Eljárás : 2015/2661(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0382/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0382/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 30/04/2015 - 10.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0178

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 135kWORD 77k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0382/2015
27.4.2015
PE555.156v01-00
 
B8-0382/2015

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


kenyai diákok meggyilkolásáról az as-Sabáb iszlamista terrorszervezet által  (2015/2261(RSP))


Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bart Staes a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása kenyai diákok meggyilkolásáról az as-Sabáb iszlamista terrorszervezet által (2015/2261(RSP))  
B8‑0382/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Federica Mogherini a kenyai garisszai egyetem ellen elkövetett támadásokról szóló, 2015. április 3-i nyilatkozatára,

–       tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlése által 2015. április 2-án kiadott nyilatkozatra,

–       tekintettel az Afrikai Unió által 2015. április 2-án kiadott nyilatkozatra,

–       tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–       tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára;

–       tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogainak 1981. évi Afrikai Chartájára,

–       tekintettel az ENSZ 1981-ben elfogadott, a valláson vagy meggyőződésen alapuló intolerancia és megkülönböztetés minden formájának megszüntetéséről szóló nyilatkozatára,

–       tekintettel a Cotonoui Megállapodás 2010. május 11-i, második felülvizsgálatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az as-Sabáb által 2015. április 2-án, a kenyai garissai egyetem ellen elkövetett támadásban, melyet feltételezhetően a kenyai Mohamed Kuno tervezett, 147-en vesztették életüket;

B.     mivel ez a mészárlás Kenyai történetének eddigi legvéresebb merénylete 1998 óta, amikor az al-Kaida bombatámadást hajtott végre Nairobiban az Egyesült Államok Nagykövetsége ellen, melynek során több mint 200 ember vesztette életét;

C.     mivel az as-Sabáb terrorista csoport, amely az Iszlám Bíróságok Uniója (ICU) szervezetből nőtt ki 2007-ben, rendkívül aktív Szomáliában;

D.     mivel a Sziad Barre-rezsim 1991-es megdöntése óta eltelt két évtizedben Szomáliát belső instabilitás jellemzi; mivel a polgárháború következtében megszámlálhatatlanul sok polgári személy vesztette életét, miközben a lakosság biztonsága továbbra is súlyos probléma; és mivel a szomáliai helyzetet tovább bonyolítják a hajók ellen elkövetett kalóztámadások és fegyveres rablások;

E.     mivel az as-Sabáb terrorszervezet célja egy fundamentalista iszlám állam létrehozása Szomáliában; mivel egyszer már elfoglalta Mogadishut és Szomália vidéki területeinek jelentős részét;

F.     mivel az Afrikai Unió tartós békefenntartó missziója, az Afrikai Unió szomáliai missziója (AMISOM) az utóbbi években jelentősen meggyengítette az as-Sabábot, de mivel a szomáliai vidéki területek nagyobb részét továbbra is az al-Kaidához igazodó as-Sabáb fegyveresek uralják;

G.     mivel Kenya évek óta háborút folytat az as-Sabáb ellen és jelentős számú szomáliai menekültnek biztosít szállást;

H.     mivel mióta 2011-ben Kenya fokozta a szomáliai eseményekben való katonai részvételét, hogy az országot megvédje az as-Shabaab által elkövetett erőszakos cselekményektől, a támadások száma megsokszorozódott, kezdve a nairobi Westgate bevásárlóközpont elleni 2013. szeptemberi támadással, melyet a falvakban elkövetett mészárlások, valamint a rendőrségi és vallási közszereplők ellen elkövetett, célzott gyilkosságok követtek;

I.      mivel az as-Sabáb az elmúlt két évben több mint 400 embert ölt meg kenyai területen, köztük 67 személyt a nairobi Westgate bevásárlóközpont 2013-as ostroma folyamán;

J.      mivel az as-Sabáb azt állítja, hogy a garissai egyetem elleni támadás bosszú volt a szomáliai kenyai katonai beavatkozásért és atrocitásokért, illetve a kenyai katonaság által Kenyában az ország saját muszlim lakossága és a muszlim menekültek ellen elkövetett atrocitásokért; mivel az as-Sabáb figyelmeztetett, hogy további támadásokra kerül sor, ha Kenya nem vonja ki csapatait Szomáliából;

K.     mivel a kenyai kormány 2014 óta fokozza az as-Sabáb által jelentett fenyegetés elleni biztonsági intézkedéseket, arra ösztönözve a rendőrséget, hogy tartson razziákat a szomáliai többségű negyedekben, megszigorítva a menekült lakosság adminisztratív ellenőrzését, új biztonsági jogszabályokat vezetve be és széles mozgásteret biztosítva a terrorizmus elleni rendőrségi egység számára;

L.     mivel válaszul a garissai egyetemen elkövetett mészárlásra Kenya légi csapásokat mért Szomáliára, melyek célpontja két as-Sabáb táborhely volt Gedo régióban, a kenyai-szomáliai határ mentén;

M.    mivel Kenya megkezdte egy 700 km hosszú fal építését a Szomáliával közös határ teljes hossza mentén, hogy távol tartsa az as-Sabáb tagjait;

N.     mivel az as-Sabáb az évek során számos különböző bevételi forrásból jutott jövedelemhez, ideértve az egyéb terrorszervezetektől származó forrásokat, az állami szponzoroktól, a szomáliai diaszpórától, kalózkodásból, emberrablásból, védelmi pénz beszedéséből a helyi vállalkozásoktól, jogellenes faszén-kereskedelemből és cukorcsempészetből stb. származó jövedelmet;

O.     mivel alig pár nappal az egyetemi mészárlást követően Kenya befagyasztott számos olyan bankszámlát, amelyeket a gyanú szerint terrorizmus finanszírozására használtak; mivel a szomáliai családok elveszítik az egyetlen hivatalos, átlátható és szabályozott, pénz küldésére és fogadására szolgáló csatornát, ugyanakkor a Szomáliában dolgozó segélyszervezeteket szintén az a veszély fenyegeti, hogy elveszítik a napi humanitárius és fejlesztési műveleteik fenntartását célzó pénzeszközök átutalására szolgáló egyetlen eszközüket;

P.     mivel Kenya a garissai egyetem elleni, e hónapban sorra került támadást követően a biztonsággal kapcsolatban felmerült félelmek miatt azzal fenyeget, hogy bezárja a dadaabi menekülttábort, és több mint 360 000 szomáliai menekültet 90 napon belül visszaküld Szomáliába; de mivel a kenyai külügyminiszter, Amina Mohamed visszalépett a tervtől, kijelentve, hogy nincs ütemterv a dadaabi tábor bezárására, valamint hogy a menekültek hazaküldése „a rendelkezésre álló forrásoktól függ”; mivel egy adományozói konferencia megtartását javasolta, amelyen Kenya arra kéri a nemzetközi adományozókat, hogy biztosítsanak pénzeszközöket a menekültek áttelepítéséhez;

Q.     mivel Szomália iszlamista as-Sabáb aktivistái erőteljes toborzó tevékenységet folytatnak Kenya észak-keleti részén; és mivel az as-Sabáb fegyveresek toborzására irányuló, Kenya saját területén folytatott tevékenysége változást jelent az al-Kaidával kapcsolatban álló szervezet Kelet-Afrikában alkalmazott taktikájában ;

R.     mivel a társadalmi igazságtalanságok, a frusztráció és a politikai marginalizálódás Kenya számos kisebbségi etnikai és vallási csoportjában megjelenő érzését az as-Sabáb kihasználja, többek közt toborzó kampánya során is;

S.     mivel az alapvető jogok tiszteletben tartása a sikeres terrorizmusellenes politikák egyik nélkülözhetetlen eleme;

1.      határozottan elítéli a Kenya északkeleti részén található garissai egyetem ellen a szomáliai iszlamista csoport, az as-Sabáb által 2015. április 2-án végrehajtott szörnyű támadást, amelyben 147 fiatal életét vesztette, számosan pedig megsebesültek;

2.      őszinte együttérzését fejezi ki azoknak a családoknak, akik elvesztették szeretteiket, és együttérzéséről biztosítja valamennyi sebesült áldozatot; felszólítja a kenyai hatóságokat, hogy állítsák bíróság elé ezen elítélendő terrorcselekmények elkövetőit, szervezőit, finanszírozóit és szponzorait;

3.      határozottan elítéli az egyének és közösségek élethez és a testi épséghez való jogának vallási, etnikai, nemzeti, faji vagy egyéb alapon történő üldözését és megsértését;

4.      megerősíti, hogy a terrorizmus – annak minden formájában és megnyilvánulási módjában – a nemzetközi békét és biztonságot veszélyeztető legsúlyosabb fenyegetések közé tartozik, valamint hogy valamennyi terrorcselekmény bűncselekménynek minősül, és indokolhatatlan, függetlenül a cselekmények motivációjától, akárki, akárhol, akármikor követi is el;

5.      szolidaritását fejezi ki Kenya népével és kormányával a terrorizmus és az erőszakos szélsőségek és az erőszakos szélsőségesség elleni, a nemzetközi jog, különösen a nemzetközi emberi jog, a nemzetközi humanitárius jog és menekültjog szerinti kötelezettségeikkel összhangban folytatott küzdelemben;

6.      különösen arra kéri a kormányt, tartózkodjon attól, hogy a terrortámadásokat a polgári szabadságjogok korlátozásának indokaként használja; felszólítja a kenyai hatóságokat, hogy a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó stratégiájukat a jogállamiságra és az alapvető jogok tiszteletben tartására alapozzák; kitart amellett, hogy szükség van a terrorizmusellenes politikák demokratikus és bírósági felügyeletére;

7.      emlékezteti az Európai Külügyi Szolgálatot és a tagállamokat arra, hogy az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó, 2012 júniusában elfogadott uniós cselekvési terv keretében elkötelezték magukat annak biztosítása mellett, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos kérdéseket a harmadik országokkal a terrorizmus elleni küzdelemről folytatott párbeszédek valamennyi formájában felvessék;

8.      ragaszkodik egy a radikalizálódás és a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló átfogó megközelítés kialakításához, amelynek középpontjában a társadalmi kohézió és a bűnmegelőzés megerősítése áll; felhívja a kenyai hatóságokat, hogy fokozzák a szegénység csökkentésére és a munkavállalási lehetőségek biztosítására irányuló erőfeszítéseiket, különösen a fiatalok számára, valamint hogy biztosítsanak szerepvállalási lehetőséget az egyén számára, illetve tartsák tiszteletben az egyént azon sérelmek és frusztrációk közvetlenül a gyökereknél történő orvoslása érdekében, amelyeket erőszakos szélsőségesek kihasználhatnak;

9.      üdvözli az Afrikai Unió arra irányuló eltökélt szándékát, hogy fokozza a terrorizmus és az erőszakos szélsőségesség megelőzésére és leküzdésére irányuló erőfeszítéseit a vonatkozó kontinentális és nemzetközi eszközök keretein belül;

10.    ugyanakkor aggodalommal jegyzi meg, hogy míg az Afrikai Unió szomáliai missziója (AMISOM) kétségtelenül nagy teret nyert az as-Sabáb dzsihádistái ellen, az iszlám szervezet az elszenvedett vereségek ellenére is továbbra is erős és veszélyes erőt képvisel;

11.    megjegyzi, hogy az as-Sabáb rugalmasságot és reagálóképességet mutatott az önmegújításban, kihasználva a történelmi igazságtalanság, a gazdasági és társadalmi sérelmek és a politikai marginalizáció a Kenya északkeleti és part menti tartományaiban élő, hátrányos helyzetben lévő muszlim lakosság körében fennálló érzését;

12.    felszólítja a kenyai hatóságokat, hogy foglalkozzanak a radikalizálódás és a szélsőségek kiváltó okaival; úgy ítéli meg, hogy a biztonság csak a kenyai politikai és civil társadalomban tapasztalható megosztottság és a regionális egyenlőtlenségek megfelelő kezelése esetén érhető el; ennek fényében felhívja a kenyai kormányt, hogy hagyjon fel hátrányos megkülönböztetés a kenyai szomáliaiakkal és muzulmánokkal szemben alkalmazott gyakorlatával, hajtson végre biztonsági reformokat és hajtsa végre a rendőrség reformját, valamint hogy mozdítsa elő a vallások és kultúrák közötti párbeszédet, melynek segítségével messze ható és tartós megoldások találhatók az erőszak problémájának kezelésére;

13.    annak kapcsán, hogy a szomáliai állam hosszú ideje tartó összeomlásának és konfliktusainak hatásai befolyással voltak a kenyai békére és stabilitásra, felhívja Kenyát, hogy fokozza regionális szomszédaival folytatott együttműködését a régió békéjének és biztonságának létrehozása céljából; sürgeti az Európai Uniót, hogy ennek érdekében folytassa diplomáciai és hosszú távú fejlesztési együttműködését a térségben és a kontinensen;

14.    üdvözli, hogy Kenya befogadta a menekülteket és több mint két évtizeden keresztül megvédte őket az őket a szomszédos Szomáliában sújtó erőszaktól és üldöztetéstől; elismeri, hogy a jelenlegi regionális biztonsági helyzet és a Kenyára irányuló fenyegetések súlyossága elengedhetetlenné teszi a menekültek és a kenyaiak védelmét az as-Sabáb terroristák általi, a határon túlról történő, lehetséges behatolás ellen; ugyanakkor sürgeti a kormányt, hogy teljesítse a polgárai és a Kenyában élő más népek, köztük a menekültek biztonságának biztosítására irányuló kötelezettségét;

15.    rámutat, hogy míg Szomália ENSZ által támogatott kormánya az utóbbi évek folyamán legtöbb városa felett visszaszerezte az ellenőrzést, a vidék nagyobb része továbbra is az al-Kaidával szövetséges as-Sabáb lázadók kezén van, s ennek következtében a szomáliai menekültek számára nem biztonságos a visszatérés; emlékeztet továbbá arra, hogy a nemzetközi jog értelmében a menekültek visszatérésének önkéntesnek és nem visszatoloncolásnak kell lennie; ennek megfelelően sürgeti a kenyai kormányt, hogy ne zárja be a dadaabi menekülttáborokat, mivel ez a döntés szélsőséges humanitárius következményekkel járna, és ezáltal Kenya megszegné a nemzetközi jognak megfelelő kötelezettségvállalásait;

16.    emlékeztet arra, hogy Szomáliai egyike a világ leginkább elszegényedett országainak; ugyanakkor aggodalommal jegyzi meg, hogy a kormány a garissai támadást követően felfüggesztette a pénzátutalási rendszereket, amelytől a szegények, illetve a vidéki és a menekült közösségek függenek a régióban adódó fejlesztési vagy foglalkoztatási lehetőségek hiányában;

17.    attól tart, hogy a hazautalások leállítása árt a nehézségekkel küzdő családoknak és a segítségnyújtási műveleteknek Szomáliában; ezért felhívja a kenyai hatóságokat, hogy engedélyezzék a hazautalások folytatását, mivel a pénz emberek milliói számára jelenti a mentőövet egy olyan országban, amely az iszlamista militánsok lázadása, a széles körű éhínség és az ismétlődő szárazságok ellenére építi újra önmagát;

18.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Kenya kormányának, az Afrikai Unió intézményeinek, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ Közgyűlésének, valamint az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés és a Pánafrikai Parlament (PAP) társelnökeinek.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat