Eljárás : 2015/2660(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0379/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0379/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 243kWORD 86k
27.4.2015
PE555.153v01-00
 
B8-0379/2015

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbb tragédiákról és az Európai Unió migrációs és menekültügyi politikáiról  (2015/2660(RSP))


Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton, Marek Józef Gróbarczyk az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbb tragédiákról és az Európai Unió migrációs és menekültügyi politikáiról  (2015/2660(RSP))  
B8‑0379/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–       tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezményre,

–       tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–       tekintettel az 1951-es Genfi Egyezményre és annak kiegészítő jegyzőkönyvére,

–       tekintettel 2013. október 23-i állásfoglalására a Földközi-tenger térségét érintő migrációs hullámokról, különös tekintettel a Lampedusa közelében történt tragikus eseményekre,

–       tekintettel a földközi-tengeri térséggel foglalkozó munkacsoport munkájáról szóló közlemény végrehajtásáról szóló 2014. május 22-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra,

–       tekintettel a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről szóló, a Parlamentben 2014. november 25-én tartott vitára,

–       tekintettel 2014. december 17-i állásfoglalására a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről,

–       tekintettel a 2015. április 20-i közös Kül- és Belügyi Tanács migrációval kapcsolatos tízpontos cselekvési tervére,

–       tekintettel az Európai Unió Tanácsának a földközi-tengeri térségbeli menekültválságról szóló, 2015. április 22-i különleges csúcstalálkozójára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az év eleje óta több mint 1500-an vesztették életüket a Földközi-tengeren;

B.     mivel nagyjából 700 migráns tűnt el és fulladt vízbe valószínűleg, miután 2015. április 19-én egy menedékérőket csempésző hajó felborult; mivel nagyjából 950-en lehettek a fedélzeten;

C.     mivel ebben a hónapban korábban már történt egy hasonló tragédia, amikor egy, a becslések szerint mintegy 550 embert szállító hajó borult fel, és a jelentések szerint nagyjából 400 migráns vesztette életét;

D.     mivel április 20-ig a január 1-je óta Olaszországban partot ért migránsok száma 23 918 volt;

E.     mivel az olasz kormány számos életmentő műveletet indított a Földközi-tengeren, az olasz partok közelében;

F.     mivel a közös Triton művelet 2014. novemberi elindítása óta több mint 24 000 illegális migránst mentettek meg a Földközi-tenger közepén húzódó tengeri útvonalon, közülük közel 7860-at a Frontex társfinanszírozásával;

G.     mivel az embercsempészek és emberkereskedők kihasználják az illegális migrációt, és mivel ezek a hálózatok súlyosan veszélyeztetik a migránsok életét és hatalmas kihívást jelentenek az EU számára; mivel az embercsempész-hálózatok harmadik országok területéről működve, teljes büntetlenség mellett, bűnözői tevékenységeik révén mintegy évi 20 milliárd euró hasznot termelnek;

H.     mivel az Europol szerint a magánszemélyek Földközi-tengeren keresztül az EU-ba történő csempészését elősegítő szervezett bűnözői csoportok közvetlenül kapcsolódnak a kábítószerekhez, a lőfegyverekhez és a terrorizmushoz; mivel 2015. március 17-én az Europol elindította „Mare” elnevezésű Közös Operatív Csapatát, hogy leszámoljon ezekkel a bűnözői csoportokkal;

I.      mivel a regionális instabilitás és konfliktus, az Iszlám Állam felemelkedése a szomszédos konfliktusterületeken mind jelentősen kihatnak a migránsok tömeges beáramlására és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek mozgására, így az EU-ba eljutni igyekvő magánszemélyek számára;

1.      mélységes szomorúságának és sajnálatának ad hangot a Földközi-tengeren történt, emberéleteket követelő több tragédia miatt;

2.      sürgeti az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy találjanak hatékony megoldásokat és fokozzák a létező együttműködést a további emberveszteség megelőzése, újabb embercsempész hajók elindulásának megakadályozása és a menedékkérők kérelmeinek tagállamok általi feldolgozása sebességének és hatékonyságának növelése, valamint a kritériumoknak nem megfelelő migránsok mielőbbi visszatérése érdekében;

3.      felszólítja a tagállamokat, hogy erősítsék meg a Frontex és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) szerepét, valamint az általuk a fogadó tagállamok által elszenvedett nyomás enyhítésére kínált segítségnyújtást;

4.      felhívja a tagállamokat, hogy kínáljanak fel további és jelentőségteljes erőforrásokat és pénzügyi támogatást az EU határbiztonsági és életmenő műveletei terén jelenleg mutatkozó hiányosságok kezelésére;

5.      felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak szorosan együtt az Europollal, a Frontexszel, az EASO-val és az Eurojusttal az emberkereskedők és a csempészek bűnözői hálózatai elleni küzdelemben, azonosítva működési módjukat és a bűnözői csoportok által használt útvonalakat és módszereket; ebben az összefüggésben üdvözli az Europol által elindított, „Mare” elnevezésű Közös Operatív Csapatot, melynek célja a szervezett bűnözők és a csempészhálózatok elleni küzdelem;

6.      emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak és a harmadik országoknak a lehető legszigorúbb büntetőjogi szankciókat kellene bevezetniük a – mind az EU-ba irányuló, mind az Unió területén áthaladó – emberkereskedelem és embercsempészet ellen, valamint azon egyének vagy csoportok ellen, akik az EU-n belül kizsákmányolják a kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsokat;

7.      hangsúlyozza, hogy a kiindulási területek régiójában a harmadik országoknak kell járőrözniük saját felségvizeiken az embercsempész hajók elfogása érdekében, és felszólítja a harmadik országokat, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközi jogot az emberi életek tengeren történő megmentése, valamint a menekültek védelme és az alapvető jogok tiszteletben tartása vonatkozásában;

8.      sürgeti a tagállamokat és az EU-t, hogy fokozzák a harmadik országokkal – különösen a kiindulási országokkal – való együttműködést az embercsempészek leszerelése területén; véleménye szerint az ilyen együttműködés a bűnözői csoportok és személyek azonosítása révén kulcsfontosságú az emberkereskedelem, valamint a további kizsákmányolás és emberélet-veszteség megelőzése és bírósági eljárás alá vonása tekintetében;

9.      az uniós és a tagállami politikák szorosabb összehangolására szólít fel az emberkereskedő-hajók kiindulási pontjainál szolgáló rendőri erők képzése kapcsán a bűnözői csoportok és személyek azonosítása és megállítása céljából, és arra, hogy az emberkereskedelem potenciális kockázataival kapcsolatos tudatosság fokozása céljából erősítsék meg a helyszíni tájékoztatási szolgáltatásokat;

10.    kéri, hogy a nemzetközi műveletek tegyenek szisztematikus erőfeszítéseket arra, hogy a nemzetközi jog tiszteletben tartása mellett a csempészek által használt hajókat elfogják és megsemmisítsék;

11.    megismétli, hogy támogat minden olyan, az ENSZ vezetésével megvalósítandó erőfeszítést és diplomáciai munkát, amelynek célja a kormányzati hatalom helyreállítása Líbiában, továbbá megismétli elkötelezettségét a líbiai és szíriai konfliktus és instabilitás orvoslására irányuló erőfeszítések fokozása mellett; hangsúlyozza, hogy a konfliktus sújtotta övezetekben a regionális stabilitást megteremtve lehet csökkenteni azok számát, akik otthonukat elhagyni kényszerülnek;

12.    az EU és a közel-keleti, illetve afrikai partnerországok közötti együttműködés megerősítésére hív fel a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok előmozdítása érdekében; ezzel összefüggésben fokozottabb együttműködésre hív fel az Arab Liga és az Afrikai Unió országaival az otthonukat elhagyni kényszerült személyek kezelése, újbóli letelepítése és a számukra történő menedékjog megadása érdekében;

13.    véleménye szerint a tagállamoknak az Eurodac rendszeren keresztül be kellene gyűjteniük minden migráns ujjlenyomatát, hogy kiszűrjék az ismétlődő és sikertelen kérelmeket és felgyorsítsák a menekültügyi eljárásokat;

14.    támogatja, hogy az illegális migránsoknak a leginkább érintett tagállamokból való gyors visszatérését elősegítendő új programot hozzanak létre, amelyet a FRONTEX koordinál majd; hangsúlyozza az önkéntes visszatérési politikák ösztönzésének szükségességét, biztosítva ugyanakkor az uniós és a nemzetközi jog által biztosított valamennyi létező jog védelmét;

15.    elismeri, hogy fontos a migrációval kapcsolatos átfogó megközelítés kialakítása; megismétli, hogy a politikáknak és a fellépéseknek a kölcsönös bizalmon és felelősségen, valamint a szolidaritáson kell alapulniuk, mind a menedékkérőket fogadó, mind a menedékjogot megadó tagállamok részéről;

16.    sürgeti a Bizottságot, hogy bizonyosodjon meg arról, hogy valamennyi tagállam megfelelően hajtja végre az uniós jogszabályokat a fogadási feltételek, valamint a menedékkérelmek érkezéskor történő feldolgozása hatékony, következetes és humánus normáinak biztosítása érdekében; ezzel kapcsolatban kéri az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal szerepének fokozását azokban az országokban, ahol ez még nem történt meg;

17.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat