Menettely : 2015/2661(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0382/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0382/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 30/04/2015 - 10.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0178

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 126kWORD 60k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0382/2015
27.4.2015
PE555.156v01-00
 
B8-0382/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


islamilaisen terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa (2015/2661(RSP))


Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma islamilaisen terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa (2015/2661(RSP))  
B8‑0382/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 3. huhtikuuta 2015 antaman julkilausuman Garissan yliopistossa Keniassa tehdyistä terrori-iskuista,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 2. huhtikuuta 2015 antaman julkilausuman,

–       ottaa huomioon Afrikan unionin 2. huhtikuuta 2015 antaman julkilausuman,

–       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1981 annetun Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan,

–       ottaa huomioon vuonna 1981 annetun YK:n julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai vakaumukseen perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

–       ottaa huomioon 11. toukokuuta 2010 tehdyn sopimuksen Cotonoun sopimuksen muuttamisesta toisen kerran,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon al-Shabaabin 2. huhtikuuta 2015 Garissan yliopistoon Keniassa tekemän iskun, jonka uskotaan olevan kenialaisen Mohamed Kunon suunnittelema ja jossa kuoli 147 opiskelijaa;

B.     ottaa huomioon, että isku oli Kenian suurin joukkosurma vuoden 1998 jälkeen, jolloin al-Qaida pommitti Yhdysvaltojen suurlähetystöä Nairobissa ja surmansa sai yli 200 ihmistä;

C.     ottaa huomioon, että al-Shabaab -terroristiryhmä, joka erosi islamilaisten tuomioistuinten liitosta vuonna 2007, on toiminut aktiivisimmin Somaliassa;

D.     ottaa huomioon, että Somalia on ollut sisäisesti epävakaa ainakin kaksikymmentä vuotta, Siad Barren hallinnon syrjäyttämisestä vuonna 1991 lähtien; ottaa huomioon, että sisällissodassa on kuollut lukemattomia siviilejä ja väestön turvallisuus on edelleen vakava huolen aihe; toteaa, että merirosvous ja laivojen aseistetut ryöstöt vaikeuttavat Somalian tilannetta entisestään;

E.     ottaa huomioon, että al-Shabaab -terroristiryhmä pyrkii luomaan Somaliaan fundamentalistisen islamilaisen valtion; ottaa huomioon, että aikanaan se hallitsi Mogadishua ja osia Somalian maaseudusta;

F.     ottaa huomioon, että käynnissä oleva Afrikan unionin Somaliassa toteutettava rauhanturvaoperaatio (AMISOM) on viime vuosina heikentänyt al-Shabaabia huomattavasti mutta suuri osa Somalian maaseudusta on yhä al-Qaidaan yhteydessä olevien al-Shabaab -taistelijoiden hallinnassa;

G.     ottaa huomioon, että Kenia on osallistunut useiden vuosien ajan sotilaallisesti al-Shabaabin vastaiseen toimintaan Somaliassa ja pitää yllä useita somalipakolaisten leirejä;

H.     ottaa huomioon, että siitä lähtien kun Kenia lisäsi sotilaallista toimintaansa Somaliassa vuonna 2011 suojatakseen maata al-Shabaabin väkivallalta, iskut ovat lisääntyneet ja niiden joukossa on syyskuussa 2013 Nairobin Westgate-ostoskeskukseen tehty isku sekä kylissä tehtyjä joukkomurhia ja poliisien ja uskonnollisten johtajien surmia;

I.      toteaa, että viimeisten kahden vuoden aikana al-Shabaab on tappanut Kenian alueella yli 400 ihmistä, mukaan lukien Nairobin Westgate-ostoskeskuksen piirityksessä vuonna 2013 surmatut 67 henkilöä;

J.      ottaa huomioon al-Shabaabin väitteen, että isku Garissan yliopistoon oli kosto Kenian sotilaallisesta toiminnasta ja julmuuksista Somaliassa ja julmuuksista Kenian omaa muslimiväestöä ja pakolaisia kohtaan; toteaa al-Shabaabin myös varoittaneen, että uusia iskuja on luvassa, jollei Kenia vedä joukkojaan pois Somaliasta;

K.     ottaa huomioon, että Kenian hallitus on vuodesta 2014 lähtien tehostanut turvatoimiaan vastatakseen al-Shabaabin uhkaan, määrännyt poliisin tarkastuksia somalienemmistöisillä alueilla, tiukentanut pakolaisjoukkojen hallinnollisia tarkastuksia, antanut uusia turvallisuussäädöksiä ja lisännyt poliisin terrorismin vastaisen yksikön valtuuksia;

L.     ottaa huomioon, että vastauksena Garissan yliopistossa tapahtuneeseen joukkosurmaan Kenia suoritti Somaliassa ilmaiskuja, joiden kohteena olivat kaksi al-Shabaabin leiriä Kenian ja Somalian välisen rajan läheisellä Gedon alueella;

M.    ottaa huomioon, että Kenia on ryhtynyt rakentamaan 700 kilometrin pituista muuria koko Somalian vastaiselle rajalleen pitääkseen al-Shabaabin jäsenet poissa;

N.     toteaa, että al-Shabaab on vuosien mittaan hyötynyt useista eri tulonlähteistä, kuten tuloista, jotka ovat peräisin muilta terroristiryhmiltä, valtiollisilta tukijoilta, muualla asuvilta somaleilta, merirosvouksesta, sieppauksista, paikallisten yritysten kiristämisestä, laittomasta puuhiilikaupasta ja salakuljetetun sokerin kaupasta;

O.     ottaa huomioon, että muutamia päiviä yliopistossa tapahtuneen joukkosurman jälkeen Kenia jäädytti pankkitilejä, joita epäillään käytetyn terrorismin rahoittamiseen; ottaa huomioon, että somaliperheet ovat menettämässä ainoan virallisen, läpinäkyvän ja säännellyn kanavan, jonka avulla ne voivat lähettää ja vastaanottaa rahaa ja myös Somaliassa toimivat avustusjärjestöt ovat vaarassa menettää ainoan keinonsa siirtää rahaa, jonka avulla ne pitävät yllä humanitaarista ja kehitystoimintaa;

P.     panee merkille, että tässä kuussa Garissan yliopistoon tehdyn iskun jälkeen Kenia uhkasi sulkea Dadaabin pakolaisleirit ja lähettää yli 360 000 somalipakolaista kotiin 90 päivässä turvallisuusuhkien vuoksi; toteaa, että Kenian ulkoministeri Amina Mohamed kuitenkin perui suunnitelman ja totesi, että Dadaabin leirien sulkemiselle ei ole aikataulua ja että pakolaisten lähettäminen kotiin riippuu käytettävissä olevista resursseista; toteaa ministerin ehdottaneen, että järjestetään avunantajien konferenssi, jossa Kenia pyytäisi kansainvälisiä avustajia tarjoamaan varoja siirtämistä varten;

Q.     ottaa huomioon, että Somalian islamistiset al-Shabaab -taistelijat värväävät ahkerasti Koillis-Keniassa; pitää al-Shabaabin Kenian omalla alueella harjoittamaa taistelijoiden värväystä merkkinä muutoksesta al-Qaidan Itä-Afrikan liittolaisen taktiikassa;

R.     ottaa huomioon, että al-Shabaab on käyttänyt hyväkseen sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta, turhautumista ja tunnetta poliittisesta syrjäytymisestä Kenian monien etnisten ja uskonnollisten vähemmistöryhmien keskuudessa myös värväyskampanjassaan;

S.     toteaa, että perusoikeuksien kunnioittaminen on keskeinen tekijä terrorisminvastaisen toiminnan onnistumisessa;

1.      tuomitsee ankarasti Somaliassa toimivan islamistisen al-Shabaab-ryhmän Garissan yliopistoon Koillis-Keniassa 2. huhtikuuta 2015 tekemän hirvittävän iskun, jossa kuoli 147 nuorta ja loukkaantui monia muita;

2.      ilmaisee syvän osanottonsa perheille, jotka menettivät rakkaitaan, ja myötätuntonsa kaikille loukkaantuneille; kehottaa Kenian viranomaisia saattamaan tällaisten halveksittavien terroritekojen tekijät, organisoijat, rahoittajat ja sponsorit oikeuden eteen;

3.      tuomitsee ankarasti kaiken vainon ja loukkaukset, jotka koskevat yksilöiden sekä yhteisöjen oikeutta elämään ja fyysiseen koskemattomuuteen ja jotka perustuvat uskontoon, etniseen alkuperään, kansallisuuteen, rotuun tai muihin syihin;

4.      muistuttaa, että terrorismi on kaikissa ilmenemismuodoissaan suurimpia uhkia kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle ja että kaikki terroriteot ovat rikollisia ja epäoikeutettuja niiden vaikuttimista, tekopaikasta, tekoajasta tai tekijöistä riippumatta;

5.      ilmaisee solidaarisuutensa Kenian kansalle ja hallitukselle niiden pyrkiessä estämään ja torjumaan terrorismia ja väkivaltaisia ääriliikkeitä kansainvälisestä oikeudesta, erityisesti kansainvälisestä ihmisoikeuslainsäädännöstä, kansainvälisestä humanitaarisesta lainsäädännöstä ja pakolaisoikeudesta johtuvien velvoitteidensa mukaisesti;

6.      pyytää erityisesti, ettei hallitus käytä terrori-iskuja tekosyynä kansalaisvapauksien tukahduttamiselle; kehottaa Kenian viranomaisia ottamaan terrorismin torjunnan strategiansa perustaksi oikeusvaltion periaatteen ja perusoikeuksien kunnioittamisen; korostaa, että terrorisminvastaisia toimenpiteitä on valvottava demokraattisesti ja oikeudellisesti;

7.      muistuttaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita niiden sitoumuksesta varmistaa kesäkuussa 2012 hyväksytyn ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman mukaisesti, että ihmisoikeudet otetaan esille kaikissa terrorisminvastaisissa vuoropuheluissa kolmansien maiden kanssa;

8.      vaatii radikalisoitumisen ja terrorismin torjuntaa koskevaa kattavaa toimintatapaa, jossa keskitytään sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseen ja rikosten ehkäisemiseen; pyytää Kenian viranomaisia tehostamaan toimiaan köyhyyden vähentämiseksi, työllistymismahdollisuuksien tarjoamiseksi etenkin nuorille sekä yksilön vaikutusmahdollisuuksien ja kunnioituksen lisäämiseksi, jotta voidaan poistaa niiden taustalla olevia ongelmia ja turhaumia, joita väkivaltaiset ääriliikkeet saattavat mahdollisesti hyödyntää;

9.      pitää myönteisenä Afrikan unionin päättäväisyyttä tehostaa asiaa koskevien Afrikan ja kansainvälisen tason välineiden yhteydessä toimiaan terrorismin ja väkivaltaisten ääriliikkeiden ehkäisemiseksi ennalta ja torjumiseksi;

10.    panee kuitenkin huolestuneena merkille, että vaikka Somaliassa toteutettava Afrikan unionin operaatio (AMISOM) on epäilemättä vallannut huomattavasti alaa al-Shabaabin taistelijoilta, islamilainen järjestö on tappioistaan huolimatta yhä voimakas ja vaarallinen tekijä;

11.    toteaa, että al-Shabaab on osoittanut joustavuutta ja mukautumiskykyä määrittelemällä itsensä uudelleen käyttäen Kenian koillisosissa ja rannikkoalueilla hyväkseen maan heikossa asemassa olevan muslimiväestön kokemaa historiallista epäoikeudenmukaisuutta, sen taloudellista ja sosiaalista ahdinkoa ja poliittista syrjäytymistä;

12.    kehottaa Kenian viranomaisia puuttumaan radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden taustalla oleviin syihin; katsoo, että turvallisuutta voidaan luoda vain puuttumalla asianmukaisesti Kenian poliittisiin ja kansalaisyhteiskunnan jakolinjoihin ja kehityksen alueelliseen epätasapainoon; kehottaa sen tähden Kenian hallitusta lopettamaan maan somalien ja muslimien syrjinnän, torjumaan korruptiota, toteuttamaan turvallisuuspalvelun ja poliisilaitoksen uudistuksen ja edistämään uskontojen ja kulttuurien välistä vuoropuhelua keinona saavuttaa kauaskantoisia ja kestäviä ratkaisuja väkivallan lopettamiseksi;

13.    ottaa huomioon Somalian kauan kestäneen valtion romahtamisen ja konfliktin leviämisen vaikutukset Kenian rauhaan ja vakauteen ja kehottaa Keniaa siksi tehostamaan yhteistyötä alueellisten naapuriensa kanssa rauhan ja turvallisuuden luomiseksi alueelle; kehottaa unionia pyrkimään tähän jatkamalla diplomaattista ja pitkän aikavälin kehitystyötä alueella ja koko mantereella;

14.    pitää myönteisenä, että Kenia on ottanut vastaan pakolaisia ja suojellut heitä väkivallalta ja vainolta naapurimaa Somaliassa yli kahdenkymmenen vuoden ajan; panee merkille, että alueen nykyisen turvallisuustilanteen ja Keniaa kohtaavien uhkien vakavuuden vuoksi on erittäin tärkeää suojella yhtä lailla sekä pakolaisia että kenialaisia al-Shabaabin terroristien mahdolliselta tunkeutumiselta rajan yli; kehottaa hallitusta kuitenkin täyttämään velvollisuutensa varmistaa kansalaistensa ja muiden Keniassa asuvien ihmisten, pakolaiset mukaan luettuina, turvallisuus;

15.    toteaa erityisesti, että vaikka Somalian YK:n tukema hallitus on viime vuosina saanut useimmat kaupungit takaisin hallintaansa, suuri osa maaseudusta on edelleen al-Qaidaan kuuluvien al-Shabaabin kapinallisten hallinnassa, minkä vuoksi somalipakolaisten ei ole turvallista palata alueille; palauttaa myös mieliin, että kansainvälisen oikeuden mukaan pakolaisten paluun on oltava vapaaehtoista, ei pakotettua; pyytää näin ollen, että Kenian hallitus ei sulje Dadaabin leirejä, koska sulkemispäätöksellä olisi valtavat humanitaariset vaikutukset ja se olisi vastoin Kenian kansainvälisen oikeuden mukaisia kansainvälisiä velvoitteita;

16.    muistuttaa, että Somalia kuuluu maailman köyhimpiin maihin; panee kuitenkin huolestuneena merkille, että Garissan iskun jälkeen hallitus on keskeyttänyt rahansiirtojärjestelmät, joista köyhät, maaseudulla elävät ja pakolaisyhteisöt ovat riippuvaisia, koska alueella ei ole kehitys- tai työllistymismahdollisuuksia;

17.    pelkää, että rahalähetysten lopettaminen vaikeuttaa toimeentulosta kamppailevien perheiden ja avustusoperaatioiden tilannetta Somaliassa; kehottaa siksi Kenian viranomaisia sallimaan somalialaisten rahalähetysten jatkumisen, koska raha on elintärkeää miljoonille ihmisille maassa, jota rakennetaan uudelleen huolimatta islamilaistaistelijoiden kapinasta, laajasta nälänhädästä ja toistuvasta kuivuudesta;

18.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kenian hallitukselle, Afrikan unionin toimielimille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja yleiskokoukselle, AKT:n ja EU:n yhteisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille ja yleisafrikkalaiselle parlamentille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö