Propunere de rezoluţie - B8-0383/2015Propunere de rezoluţie
B8-0383/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la uciderea studenților în Kenya de către grupul terorist al-Shabaab

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská în numele Grupului ECR

Procedură : 2015/2661(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0383/2015
Texte depuse :
B8-0383/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0383/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la uciderea studenților în Kenya de către grupul terorist al-Shabaab

(2015/2661(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere declarația ÎR/VP din 3 aprilie 2015 privind atacul din Garissa, Kenya,

–       având în vedere concluziile reuniunii G7 a miniștrilor afacerilor externe de la Lübeck, Germania, din 15 aprilie 2015,

–       având în vedere obiectivele arhitecturii africane pentru pace și securitate (APSA),

–       având în vedere concluziile conferinței „Un nou acord pentru Somalia”, care a avut loc la Bruxelles în septembrie 2013,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Uniunea Europeană și Kenya au o îndelungată relație care vizează promovarea dezvoltării sociale și economice a țării și consolidarea stabilității și a păcii în întreaga regiune;

B.     întrucât grupul militant islamist al-Shabaab este responsabil de numeroase atacuri în Somalia și în țările din jur, inclusiv în țara învecinată, Kenya, în încercarea sa de a impune idealurile islamice extremiste și de a răsturna un guvern sprijinit de donatori occidentali și de forțele africane de menținere a păcii;

C.     întrucât al-Shabaab controla în trecut o mare parte a Somaliei dar a fost alungat din principalele centre de rezistență prin intermediul unor ofensive militare lansate anul trecut de armată și de forțele de menținere a păcii ale Uniunii Africane; întrucât, în pofida acestui fapt, al-Shabaab rămâne o amenințare puternică la adresa păcii și stabilității din întreaga regiune,

D.     întrucât al-Shabaab este o grupare teroristă interzisă care încearcă să impună cu forța legea Șaria în regiunile pe care le controlează; întrucât se presupune că ar dispune de nu mai puțin de 9 000 de luptători, inclusiv din țările vecine, precum și din Europa și Statele Unite; întrucât al-Shabaab a instituit, de asemenea, o rețea de recrutare în Kenya, în special în apropierea orașului-port Mombasa, care are o numeroasă populație musulmană;

E.     întrucât grupul al-Shabaab a stabilit legături cu alte grupuri islamiste din Africa, cum ar fi Boko Haram din Nigeria și Al-Qaida în Maghrebul Islamic;

F.     întrucât eforturile de a consolida stabilitatea și dezvoltarea în Kenya sunt subminate de atacul de la Universitatea din Garissa din 2 aprilie 2015, în care au fost uciși 147 de studenți și numeroase persoane au fost rănite, precum și de atacurile anterioare ale grupurilor extremiste asupra civililor nevinovați din Kenya; întrucât militanții i-au împărțit pe studenți în funcție de religie, permițându-le musulmanilor să plece și ucigând sau ținându-i ostatici pe creștini;

G.     întrucât se înregistrează în mod regulat și alte atacuri armate sau cu grenade atribuite grupului al-Shabaab, atât în zonele de frontieră (în care mulți kenyeni sunt de naționalitate somaleză), cât și în Nairobi;

H.     întrucât atacul de la Garissa reprezintă încă un exemplu sângeros al încercării de subminare de către extremiștii violenți a dreptului cetățenilor kenyeni de a trăi în pace, securitate și libertate religioasă;

I.      întrucât arhitectura africană pentru pace și securitate îi obligă pe semnatari să adopte un set cuprinzător de măsuri pentru pace și securitate, inclusiv măsuri de avertizare timpurie, de prevenire a conflictelor și de consolidare a păcii și măsuri post-conflict, promovarea și protecția drepturilor omului și a practicilor democratice, precum și măsuri de ajutor umanitar și de gestionare a dezastrelor,

1.      deplânge atacul comis de extremiștii al-Shabaab asupra studenților de la Universitatea din Garissa la 2 aprilie 2015 și prezintă condoleanțe familiilor și apropiaților celor uciși și răniți; deplânge, de asemenea, acțiunile extremiștilor prin care și-au ales victimele pe motive religioase;

2.      consideră că un astfel de act barbar nu își are locul într-o societate civilă și se obligă să le stea alături tuturor celor care s-au angajat să combată terorismul, extremismul și ura pe motive religioase;

3.      consideră că atacul de la Garissa reprezintă încă o încercare a grupului al-Shabaab de a provoca divergențe între diferitele credințe din Kenya, de a submina stabilitatea și creșterea economică, precum și oportunitățile populației în Kenya;

4.      își oferă sprijinul fără rezerve pentru populația și guvernul din Kenya, în ceea ce privește eforturile acestora de a combate terorismul în țara lor și în întreaga regiune, precum și eforturile de a-i aduce în fața justiției pe toți cei responsabili de astfel de acte;

5.      sprijină obiectivele arhitecturii africane pentru pace și securitate și salută progresele înregistrate până în prezent în ceea ce privește consolidarea capacității Uniunii Africane și a organizațiilor regionale de a preveni și gestiona crizele de pe continent;

6.      sprijină în continuare Misiunea Uniunii Africane în Somalia (AMISOM), țările care contribuie cu trupe la aceasta și guvernul somalez în lupta lor împotriva grupului al Shabaab și în eforturile lor de a consolida securitatea în Somalia și în întreaga regiune; în plus, subliniază încă o dată necesitatea de a menține dinamica în ceea ce privește instituirea unor forțe naționale de securitate somaleze funcționale și viabile;

7.      este îngrijorat cu privire la faptul că al-Shabaab își îndreaptă atenția spre tineri deziluzionați din cartierele cele mai sărace din Kenya, în cadrul unei campanii de recrutare pentru cauza sa extremistă;

8.      invită guvernul din Kenya ca, împreună cu actorii internaționali și regionali, să găsească soluții pentru această amenințare adoptând măsuri în vederea îmbunătățirii situației sociale și economice a cetățenilor săi;

9.      sprijină eforturile Kenyei de combatere a terorismului și dreptul guvernului său de a-și apăra populația împotriva terorismului, dar subliniază că orice măsură în acest sens trebuie aplicată în conformitate cu respectarea drepturilor omului și a statului de drept;

10.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, SEAE, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintelui Comisiei Europene, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și guvernului din Kenya și Uniunii Africane.