Πρόταση ψηφίσματος - B8-0387/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0387/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την ισλαμιστική τρομοκρατική ομάδα Al-Shabaab

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0382/2015

Διαδικασία : 2015/2661(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0387/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0387/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0387/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την ισλαμιστική τρομοκρατική ομάδα Al-Shabaab

(2015/2661(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κένυα,

–       έχοντας υπόψη τη δεύτερη αναθεωρημένη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 («Συμφωνία Κοτονού») ιδίως δε τα άρθρα 8, 11 και 26 της συμφωνίας αυτής,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Federica Mogherini, στις 23 Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη σφαγή 28 πολιτών ταξιδιωτών και στις 3 Απριλίου 2015 σχετικά με τη σφαγή στο πανεπιστήμιο της Garissa,

–       έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν τύπου του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) κατά την 497η συνεδρίασή του στις 9 Απριλίου 2015, σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε στην Garissa της Κένυας,

–       έχοντας υπόψη την επίθεση της κενυατικής πολεμικής αεροπορίας εναντίον στρατοπέδων εκπαίδευσης της al-Shabaab στη Σομαλία ως απάντηση στη σφαγή στο πανεπιστήμιο της Garissa,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–       έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ του 1981 σχετικά με την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων,

–       έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες τζιχαντιστών έχουν αυξηθεί πρόσφατα, με στόχευση αθώων αμάχων, σύλληψη ομήρων, βομβαρδισμούς και εμπρησμούς ολόκληρων χωριών και πόλεων και διεξαγωγή επιθέσεων αυτοκτονίας σε αγορές και άλλα πολυσύχναστα μέρη, αψηφώντας τη διεθνή κοινότητα σε ολόκληρο τον κόσμο·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στη Garissa της Κένυας είχε στόχο νέους ανθρώπους, την εκπαίδευση, και, κατά συνέπεια, το μέλλον της χώρας· ότι οι νέοι αντιπροσωπεύουν την υπόσχεση και την ειρήνη και είναι οι μελλοντικοί θεματοφύλακες της ανάπτυξης της χώρας· ότι η εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και του φονταμενταλισμού·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων και η ενίσχυση των δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών ευκαιριών και για την τόνωση της ανάπτυξης της χώρας·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η al-Shabaab τακτικά στοχεύει φοιτητές, σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων, τον Δεκέμβριο του 2009, μια επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας που σκότωσε 19 άτομα σε τελετή αποφοίτησης φοιτητών ιατρικής στο Μογκαντίσου, ενώ, τον Οκτώβριο του 2011, η τρομοκρατική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για βομβιστική επίθεση στην οποία σκοτώθηκαν 70 άτομα, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών που περίμεναν αποτελέσματα εξετάσεων στο Υπουργείο Παιδείας, επίσης στο Μογκαντίσου·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κένυα αντιμετωπίζει αυξημένεςεπιθέσεις εναντίον αμάχων από τον Οκτώβριο του 2011, όταν τα στρατεύματά της εισήλθαν στη νότια Σομαλία για να συμμετάσχουν σε μια συντονισμένη επιχείρηση μαζί με τον σομαλικό στρατό εναντίον μιας περιοχής ελεγχόμενης από την al-Shabaab, αφού η τρομοκρατική ομάδα συνέλαβε 4 ομήρους, τρεις από την Ευρώπη και έναν από τη Νότια Αμερική (Marie Dedieu από τη Γαλλία, Judith Tebutt από το Ηνωμένο Βασίλειο, Mercedes Garcia από την Ισπανία και Pilar Bauza από την Αργεντινή)·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από το Νοέμβριο του 2011, κενυατικά στρατεύματα συμμετέχουν στην AMISOM (Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία), η οποία δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης στις 19 Ιανουαρίου 2007 και εξουσιοδοτήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 20 Φεβρουαρίου 2007 (απόφαση 1744 (2007) 13), το οποίο πρόσφατα έδωσε το πράσινο φως στην ΑΕ να συνεχίσει την αποστολή της μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015 (απόφαση 2182 (2014))·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους κυριότερους παράγοντες στην καταπολέμηση της τρομοκρατικής ομάδας al-Shabaab είναι ο αιθιοπικός στρατός και, σε μικρότερο βαθμό, ο στρατός της Ουγκάντας·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατική ομάδα al-Shabaab, σε πνεύμα συμμόρφωσης με την Αλ Κάιντα, τακτικά βομβαρδίζει και σκοτώνει κυρίως αμάχους στη Σομαλία, καθώς και σε γειτονικές χώρες, όπως στην Καμπάλα της Ουγκάντας, τον Ιούλιο του 2010, και πολύ συχνότερα στην Κένυα, όπου μόνο οι ενέργειες μεγάλης κλίμακας έχουν προσελκύσει τη διεθνή προσοχή αλλά οι μικρότερες επιθέσεις αποτελούν μόνιμο χαρακτηριστικό·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η al-Shabaab ανέλαβε την ευθύνη για τις επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2014 στα χωριά Hindi, Gamba, Lamu και Tana River, στην κενυατική ακτή όταν περισσότερα από εκατό άτομα εκτελέστηκαν, και για δύο επιθέσεις στην επαρχία Mandela στα τέλη του 2014, όπου σκοτώθηκαν 64 άνθρωποι·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Δύναμη Επιφυλακής (ASF) δεν έχει αρχίσει ακόμη να λειτουργεί, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξέφρασε την προθυμία της να στηρίξει τις αφρικανικές δυνατότητες διατήρησης της ειρήνης, ως μέρος της Στρατηγικής Ασφάλειάς της για την Αφρική·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, «δραστηριότητες στον τομέα της οικοδόμησης της ειρήνης, της πρόληψης και διευθέτησης συγκρούσεων, περιλαμβάνουν ιδίως τη στήριξη στην εξισορρόπηση πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών ευκαιριών για όλα τα τμήματα της κοινωνίας, στην ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης, στην καθιέρωση αποτελεσματικών μηχανισμών για τον ειρηνικό συμβιβασμό των συμφερόντων των διαφόρων ομάδων, [...] στη γεφύρωση των διαχωριστικών γραμμών μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της κοινωνίας, καθώς και στη στήριξη μιας ενεργού και οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών»·

1.      καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την τρομοκρατική επίθεση που διεπράχθη εκ προθέσεως από την al-Shabaab στις 2 Απριλίου 2015 στη Garissa, στην οποία δολοφονήθηκαν 147 νέοι, αθώοι φοιτητές πανεπιστημίου και τραυματίσθηκαν 79 άλλοι· καταδικάζει σθεναρά όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όταν άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους λόγω της θρησκείας, των πεποιθήσεων ή της εθνοτικής καταγωγής τους·

2.      καταδικάζει για άλλη μία φορά τις επιδρομές της al-Shabaab το καλοκαίρι του 2014 εναντίον αρκετών παράκτιων χωριών της Κένυας, μεταξύ των οποίων το Mpeketoni, όπου εκτελέστηκαν 50 άτομα· καταδικάζει έντονα την επίθεση στο εμπορικό κέντρο Westgate στο Ναϊρόμπι στις 24 Σεπτεμβρίου 2013, όπου ανακαλύφθηκαν 67 πτώματα·

3.      εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τον λαό και την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κένυας· τάσσεται στο πλευρό του λαού της Κένυας για την αντιμετώπιση των εν λόγω απαράδεκτων επιθετικών πράξεων·

4.      αναγνωρίζει ότι η πραγματική απάντηση πρέπει να έχει ως άξονα συντονισμένες ενέργειες μαζί με άλλες αφρικανικές χώρες, και καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και το Συμβούλιο να αντιμετωπίσουν τις απειλές για την ασφάλεια και τις τρομοκρατικές απειλές σε αυτή την περιοχή σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση, σε υποστήριξη των καίριων προσπαθειών της για καταπολέμηση της Al-Shabaab μέσω της AMISOM·

5.      καλεί την ΕΕ να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαιδευτικής αποστολής στην Κένυα και να προσφέρει σύγχρονο εξοπλισμό, συνεργαζόμενη με τις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις της Κένυας και εκπαιδεύοντάς τις, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την πρόληψη της εξάπλωσης της al-Shabaab·

6.      προτρέπει την κυβέρνηση της Κένυας να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να συμμορφώνεται με τις αρχές του κράτους δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και καλεί την ΕΕ να ηγηθεί των διεθνών της εταίρων σε αυτό το πλαίσιο, και να συντονίσει μια χρηματοδοτική συνδρομή για την ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων διακυβέρνησης και την υλοποίηση της στρατιωτικής συνεργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια, και να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα στη χώρα και στην περιοχή·

7.      καλεί τις κενυατικές δυνάμεις ασφαλείας να μεριμνούν να δίνουν νόμιμες απαντήσεις ως αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής· καλεί την κυβέρνηση της Κένυας να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία των καταυλισμών προσφύγων στο έδαφός της·

8.      καλεί την ΕΕ να αναπτύξει τη στρατηγική της για την Κένυα, με σαφή έμφαση στις πτυχές ειρήνης και ασφάλειας, οι οποίες έχουν ουσιαστική σημασία για την ανάπτυξη και την ευημερία της Κένυας·

9.      καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει σθεναρά την εφαρμογή ηπειρωτικών και περιφερειακών μηχανισμών διαχείρισης των συγκρούσεων, κυρίως της Αφρικανικής Δύναμης Επιφυλακής (ASF)·

10.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση της Κένυας, στα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (IGAD), στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.