Forslag til beslutning - B8-0383/2015Forslag til beslutning
B8-0383/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om drabene på studerende i Kenya begået af terrorgruppen al-Shabaab

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen

Procedure : 2015/2661(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0383/2015
Indgivne tekster :
B8-0383/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0383/2015

Europa-Parlamentets beslutning om drabene på studerende i Kenya begået af terrorgruppen al-Shabaab

(2015/2661(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til erklæringen fra den højtstående repræsentant/næstformanden af 3. april 2015 om angrebet i Garissa, Kenya;

–       der henviser til konklusionerne fra G7-udenrigsministermødet i Lübeck, Tyskland, den 15. april 2015;

–       der henviser til målene for den afrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur (APSA);

–       der henviser til konklusionerne fra New Deal-konferencen om Somalia, der blev afholdt i Bruxelles i september 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Den Europæiske Union og Kenya gennem lang tid har haft et nært forhold, som skal fremme den sociale og økonomiske udvikling i landet og styrke stabiliteten og freden i regionen;

B.     der henviser til, at den militante islamistiske gruppe al-Shabaab har været ansvarlig for snesevis af angreb i Somalia og de omkringliggende lande, herunder nabolandet Kenya, i sit forsøg på at gennemtvinge islamistiske ekstremistiske idealer og vælte en regering, der har opbakning fra de vestlige donorer og de afrikanske fredsbevarende styrker;

C.     der henviser til, at al-Shabaab engang styrede en stor del af Somalia, men er blevet fordrevet af store højborge i nogle militære offensiver, der blev iværksat sidste år af hæren og Den Afrikanske Unions fredsbevarende styrker; der henviser til, at al-Shabaab til trods herfor fortsat er en potent trussel mod freden og stabiliteten i hele regionen;

D.     der henviser til, at al-Shabaabs er et forbudt terrorgruppe, der søger en streng håndhævelse af sharialovgivningen i de områder, den kontrollerer; der henviser til, at den menes at have op til 9 000 krigere, bl.a. fra nabolande samt Europa og USA; der henviser til, at al-Shabaab også har oprettet et rekrutteringsnetværk i Kenya, særligt omkring havnebyen Mombasa, der har en stor muslimsk befolkning;

E.     der henviser til, at al-Shabaab har etableret forbindelser med andre islamistiske grupper i Afrika, såsom Boko Haram i Nigeria og al-Qaeda i Det Islamiske Maghreb;

F.     der henviser til, at bestræbelserne på at styrke stabiliteten og udviklingen i Kenya undergraves af angrebet på universitet i Garissa den 2. april 2015, hvor 147 studerende blev dræbt og snesevis blev såret, og af tidligere angreb fra ekstremistiske grupper på uskyldige civile i Kenya; der henviser til, at de militante oprørere skilte de studerende ad efter religion, idet de tillod muslimerne at forlade stedet og dræbte de kristne eller tog dem som gidsler;

G.     der henviser til, at der også er regelmæssige skud- og granatangreb, der tilskrives al-Shabaab, både i grænseområderne, hvor mange kenyanere er etniske somaliere, og i Nairobi;

H.     der henviser til, at de blodige angreb i Garissa er endnu et eksempel på, at voldelige ekstremister angriber det kenyanske folks ret til at leve i fred, sikkerheden og religionsfriheden;

I.      der henviser til, at den afrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur forpligter signatarstaterne til at tilslutte sig en omfattende pakke af foranstaltninger for fred og sikkerhed, herunder tidlig varsling og konfliktforebyggelse, fredsopbygning og foranstaltninger som opfølgning på konflikten, fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og demokratiske processer og humanitær bistand og katastrofehåndtering;

1.      beklager angrebene på studerende på universitet i Garissa den 2. april 2015 foretaget af ekstremister fra al-Shabaab og udtrykker sin medfølelse med familierne og venner til de dræbte og sårede; beklager også ekstremisternes fremgangsmåde bestående i at udvælge deres ofre på religiøst grundlag;

2.      mener, at sådanne barbariske handlinger ikke hører hjemme i civilsamfundet, og er fast besluttet på at stå side om side med alle dem, der engagerer sig i bekæmpelse af terrorisme, ekstremisme og religiøst had;

3.      mener, at angrebene i Garissa er endnu et forsøg fra al-Shabaabs side på at skabe splittelse mellem de forskellige trosretninger i Kenya og underminere stabiliteten og den økonomiske vækst i Kenya og mulighederne for landets befolkning;

4.      udtrykker sin uforbeholdne støtte til befolkningen og regeringen i Kenya i deres bestræbelser på at bekæmpe terrorismen i landet og regionen som helhed og i deres bestræbelser på at retsforfølge alle dem, der er ansvarlige for sådanne handlinger;

5.      støtter de mål, der forfølges med den afrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur, og glæder sig over de hidtidige fremskridt med at styrke Den Afrikanske Unions og de regionale organisationers kapacitet til at forebygge og håndtere kriser på kontinentet;

6.      fortsætter sin støtte til Amisom, de lande bidrager med tropper hertil, og den somaliske regering i deres kamp mod al Shabaab og deres bestræbelser på at forbedre sikkerheden i Somalia og regionen som helhed; understreger desuden nødvendigheden af at holde gang i etableringen af funktionelle og levedygtige somaliske nationale sikkerhedsstyrker;

7.      er bekymret over, at al-Shabaab henvender sig til desillusionerede unge mænd i Kenyas fattigste kvarterer som led i en hvervekampagne til sin ekstremistiske sag;

8.      opfordrer Kenyas regering til i samarbejde med de internationale og regionale aktører at tackle denne trussel med vedtagelse af foranstaltninger til at forbedre den sociale og økonomiske situation for landets borgere;

9.      støtter Kenyas terrorbekæmpelsesindsats og landets regerings ret til at forsvare sin befolkning mod terrorisme, men understreger, at alle foranstaltninger i dette øjemed skal gennemføres under overholdelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet;

10.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, Kenyas regering og Den Afrikanske Union.