Förslag till resolution - B8-0386/2015Förslag till resolution
B8-0386/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om mord på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen al-Shabaab

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0382/2015

Förfarande : 2015/2661(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0386/2015
Ingivna texter :
B8-0386/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0386/2015

Europaparlamentets resolution om mord på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen al-Shabaab

(2015/2661(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Cotonouavtalet,

–       med beaktande av uttalandet av den 2 april 2015 från FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon,

–       med beaktande av uttalandet av den 3 april 2015 från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om attacken i Garissa i Kenya,

–       med beaktande av det pressuttalande som Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd gjorde vid sitt 497:e sammanträde den 9 april 2015 om terrordådet i Garissa (Kenya),

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–       med beaktande av FN:s förklaring från 1981 om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion eller trosuppfattning,

–       med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter,

–       med beaktande av EU:s riktlinjer om internationell humanitär rätt,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Beväpnade män attackerade den 2 april 2015 Garissa University College i Kenya varvid 147 oskyldiga civila dödades. Den beväpnade islamistgruppen Al-Shabaab, som har sin bas i Somalia, tog på sig ansvaret för attacken i ett uttalande till journalister och lade upp ett uttalande på sin webbsida.

B.     Attacken genomfördes på Garissa University College – en högskola som är knuten till Moi University – i norra Kenya, en del av landet som är känd för att vara sårbar för al-Shabaabs attacker.

C.     Al-Shabaab rekryterar och använder sig regelbundet av barn och har attackerat studenter, skolor och andra utbildningsanläggningar. Utbildning är avgörande för kampen mot våldsbejakande extremism och fundamentalism.

D.     Den militanta islamistgruppen al-Shabaab har gjort sig skyldig till flera attacker i Somalia och kringliggande länder, däribland Kenya, i sin strävan efter att införa islamistiska extremistideal.

E.     Den 25 mars 2015 miste minst 15 människor livet i en attack som al-Shabaab genomförde på ett hotell i Mogadishu. Somalias ständige representant för FN i Genève (Schweiz), Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, fanns bland dödsoffren i attacken.

F.     Al-Shabaab är en förbjuden terroristgrupp som vill se en strikt tillämpning av sharialagarna i de områden som den kontrollerar. Gruppen tros ha så många som 9 000 stridande, även från kringliggande länder och från Europa och Förenta staterna. Al-Shabaab har dessutom upprättat ett nätverk för rekrytering i Kenya.

G.     Al-Shabaab har upprättat förbindelser med andra islamistgrupper i Afrika, till exempel Boko Haram i Nigeria och al-Qaida i islamiska Maghreb. Målet är att upprätta en fundamentalistisk islamisk stat i Somalia. Gruppen hade en gång i tiden makten i Mogadishu och på stora delar av den somaliska landsbygden.

H.     Ekonomiskt har al-Shabaab genom åren haft ett antal olika inkomstkällor, däribland bidrag från andra terroristgrupper, statliga sponsorer, den somaliska diasporan, piratdåd, människorov, utpressning riktad mot lokala företag, olaglig handel med träkol och smuggling av socker.

I.      Al-Shabaab gör sig också regelbundet skyldig till attacker med skjutvapen och granater, både i gränsområdena – där befolkningen huvudsakligen är kenyansk-somalisk – och i Nairobi.

J.      Attacken i Garissa är ytterligare ett blodigt exempel på hur våldsbejakande extremister kränker det kenyanska folkets rätt till fred, trygghet och religionsfrihet.

K.     Enligt al-Shabaab var attacken mot Garissa University en hämndaktion för Kenyas militära grymheter i Somalia och Kenya mot de egna muslimska medborgarna och flyktingarna. Varningar har kommit från al-Shabaab om att fler attacker är att vänta såvida inte Kenya drar tillbaka sina trupper från Somalia.

L.     Kenya har hotat att stänga lägren i Dadaab och skicka hem fler än 360 000 somaliska flyktingar inom 90 dagar.

M     Respekten för mänskliga rättigheter, skyddet för barns och ungdomars rättigheter och främjandet av kunskap, utbildning och innovation är nödvändiga komponenter för att förbättra de ekonomiska, sociala och kulturella möjligheterna, skynda på landets utveckling och stärka en framgångsrik strategi för terrorismbekämpning.

1.      Europaparlamentet fördömer med kraft al-Shabaab-extremisternas attack mot studenter på Garissa University den 2 april 2015 och uttrycker sitt djupaste deltagande med offren för de attacker som terroristgruppen al-Shabaab genomfört och med offrens familjer.

2.      Europaparlamentet fördömer på nytt de räder mot flera kenyanska kustsamhällen som al-Shabaab genomförde under sommaren 2014, bland annat i Mpeketoni där 50 människor avrättades. Parlamentet fördömer kraftfullt räden mot Westgate Shopping Centre i Nairobi den 24 september 2013 efter vilken 67 döda kroppar hittades. Parlamentet fördömer al-Shabaabs attack i Mogadishu den 25 mars, där Somalias ständige representant för FN i Genève, ambassadör Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, miste livet.

3.      Europaparlamentet slår än en gång fast att terrorism i alla dess former och uttryck utgör ett av de allvarligaste hoten mot internationell fred och säkerhet och att alla terrordåd, oavsett var, när och av vem de begås är brottsliga handlingar som inte går att berättiga, oavsett motiv.

4.      Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att genomföra en oberoende, opartisk och verkningsfull utredning i syfte att ställa dem som gjort sig skyldiga till dessa förkastliga terroristhandlingar inför rätta, tillsammans med de organisatörer, finansiärer och sponsorer som medverkat till handlingarna.

5.      Europaparlamentet uppmanar Kenyas regering att agera resolut och i enlighet med konstitutionen och lagstiftningen för att garantera skydd för dem som är utsatta eller riskerar att utsättas för attacker i Garissa och andra områden i norra Kenya, samt att vidta nödvändiga åtgärder till skydd för studenter, personal och andra vanliga medborgare.

6.      Europaparlamentet betonar att Kenyas regering har till uppgift att garantera alla sina medborgares mänskliga rättigheter inom ramarna för konstitutionen och lagstiftningen. De kenyanska säkerhetsstyrkorna uppmanas att se till att terroristhotet bemöts på ett lagenligt sätt. Parlamentet uppmanar Kenyas regering att säkerställa att flyktinglägren inom landets territorium är säkra och skyddade.

7.      Europaparlamentet ger sitt orubbliga stöd till Kenyas befolkning och regering i kampen för att förebygga, bekämpa och bemöta terrorism och våldsbejakande extremism i deras land och regionen i stort.

8.      Europaparlamentet uppmanar Kenyas regering att i samarbete med internationella och regionala aktörer bemöta detta hot genom att vidta åtgärder för att förbättra medborgarnas sociala och ekonomiska situation. Parlamentet efterlyser med kraft en heltäckande strategi mot radikalisering och terrorism, med särskild inriktning på stärkande av den sociala sammanhållningen och förebyggande av brott. Kenyas myndigheter uppmanas att öka sina ansträngningar för att minska fattigdomen, erbjuda utsikter till sysselsättning, särskilt för unga, och ge varje enskild individ egenmakt och respekt, för att helt eliminera de missförhållanden och frustrationer som potentiellt kan utnyttjas av våldsamma extremister.

9.      Europaparlamentet oroas över att al-Shabaab för sina extremistiska syften siktar in sig på unga män utan framtidsutsikter i Kenyas fattigaste kvarter som en del av en rekryteringskampanj.

10.    Europaparlamentet uppmanar EU att utveckla sin strategi för Kenya med tydlig fokus på freds- och säkerhetsaspekter, som är nödvändiga för Kenyas utveckling och välstånd.

11.    Europaparlamentet påminner Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna om deras åtagande enligt EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati, som antogs i juni 2012, att se till att de mänskliga rättigheterna tas upp i alla dialoger med tredjeländer om terrorismbekämpning.

12.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, Kenyas regering, medordförandena för den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen och Panafrikanska parlamentet.