Процедура : 2015/2660(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0384/2015

Внесени текстове :

B8-0384/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0176

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 162kWORD 82k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.158v01-00
 
B8-0384/2015

за приключване на разисквания по изявления на Европейския съвет и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището (2015/2660(RSP))


Джани Питела, Таня Файон, Йорг Лайхтфрид, Биргит Зипел, Силви Гийом, Василика Виорика Дънчила, Виктор Негреску, Ренато Сору, Петер Нидермюлер, Йозеф Вайденхолцер, Димитрис Пападакис, Юг Байе, Адам Герек, Луи-Жозеф Манскур, Пиер Антонио Панцери, Марк Тарабела, Хосе Бланко Лопес, Флавио Дзанонато, Хонас Фернандес, Петер Симон, Виктор Боштинару, Анди Кристя, Силвия Коста, Луиджи Моргано, Шон Саймън, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Алесия Мария Моска, Тибор Сани, Серхио Гутиерес Прието, Кристина Либацка, Тереза Грифин, Патриция Тоя, Даниеле Виоти, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Никос Андрулакис, Сурая Пост, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Ели Шлайн, Марлене Мици, Рената Бриано, Елена Джентиле, Пина Пичерно, Никола Данти, Клаудия Тапардел, Мерчедес Бресо, Лиса Яконсари, Ерик Андрийо, Микела Джуфрида, Клеър Муди, Юта Щайнрук, Роберто Гуалтиери, Тонино Пицула, Илияна Йотова, Моника Флашикова Беньова, Ана Гомеш, Дамиано Дзофоли, Биляна Борзан, Силвия-Ивон Кауфман, Франсишку Асиш, Енрико Газбара, Якоб фон Вайцзекер, Зигмантас Балчитис, Удо Булман, Педру Силва Перейра, Мириам Дали, Сорин Мойса, Нина Гил, Ейдер Гардиасабал Рубиал, Никола Капуто, Кати Пири, Паул Танг, Елена Валенсиано, Изабела Де Монте, Катерина Киничи, Гофредо Мария Бетини, Хави Лопес, Афзал Кан, Симона Бонафе от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището (2015/2660(RSP))  
B8‑0384/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–       като взе предвид Женевската конвенция от 1951 г. и допълнителния протокол към нея,

–       като взе предвид резултатите от заключенията на Европейския съвет от 23 април 2015 г.,

–       като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г.(1) относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията (2014/2907 (RSP)),

–       като взе предвид речта на председателя на Европейския парламент по време на посещението му в Лампедуза на 2 и 3 октомври 2014 г. за отбелязване на годишнината от трагедията на 3 октомври 2013 г.,

–       като взе предвид докладите на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно посещенията на нейните делегации в Лампедуза през ноември 2011 г., в Йордания във връзка с бежанците от Сирия през февруари 2013 г. и в България във връзка с положението на лицата, търсещи убежище, и на бежанците, по-специално тези от Сирия, през януари 2014 г.,

–       като взе предвид обсъждането на състоялата се на 9 октомври 2013 г. парламентарна сесия относно миграционните политики на ЕС в Средиземно море, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза,

–       като взе предвид обсъжданията, проведени от началото на настоящия парламентарен мандат в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на 22 юли 2014 г. относно прилагането на съобщението относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието, на 4 септември относно дейността на Фронтекс в Средиземноморието и относно Работната група по въпросите на Средиземноморието, на 24 септември относно 5-тия годишен доклад на Комисията за имиграцията и предоставянето на убежище (2013 г.)(2) и относно годишния доклад на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) относно положението в областта на убежището в Европейския съюз (2013 г.),

–       като взе предвид съобщението на Комисията относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието от 4 декември 2013 г. COM(2013)0869),

–       като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 20 декември 2013 г.,

–       като взе предвид работния документ на Комисията от 22 май 2014 г. относно изпълнението на съобщението относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието (SWD (2014) 0173),

–       като взе предвид заключенията, приети от Европейския съвет на заседанията от 26-27 юни 2014 г., в които се определят стратегически насоки за законодателното и оперативното планиране за следващите години в областта на пространството на свобода, сигурност и правосъдие,

–       като взе предвид политическите насоки за следващата Комисия, представени от председателя Юнкер на пленарното заседание на Парламента от 15 юли 2014 г.,

–       като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно европейските имиграционни политики от 11 септември 2014 г.,

–       като взе предвид ангажиментите, поети от комисаря по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството г-н Аврамопулос по време на изслушването му от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на 30 септември 2014 г.,

–       като взе предвид приетите на 10 октомври 2014 г. заключения на Съвета относно предприемането на действия за по-добро управление на миграционните потоци,

–       като взе предвид доклада на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) от април 2012 г., озаглавен „Човешки жертви в Средиземно море“,

