropski svet, ne bo zmanjšala števila migrantov, ki na morju izgubijo svoje življenje, če njena pooblastila ne bodo spremenjena;

E.     ker je načelo solidarnosti in pravične delitve odgovornosti zapisano v členu 80 PDEU;

1.      izraža globoko žalost in obžalovanje ob tragično izgubljenih življenjih v Sredozemlju; opominja, da bi morala biti solidarnost EU tesno povezana z odgovornostjo; opominja, da bi bilo treba pri reševanju vprašanja migracij postaviti človeško dostojanstvo v samo središče vseh analiz in možnih rešitev;

2.      poziva Evropsko unijo in države članice, naj storijo več za preprečevanje smrtnih žrtev in spodbuja države članice, naj uporabijo svojo pravico reševanja življenj na morju v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi; poziva k vzpostavitvi pomembne operacije iskanja in reševanja na področju od Cipra do Španije, z zadostnimi finančnimi, tehničnimi in človeškimi viri, ki bi jo usklajevali na ravni EU;

3.      poziva k sprejetju usklajenega pristopa na podlagi solidarnosti in odgovornosti za iskanje rešitev za to pomembno evropsko strukturno težavo – rešitev bi morala temeljiti na solidarnosti in pošteni delitvi odgovornosti, kakor določa člen 80 PDEU, in na celostnem pristopu, ki bi upošteval vse razsežnosti tega vprašanja, tudi uvedbo novih varnih in zakonitih poti priseljevanja, vizumov na podlagi humanitarnih razlogov, obveznih programov za ponovno naselitev za države članice in sodelovanja s tretjimi državami, kar bi pozitivno vplivalo tudi na področje notranje varnosti;

4.      poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo prosilcem za azil omogočile, da na varen in pošten način dostopijo do azilnega sistema Unije in pri tem ne tvegajo svojega življenja; poziva, naj se preživelim v takšnih tragičnih dogodkih nudi humanitarna pomoč, ter prosi EU in države članice, naj bodo zavezane zagotavljanju univerzalnih temeljnih pravic migrantov;

5.      priznava, da bo v prihodnjih mesecih Sredozemsko morje poskušalo prečkati med pol milijona in milijon ljudi; poziva EU in države članice, naj preučijo možnosti za organizacijo izrednega mehanizma za premestitve in zavezujočega mehanizma, ki bi zmanjšala pritisk na države članice, ki sprejmejo večje število prosilcev za azil in upravičencev do mednarodne zaščite, da bi lahko ustrezno obravnavale pričakovani migracijski tok;

6.      poziva države članice, naj spoštujejo načelo nevračanja v skladu z obstoječim mednarodnim pravom in pravom EU; poziva države članice, naj nemudoma končajo morebitne prakse nedovoljenega in daljšega pridržanja v nasprotju z mednarodnim in evropskim pravom; poudarja, da mora ukrep pridržanja migrantov vselej temeljiti na upravni odločitvi, prav tako pa mora biti ustrezno upravičen in časovno omejen;

7.      poziva k boljšemu in učinkovitejšemu sodelovanju med EU in tretjimi državami, da ne bi znova prihajalo do takšnih dogodkov; meni, da bi bilo treba o sporazumih o obvladovanju migracij med EU in tretjimi državami razmišljati le, če bodo države tranzita zagotovile zaščito beguncev in spoštovanje temeljnih pravic; poziva k pomoči državam tranzita – in državam izvora migrantov – pri diverzifikaciji in izboljšanju njihovih gospodarstev, ter poudarja, da morajo tretje države spoštovati mednarodno pravo glede reševanja življenj na morju;

8.      poziva EU, naj še naprej nudi humanitarno, finančno in politično pomoč na kriznih območjih v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu, da bi se odpravili vzroki migracij in humanitarnih pritiskov; zato poziva EU, naj spremlja razdeljevanje teh sredstev in poveča demokratično odgovornost v zvezi s to pomočjo, da bi imela ta sredstva pozitiven učinek, ki je doslej manjkal;

9.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentom in vladam držav članic, generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov in visokemu komisarju OZN za begunce.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0105.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0414.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0448.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov