Предложение за резолюция - B8-0388/2015Предложение за резолюция
B8-0388/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно преследването на християни по света във връзка с убиването на студенти в Кения от терористичната групировка Ал-Шабаб

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Виктор Боштинару, Кашету Киенге, Елена Валенсиано, Афзал Кан, Микела Джуфрида, Нина Гил, Йозеф Вайденхолцер, Шон Саймън, Вилия Блинкевичуте, Димитрис Пападакис, Алесия Мария Моска, Анди Кристя, Никола Капуто, Марлене Мици, Ейдер Гардиасабал Рубиал, Момчил Неков, Сорин Моиса, Тонино Пицула, Джули Уорд, Ерик Андрийо, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Виорика Дънчила, Виктор Негреску, Никос Андрулакис, Мириам Дали от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0382/2015

Процедура : 2015/2661(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0388/2015
Внесени текстове :
B8-0388/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0388/2015

Резолюция на Европейския парламент относно преследването на християни по света във връзка с убиването на студенти в Кения от терористичната групировка Ал-Шабаб

(2015/2661(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно Кения, и по-специално резолюцията си от 15 януари 2013 г. относно стратегията на ЕС за региона на Африканския рог[1],

–       като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини от 3 април 2015 г.,

–       като взе предвид изявленията на генералния секретар на ООН Бан Ки-мун,

–       като взе предвид резолюциите на съвета за Сигурност на ООН 1373 (2001 г.), 1566 (2004 г.) и 1624 (2005 г.), които съдържат съществените елементи на международната правна рамка за борба с тероризма,

–       като взе предвид Глобалната стратегия на ООН за борба с тероризма, приета на 8 септември 2006 г.,

–       като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения,

–       като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г.,

–       като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–       като взе предвид Споразумението за партньорство от Котону,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че на 2 април 2015 г. бойци от Ал-Шабаб влязоха в университетския комплекс (кампуса) на Университета в Гариса, Кения, като убиха 148 студенти и раниха 79 други;

Б.     като има предвид, че нападенията бяха конкретно насочени срещу студенти немюсюлмани;

В.     като има предвид, че кенийското правителство посочи Мохамед Куно, високопоставен деятел на Ал-Шабаб, като организатор на нападението;

Г.     като има предвид, че в публично изявление Ал-Шабаб пое отговорност за нападенията и обяви, че е във война с Кения, като същевременно има мисията да насърчава мисионерски дейности и да разпространява девиантна идеология;

Д.     като има предвид, че през ноември 2014 г. студентите от Университета в Гариса протестираха срещу липсата на сигурност на територията на университетския комплекс, но не бяха приети сериозно от органите;

Е.     като има предвид, че кенийските органи са имали разузнавателни сведения, че комплексът може да бъде атакуван, но екипът за бързо реагиране на страната не е бил в състояние да напусне Найроби в продължение на часове след клането, тъй като е очаквал транспорт, и е пристигнал дълго след журналистите и политиците;

Ж.    като има предвид, че като последица от закъснялата реакция висши длъжностни лица са временно отстранени от длъжност и е обявено, че ще бъдат назначени 10 000 нови полицейски служители;

З.      като има предвид, че въоръжените нападатели са били граждани на Кения и Сомалия, което подчертава способността на Ал-Шабаб да набира бойци в рамките на страната;

И.     като има предвид, че през октомври 2011 г. Кения разположи войски в Сомалия в опит да попречи на Ал-Шабаб да заплашва границата;

Й.     като има предвид, че оттогава насам бяха извършени няколко смъртоносни нападения на Ал-Шабаб в Кения;

К.     като има предвид, че Етиопия, Джибути, Кения и Уганда предоставиха военна и политическа подкрепа за усилията за постигане на стабилност в региона, по-конкретно посредством мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM), като по този начин работят за постигане на жизнеспособно решение за сигурността и стабилността в региона, по отношение на което африканците да чувстват ангажимент и което да бъде ръководено от африканци, с активната подкрепа на международната общност; като има предвид, че Африканският съюз е ценен партньор за мира и стабилността в региона;

Л.     като има предвид, че ЕС е най-големият донор на AMISOM;

М.    като има предвид, че военната мисия на ЕС за обучение (EUTM Сомалия) обучи хиляди сомалийски войници в Уганда, които изиграха важна роля при възстановяването на контрола над големи райони в Сомалия, преди контролирани от Ал-Шабаб;

Н.     като има предвид, че ЕС предприе няколко инициативи от 2011 г. насам, за да се насърчава сигурността и мира в региона на Африканския рог, и по-специално назначи специален представител за Африканския рог;

О.     като има предвид, че дейностите за борба с тероризма на кенийските органи, като например операцията Usalama Watch и операциите, провеждани от полицейското звено за борба с тероризма, доведоха до маргинализация и стигматизиране на мюсюлманските общности в Кения;

1.      дълбоко съжалява за загубата на човешки живот в Университета в Гариса и изразява искрените си съболезнования на семействата на жертвите;

2.      застава рамо до рамо с народа на Кения в неговата решимост да се бори с всички форми на тероризъм в своята държава и да защитава човешките права на кенийците, а именно правото им на образование;

3.      призовава кенийското правителство да поеме своята отговорност и да вземе мерки срещу насилието на Ал-Шабаб, както и срещу неговите първопричини; изразява съжаление поради закъснялата реакция на полицейските сили и приветства непосредствените последици, наложени от кенийските органи;

4.      настоятелно призовава кенийските органи да гарантират, че се предотвратява всяко разделение между религиите и очертаване на паралели между мюсюлманската общност и Ал-Шабаб, и да предприемат всички мерки, за да осигурят запазване на единството на страната в името на нейния социален и икономически растеж и стабилност, както и на достойнството и човешките права на нейния народ;

5.      приканва правителството на Кения, лидерите на опозицията и водачите на религиозните общности да предприемат действия по историческите неправди на маргинализацията, регионалните разделения в рамките на страната и институционалната дискриминация, както и да гарантират, че операциите за борба с тероризма са насочени само срещу извършителите, а не срещу по-широки етнически и религиозни общности;

6.      припомня, че свободата на религията е основно право, и остро осъжда всички актове на насилие или дискриминация въз основа на религията;

7.      призовава след тези атаки да се извърши цялостно разследване, виновните да бъдат идентифицирани и предадени на съда;

8.      настоява, че срещу растящото насилие на Ал-Шабаб трябва да се вземат мерки заедно със съседните държави; призовава ЕС да предостави цялата необходима финансова, логистична и експертна подкрепа в тази област, включително възможността за използване на Механизма за подкрепа на мира в Африка и инструментите на ЕС за управление на кризи;

9.      приветства готовността на сомалийското правителство да започне разговори с предали се членове на Ал-Шабаб; подчертава, че сериозни дискусии могат да започнат едва когато Ал-Шабаб заяви, че желае да бъде част от решението за Сомалия; подчертава значението на последните военни успехи на Националната армия на Сомалия и силите на АС, които освобождават градове и маршрути от контрола на Ал-Шабаб; отбелязва смъртта на Ахмед Годане, лидер на Ал-Шабаб;

10.    призовава ЕС да запази подкрепата си за AMISOM и да продължи финансирането на EUTM Сомалия, както и да осигури достатъчни финансови и човешки ресурси за подкрепа на работата на специалния представител на ЕС за Африканския рог и пряк достъп до структурите в рамките на ОПСО и структурите на ЕС за развитие и хуманитарна политика;

11.    приветства инициативите на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз и призовава Африканския съюз спешно да предприеме конкретни действия заедно с всички засегнати държави за координиране на борбата срещу терористичните групировки в региона на Сахел;

12.    настоятелно призовава ЕС да даде начало на всеобхватен и координиран глобален отговор за борба с радикализацията и финансирането на тероризма по света; припомня, че тероризмът е глобална заплаха, която изисква глобален отговор; изразява съжаление поради липсата на международно внимание към нападения, които засягат всички нас;

13.    призовава ЕС да наблюдава своя регионален проект за предотвратяване на изпирането на пари и борбата с финансовия тероризъм, насочен към засилване на капацитета на звената за финансово разузнаване и на други правоприлагащи органи, както и към установяване на по-тесни връзки между съответните органи в целия регион;

14.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството и парламента на Кения и правителствата и парламентите на всички държави в Африканския рог и Африканския съюз.