–       като взе предвид годишните доклади на специалния докладчик на ООН за правата на човека на мигрантите, по-специално публикувания през април 2013 г. доклад относно управлението на външните граници на Европейския съюз и въздействието му върху правата на човека на мигрантите, и публикувания през април 2014 г. доклад относно трудовата експлоатация на мигрантите,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че през последните две седмици са загинали над хиляда мигранти, а потенциалните жертви в Средиземно море през тази година са над 30 000 по данни на Международната организация по миграция, което показва още веднъж, че трябва да се направи всичко възможно за спасяването на живота на хора в опасност и че държавите членки трябва да спазват своите международни задължения във връзка със спасителните операции по море;

Б.     като има предвид, че търсещите убежище лица от Сирия, Афганистан и Ирак са сред водещите държави на произход през февруари 2015 г., и като има предвид, че над две трети от тях имат право на убежище или субсидиарна закрила(3);

В.     като има предвид, че планът от 10 точки, обявен от Комисията и министрите на външните работи и министрите на вътрешните работи на 20 април 2015 г., както и заключенията на Европейския съвет от 23 април 2015 г., са разочароващи;

Г.     като има предвид, че операцията „Маре нострум“, посветена изцяло на издирване и спасяване в открито море с цел засилване на хуманитарните спасителни дейности в Средиземноморието, е спасила 150 810 мигранти за период от 364 дни(4); като има предвид, че твърдението, че тази операция представлява „притегателен фактор“ и че следователно нейното прекратяване би намалило броя на мигрантите, опитващи се да пресекат Средиземно море – и тези, които при тези опити биха могли да загинат – е неоснователно, тъй като броят на пристигналите през 2015 г. до момента е значително по-голям, отколкото за същия период през 2014 г.;

Д.     като има предвид, че съвместната операция „Тритон“, координирана от Фронтекс, стана напълно оперативна на 1 ноември 2014 г. с първоначален бюджет в размер на едва 2.9 млн. евро на месец, в сравнение с около 9 млн. евро за „Маре нострум“;

1.      изразява дълбоката си скръб и съжаление във връзка с трагичната загуба на човешки живот в Средиземноморието;

2.      приветства факта, че върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията (ВП/ЗП) и латвийското председателство свикаха незабавно извънредно съвместно заседание на министрите на външните работи и на министрите на вътрешните работи в Люксембург, на което се проведе обширен първи дебат по вариантите за спасяването на човешки живот, борбата срещу лицата, незаконно превеждащи хора през граници, и трафикантите и поделяне на отговорността за приемането и закрилата между държавите членки;

3.      приветства факта, че държавите членки незабавно свикаха извънредна среща на високо равнище с цел да се намерят общи решения в отговор на кризисното положение в Средиземноморието; въпреки това изразява съжаление, че взетите мерки са все още недостатъчни, и настоятелно призовава всички държави членки, всички европейски институции и всички европейски агенции да предприемат незабавни действия в отговор на кризисното положение в Средиземноморието, които следва да се основават на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите, както е посочено в член 80 от ДФЕС, както и на цялостен подход, който взема предвид всички аспекти на явлението, включително безопасната и законна миграция, пълното спазване на основните права и на основните ценности и сътрудничеството на трети държави;

4.      призовава държавите членки да зачитат принципа на неотблъскване, в съответствие с действащото международно право;

5.      приветства ангажимента на Европейския съвет за засилване на операцията на ЕС „Тритон“ чрез увеличаване на финансирането и на капацитета; настоятелно призовава ЕС да установи ясен мандат за „Тритон“, така че издирвателните и спасителните операции на ЕС в открито море да се разширят и засилят отвъд границата от 30 морски мили, с цел спасяване на живота на мигранти, изпаднали в беда;

6.      изразява съжаление от факта, че Европейският съвет не успя да създаде надежден общоевропейски обвързващ механизъм за солидарност, който да включва задължителна схема за презаселване заедно с преселване по спешност между държавите членки; в този контекст е от съществено значение да се пристъпи към преразглеждане на Регламента „Дъблин III“ и да се създаде справедливо разпределение на квотите между държавите членки въз основа на БВП, големината и броя на населението, равнищата на безработица, броя на вече присъстващите бежанци и, до известна степен, техния личен избор; настоятелно призовава държавите членки междувременно да използват докрай критериите, предвидени в Регламента „Дъблин III“, като например за непридружените деца, събирането на семейството и дискреционните клаузи;

7.      призовава всички участващи държави членки бързо и пълно да транспонират и ефективно да прилагат общата европейска система за убежище, като по този начин се осигурят общи европейски стандарти в рамките на съществуващото законодателство;

8.      подчертава, че през 2014 г. почти половината от лицата, търсещи убежище, които са пристигнали в Европа, са имали право да убежище или субсидиарна закрила или са получили разрешение за престой по хуманитарни причини; поради това подчертава необходимостта от увеличаване на използването на безопасни и законни пътища за достъп, като например хуманитарни визи, както и надеждна и солидна задължителна за целия ЕС схема за презаселване, включваща задължителна квота за разпределение; подчертава, че в допълнение към една силна програма за презаселване държавите членки следва да се споразумеят да предоставят други законни начини за достъп, като например засилено събиране на семейството, частни схеми за спонсориране и гъвкави визови мерки, включително за целите на обучение и работа;

9.      призовава Съвета на министрите, в този контекст, да задейства Директивата за временна закрила от 2001 г. или член 78, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), които предвиждат механизъм за солидарност в случай на масови и внезапни притоци на разселени лица;

10.    припомня, че убежището е основно право на човека, гарантирано от международни закони и задължения, които са задължителни за всички държави членки; във връзка с това подчертава, че държавите членки следва в по-голяма степен да се възползват от разполагаемите процедури за това как да се разглеждат спешните искания за закрила чрез по-активно използване на съществуващата правна рамка(5), включително разглеждането на молби за убежище, подадени в техните консулства в трети държави (извън ЕС);

11.    припомня необходимостта да се оказва подкрепа на трети държави, особено на тези, които са подложени на натиск, чрез институционално изграждане и изграждане на капацитет и по-специално чрез подкрепа за жизнеспособни и добре функциониращи системи за убежище;

12.    припомня, че тясното сътрудничество и партньорство с трети държави на произход и на транзитно преминаване е от съществено значение, за да се определи един всеобхватен подход на ЕС към политиката в областта на миграцията и убежището; призовава Комисията и ВП/ЗП да увеличат усилията за подновяване на сътрудничеството със стратегическите партньори в съществуващата рамка, с цел да бъдат определени съвместни действия за борба срещу престъпните мрежи, изграждане и засилване на капацитета за закрила и убежище за мигранти, блокирани по главни маршрути, и предоставяне на безопасни възможности за лицата, отговарящи на изискванията за международна закрила, в тясно сътрудничество с Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН);

13.    приветства намерението да се свика среща на високо равнище между ЕС и Африканския съюз в Малта с участието на всички ключови засегнати африкански държави; припомня, че е необходимо срещата на високо равнище да разгледа не само борбата срещу незаконното превеждане през граници и трафика на хора, но също така и необходимостта от осигуряване на достъп до закрила и убежище и в по-широк план, първопричините за миграцията, включително бедност, конфликти и преследване;

14.    приветства усилията на ВП/ЗП в подкрепа на водените от ООН преговори за създаването на орган на управление в Либия;

15.    припомня, че миграцията представлява глобално и сложно явление, което също така изисква дългосрочен подход, чрез който да се преодолеят първопричините за него, като например бедността, неравенството, несправедливостта и въоръжените конфликти; настоятелно призовава ЕС, неговите държави членки и международната общност да помогнат за намиране на устойчиво политическо решение в държавите, в които има конфликти, и за укрепване на политическия диалог, обхващащ всички елементи, свързани с правата на човека, с цел да се подкрепят приобщаващите и демократични институции за изграждане на устойчивост у местните общности и да се насърчи социалното и демократичното развитие в държавите на произход и сред техните народи;

16.    приветства идеята за съвместно разглеждане на молбите за убежище в държавите членки по външните граници на Съюза с подпомагане от екипи на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището; подчертава необходимостта да се проучат възможностите за взаимно признаване на решенията за предоставяне на убежище като допълнителна форма на солидарност;

17.    подчертава необходимостта от разработване, в допълнение към гореспоменатите точки, на съвместни действия, в тясно сътрудничество със съответните агенции, срещу престъпните мрежи на трафиканти на мигранти, с цел да им се попречи да печелят пари, като излагат на риск живота на мигрантите; призовава ВП/ЗП и Комисията да засилят сътрудничеството с трети държави на произход и на транзитно преминаване, заедно със съответните европейски и международни организации и агенции на ООН;

18.    припомня, че целта на настоящата резолюция е да даде отговор на неотдавнашните трагични събития в Средиземно море и на заключенията на Европейския съвет от 23 април 2015 г. и да предложи пакет от спешни мерки, които да бъдат предприети незабавно, като се има предвид, че комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи – комисията, отговаряща за тези въпроси – в момента изготвя доклад, в който ще бъдат отразени средносрочните и дългосрочните насоки на Парламента за политиката в областта на миграцията;

19.    призовава Комисията да разработи и представи амбициозна европейска програма в областта на миграцията въз основа на всеобхватен подход и солидарност, която да отчете мерките и предложенията, включени в настоящата резолюция;

20.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2014)0105.

(2)

COM(2014)0288

(3)

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-March-2015.pdf

(4)

http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx

(5)

Още в края на 2013 г. Съдът на ЕС постанови по делото Кушкаки, че настоящият визов кодекс на ЕС изисква от държавите членки да издават визи на заявителите, ако критериите за издаване са изпълнени. Според настоящия визов кодекс виза с ограничена териториална валидност „се издава ... когато съответната държава членка счете, че това е необходимо по причини от хуманитарен характер, от национален интерес или поради международни задължения“.

Правна информация - Политика за поверителност