Predlog resolucije - B8-0386/2015Predlog resolucije
B8-0386/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o poboju študentov v Keniji, ki ga je izvedla teroristična skupina Al Šabab

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz v imenu skupine EFDD

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0382/2015

Postopek : 2015/2661(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0386/2015
Predložena besedila :
B8-0386/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8‑0386/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o poboju študentov v Keniji, ki ga je izvedla teroristična skupina Al Šabab

(2015/2661(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonuja,

–       ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja OZN Ban Ki Muna z dne 2. aprila 2015,

–       ob upoštevanju izjave visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednice Komisije z dne 3. aprila 2015 o napadih v Garissi, Kenija,

–       ob upoštevanju izjave za medije sveta Afriške unije za mir in varnost na njenem 497. zasedanju 9. aprila 2015 o terorističnem napadu v Garissi, Kenija,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–       ob upoštevanju Deklaracije OZN o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja iz leta 1981,

–       ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev,

–       ob upoštevanju smernic EU o mednarodnem humanitarnem pravu,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker so 2. aprila 2015 oboroženi strelci napadli univerzo v Garissi v Keniji in ubili 147 nedolžnih civilistov; ker je v izjavi za novinarje in z objavo na spletni svoji spletni strani odgovornost za napade prevzela oborožena islamistična skupina Al Šabab s sedežem v Somaliji;

B.     ker so napadi potekali na univerzi v Garissi, ki je sestavni del univerze Moi v severnem predelu Kenije, za katerega je znano, da je izpostavljen napadom skupine Al Šabab;

C.     ker skupina Al Šabab redno novači in uporablja otroke vojake ter napada študente, šole in druge izobraževalne ustanove; ker je izobraževanje ključnega pomena za boj proti nasilnemu ekstremizmu in fundamentalizmu;

D.     ker je islamistična militantna skupina Al Šabab v svojih poskusih, da bi uveljavila ekstremistične islamistične ideale, izvedla več sto napadov v Somaliji in okoliških državah, tudi v sosednji Keniji;

E.     ker je v napadu skupine Al Šabab v hotelu v Mogadišu 25. marca 2015 življenje izgubilo vsaj 15 ljudi, med ubitimi v napadu pa je bil tudi Jusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, stalni predstavnik Somalije pri Organizaciji združenih narodih v Ženevi, Švica;

F.     ker je skupina Al Šabab prepovedana teroristična skupina, ki si na območjih, ki jih nadzoruje, prizadeva za strogo izvajanje šeriatskega prava; ker naj bi imela kar 9000 borcev, ki prihajajo tudi iz sosednjih držav in celo iz Evrope in Združenih držav Amerike; ker je ta skupina vzpostavila mrežo za novačenje tudi v Keniji;

G.     ker je skupina Al Šabab vzpostavila stike z drugimi islamističnimi skupinami v Afriki, kot sta Boko Haram v Nigeriji in Al Kajda v islamskem Magrebu; ker si prizadeva za vzpostavitev fundamentalistične islamske države v Somaliji; ker je pred časom nadzorovala Mogadiš in velik del somalijskega podeželja;

H.     ker je imela skupina Al Šabab skozi leta različne vire dohodkov, vključno s prihodki od drugih terorističnih skupin, iz sponzorstva držav, somalijske diaspore, od piratstva, ugrabitev, izsiljevanja lokalnih podjetij, nedovoljenetrgovine z ogljem, tihotapljenja sladkorja itd.;

I.      ker naj bi bila skupina Al Šabab odgovorna tudi za napade s strelnim orožjem in granatami na obmejnih območjih, kjer živi mnogo Kenijcev somalijskega porekla, ter Nairobiju;

J.      ker je napad v Garissi še en krvav napad nasilnih skrajnežev na pravico prebivalcev Kenije, da živijo v miru in varnosti ter uživajo svobodo veroizpovedi;

K.     ker skupina Al Šabab trdi, da so se z napadom na univerzi v Garissi maščevali za grozodejstva, ki jih je kenijska vojska zagrešila v Somaliji ter v Keniji nad lastnimi muslimanskimi državljani in begunci; ker je skupina Al Šabab posvarila, da bo napadov še več, če Kenija ne bo umaknila svojih vojakov iz Somalije;

L.     ker je Kenija je zagrozila, da bo zaprla taborišča v Dadaabu in v 90 dneh domov vrnila več kot 360 000 somalijskih beguncev;

M.    ker so spoštovanje človekovih pravic, varstvo pravic otrok in mladih ter krepitev znanja, izobraževanja in inovacij pomembna sredstva za izboljšanje gospodarskih, socialnih in kulturnih priložnosti, spodbujanje razvoja države in okrepitev uspešne politike boja proti terorizmu;

1.      ostro obsoja napad skrajne skupine Al Šabab na študente univerze v Garissi 2. aprila 2015 in izraža iskreno sožalje žrtvam vseh napadov teroristične skupine Al Šabab in njihovim družinam;

2.      znova obsoja napade skupine Al Šabab poleti 2014 na več obalnih kenijskih vasi, tudi Mpeketoni, kjer je bilo ubitih 50 ljudi; odločno obsoja napad na nakupovalno središče Westgate v Nairobiju 24. septembra 2013, po katerem so našli 67 trupel; obsoja napad skupine Al Šabab dne 25. marca v Mogadišu, v katerem je izgubil življenje veleposlanik Jusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, stalni predstavnik Somalije pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi;

3.      znova poudarja, da je terorizem v vseh svojih pojavnih oblikah ena najhujših groženj mednarodnemu miru in varnosti ter da so vsa teroristična dejanja, ne glede na namen ter kdo jih je zagrešil in kdaj, kazniva in neupravičena;

4.      poziva oblasti, naj nemudoma opravijo nepristransko in učinkovito preiskavo, da bi storilce, organizatorje, tiste, ki finančno podpirajo ter sponzorirajo ta obsojanja vredna teroristična dejanja, privedle pred sodišče;

5.      poziva kenijsko vlado, naj ukrepa odločno in v skladu z ustavo in zakoni, da bi zagotovila varstvo za vse, ki so bili napadeni ali jim grozi, da bodo napadeni, v Garissi in na drugih področjih na severu, ter sprejme potrebne ukrepe za zaščito študentov, univerzitetnega osebja in navadnih državljanov;

6.      poudarja odgovornost kenijske vlade, da zagotovi spoštovanje človekovih pravic vseh svojih državljanov v okviru omejitev, ki jih določajo ustava in zakoni; poziva kenijske varnostne sile, naj zagotovijo zakonit odziv za preprečevanje terorističnih groženj; poziva kenijsko vlado, naj zagotovi varnost in zaščito begunskih taborišč na njenem ozemlju;

7.      nudi svojo neomajno podporo prebivalcem in vladi Kenije za preprečitev, zatiranje in boj proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu v njihovi državi in širši regiji;

8.      poziva kenijsko vlado, naj v sodelovanju z mednarodnimi in regionalnimi akterji za reševanje te grožnje sprejme ukrepe za izboljšanje socialnega in ekonomskega položaja svojih državljanov; vztraja pri celostnem pristopu k boju proti radikalizaciji in terorizmu, ki se osredotoča na krepitev socialne kohezije in preprečevanje kriminala; poziva kenijske oblasti, naj okrepijo svoja prizadevanja za zmanjšanje revščine, izboljšane možnosti zaposlovanja, zlasti za mlade, okrepitev vloge in spoštovanja posameznika, da bi odpravili izvor krivic in frustracij, ki bi jih lahko morda izkoriščali nasilni skrajneži;

9.      je zaskrbljen, da se skupina Al Šabab kot del novačenja za svoje ekstremistične namene ciljno osredotoča na razočarane mlade moške v najrevnejših soseskah Kenije;

10.    poziva EU, naj razvije strategijo za Kenijo, ki bo jasno osredotočena na mirovne in varnostne vidike, saj so bistvenega pomena za razvoj in blaginjo te države;

11.    želi spomniti Evropsko službo za zunanje delovanje, koordinatorja EU za boj proti terorizmu in države članice na njihovo zavezo iz akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo, sprejetega junija 2012, da bodo zagotovili obravnavo vprašanja človekovih pravic v vseh oblikah pogovorov s tretjimi državami o boju proti terorizmu;

12.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropskislužbi za zunanje delovanje, visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednici Evropske Komisije, parlamentom in vladam držav članic, vladi Kenije, sopredsednikoma skupne parlamentarne skupščine AKP-EU in vseafriškemu parlamentu.