Eljárás : 2015/2660(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0380/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0380/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0176

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 133kWORD 67k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.154v01-00
 
B8-0380/2015

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbb tragédiákról és az Európai Unió migrációs és menekültügyi politikáiról (2015/2660(RSP))


Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Hilde Vautmans az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbb tragédiákról és az Európai Unió migrációs és menekültügyi politikáiról (2015/2660(RSP))  
B8‑0380/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–       tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezményre,

–       tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–       tekintettel az 1951-es Genfi Egyezményre és annak kiegészítő jegyzőkönyvére,

–       tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. áprilisi, a migrációs áramlások jobb kezelése érdekében történő fellépésekről szóló jelentésére,

–       tekintettel az ENSZ migránsok emberi jogainak védelméért felelős különleges előadójának 2013. áprilisban közzétett, az Európai Unió külső határigazgatásáról és annak a migránsok emberi jogaira gyakorolt hatásáról szóló jelentésére,

–       tekintettel a szíriai konfliktus keltette menekülthullám problémájának leküzdésére irányuló uniós és tagállami intézkedésekről szóló 2013. október 9-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel 2013. október 23-i állásfoglalására a Földközi-tenger térségét érintő migrációs hullámokról, különös tekintettel a Lampedusa közelében történt tragikus eseményekre(2),

–       tekintettel a földközi-tengeri térséggel foglalkozó munkacsoport munkájáról szóló közlemény végrehajtásáról szóló 2014. május 22-i bizottsági munkadokumentumra,

–       tekintettel a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről szóló, a Parlamentben 2014. november 25-én tartott vitára,

–       tekintettel 2014. december 17-i állásfoglalására(3) a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről,

_       tekintettel a 2015. április 20-i közös Kül- és Belügyi Tanács migrációval kapcsolatos tízpontos cselekvési tervére,

_       tekintettel az Európai Unió Tanácsának a földközi-tengeri térségbeli menekültválságról szóló, 2015. április 23-i rendkívüli csúcstalálkozójára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szerint a legutóbbi tragédiák során több mint 1000 ember vesztette életét a Földközi-tengeren 2015 áprilisának eleje óta;

B.     mivel az IOM szerint a 2015. január 1-je óta Olaszországban partot ért migránsok becsült száma 23 918; mivel a görög hatóságok szerint a görög parti őrség 2015 első negyedévében 10 445 migránst mentett meg az Égei-tengeren;

C.     mivel az IOM becslései szerint idén több mint 30 000 ember vesztheti el életét a Földközi-tengeren, még egyszer rámutatva arra, hogy az EU-nak és tagállamainak minden tőlük telhetőt meg kell tenniük a tengeren veszélybe kerülő emberek megmentésére;

D.     mivel a kizárólag a földközi-tengeri kutatásra és mentésre szánt legutóbbi művelet, a Mare Nostrum egy 364 napos időszak során 150 810 migránst mentett meg;

E.     mivel nem megalapozott az a vélekedés, hogy a Mare Nostrum még inkább arra ösztönözte a migránsokat, hogy megpróbáljanak átkelni a Földközi-tengeren, mivel 2015-ben jelentősen nagyobb számban indultak útnak emberek, mint 2014 azonos időszakában, amikor a Mare Nostrum működött;

F.     mivel a Frontex által koordinált Triton közös művelet 2014. november 1-jén vált teljes mértékben működőképessé, csupán havi 2,9 millió eurós kezdeti költségvetéssel, míg a Mare Nostrum művelet mintegy 9 millió eurós havi költségvetéssel rendelkezett;

G.     mivel a Földközi-tengeren átkelni igyekvő emberek nagy része konfliktus vagy üldözés elől menekül Szíriából, Irakból, Eritreából vagy Szomáliából;

H.     mivel az Europol szerint gyakran szervezett bűnözői csoportok aktívan elősegítik a migránsok Földközi-tengeren keresztül történő szállítását;

I.      mivel ez az állásfoglalás a legutóbbi földközi-tengeri tragédiákra adott válasz; mivel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság a migráció holisztikus megközelítéséről szóló stratégiai jelentése egészében fogja vizsgálni az EU menekültügyi és migrációs politikáját;

1.      mélységes szomorúságának és sajnálatának ad hangot a Földközi-tengeren történt, emberéleteket követelő több tragédia miatt; sürgeti az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a további tengeri halálesetek megakadályozása érdekében;

2.      ismételten hangsúlyozza, hogy az EU-nak a Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbbi tragédiákra adott válaszát a szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztására kell alapoznia, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 80. cikkének megfelelően, és átfogó európai megközelítést kell alkalmaznia;

3.      felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy biztosítsák a szükséges erőforrásokat annak biztosításához, hogy a kutatási és mentési kötelezettségek ténylegesen teljesüljenek, azaz hogy ezek megfelelően legyenek finanszírozva; kéri a tagállamokat, hogy továbbra is mutassanak szolidaritást és tegyenek tanúbizonyságot elkötelezettségükről azáltal, hogy növelik a Frontex és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) költségvetéséhez és műveleteihez nyújtott hozzájárulásaikat; vállalja, hogy az uniós költségvetésből és annak megfelelő alapjaiból biztosítja ezen ügynökségek számára azokat az erőforrásokat (személyzet és felszerelés), amelyek kötelezettségeik teljesítéséhez szükségesek;

4.      üdvözli az Európai Tanács kötelezettségvállalását, amely szerint a finanszírozás és a források növelésével megerősíti a Triton közös uniós műveletet; megjegyzi ugyanakkor, hogy a Triton sikeréhez elengedhetetlen, hogy legalább olyan megbízatással és erőforrásokkal rendelkezzen, mint a Mare Nostrum, ideértve a nyílt tengeri kutatási és mentési műveletek végzésének lehetőségét is;

5.      legális és biztonságos útvonalak kialakítását kéri az EU-ba a menedékkérők számára a harmadik országokban található uniós nagykövetségeken és konzuli hivatalokban történő humanitárius vízumok kiadása révén, olyan létező jogszabályok felhasználásával, mint a Vízumkódex 25. cikke, vagy a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex 5. cikke;

6.      sajnálja, hogy az Európai Tanács nem kötelezte el magát egy, az egész EU-ra kiterjedő, kötelező szolidaritási mechanizmus kialakítása mellett; szisztematikus, kötelező letelepítési program felállítására hív fel;

7.      kéri ezzel összefüggésben a Tanácsot, hogy léptesse működésbe az ideiglenes védelemről szóló 2001-es irányelvet vagy az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdését, mivel mindkettő szolidaritási mechanizmust ír elő a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek tömeges vagy hirtelen beáramlásának esetére; felszólítja a Bizottságot, hogy javasoljon objektív kritériumokat a „tömeges beáramlás” meghatározásához e mechanizmusok beindításának megkönnyítésére;

8.      felhívja a Bizottságot, hogy a létező Dublini Rendeletet váltsa fel egy, a menedékkérőket kötelező kvóta alapján a 28 tagállam között elosztó rendszerrel, amely minőségi és mennyiségi adatokon alapuló kötelező elosztási kulcs alapján működne, figyelembe véve az integráció kilátási lehetőségeit is;

9.      üdvözli az Európai Tanács azon javaslatát, hogy a menedékkérelmeket az EASO-csapatok támogatásával közösen dolgozzák fel; felhívja a Bizottságot, hogy bővítse ki az EASO megbízatását, és fokozza operatív szerepét a menedékkérelmek feldolgozásában;

10.    felszólítja a közös európai menekültügyi rendszerben részt vevő valamennyi tagállamot, hogy gondoskodjanak a gyors és maradéktalan átültetésről és végrehajtásról, ezáltal biztosítva a közös európai normákat – például a migránsok fogadása tekintetében – a hatályos jogszabályoknak megfelelően;

11.    az uniós és a tagállami politikák szorosabb összehangolására hív fel a migráció kiváltó okainak kezelése érdekében; hangsúlyozza, hogy holisztikus uniós megközelítésre, a belső és külső politikák, és különösen a közös kül- és biztonságpolitika, a fejlesztési és a migrációs politika koherenciájának megerősítésére van szükség; az EU és a közel-keleti, illetve afrikai partnerországok közötti együttműködés megerősítésére hív fel a demokrácia, az alapvető szabadságok és jogok, a biztonság és a jólét előmozdítása érdekében;

12.    felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak szorosan együtt az Europollal, a Frontexszel, az EASO-val és az Eurojusttal a csempészek bűnözői hálózatai elleni küzdelemben, hogy megakadályozzák, hogy a migránsok életét veszélybe sodorva keressenek pénzt;

13.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0414.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0448.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0105.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat