Процедура : 2015/2661(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0382/2015

Внесени текстове :

B8-0382/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/04/2015 - 10.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0178

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 147kWORD 76k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0382/2015
27.4.2015
PE555.156v01-00
 
B8-0382/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно убиването на студенти в Кения от ислямистката терористична групировка Ал Шабаб (2015/2661(RSP))


Мария Хойбух, Хейди Хаутала, Юдит Саргентини, Мишел Ривази, Ернест Уртасун, Барбара Лохбилер, Тамаш Месерич, Жорди Себастиа, Давор Шкърлец, Барт Стас от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно убиването на студенти в Кения от ислямистката терористична групировка Ал Шабаб (2015/2661(RSP))  
B8‑0382/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини от 3 април 2015 г. относно терористичните нападения върху университетския колеж в Гариса,

–       като взе предвид заявлението на Организацията на обединените нации от 2 април 2015 г.,

–       като взе предвид заявлението на Африканския съюз от 2 април 2015 г.,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–       като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–       като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г.,

–       като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения,

–       като взе предвид второто преразглеждане на Споразумението от Котону от 11 май 2010 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че при нападението на Ал Шабаб от 2 април 2015 г. върху университетския колеж в Гариса, Кения, за което се счита, че е планирано от кениеца Мохамед Куно, бяха убити 147 студенти;

Б.     като има предвид, че това масово избиване в Кения е най-смъртоносното нападение от 1998 г. насам, когато Ал Кайда извърши бомбардировки на посолството на Съединените американски щати в Найроби, като повече от 200 души бяха убити;

В.     като има предвид, че терористичната групировка Ал Шабаб, която произхожда от Съюза на ислямските съдилища (ICU) през 2007 г., е била изключително активна в Сомалия;

Г.     като има предвид, че в Сомалия е налице вътрешна нестабилност през последните две десетилетия след свалянето на режима на Саид Баре през 1991 г.; като има предвид, че гражданската война е причинила загубата на живота на множество цивилни граждани, а безопасността на населението е въпрос, предизвикващ дълбока загриженост; и като има предвид, че положението в Сомалия е допълнително усложнено от актове на пиратство и въоръжени грабежи срещу кораби;

Д.     като има предвид, че терористичната група Ал Шабаб има за цел да създаде фундаменталистка ислямска държава в Сомалия; като има предвид, че тя е имала влияние върху Могадишу и големи части от провинцията на Сомалия;

Е.     като има предвид, че трайно мироопазваща мисия на Африканския съюз, мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM), значително отслаби Ал Шабаб в последните години, но като има предвид, че голяма част от селските райони на Сомалия остават под влияние на свързани с Ал Кайда бойци на Шабаб;

Ж.    като има предвид, че Кения е участвала с военни сили в борбата срещу Ал Шабаб в Сомалия в продължение на няколко години и е приела голям брой сомалийски бежанци;

З.      като има предвид, че откакто Кения засили своето военно участие в Сомалия през 2011 г., за да предпази страната от насилие на Ал Шабаб, атаките са се умножили, като варират от извършеното през септември 2013 г. нападение на център „Уестгейт“ в Найроби, до избиване на селско население и целенасочени убийства на полицаи и представители на църквата;

И.     като има предвид, че Ал Шабаб са причинили смъртта на повече от 400 души на кенийска територия през последните две години, включително 67 души по време на обсадата на център „Уестгейт‟ в Найроби през 2013 г.;

Й.     като има предвид, че Ал Шабаб твърдят, че нападението върху университета в Гариса е било акт на отмъщение за военното участие на Кения и жестокостите, извършени в Сомалия, както и в самата Кения срещу собствените й граждани мюсюлмани и бежанци; и като има предвид, че Ал Шабаб предупредиха, че ще последват повече нападения освен ако Кения оттегли своите войски от Сомалия;

К.     като има предвид, че от 2014 г. насам правителството на Кения засили своите мерки за сигурност в отговор на заплахата от Ал Шабаб, като засили полицейското присъствие в квартали с преобладаващо сомалийско население, въведе по-строги административни проверки на бежанци, прие нови закони в областта на сигурността и предостави широка свобода на действие на полицейския отдел за борба с тероризма;

Л.     като има предвид, че като реакция спрямо убийствата в университета в Гариса Кения осъществи въздушни нападения в Сомалия, като атакува два лагера на Ал Шабаб в района Гедо по кенийско-сомалийската граница;

М.    като има предвид, че Кения е започнала изграждането на стена с дължина 700 км по продължение на цялата дължина на границата със Сомалия за недопускане на членове на Ал Шабаб;

Н.     като има предвид, че Ал Шабаб се е възползвала от няколко различни източници на приходи през годините, включително приходи от други терористични групи, държавни спонсори, сомалийската диаспора, пиратство, отвличане, изнудване на местните предприятия, незаконна търговия с дървени въглища, контрабанда със захар и др.;

О.     като има предвид, че Кения е преустановила поредица от банкови сметки, заподозрени в подпомагане на финансирането на тероризма, дни след убийствата в университета; като има предвид, че сомалийските семейства губят единствения си формален, прозрачен и регулиран канал, чрез който да изпращат и получават пари, докато агенциите за помощи, работещи в Сомалия, също рискуват да загубят единствения си начин на прехвърляне на парични средства, за да поддържат ежедневните си хуманитарни действия и действия за развитие;

П.     като има предвид, че Кения заплаши да закрие бежанските лагери Дадааб и да разпрати по домовете им повече от 360 000 сомалийски бежанци в срок от 90 дни на фона на опасения за сигурността преди случая в университета в Гариса; но като има предвид, че министърът на външните работи на Кения Амина Мохамед се отдръпна от плана, като посочи, че няма график за закриване на Дадаб, както и че изпращането на бежанците по домовете им ще зависи от наличните ресурси; като има предвид, че тя предложи провеждането на конференция, на която Кения да поиска международните донори да предоставят средства за преместване;

Р.     като има предвид, че ислямистки бойци на Ал Шабаб наемат активно последователи в североизточна Кения; като има предвид, че набирането на бойци на Ал Шабаб в самата Кения бележи промяна на тактиката за съюзника на Ал Кайда в Източна Африка;

С.     като има предвид, че социалната несправедливост, неудовлетвореност и усещането за политическа маргинализация сред множеството малцинствени етнически и религиозни групи в Кения са използвани от Ал Шабаб, включително в неговата кампания по набирането на последователи;

Т.     като има предвид, че спазването на основните права е съществен елемент от успеха на политиките за борба с тероризма;

1.      решително осъжда ужасяващите нападения срещу университет Гариса в североизточна Кения на 2 април 2015 г. от базираната в Сомалия ислямистка група Ал Шабаб, в резултат на които са убити 147 младежи и ранени много повече;

2.      изразява своите дълбоки съболезнования на семействата, които са загубили своите близки, и своето съчувствие към всички жертви; призовава кенийските органи да изправят извършителите, организаторите, финансиращите институции и спонсорите на тези противоправни актове на тероризъм пред съда;

3.      решително осъжда всякакви преследвания и нарушения на правото на живот и физическата неприкосновеност на отделните лица и общности въз основа на религиозна, етническа принадлежност, националност, раса или други причини;

4.      потвърждава отново, че тероризмът във всички негови форми и прояви представлява една от най-сериозните заплахи за международния мир и сигурност, и че всеки терористичен акт представлява неоправдано престъпление, независимо от мотивацията му, независимо къде и кога и от кого е извършен;

5.      изразява своята солидарност с народа и правителството на Кения в предотвратяването и борбата с тероризма и агресивния екстремизъм, в съответствие с техните задължения съгласно международното право, по-специално международното право в областта на правата на човека, международното хуманитарно право и бежанското право;

6.      в частност, настоятелно призовава правителството да се въздържа от използването на терористичните атаки като претекст за ограничаване на гражданските свободи; призовава кенийските власти да базират стратегията си за борба с тероризма на принципите на правовата държава и зачитането на основните права; настоява върху необходимостта от демократичен и съдебен надзор върху политиките за борба с тероризма;

7.      припомня на Европейската служба за външна дейност и на държавите членки за техния ангажимент в рамките на плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, приет през юни 2012 г., да гарантират, че въпросите за правата на човека се повдигат във всички форми на диалог относно борбата с тероризма с трети държави;

8.      настоява за цялостен подход за борба с радикализацията и борбата с тероризма, който се съсредоточава върху засилването на социалното сближаване и предотвратяването на престъпността; призовава кенийските власти да активизират усилията си за намаляване на бедността, като предлагат перспективи за заетост, особено сред младите хора, и оправомощаване и зачитане на отделния човек, така че да се намали още в техните корени недоволството и неудовлетвореността, които потенциално могат да бъдат използвани от екстремисти;

9.      приветства решимостта на АС да увеличи усилията си за предотвратяване и борба с тероризма и екстремисткото насилие, в рамките на съответните континентални и международни инструменти;

10.    при все това отбелязва със загриженост, че въпреки че мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM) несъмнено е спечелила значителна подкрепа срещу муджахидините на Ал Шабаб, ислямска организация остава, въпреки своите поражения — мощна и опасна сила;

11.    отбелязва, че Ал Шабаб се преоткрива гъвкаво и бързо чрез използване на исторически неправди, икономическата и социалната несправедливост, както и политическата маргинализация сред мюсюлманското население в неравностойно положение в Кения в североизточната провинция и крайбрежните провинции;

12.    призовава кенийските власти да разгледат първопричините за проблема на радикализацията и екстремизма; счита, че сигурност може да бъде постигната единствено ако разделенията в рамките на кенийските политически и граждански общности и регионалните несъответствия в развитието са коригирани по подобаващ начин; във връзка с това призовава правителството на Кения да сложи край на дискриминацията на сомалийци и мюсюлмани в Кения, да се бори с корупцията, да осъществи реформата на полицията и сигурността и да насърчава междурелигиозния и междукултурния диалог като начин за намиране на широкообхватни и трайни решения за справяне с насилието;

13.    призовава Кения, в контекст, в който вече дълго време държавният срив и конфликтите в Сомалия засягат мира и стабилността в Кения, да засили сътрудничеството си с регионалните съседи за укрепване на мира и сигурността в региона; също така, приканва настойчиво ЕС да продължи своето дипломатическо, както и дългосрочно сътрудничество за развитие в региона и континента, за тази цел;

14.    приветства факта, че Кения е приемала бежанци и ги е защитавала от насилие и преследване в съседна Сомалия в продължение на повече от две десетилетия; признава, че текущото регионално положение със сигурността и сериозността на заплахите, пред които е изправена Кения, е от изключителна важност за защитата на бежанци и кенийци от възможно навлизане на терористи от Ал Шабаб през границата; при все това настоятелно призовава правителството да изпълни своето задължение да гарантира сигурността на своите граждани и на други хора, които живеят в Кения, включително бежанци;

15.    по-специално изтъква, че докато правителството на Сомалия, подкрепяно от ООН, е поело контрол над повечето градове в последните години, голяма част от селските райони остават под влияние на съгласувани с Ал Кайда бунтовници от Ал Шабаб, като по този начин правят опасно за сомалийски бежанци да се завърнат; освен това припомня, че съгласно международното право завръщането на бежанците трябва да бъде доброволно, а не принудително; съответно настоятелно призовава кенийското правителство да не затваря бежанските лагери Дадаб — решение, което би причинило екстремни хуманитарни последици и би нарушило международните ангажименти на Кения по отношение на международното право;

16.    припомня, че Сомалия е една от най-силно обеднелите страни в света; при все това отбелязва със загриженост, че вследствие на нападението на университета Гариса, правителството временно е преустановило прилагането на системите за трансфер на парични средства, от които зависят бедните, селските и бежанските общности, в отсъствието на развитие или възможности за заетост в региона;

17.    опасява се, че спирането на паричните преводи ще засегне сериозно борещи се семейства и операциите за подпомагане в Сомалия; следователно настоятелно призовава кенийските органи да позволят да се възобновят сомалийските парични преводи, тъй като паричните средства оказват животоспасяваща помощ на милиони хора в процес на ново изграждане, въпреки бунтовете на ислямски активисти, и въпреки широко разпространените глад и повтарящите се суши;

18.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Европейския съюз за ОВППС, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на правителството на Кения, на институциите на Африканския съюз, на генералния секретар на ООН, на Общото събрание на ООН, на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС, както и на Панафриканския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност