Πρόταση ψηφίσματος - B8-0383/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0383/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα Al-Shabaab

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2015/2661(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0383/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0383/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0383/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα Al-Shabaab

(2015/2661(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΥΕ/ΑΠ, της 3ης Απριλίου 2015 σχετικά με την επίθεση στην Garissa της Κένυας,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων της G7 στο Lübeck της Γερμανίας της 15ης Απριλίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τους στόχους της Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής Ειρήνης και Ασφάλειας (APSA),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διάσκεψης σχετικά με τη Νέα Συμφωνία για τη Σομαλία, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Σεπτέμβριο του 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κένυα έχουν μακρά σχέση η οποία αποσκοπεί στο να προωθήσει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και να ενισχύσει τη σταθερότητα και την ειρήνη σε ολόκληρη την περιοχή·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισλαμιστική μαχητική ομάδα al-Shabaab είναι υπεύθυνη για πολυάριθμες επιθέσεις στη Σομαλία και στις γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων η γειτονική Κένυα, στην προσπάθειά της να επιβάλει ισλαμιστικά ακραία ιδεώδη και να ανατρέψει μια κυβέρνηση που υποστηρίζεται από δυτικούς χορηγούς και την αφρικανική ειρηνευτική δύναμη·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η al-Shabaab κάποτε κυβερνούσε μεγάλο μέρος της Σομαλίας, αλλά ότι εκδιώχθηκε από σημαντικά προπύργιά της ύστερα από στρατιωτικές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν πέρυσι από τον στρατό και την ειρηνευτική δύναμη της Αφρικανικής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός αυτό, η al-Shabaab παραμένει ισχυρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η al-Shabaab είναι απαγορευμένη τρομοκρατική ομάδα, η οποία επιδιώκει την αυστηρή επιβολή του νόμου της Σαρίας σε περιοχές υπό τον έλεγχό της· ότι πιστεύεται ότι έχει έως 9 000 μαχητές, μεταξύ άλλων από τις γειτονικές χώρες, καθώς και από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες· ότι η al-Shabaab έχει επίσης συγκροτήσει ένα δίκτυο στρατολόγησης στην Κένυα, ιδίως γύρω από το λιμάνι της Μομπάσα, που έχει μεγάλο μουσουλμανικό πληθυσμό·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η al-Shabaab έχει δημιουργήσει δεσμούς με άλλες ισλαμιστικές ομάδες στην Αφρική, όπως η Μπόκο Χαράμ στη Νιγηρία και η Αλ Κάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ανάπτυξης στην Κένυα υπονομεύονται από την επίθεση εναντίον του πανεπιστημίου της Garissa στις 2 Απριλίου 2015, κατά την οποία σκοτώθηκαν 147 φοιτητές και τραυματίσθηκαν δεκάδες άλλοι, καθώς και από προηγούμενες επιθέσεις εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον αθώων πολιτών στην Κένυα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαχητές διαχώρισαν τους φοιτητές ανά θρήσκευμα, αφήνοντας τους Μουσουλμάνους να φύγουν και σκοτώνοντας ή συλλαμβάνοντας ομήρους τους Χριστιανούς·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στην al-Shabaab αποδίδονται επίσης τακτικές επιθέσεις με πυροβόλα όπλα και χειροβομβίδες τόσο στις παραμεθόριες περιοχές, όπου πολλοί Κενυάτες είναι εθνοτικά Σομαλοί, όσο και στο Ναϊρόμπι·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίθεση στη Garissa αποτελεί ένα ακόμη αιματηρό παράδειγμα της δράσης των βίαιων εξτρεμιστών που στοχεύουν το δικαίωμα του λαού της Κένυας να ζουν με ειρήνη, ασφάλεια και ελευθερία της θρησκείας·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Αρχιτεκτονική Ειρήνης και Ασφάλειας, δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη να υιοθετήσουν μια συνολική δέσμη μέτρων για την ειρήνη και την ασφάλεια, μεταξύ των οποίων την έγκαιρη προειδοποίηση και πρόληψη των συγκρούσεων, την οικοδόμηση της ειρήνης και μετασυγκρουσιακά μέτρα, την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δημοκρατικών πρακτικών, και την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση καταστροφών·

1.      αποδοκιμάζει την επίθεση των εξτρεμιστών της al-Shabaab εναντίον φοιτητών στο πανεπιστήμιο της Garissa στις 2 Απριλίου 2015 και εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους συγγενείς όσων σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν· αποδοκιμάζει επιπλέον τις ενέργειες των εξτρεμιστών κατά τις οποίες τα θύματα επελέγησαν σε θρησκευτική βάση·

2.      φρονεί ότι αυτού του είδους η βαρβαρότητα δεν έχει θέση στην κοινωνία των πολιτών και δεσμεύεται να συμπαρασταθεί σε όσους είναι προσηλωμένοι στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του εξτρεμισμού και του θρησκευτικού μίσους·

3.      πιστεύει ότι η επίθεση στη Garissa είναι μια ακόμα προσπάθεια της al-Shabaab να προκαλέσει διαίρεση μεταξύ των διαφόρων θρησκευμάτων στην Κένυα, να υπονομεύσει τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη της Κένυας, και τις ευκαιρίες για τον λαό της·

4.      προσφέρει την αταλάντευτη υποστήριξή του προς το λαό και την κυβέρνηση της Κένυας στις προσπάθειές τους για καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη χώρα τους και την ευρύτερη περιοχή, και στις προσπάθειές τους να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη όλους τους υπεύθυνους για παρόμοιες ενέργειες·

5.      υποστηρίζει τους στόχους της Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής Ειρήνης και Ασφάλειας και χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα για την ενίσχυση της ικανότητας της Αφρικανικής Ένωσης και των περιφερειακών οργανώσεων για την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων στην ήπειρο·

6.      συνεχίζει να υποστηρίζει την AMISOM, τις χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα και την κυβέρνηση της Σομαλίας στην καταπολέμηση της Al Shabaab και στις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της ασφάλειας στη Σομαλία και την ευρύτερη περιοχή· υπογραμμίζει επιπλέον την ανάγκη να διατηρηθεί η δυναμική με τη δημιουργία λειτουργικών και βιώσιμων Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Σομαλίας·

7.      εκφράζει την ανησυχία του διότι η al-Shabaab απευθύνεται σε απογοητευμένους νέους άνδρες στις φτωχότερες συνοικίες της Κένυας, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας στρατολόγησης για την εξτρεμιστική υπόθεσή της·

8.      καλεί την κυβέρνηση της Κένυας, σε συνεργασία με διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες, να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή, με την υιοθέτηση μέτρων για τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των πολιτών της·

9.      υποστηρίζει τις αντιτρομοκρατικές προσπάθειες της Κένυας και το δικαίωμα της κυβέρνησής της να υπερασπιστεί τον λαό της από την τρομοκρατία, αλλά τονίζει ότι οποιαδήποτε μέτρα προς τούτο πρέπει να εφαρμόζονται με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

10.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, την κυβέρνηση της Κένυας και την Αφρικανική Ένωση.