Postupak : 2015/2660(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0380/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0380/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0176

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 129kWORD 67k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.154v01-00
 
B8-0380/2015

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o nedavnim tragedijama u Sredozemnom moru i migracijskoj politici i politici azila u EU-u (2015/2660(RSP))


Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Hilde Vautmans u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o nedavnim tragedijama u Sredozemnom moru i migracijskoj politici i politici azila u EU-u (2015/2660(RSP))  
B8‑0380/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

–       uzimajući u obzir Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–       uzimajući u obzir Ženevsku konvenciju iz 1951. i dopunski protokol uz nju,

–       uzimajući u obzir izvješće Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (PACE) iz travnja 2012. o poduzimanju mjera za bolje upravljanje migracijskim tokovima,

–       uzimajući u obzir izvješće posebnog izvjestitelja UN-a za ljudska prava migranata objavljeno u travnju 2013. o upravljanju vanjskim granicama Europske unije i utjecaju koje ono ima na ljudska prava migranata,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. listopada 2013. o mjerama EU-a i država članica za rješavanje priljeva izbjeglica nastalog kao posljedica sukoba u Siriji(1),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 23. listopada 2013. o migracijskim tokovima na području Sredozemlja, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse(2),

–       uzimajući u obzir radni dokument Komisije od 22. svibnja 2014. o provedbi Komunikacije o radu Radne skupine za Sredozemlje,

–       uzimajući u obzir raspravu održanu u Parlamentu 25. studenog 2014. o situaciji na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. prosinca 2014. o situaciji na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji(3),

_       uzimajući u obzir akcijski plan o migraciji u deset točaka koji je donesen na zajedničkom zasjedanju Vijeća za vanjske i unutarnje poslove od 20. travnja 2015.,

_       uzimajući u obzir zaključke Vijeća EU-a s posebnog sastanka na vrhu o izbjegličkoj krizi na Sredozemlju od 23. travnja 2015.,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je prema podacima Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u nedavnim tragedijama u Sredozemnom moru od početka travnja 2015. poginulo više od 1.000 osoba;

B.     budući da je prema procjenama Međunarodne organizacije za migracije (IOM) od 1. siječnja 2015. na talijansku obalu stiglo 23 918 migranata; budući da je prema podacima grčkih vlasti grčka obalna straža u prva tri mjeseca 2015. u Egejskom moru spasila 10 445 migranata;

C.     budući da bi prema procjenama Međunarodne organizacije za migracije ove godine više od 30 000 migranata moglo poginuti u Sredozemnom moru, čime se ponovno ističe potreba da EU i države članice učine sve što je moguće kako bi se spasili životi ljudi u opasnosti na moru;

D.     budući da je posljednjom operacijom Mare nostrum, koja je bila usredotočena isključivo na potragu i spašavanje u Sredozemnom moru, u razdoblju od 364 dana spašeno 150 810 migranata;

E.     budući da se pretpostavka da su operacijom Mare Nostrum migranti ohrabreni na pokušaj prelaska Sredozemnog mora pokazala neutemeljenom uz značajno veći broj odlazaka 2015. u usporedbi s istim razdobljem 2014. tijekom operacije Mare Nostrum;

F.     budući da je zajednička operacija Triton koju koordinira Frontex počela u potpunosti funkcionirati 1. studenog 2014., s početnim proračunom u iznosu od samo 2,9 milijuna EUR mjesečno u usporedbi s proračunom od 9 milijuna EUR mjesečno za operaciju Mare Nostrum;

G.     budući da sve više ljudi koji pokušavaju prijeći Sredozemno more bježe od sukoba ili progona u Siriji, Iraku, Eritreji i Somaliji;

H.     budući da prema podacima Europola organizirane kriminalne skupine aktivno omogućavaju prijevoz migranata preko Sredozemnog mora;

I.      budući da je ova rezolucija odgovor na nedavne tragedije u Sredozemnom moru; budući da će se strateško izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove o cjelovitom pristupu migraciji u cijelosti baviti politikom azila i migracijskom politikom EU-a;

1.      izražava duboko žaljenje i tugu zbog opetovanog tragičnog gubitka ljudskih života na Sredozemlju; poziva Europsku uniju i države članice da učine sve što je moguće kako bi spriječile buduće pogibije na moru;

2.      ponavlja potrebu da se odgovor EU-a na nedavne tragedije u Sredozemnom moru temelji na solidarnosti i pravednoj podjeli odgovornosti, kako je navedeno u članku 80. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i da se primijeni sveobuhvatan europski pristup;

3.      poziva EU i države članice da omoguće potrebne resurse kako bi zajamčili da se obveze koje se odnose na traganje i spašavanja učinkovito ispune i da se za njih osiguraju dostatna sredstva; poziva države članice da i dalje iskazuju solidarnost i predanost povećanjem doprinosa proračunima i operacijama Frontexa i Europskog potpornog ureda za azil (EASO); obvezuje se da će tim agencijama preko proračuna EU-a i svojih relevantnih fondova omogućiti resurse (ljudske resurse i u opremu) potrebne za ispunjenje svoje obveze;

4.      pozdravlja predanost Europskog vijeća jačanju operacije EU-a Triton povećanjem financijskih sredstava i imovine; napominje, međutim, da kako bi bila uspješna, operacija Triton mora imati mandat i sredstva barem jednaka sredstvima namijenjenima operaciji Mare Nostrum, uključujući mogućnost provođenja operacija traganja i spašavanja na otvorenom moru;

5.      poziva na uspostavljanje zakonitih i sigurnih putova u EU za tražitelje azila izdavanjem humanitarnih viza u veleposlanstvima EU-a i konzularnim uredima u trećim zemljama u okviru postojećeg zakonodavstva kao što su članak 25. Zakonika o vizama i članak 5. Zakonika o Schengenskim granicama;

6.      žali zbog nedostatka predanosti Europskog vijeća da uspostavi vjerodostojan obvezujući mehanizam solidarnosti diljem EU-a; poziva na uvođenje sustavnog programa za obvezno premještanje;

7.      poziva Vijeća da ili aktivira Direktivu o privremenoj zaštiti iz 2001. ili primjeni članak 78. stavak 3. UFEU-a, prema kojima se predviđa mehanizam solidarnosti u slučaju masovnog i iznenadnog priljeva raseljenih osoba; poziva Komisiju da predloži objektivne kriterije za definiranje „masovnog priljevaˮ kako bi se olakšalo aktiviranje Direktive ili primjena članka;

8.      poziva Komisiju da zamijeni postojeću Dublinsku uredbu obvezujućom kvotom za raspodjelu tražitelja azila među 28 država članica, s obveznim ključem za raspodjelu na temelju kvantitativnih i kvalitativnih podataka i kojima bi se u obzir uzela mogućnost integracije;

9.      pozdravlja prijedlog Europskog vijeća o zajedničkoj obradi zahtjeva za azil uz podršku skupina Europskog ureda za pružanje podrške u pitanjima azila; poziva Komisiju da proširi mandat EASO-u radi povećanja njegove operativne uloge u obradi zahtjeva za azil;

10.    poziva sve države članice sudionice na brzo i cjelovito prenošenje te učinkovitu primjenu zajedničkog europskog sustava azila u okviru postojećeg zakonodavstva, čime će se jamčiti zajedničke europske norme, uključujući i one za prihvat migranata;

11.    poziva na bolju koordinaciju politika EU-a i država članica u rješavanju glavnih uzroka migracije; naglašava potrebu za cjelovitim pristupom EU-a kojim će se poboljšati usklađenost njegovih unutarnjih i vanjskih politika, a ponajviše njegova zajednička vanjska i sigurnosna politika, razvojna i migracijska politika; poziva na jačanje suradnje EU-a s partnerskim zemljama na Bliskom Istoku i u Africi kako bi se promicali demokracija, temeljne slobode i prava, sigurnost i prosperitet;

12.    poziva države članice da usko surađuju s Europolom, Frontexom, EASO-m i Eurojustom u borbi protiv kriminalnih mreža krijumčara kako bi ih spriječili da ostvaruju zaradu ugrožavajući živote migranata;

13.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0414.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0448.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0105.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti