Postopek : 2015/2660(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0379/2015

Predložena besedila :

B8-0379/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 131kWORD 66k
27.4.2015
PE555.153v01-00
 
B8-0379/2015

ob zaključku razprave o izjavah Evropskega sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o nedavnih tragičnih dogodkih v Sredozemlju in politiki EU na področju migracij in azila (2015/2660(RSP))


Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton, Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o nedavnih tragičnih dogodkih v Sredozemlju in politiki EU na področju migracij in azila (2015/2660(RSP))  
B8‑0379/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–       ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–       ob upoštevanju Ženevske konvencije iz leta 1951 in njenih dodatnih protokolov,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2013 o migracijskih tokovih v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa(1),

–       ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 22. maja 2014 o izvajanju sporočila o delu projektne skupine za Sredozemlje;

–       ob upoštevanju razprave o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji, ki je potekala v Parlamentu 25. novembra 2014,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2014 o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji,

–       ob upoštevanju akcijskega načrta o migraciji v desetih točkah s skupnega zasedanja Sveta za zunanje in Sveta za notranje zadeve z dne 20. aprila 2015,

–       ob upoštevanju zaključkov izrednega zasedanja Sveta EU o begunski krizi v Sredozemlju z dne 22. aprila 2015,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je od začetka tega leta v Sredozemskem morju umrlo več kot 1500 ljudi;

B.     ker je pogrešanih do 700 migrantov, ki so se najbrž utopili, ko se je 19. aprila 2015 prevrnil čoln, ki je tihotapil prosilce za azil; ker na bi bilo na krovu do 950 ljudi;

C.     ker se je v začetku tega meseca že zgodila podobna tragedija, v kateri naj bi utonilo približno 400 migrantov, ko se je prevrnila ladja, na kateri je bilo po ocenah okrog 550 ljudi;

D.     ker je v ponedeljek, 20. aprila, skupno število migrantov, ki so od 1. januarja dosegli italijansko obalo, znašalo 23 918;

E.     ker je italijanska vlada v Sredozemskem morju pred italijansko obalo sprožila več reševalnih operacij;

F.     ker so od začetka skupne operacije „Triton“ novembra 2014 na osrednji sredozemski poti rešili več kot 24400 nezakonitih migrantov, od tega skoraj 7860 z uporabo opreme, ki jo sofinancira Frontex;

G.     ker se tihotapci in trgovci z ljudmi okoriščajo z nezakonito migracijo in ker te kriminalne združbe ogrožajo življenja migrantov in so za EU zelo velik izziv; ker tihotapska omrežja popolnoma nekaznovano delujejo iz ozemelj tretjih držav in s svojimi kriminalnimi dejavnostmi ustvarijo približno 20 milijard EUR dobička letno;

H.     ker so po navedbah Europola organizirane kriminalne skupine, ki prek Sredozemskega morja omogočajo tihotapljenje ljudi v EU, neposredno povezane z drogami, orožjem in terorizmom; ker je Europol 17. marca 2015 sprožil skupno operacijsko skupino „Mare“ za ukrepanje zoper te kriminalne združbe;

I.      ker regionalna nestabilnost in spori ter vzpon Islamske države na sosednjih konfliktnih območjih vplivajo na množični prihod migrantov in tokove razseljenih oseb ter posledično na število oseb, ki poskušajo priti v EU;

1.      izraža obžalovanje, da je ponovno prišlo do tragične izgube življenj v Sredozemskem morju;

2.      poziva Evropsko unijo in države članice, naj poiščejo učinkovite rešitve in okrepijo obstoječe sodelovanje, da bi preprečili nove smrtne žrtve in nadaljnje odhode tihotapskih plovil ter izboljšali hitrost in učinkovitost, s katero države članice obdelujejo prošnje prosilcev za azil, ter naj brez odlašanja vrnejo tiste, ki ne izpolnjujejo meril;

3.      poziva države članice, naj okrepijo vlogo Frontexa in Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) ter podporo, ki jo lahko nudijo za ublažitev pritiska na države članice sprejemnice;

4.      poziva države članice, naj zagotovijo dodatne in ustrezne vire in finančno pomoč za odpravo sedanjih pomanjkljivosti pri varovanju meja EU in njenih reševalnih operacijah;

5.      poziva države članice, naj pri boju proti trgovcem z ljudmi in kriminalnim mrežam tihotapcev tesno sodelujejo z Europolom, Frontexom, EASO in Eurojustom, tako da ugotovijo njihov način delovanja, ter odkrijejo poti in načine, ki jih uporabljajo kriminalne združbe; v zvezi s tem pozdravlja skupno operativno skupino „Mare“, ki jo je ustanovil Europol za boj proti organiziranemu kriminalu in tihotapskim omrežjem;

6.      poziva države članice in tretje države, naj določijo najstrožje možne kazenske sankcije proti trgovini z ljudmi in tihotapstvu tako od zunaj v EU kot znotraj EU ter tudi proti posameznikom in skupinam, ki izkoriščajo ranljive migrante v EU;

7.      poudarja, da morajo tretje države v regiji nadzirati lastne ozemeljske vode, da bi prestregle tihotapska plovila, ter poziva te države, naj spoštujejo mednarodno pravo glede reševanja življenj na morju in zagotovijo zaščito beguncev in spoštovanje temeljnih pravic;

8.      poziva države članice in EU, naj v boju proti trgovini z ljudmi okrepijo sodelovanje s tretjimi državami, zlasti državami odhoda; meni, da je takšno sodelovanje pri identifikaciji kriminalnih združb in posameznikov ključno za preprečevanje in pregon trgovine z ljudmi ter za preprečevanje nadaljnjega izkoriščanja in smrtnih žrtev;

9.      poziva k tesnejšemu usklajevanju med politikami EU in držav članic na področju usposabljanja lokalnih policijskih enot v državah, od koder prihajajo plovila z žrtvami trgovine z ljudmi, da bi identificirali in ustavili kriminalne združbe in posameznike ter izboljšali informacije na terenu in tako okrepili zavest o potencialnih tveganjih trgovine z ljudmi;

10.    poziva, da se morajo mednarodne operacije sistematično prizadevati, da bi zajele in uničile plovila, ki jih uporabljajo tihotapci, ob popolnem spoštovanju mednarodnega prava;

11.    ponovno izraža svojo podporo vsem prizadevanjem in diplomatskih dejavnostim pod vodstvom OZN, katerih cilj je ponovno vzpostaviti vladno oblast v Libiji, ter svojo zavezanost k povečanju prizadevanj za reševanje konfliktov in odpravo nestabilnosti v Libiji in Siriji; poudarja, da je vzpostavitev regionalne stabilnosti na konfliktnih območjih bistvena za omejitev nadaljnjega razseljevanja ljudi;

12.    poziva h krepitvi sodelovanja EU s partnerskimi državami na Bližnjem vzhodu in v Afriki za spodbujanje demokracije, pravne države in človekovih pravic; v zvezi s tem poziva k krepitvi sodelovanja z državami v regiji znotraj Afriške lige in Afriške unije, da bi razseljene osebe usmerjali, preselili in ter jim podelili azil;

13.    meni, da bi morale države članice zagotoviti, da se vsem migrantom prek sistema Eurodac odvzamejo prstni odtisi, da bi ugotovili ponovne in zavrnjene prošnje in pospešili azilne postopke;

14.    podpira vzpostavitev novega programa za hitro vrnitev nezakonitih migrantov iz najbolj obremenjenih držav članic, ki ga bo usklajeval Frontex; poudarja, da je treba spodbujati politike prostovoljnega vračanja, obenem pa zagotoviti varstvo vseh obstoječih pravic v skladu s pravom EU in mednarodnim pravom;

15.    ugotavlja, da je treba razviti celosten pristop do migracij; ponovno poudarja, da morajo politika in ukrepi temeljiti na medsebojnem zaupanju in odgovornosti ter solidarnosti tako med državami članicami, ki sprejmejo prosilce za azil, in državami članicami, ki azil podelijo;

16.    poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo vse države članice pravilno izvajale zakonodajo EU in tako zagotovile učinkovite, skladne in humane standarde glede pogojev za sprejem in obravnavo prošenj za azil po prihodu; v zvezi s tem poziva, naj se v državah, kjer ti pogoji niso doseženi, okrepi vloga urada EASO;

17.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0448.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov