Procedură : 2015/2660(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0379/2015

Texte depuse :

B8-0379/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 134kWORD 70k
27.4.2015
PE555.153v01-00
 
B8-0379/2015

depusă pe baza declarațiilor Consiliului European și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la cele mai recente tragedii din Mediterana și politicile UE în materie de migrație și azil  (2015/2660(RSP))


Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton, Marek Józef Gróbarczyk în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cele mai recente tragedii din Mediterana și politicile UE în materie de migrație și azil  (2015/2660(RSP))  
B8‑0379/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–       având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–       având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–       având în vedere Convenția de la Geneva din 1951 și Protocolul adițional la aceasta,

–         având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2013(1) referitoare la fluxurile migratorii din Mediterana, cu o atenție specială acordată evenimentelor tragice petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa,

–       având în vedere Documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 22 mai 2014 referitor la punerea în aplicare a Comunicării privind activitatea Grupului operativ pentru Marea Mediterană,

–       având în vedere dezbaterea privind situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE organizată la Parlament la 25 noiembrie 2014,

–       având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2014 referitoare la situația din Mediterana și la necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE,

–       având în vedere planul de acțiune în zece puncte privind migrația adoptat la 20 aprilie 2015 în Reuniunea comună extraordinară Afaceri Externe - Afaceri Interne a Consiliului UE,

–       având în vedere concluziile summitului special al Consiliului UE privind criza refugiaților din Marea Mediterană, din 22 aprilie 2015,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât peste 1 500 de persoane au murit în Marea Mediterană de la începutul acestui an;

B.     întrucât aproape 700 de migranți sunt declarați dispăruți și există temerea că s-ar fi înecat după ce o ambarcațiune de trafic cu solicitanți de azil s-a răsturnat la 19 aprilie 2015; întrucât se estimează că la bord se aflau 950 de persoane;

C.     întrucât o tragedie similară s-a produs la începutul acestei luni, în care se apreciază că aproximativ 400 de migranți și-au pierdut viața pe mare în momentul în care ambarcațiunea care transporta aproximativ 550 de persoane s-a răsturnat;

D.     întrucât de la 1 ianuarie și până luni, 20 aprilie, un total de 23 918 de migranți au atins coasta italiană;

E.     întrucât guvernul italian a lansat multiple acțiuni de salvare în Marea Mediterană, în largul coastelor Italiei;

F.     întrucât de la lansarea operațiunii comune „Triton” în noiembrie 2014, peste 24 400 de migranți ilegali au fost salvați pe ruta mediteraneeană centrală, inclusiv aproape 7 860 prin acțiuni finanțate de Frontex;

G.     întrucât traficanții de persoane și membrii filierelor de imigrație clandestină profită de pe urma migrației ilegale și întrucât astfel de rețele reprezintă un risc serios pentru viețile migranților și o problemă de o amploare deosebită pentru UE; întrucât rețelele de traficanți acționează de pe teritoriul unor țări terțe în totală impunitate, generând profituri estimate la 20 de miliarde de euro pe an din aceste activități infracționale;

H.     întrucât, conform Europol, grupurile infracționale organizate care facilitează traficul de persoane prin Marea Mediterană în UE au legături directe cu drogurile, armele de foc și terorismul; întrucât la 17 martie 2015 Europol a înființat Echipa operațională mixtă „Mare” pentru a aborda problema acestor grupuri infracționale;

I.      întrucât instabilitatea și conflictele din regiune, precum și prezența în creștere a ISIL în zonele de conflict învecinate, au un impact asupra masei fluxului de migranți și a celui de persoane strămutate și, prin urmare, asupra numărului de persoane care încearcă să ajungă în UE,

1.      își exprimă regretul pentru pierderile tragice repetate de vieți omenești din Mediterana;

2.      îndeamnă Uniunea Europeană și statele membre să găsească soluții eficiente și să consolideze cooperarea existentă pentru a preveni alte pierderi de vieți omenești, a împiedica noi plecări de ambarcațiuni de trafic și a îmbunătăți viteza și eficiența cu care statele membre procesează cererile solicitanților de azil și îi repatriază fără întârziere pe cei care nu îndeplinesc criteriile;

3.      invită statele membre să consolideze rolul Frontex și al Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) și asistența pe care acestea o pot oferi în scopul reducerii presiunii la care sunt supuse statele membre în țările de primire;

4.      invită statele membre să ofere resurse suplimentare semnificative și asistență financiară pentru a soluționa deficiențele actuale la nivelul securității frontierelor UE și al operațiunilor de salvare;

5.      invită statele membre să colaboreze îndeaproape cu Europol, Frontex, EASO și Eurojust pentru a lupta împotriva traficanților de persoane și a rețelelor de imigrație clandestină, prin identificarea modalității lor de funcționare și prin identificarea rutelor și a metodelor utilizate de grupurile infracționale; salută, în această privință, Echipa operațională mixtă „Mare” înființată de Europol pentru combate crima organizată și rețelele de imigrație clandestină;

6.      îndeamnă statele membre și țările terțe să instituie cele mai severe sancțiuni penale posibile împotriva traficului de persoane și a imigrației clandestine atât la intrarea în UE cât și în interiorul acesteia, precum și împotriva indivizilor sau a grupurilor care exploatează migranți vulnerabili în UE;

7.      subliniază necesitatea ca țările terțe din vecinătatea zonelor de plecare să patruleze propriile ape teritoriale pentru a intercepta ambarcațiunile traficanților și solicită țărilor terțe să respecte dreptul internațional privitor la salvarea de vieți pe mare și să asigure protecția refugiaților și respectarea drepturilor lor fundamentale;

8.      îndeamnă statele membre și UE să consolideze cooperarea cu țări terțe, în special cu țările de plecare, în lupta împotriva traficanților de persoane; consideră că o astfel de colaborare în identificarea infractorilor și a grupurilor infracționale este esențială în prevenirea și reprimarea traficului de persoane și a exploatării și pierderii de vieți omenești pe viitor;

9.      solicită o mai bună coordonare a politicilor UE și ale statelor membre privind pregătirea forțelor de poliție locale la punctele de plecare ale ambarcațiunilor folosite la traficul de persoane, pentru a identifica și opri infractorii și grupurile infracționale și pentru a implica serviciile de informații terestre în creșterea gradului de sensibilizare la riscurile potențiale legate de traficul de persoane;

10.    solicită ca operațiunile internaționale să ia în considerare eventualitatea unor eforturi sistematice pentru capturarea și distrugerea ambarcațiunilor utilizate de traficanții de persoane, cu respectarea deplină a dreptului internațional;

11.    își reafirmă sprijinul pentru toate eforturile coordonate de ONU și pentru activitățile diplomatice în vederea restabilirii autorității guvernamentale în Libia și angajamentul de a își intensifica eforturile pentru a combate conflictul și instabilitatea din Libia și Siria; subliniază că obținerea stabilității regionale în zonele de conflict este esențială pentru reducerea strămutării de persoane în viitor;

12.    solicită consolidarea cooperării UE cu țări partenere din Orientul Mijlociu și Africa, pentru a promova democrația, statul de drept și drepturile omului; solicită, în această privință, o colaborare sporită cu țările din regiune care fac parte din Liga Arabă și din Uniunea Africană, în scopul gestionării, relocării și acordării de azil persoanelor strămutate;

13.    consideră că statele membre ar trebui să asigure prelevarea de amprente de la toți migranții prin sistemul Eurodac, pentru a detecta cererile repetate și respinse și pentru a accelera procedurile de azil;

14.    sprijină stabilirea unui nou program de repatriere pentru repatrierea rapidă a migranților în situație neregulamentară, coordonat de Frontex din statele membre aflate în prima linie; subliniază necesitatea încurajării unor politici de repatriere voluntară, garantând în același timp protecția tuturor drepturilor prevăzute de legislația UE și internațională;

15.    recunoaște importanța elaborării unei abordări globale a migrației; reiterează necesitatea ca politica și acțiunea să se bazeze pe încredere reciprocă și responsabilitate, precum și pe solidaritate, atât din partea statelor membre care primesc solicitanți de azil, cât și a celor care admit cererea de azil;

16.    îndeamnă Comisia să se asigure că toate statele membre pun corect în aplicare legislația UE, în scopul asigurării unor standarde eficiente, coerente și umane privind condițiile de primire și de procesare a cererilor de azil după sosire; solicită, în această privință, ca rolul EASO să fie consolidat în statele în care nu s-a realizat încă acest lucru;

17.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0448.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate