Πρόταση ψηφίσματος - B8-0388/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0388/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τους διωγμούς εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα al-Shabaab

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Victor Boștinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Δημήτρης Παπαδάκης, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Νίκος Ανδρουλάκης, Miriam Dalli

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0382/2015

Διαδικασία : 2015/2661(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0388/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0388/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0388/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους διωγμούς εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα al-Shabaab

(2015/2661(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κένυα, και ιδίως το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής[1],

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κ. Federica Mogherini, στις 3 Απριλίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Ban Ki-moon,

–       έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 1373 (2001), 1566 (2004) και 1624 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία του διεθνούς νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

         έχοντας υπόψη την Παγκόσμια Αντιτρομοκρατική Στρατηγική του ΟΗΕ, η οποία εγκρίθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2006,

–       έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ του 1981 σχετικά με την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων,

–       έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών του 1981,

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–       έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Απριλίου 2015, μαχητές της al-Shabaab εισέβαλαν στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Garissa στην Κένυα και δολοφόνησαν 148 σπουδαστές ενώ τραυμάτισαν 79 άλλους,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις στόχευαν ειδικά μη Μουσουλμάνους σπουδαστές·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Κένυας κατονόμασε τον Mohamed Kuno, ανώτερο στέλεχος της al-Shabaab, ως εγκέφαλο της επίθεσης·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σε δημόσια δήλωση, η al-Shabaab ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με την Κένυα, έχοντας αναλάβει αποστολή για την προώθηση ιεραποστολικών δραστηριοτήτων και για την εξάπλωση αποκλίνουσας ιδεολογίας·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νοεμβρίου του 2014 οι φοιτητές του Πανεπιστημίου της Garissa διαμαρτυρήθηκαν για την έλλειψη ασφάλειας στην πανεπιστημιούπολη αλλά δεν ελήφθησαν σοβαρά υπόψη από τις αρχές·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κενυατικές αρχές είχαν πληροφορίες ότι μια επίθεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην πανεπιστημιούπολη, αλλά ότι η ομάδα ταχείας επέμβασης της χώρας δεν ήταν σε θέση να φύγει από το Ναϊρόμπι για ώρες μετά τη σφαγή, δεδομένου ότι ανέμενε μέσα μεταφοράς, με αποτέλεσμα να φτάσει πολύ αργότερα από τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της καθυστερημένης αντίδρασης, ανώτεροι υπάλληλοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ έχει ανακοινωθεί ότι θα προσληφθούν 10 000 νέοι αστυνομικοί υπάλληλοι

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλοι ήταν υπήκοοι της Κένυας και της Σομαλίας, πράγμα που αναδεικνύει την ικανότητα της al-Shabaab να στρατολογεί στο εσωτερικό της χώρας·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 2011 η Κένυα ανέπτυξε στρατεύματα στη Σομαλία σε μια προσπάθεια να σταματήσει την al-Shabaab να απειλεί τα σύνορα·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές φονικές επιθέσεις από την al-Shabaab στην Κένυα·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία, το Τζιμπουτί, η Κένυα και η Ουγκάντα έχουν παράσχει στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη στις προσπάθειες σταθεροποίησης στην περιοχή, κυρίως μέσω της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM), καταβάλλοντας έτσι προσπάθειες για μια βιώσιμη λύση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή με αφρικανική προέλευση και υπό αφρικανική ηγεσία, με την ενεργό υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση αποτελεί πολύτιμο εταίρο για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός της AMISOM·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική εκπαιδευτική αποστολή της ΕΕ (EUTM Σομαλίας) έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες Σομαλούς στρατιώτες στην Ουγκάντα, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάκτηση μεγάλων εκτάσεων της Σομαλίας από τον έλεγχο της al-Shabaab·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες από το 2011 για να προωθήσει την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή του Κέρατος της Αφρικής, και έχει ιδίως διορίσει έναν Ειδικό Εντεταλμένο για το Κέρας της Αφρικής·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες των κενυατικών αρχών, όπως η επιχείρηση Usalama Watch και οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται από την αντιτρομοκρατική αστυνομική μονάδα, έχουν δημιουργήσει περιθωριοποίηση και στιγματισμό των μουσουλμανικών κοινοτήτων στην Κένυα·

1.      εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών στο πανεπιστήμιο της Garissa και εκφράζει τα ειλικρινέστερα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων·

2.      συμπαραστέκεται στον αγώνα του λαού της Κένυας, στην αποφασιστικότητά του για την καταπολέμηση κάθε μορφής τρομοκρατίας στη χώρα του και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, και συγκεκριμένα του δικαιώματός τουςστην εκπαίδευση·

3.      καλεί την κυβέρνηση της Κένυας να αναλάβει τις ευθύνες της και να αντιμετωπίσει τη βία της al-Shabaab, καθώς και τα βαθύτερά της αίτια· εκφράζει τη λύπη του για την καθυστερημένη αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων και χαιρετίζει την άμεση λήψη μέτρων από τις αρχές της Κένυας·

4.      καλεί τις αρχές της Κένυας να διασφαλίσουν ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διαίρεση μεταξύ θρησκειών, καθώς και οποιοσδήποτε παραλληλισμός μεταξύ της μουσουλμανικής κοινότητας και της al-Shabaab, και ότι θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η ενότητα της χώρας, προς όφελος της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και της σταθερότητας, καθώς και της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της·

5.      καλεί την κυβέρνηση της Κένυας, τους ηγέτες της αντιπολίτευσης και τους θρησκευτικούς ηγέτες να αντιμετωπίσουν τις χρόνιες αιτιάσεις περιθωριοποίησης, τις περιφερειακές διαιρέσεις στο εσωτερικό της χώρας και τις θεσμικές διακρίσεις και να εξασφαλίσουν ότι οι αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες θα στοχεύουν μόνο τους δράστες και όχι ευρύτερες εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες·

6.      υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της θρησκείας είναι θεμελιώδες δικαίωμα και καταδικάζει έντονα κάθε πράξη βίας ή δυσμενή διάκριση λόγω του θρησκεύματος·

7.      ζητεί να διενεργηθεί διεξοδική έρευνα σε συνέχεια των επιθέσεων, να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη·

8.      επιμένει ότι η κλιμακούμενη βία της al-Shabaab πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού με τις γειτονικές χώρες· ζητεί από την ΕΕ να παράσχει όλη την απαραίτητη οικονομική και επιμελητιακή υποστήριξη, καθώς και από πλευράς εμπειρογνωμόνων, στο θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προσφυγής στο Μέσο Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική και στα εργαλεία διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ·

9.      επικροτεί την προθυμία της κυβέρνησης της Σομαλίας να ξεκινήσει συνομιλίες με μέλη της al-Shabaab που έχουν παραδοθεί· τονίζει ότι προκειμένου να ξεκινήσουν σοβαρές συνομιλίες, η al-Shabaab πρέπει να διακηρύξει ότι επιθυμεί να αποτελέσει μέρος της λύσης για τη Σομαλία· υπογραμμίζει τη σημασία των πρόσφατων στρατιωτικών επιτυχιών του Εθνικού Στρατού της Σομαλίας και των Δυνάμεων της ΑΕ, που απελευθέρωσαν πόλεις και οδούς από τον έλεγχο της al-Shabaab επισημαίνει τον θάνατο του Ahmed Godane, ηγέτη της al-Shabaab

10.    ζητεί από την ΕΕ να διατηρήσει την υποστήριξή της προς την AMISOM και να συνεχίσει τη χρηματοδότηση της EUTM Σομαλίας, καθώς και την εξασφάλιση επαρκών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για την υποστήριξη του έργου του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής και την άμεση πρόσβαση στις δομές αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής πολιτικής της ΚΠΑΑ και της ΕΕ·

11.    χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης και καλεί την Αφρικανική Ένωση να αναλάβει επειγόντως, συγκεκριμένη δράση, μαζί με όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, για το συντονισμό του αγώνα κατά των τρομοκρατικών ομάδων στην περιοχή του Σαχέλ·

12.    παροτρύνει την ΕΕ να δρομολογήσει μια συνολική και συντονισμένη απάντηση σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον κόσμο· υπενθυμίζει ότι η τρομοκρατία συνιστά παγκόσμια απειλή που απαιτεί παγκόσμια απάντηση· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διεθνούς προσοχής σε επιθέσεις που επηρεάζουν όλους μας·

13.    καλεί την ΕΕ να παρακολουθεί το περιφερειακό έργο της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που έχει στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και άλλων οργάνων επιβολής του νόμου, καθώς και τη σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ των σχετικών αρχών σε ολόκληρη την περιοχή·

14.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Κένυας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια όλων των κρατών στο Κέρας της Αφρικής και την Αφρικανική Ένωση.