Διαδικασία : 2015/2661(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0385/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0385/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 30/04/2015 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 170kWORD 100k
27.4.2015
PE555.159v01-00
 
B8-0385/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τους διωγμούς εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα αλ-Σαμπάμπ (2015/2661(RSP))


Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Inês Cristina Zuber εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

σχετικά με τους διωγμούς εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα αλ-Σαμπάμπ (2015/2661(RSP))  
B8-0385/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε το 2007,

–       έχοντας υπόψη τον οδικό χάρτη για τη συνεργασία ΕΕ-Αφρικής (2014-2017), που εγκρίθηκε κατά την τέταρτη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικής τον Απρίλιο του 2014,

–       έχοντας υπόψη το πρώτο παναφρικανικό πρόγραμμα της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020,

–       έχοντας υπόψη την έβδομη ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Απριλίου,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Catherine Ashton σχετικά με τις επιθέσεις της αλ-Σαμπάμπ στην Κένυα, και συγκεκριμένα τις δηλώσεις της 3ης Απριλίου 2015, της 23ης Νοεμβρίου και της 5ης Μαΐου 2014,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μπαν Κι-Μουν σχετικά με τις επιθέσεις της αλ-Σαμπάμπ, και συγκεκριμένα τις δηλώσεις της 2ας Απριλίου 2015, της 2ας Δεκεμβρίου, της 22ας Νοεμβρίου, της 4ης Ιουνίου 2014 και της 21ης Σεπτεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και συγκεκριμένα το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 733/1992 για την επιβολή εμπάργκο όπλων στη Σομαλία, το οποίο επαναβεβαιώθηκε από διάφορα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ, με τελευταίο το ψήφισμα 2182/2014,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ειδικού Εκπροσώπου της Αφρικανικής Ένωσης για τη Σομαλία και επικεφαλής της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM) στις 2 Απριλίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, της 9ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την πάταξη της τρομοκρατίας,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) του 1966,

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–       έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών του 1981,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες του 1951, την οποία έχει συνυπογράψει η Κένυα,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (UNCAT),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατική ομάδα αλ-Σαμπάμπ σκότωσε 148 ανθρώπους, κυρίως φοιτητές, σε επίθεσή της στην πανεπιστημιούπολη της κενυατικής πόλης Γκαρίσα, περίπου 200 χλμ από τα σύνορα με τη Σομαλία στις 2 Απριλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2014 η αλ-Σαμπάμπ εξαπέλυσε επίθεση στα κενυατικά παράλια σκοτώνοντας 48 ανθρώπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο του 2013 έκανε επίθεση στο εμπορικό κέντρο Westgate στο Ναϊρόμπι, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 67 άνθρωποι·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλ-Σαμπάμπ στοχεύει εσκεμμένα κενυάτες χριστιανούς στις επιθέσεις της στην Κένυα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του σομαλικού πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι και πάνω από το 80% του κενυατικού πληθυσμού είναι χριστιανοί, ενώ περίπου 11% είναι μουσουλμάνοι, κυρίως Σομαλοί της Κένυας·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα προέβη πρόσφατα σε νέες θανάσιμες επιθέσεις, όπως η βομβιστική επίθεση στο Υπουργείο Παιδείας της Σομαλίας στις 14 Απριλίου, με 10 νεκρούς, ή ο φόνος 9 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και εργαζομένων του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τακτικά γίνονται επιθέσεις με πυροβόλα όπλα και χειροβομβίδες στην Κένυα, οι οποίες αποδίδονται στην αλ-Σαμπάμπ, τόσο σε παραμεθόριες περιοχές (με πυκνό πληθυσμό Σομαλών της Κένυας) όσο και στο Ναϊρόμπι·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κενυατικά στρατεύματα πέρασαν στη νότια Σομαλία το 2011 για να πολεμήσουν με την αλ-Σαμπάμπ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κενυατικός στρατός εντάχθηκε εν συνεχεία στη δύναμη 22.000 στρατιωτών της Αφρικανικής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατική ομάδα της αλ-Σαμπάμπ έχει δηλώσει ότι ο πραγματικός λόγος των επιθέσεών της στην Κένυα είναι να πιέσει την κενυατική κυβέρνηση να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη Σομαλία·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο του 2012 ο ηγέτης της αλ-Σαμπάμπ Αχμέτ Αμπντί Γκοντάνε "ορκίστηκε υπακοή" στην αλ-Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν εκθέσεις σχετικά με τους δεσμούς της με άλλες ισλαμικές ομάδες στην Αφρική, όπως την Μπόκο Χαράμ στη Νιγηρία και την αλ-Κάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ (AQMI)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλ-Σαμπάμπ έχει συγκροτήσει δίκτυο επιστράτευσης στην Κένυα, ιδίως γύρω από την πόλη λιμένα Μομπάσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν εκθέσεις για αλλοδαπούς τζιχαντιστές που πηγαίνουν στη Σομαλία για να ενταχθούν στην αλ-Σαμπάμπ όχι μόνο από γειτονικές χώρες αλλά και από τις ΗΠΑ και την ΕΕ·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σομαλία ουσιαστικά δεν έχει εθνική κυβέρνηση εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ το 1992, η οποία είχε ονομαστεί "Αποκατάσταση της Ελπίδας", η χώρα έχει καταστεί εμπόλεμη ζώνη·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλ-Σαμπάμπ είναι μία ισλαμική ομάδα που προέκυψε από την Ένωση Ισλαμικών Δικαστηρίων, έναν χαλαρό σχηματισμό ισλαμικών δικαστικών συστημάτων το οποίο εν συνεχεία ριζοσπαστικοποιήθηκε μετά την εισβολή του αιθιοπικού στρατού στη Σομαλία με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών το 2006·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλ-Σαμπάμπ κατάφερε τότε να ελέγξει σημαντικό τμήμα της χώρας αλλά έχασε το μεγαλύτερο μέρος της υποστήριξής της από τον σομαλικό πληθυσμό όταν απέρριψε τη δυτική επισιτιστική βοήθεια το 2011 για την αντιμετώπιση της ξηρασίας και του λιμού το 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκδιώχθηκε από το Μογκαντίσου τον Αύγουστο του 2011 και από τον λιμένα του Κισμάγιο τον Σεπτέμβριο του 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλο που η αλ-Σαμπάμπ έχει χάσει πλέον τον έλεγχο των περισσότερων σομαλικών πόλεων, παραμένει κυρίαρχη σε πολλές αγροτικές περιοχές·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μεγάλο βαθμό οι συγκρούσεις μεταξύ Σομαλίας, Αιθιοπίας και Κένυας προέρχονται από την αποικιοκρατική επιβολή συνόρων, καθώς ο σομαλικός πληθυσμός έχει διαιρεθεί κυρίως μεταξύ αυτών των τριών χωρών, πράγμα που με τη σειρά του έχει προκαλέσει διάφορες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της σφαγής χιλιάδων Σομαλών της Κένυας από τον κενυατικό στρατό τη δεκαετία του '80·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κένυα είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ανατολικής Αφρικής αλλά, παρά τους τεράστιους πόρους της, έχει μία από τις χαμηλότερες θέσεις στην Κατάταξη Ανθρώπινης Ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των ανθρώπων στην Κένυα ζει κάτω από το όριο της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ενδημικά προβλήματα στην Κένυα από οικονομικής απόψεως λόγω του μονοπωλίου των πόρων από μία μειοψηφία και των μεγάλων ευθυνών που έχουν οι πρώην αποικιοκρατικές δυνάμεις όσον αφορά τη λεηλασία των φυσικών πόρων της χώρας·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κένυα πλήττεται από επαναλαμβανόμενες ξηρασίες· τούτο αφορά κυρίως τις άνυδρες και ημιάνυδρες εκτάσεις στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου ζουν 5,5 εκατομμύρια, ως επί το πλείστον κτηνοτρόφοι, των οποίων η θέση είναι ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω της χρόνιας φτώχειας·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Κένυα οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις αντιπροσωπεύουν το 94,8% όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά έχουν πρόσβαση μόνο στο 11,7% των αγροτικών γαιών στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρική υπέστη ένα πρόσφατο κύμα αρπαγής γης με το οποίο εκατομμύρια εκτάρια γόνιμης αγροτικής γης πέρασε πλέον σε μεγάλες εταιρείες, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες αγροτικές κοινότητες να στερηθούν τα μέσα επιβίωσής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες αγροτικές εξαγωγές προς την ΕΕ περιλαμβάνουν τσάι, καφέ, ρόδα και γαρύφαλλα, φασόλια, μπιζέλια, αβοκάντο, πέρκα του Νείλου και τόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Κένυα 500.000 εκτάρια χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγροκαυσίμων από επιχειρήσεις του Καναδά, της Ιαπωνίας και του Βελγίου, με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινότητες·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστικοποίηση, η εξορυκτική βιομηχανία, τα υδροηλεκτρικά φράγματα και πολλά άλλα βιομηχανικά γιγαντιαία έργα αναπτύσσονται όλο και ταχύτερα εις βάρος της καλλιεργήσιμης γης, των δασικών εκτάσεων, των υδάτινων πόρων, των αγροτικών κοινοτήτων και των περιοχών όπου ζουν αυτόχθονες· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τότε που ανακοινώθηκε η πρώτη ανακάλυψη πετρελαίου τον Μάρτιο του 2012, στην Κένυα ανακαλύφθηκαν και άλλα μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2013 η Tullow Oil του ΗΒ και ο εξερευνητικός εταίρος της, η Africa Oil με έδρα τον Καναδά, ανακοίνωσαν την ανακάλυψη πετρελαίου σε πέμπτο φρέαρ εξερεύνησης στην επαρχία Τουρκάνα, στη λεκάνη του νότιου Λοκιχάρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα έχει δρομολογήσει τη μαζική εξόρυξη αυτών των φυσικών πόρων, με την παραγωγή πετρελαίου να αναμένεται να ξεκινήσει το 2016·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλο που οι γυναίκες στην Κένυα σήμερα κάνουν το μεγαλύτερο μέρος των αγροτικών εργασιών, ενώ παράγουν και εμπορεύονται το μεγαλύτερο μέρος των τροφίμων, εισπράττουν μόνο κλάσμα των εσόδων που προκύπτουν και κατέχουν ένα ονομαστικό ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να εκπαιδεύονται σε μικρότερα ποσοστά σε σχέση με τους άνδρες, πράγμα που αυξάνει την εξάρτησή τους από τους άνδρες, ενώ υφίστανται περιορισμούς όσον αφορά την κατοχή, την απόκτηση και τον έλεγχο ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την Κένυα, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξεως, θρησκείας ή εθνοτικής ομάδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος στην Κένυα απαγορεύει τον ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων από το 2011, επιβάλλοντας στους παραβάτες ποινές κάθειρξης τριών ετών και προστίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων παραμένει πρακτική με μακρά παράδοση·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κέρας της Αφρικής είναι μία από τις πλέον ανασφαλείς επισιτιστικά περιοχές στον κόσμο και εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στην περιοχή υποσιτίζονται και κινδυνεύουν από λιμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους πλούσιους φυσικούς του πόρους, το Κέρας της Αφρικής είναι μία από τις φτωχότερες περιοχές του κόσμου και ότι περιλαμβάνει χώρες που συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων με τα χαμηλότερα πρότυπα υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ασφάλειας των ανθρώπων, της ξηρασίας και του λιμού και έχει μάλιστα επιδεινώσει την κατάσταση στην περιοχή·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήθος των αντιμαχόμενων πλευρών του εμφυλίου πολέμου, η έλλειψη κρατικής διοίκησης στη Σομαλία, η απώλεια βιοτικών πόρων των σομαλών αλιέων και οι πειρατικές δραστηριότητες στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, οι εντάσεις μεταξύ Σουδάν και Νοτίου Σουδάν, μεταξύ Αιθιοπίας, Ερυθραίας και Σομαλίας και μεταξύ Ερυθραίας και Τζιμπουτί, η συμμετοχή της Κένυας και άλλων γειτονικών χωρών στην Αφρικανική Ένωση, η στρατιωτική δύναμη που αναπτύχθηκε στη Σομαλία, οι παρεμβάσεις και επεμβάσεις από εξωτερικούς παράγοντες καθώς και τα οικονομικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ και άλλων δυτικών συμβάλλουν από κοινού στο να έχει καταστεί το Κέρας της Αφρικής μία από τις πιο επιρρεπείς στις συγκρούσεις περιοχές του κόσμου, με αποτέλεσμα απερίγραπτη ανθρώπινη δυστυχία, εσωτερικούς εκτοπισμούς πληθυσμών, επιδείνωση των ανθρωπιστικών κρίσεων και παρεμπόδιση της βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης καθώς και της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκλεισμός που έχει επιβάλει ο ΟΗΕ στην πώληση όπλων έχει παραβιαστεί από πολλές πλευρές·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κένυα φιλοξενεί περίπου 600.000 πρόσφυγες από γειτονικές επιρρεπείς στις συγκρούσεις χώρες, ιδίως από τη Σομαλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κορύφωση των συγκρούσεων και του λιμού το 2011 ώθησε εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη Σομαλία, πράγμα που οδήγησε σε τεράστια εισροή προσφύγων στο Ντανταάμπ, όπου περισσότεροι από 350.000 Σομαλούς ζουν σε προσφυγικό στρατόπεδο·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση, η γνώση γραφής και ανάγνωσης, τα δικαιώματα των γυναικών, η κοινωνική δικαιοσύνη και η δίκαιη κατανομή των κρατικών εσόδων στην κοινωνία, η μείωση των ανισοτήτων και ο αγώνας κατά της διαφθοράς έχουν κρίσιμο ρόλο για την καταπολέμηση του φονταμενταλισμού, της βίας και της μισαλλοδοξίας·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2014 έως το 2020 η ΕΕ θα παράσχει 435 εκατομμύρια ευρώ στην Κένυα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM) μέσω του Μηχανισμού στήριξης της ειρήνης στην Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διεξάγει διάφορες μη στρατιωτικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή όπως την αποστολή της ΚΠΑΑ EUCAP Nestor στο Κέρας της Αφρικής (από το 2012), την EU NAVFOR (από το 2008) ή την EUTM Somalia (από το 2010)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ έχουν βάση του πολεμικού ναυτικού στον Κόλπο Μάντα στην Κένυα·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιδρώντας στις επιθέσεις της αλ-Σαμπάμπ, η κυβέρνηση της Κένυας ενέκρινε αντιτρομοκρατικό νόμο τον Δεκέμβριο του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος περιλαμβάνει προτάσεις να παραταθεί ο χρόνος κατά τον οποίο μπορεί η αστυνομία να κρατεί υπόπτους για τρομοκρατία από τις 90 ημέρες στο ένα σχεδόν έτος, αυξάνοντας τις ποινές, δίνοντας στις διωκτικές αρχές περισσότερες εξουσίες για την παγίδευση τηλεφώνων και υποχρεώνοντας τους ιδιοκτήτες ακινήτων να δίνουν πληροφορίες σχετικά με τους ενοικιαστές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν φυλάκιση έως τριών ετών αν θεωρηθεί ότι τα δημοσιεύματά τους υπονομεύουν τις έρευνες ή τις επιχειρήσεις ασφαλείας σε σχέση με την τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Κένυας αποφάσισε επίσης να κλείσει πάνω από 500 μη κυβερνητικές οργανώσεις, ανάμεσα στις οποίες 15 που καταγγέλθηκαν ότι συγκέντρωναν χρήματα για την τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτά τα μέτρα συνιστούν απειλή για τις ελευθερίες του πολίτη και την ελευθερία του λόγου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών αποτελεί ουσιαστική παράμετρο για την επιτυχία των πολιτικών πάταξης της τρομοκρατίας· θεωρώντας ότι η συνεργασία μεταξύ κρατών και διεθνών φορέων σε ζητήματα ασφαλείας πρέπει να ασκείται με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Πανεπιστήμιο Γκαρίσα ο αντιπρόεδρος της Γουίλιαν Ρούτο εξέδωσε τελεσίγραφο προς τον ΟΗΕ, καλώντας την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες να κλείσει το στρατόπεδο προσφύγων του Ντανταάμπ εντός τριών μηνών αλλιώς η Κένυα θα το κλείσει από μόνη της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα έχει «ακραίες ανθρωπιστικές και πρακτικές συνέπειες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες απαγορεύει την καταναγκαστική επιστροφή των προσφύγων σε περιοχές όπου απειλείται η ζωή ή η ελευθερία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επίσης προταθεί η κατασκευή τείχους που θα χωρίζει τη Σομαλία από την Κένυα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΠΔ έχει κατηγορήσει τον εν ενεργεία πρόεδρο Ουχούρου Κενυάτα και τον αντιπρόεδρο Γουίλιαν Ρούτο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά την έκρηξη βίας μετά τις εκλογές του 2007, που προκάλεσε τον θάνατο πάνω από χιλίων Κενυατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός εισαγγελέας απέσυρε τις καταγγελίες κατά του Κενυάτα στις 5 Δεκεμβρίου 2014 αλλά κατηγόρησε την κυβέρνηση της Κένυας ότι παρενοχλεί και εκφοβίζει πιθανούς μάρτυρες·

1.      καταδικάζει εντονότατα τις συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προέρχονται από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που διαπράττει η αλ-Σαμπάμπ· εκφράζει την έντονη συμπαράστασή του και τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες όλων των θυμάτων, ιδίως των θυμάτων της σφαγής στο Πανεπιστήμιο της Γκαρίσα· τονίζει την ανάγκη να αναγκαστούν να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι αυτών των εγκλημάτων μέσω των κατάλληλων μηχανισμών·

2.      επισημαίνει ότι η αυξανόμενη εξαθλίωση των πολιτών, οι φθίνουσες οικονομικές προοπτικές, η αύξηση των ανισοτήτων και οι περιορισμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης έχουν διογκώσει τις τάξεις των ανέργων, πράγμα το οποίο με τη σειρά του δημιουργεί την κοινωνικοοικονομική βάση για την ανάπτυξη της αλ-Σαμπάμπ· παρατηρεί επίσης με ανησυχία ότι σε πολλές περιοχές το σομαλικό και το κενυατικό κράτος δεν προσφέρουν ζωτικές δημόσιες υπηρεσίες για τους ανθρώπους όπως ύδρευση, αποχέτευση, υγεία ή εκπαίδευση· παροτρύνει ένθερμα, υπό τις συνθήκες αυτές, τις κενυατικές και σομαλικές αρχές να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπιστεί η κοινωνικοοικονομική βάση που ευνοεί την ανάπτυξη της αλ-Σαμπάμπ και να καταπολεμήσουν την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου, για να επιτευχθεί κοινωνική δικαιοσύνη·

3.      προειδοποιεί για τον κίνδυνο κλιμάκωσης των θρησκευτικών πολέμων· θεωρεί ότι οι πράξεις της αλ-Σαμπάμπ είναι παραβίαση των αρχών του Ισλάμ· είναι πεπεισμένο ότι η στρατηγική κατά της τρομοκρατίας δεν μπορεί να νοηθεί ως μια αντιπαράθεση μεταξύ πολιτισμών ή θρησκειών που οδηγεί σε ρατσιστικά και ξενοφοβικά στερεότυπα·

4.      επικρίνει έντονα τον ρόλο που έπαιξαν οι διάφορες δυτικές επεμβάσεις των τελευταίων ετών στην όξυνση της ριζοσπαστικοποίησης των ατόμων στο Κέρας της Αφρικής· τονίζει ότι τέτοιες πολιτικές προωθούν, αντί να εξαλείφουν, την τρομοκρατία και πρέπει, επομένως, να εγκαταλειφθούν· εκφράζει την ανησυχία του για το βάρος που δίνει η πολιτική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στις στρατιωτικές "λύσεις", πράγμα που καταλήγει σε πολυάριθμα προγράμματα στρατιωτικής βοήθειας στις χώρες του Κέρατος της Αφρικής· δηλώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στις συγκρούσεις στην περιοχή· αντιτίθεται στη χρήση της έννοιας της "ευθύνης προστασίας", καθώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν παρέχει επαρκή νομική βάση που να δικαιολογεί τη μονομερή χρήση βίας·

5.      τονίζει, ιδίως, ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και οι χώρες εταίροι της στην Αφρικανική Ένωση να βασίσουν τη στρατηγική τους για την πάταξη της διεθνούς τρομοκρατίας, καθώς και κάθε μορφής εγκληματικότητας, στο κράτος δικαίου και στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει επίσης το γεγονός ότι οι εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας θα πρέπει κατ’ αρχάς να στοχεύουν στην πρόληψη και σε μια πολιτική που εναντιώνεται σε κάθε είδους στρατιωτική επέμβαση, ενώ πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά η θέση της ΕΕ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, και τονίζει την ανάγκη προώθησης του πολιτικού διαλόγου, της ανεκτικότητας και της κατανόησης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών αξιών και θρησκειών·

6.      καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να συνεργαστούν με τις χώρες της Αφρικής καθώς και με περιφερειακούς και διεθνείς φορείς για τη διευθέτηση των συγκρούσεων με αμιγώς ειρηνικά μέσα, μεταξύ των οποίων και η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών τους· ζητεί από την ΕΕ να θεσπίσει ένα νέο πλαίσιο σχέσεων με την Κένυα και όλες τις αφρικανικές χώρες στη βάση της μη επέμβασης στις εσωτερικές τους υποθέσεις και του σεβασμού της κυριαρχίας τους, με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης των γειτονικών περιφερειών και την προώθηση της απασχόλησης και της εκπαίδευσης, αντί για τις «συμφωνίες σύνδεσης» που χρησιμεύουν κυρίως στην εγκαθίδρυση ζωνών ελευθέρων συναλλαγών που ωφελούν δυτικά εταιρικά συμφέροντα·

7.      εκφράζει τη διαφωνία και την αντίθεσή του όσον αφορά τη στρατιωτική προσέγγιση της ΕΕ, η οποία υλοποιείται με τη μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας και την αποστολή εκπαίδευσης των δυνάμεων της EUTM Somalia, και απορρίπτει οποιαδήποτε αποστολή της Κοινής Πολιτικής για την Ασφάλεια και την Άμυνα (ΚΠΑΑ) στην περιοχή, όπως την EUCAP Nestor· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να τερματίσουν την EUTM Somalia, καθόσον φαίνεται ότι αδυνατεί να αποτρέψει τα άτομα που στρατολογούνται και εκπαιδεύονται από την EUTM από το να προσχωρήσουν σε διάφορες ένοπλες ομάδες όπως την αλ-Σαμπάμπ, με αποτέλεσμα η ΕΕ να συμβάλει με τον τρόπο αυτό αποφασιστικά στις συγκρούσεις και στην στρατιωτικοποίηση της περιοχής·

8.      τονίζει ότι οι πόροι για την αναπτυξιακή βοήθεια, όπως το ΕΤΑ, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς· αντιτίθεται κατηγορηματικά στη χρήση του ΕΤΑ για την εκπαίδευση στρατιωτικών δυνάμεων· εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στη χρήση της αναπτυξιακής βοήθειας για την επιβολή στρατηγικών συμφερόντων· φρονεί ότι το ΕΤΑ οφείλει να παραμείνει ένα μέσο προορισμένο αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των προσπαθειών εξάλειψης της φτώχειας και της πείνας στις αναπτυσσόμενες χώρες·

9.      θεωρεί ότι η πάταξη του λαθρεμπορίου όπλων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ στον αγώνα κατά του σοβαρού και οργανωμένου διεθνούς εγκλήματος· πιστεύει, ειδικότερα, ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία όσον αφορά μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών καθώς και όσον αφορά τον εντοπισμό και την καταστροφή απαγορευμένων όπλων·

10.    ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας σε διεθνές επίπεδο, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, για να προσδιοριστούν οι ευθύνες τρίτων χωρών στην οργάνωση και χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων στην περιοχή καθώς και η ευθύνη πολυεθνικών εταιρειών και κυβερνήσεων στη συσσώρευση πλούτου και στην όξυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων·

11.    παροτρύνει την ΕΕ να ακολουθήσει μία αμιγώς ειρηνική και μη στρατιωτική προσέγγιση επίλυσης των διαφορών και να αναλάβει τον ουδέτερο ρόλο του συμφιλιωτή/διαμεσολαβητή, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ειρήνη στη Σομαλία και την ευρύτερη περιοχή του Κέρατος της Αφρικής· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν ουδέτερη, αμερόληπτη και ανεξάρτητη ανθρωπιστική βοήθεια στους ευάλωτους πληθυσμούς·

12.    επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι χώρες του Κέρατος της Αφρικής πρέπει να στοχεύσουν στα βαθύτερα αίτια του βίαιου εξτρεμισμού, αντιμετωπίζοντάς τον κατά τρόπο συμβατό με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο και όχι με το να ενθαρρύνουν ή να στηρίζουν καταπιεστικά καθεστώτα ή ομάδες στις χώρες αυτές·

13.    εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κερδοσκοπία ως προς τις τιμές των τροφίμων και την αρπαγή γης στην Αφρική, μεταξύ άλλων για αγροκαύσιμα, η οποία απειλεί να υπονομεύσει την τοπική επισιτιστική ασφάλεια και να οξύνει τον λιμό· καλεί τις κυβερνήσεις του Κέρατος της Αφρικής και την ΕΕ να εκτιμήσουν τις τρέχουσες επιπτώσεις από την εξαγορά καλλιεργήσιμης γης στη φτώχεια που επικρατεί στην ύπαιθρο και την επισιτιστική κρίση· καλεί μετ’ επιτάσεις την Επιτροπή να εντάξει το θέμα της αρπαγής της γης στο πλαίσιο του πολιτικού της διαλόγου με τις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να πάψει η στήριξη των πολιτικών αυτών· καλεί την ΕΕ να αυξήσει το ποσοστό της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) που διατίθεται στη γεωργία καθώς και την ΕΑΒ για επενδύσεις σε μικρές βιώσιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στη νομαδική κτηνοτροφία, με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης των μικρών γεωργών στην καλλιεργήσιμη γη, την ενίσχυση κατ’ αυτό τον τρόπο της τοπικής αγοράς, για να εξασφαλιστεί η επισιτιστική ανεξαρτησία στο Κέρας της Αφρικής και να αποκτήσουν ξανά ζωή τα ύδατα της περιοχής, ώστε να είναι εγγυημένα τα αναγκαία μέσα επιβίωσης των αλιέων και των οικογενειών τους·

14.    καλεί την κενυατική κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις των χωρών προέλευσης των εξορυκτικών επιχειρήσεων να απαιτούν από αυτές να εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της δημόσιας συμμετοχής και να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά στον τομέα της εξορυκτικής βιομηχανίας·

15.    καλεί την κενυατική κυβέρνηση να προαγάγει τον σημαντικό ρόλο των γυναικών στην κοινωνία, την οικονομία της χώρας, την παραγωγή τροφίμων και τη διατήρηση του περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια και την πολιτική ζωή· καλεί επίσης την κυβέρνηση να εγκρίνει αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων στη χώρα·

16.    εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το βάρος που δίνει η κενυατική κυβέρνηση στην εσωτερική ασφάλεια έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών του πολίτη· καλεί τη χώρα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της κατά το διεθνές δίκαιο, ιδίως να προσφέρει κατάλυμα και προστασία στους πρόσφυγες·

17.    καλεί τις αρχές της ΕΕ και τις χώρες του Κέρατος της Αφρικής να τηρούν την απαγόρευση των βασανιστηρίων, καθώς μάλιστα είναι ενσωματωμένη στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας· επαναλαμβάνει ότι ομολογίες που αποσπώνται με βασανιστήρια δεν έχουν ισχύ και καταδικάζει αυτή την πρακτική· αντιτίθεται κατηγορηματικά στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για εξωδικαστικές και εκτός επικράτειας εκτελέσεις και ζητεί απαγόρευση της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς τον σκοπό αυτό·

18.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις χώρες του Κέρατος της Αφρικής, στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου